Do rakve.

Někdo dává nebožtíkům na cestu minci, někdo zbraň, někdo dává jehlu a nit, aby se o sebe mrtvý postaral na druhé straně.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Do rakve.

Lubomír Tomik

do rakve do rakve do rakve
mi raději nedávej jehlu a nit

usměj se usměj se usměj se
nenech mne šít

XXXXXXXXXXXXXX
To the coffin.

Lubomír Tomik

to the coffin to the coffin to the coffin
you better not give me a needle and thread

smile smile smile
don't let me sew

Crowley - eso mecu

Saxofon krok dva…pro Tebe…audio.

Trent Reznor, Peter Murphy, Jeordie White, and Atticus Ross perform The Normal’s „Warm Leatherette“ live in Boston for a special radio broadcast.

Nejsem majitelem autorských práv k songu, jen jsem zapnul rekordér a nahrál, bylo to okamžité, pro Tebe, před chvíli jsem text dokončil , pustil hudbu, cvičil…a za několik minut uslyšel song a stalo se to…jen tak, bez přípravy…pro Tebe Tebe Tebe

lyrics:

Saxophone sound.
Lubomír Tomik

saxophone sound
when you undress
trumpet trumpet on the hunt

dogs are already barking,

the scoundrels set out from the other side of the forest, pounding the sticks, wounding them silently
through the woods like Peter Murphy an empty room without You,

if i ever wanted You the most
it’s right now

saxophone sound
when you undress

Crowley - 0 - blazen

Saxofon …krok jedna.

Fotografie od Victor Freitas na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Zvuk saxofonu.

Lubomír Tomik

zvuk saxofonu,
když se svlékáš,
troubení polnice na lovu

už psi štěkají,

nadhaněči vyrazili z druhé strany lesa tloukli klacky rány se rozléhali tichým
lesem jako Peter Murphy prázdným pokojem bez Tebe,

jestli jsem Tě někdy chtěl nejvíc,
je to právě teď

zvuk saxofonu,
když se svlékáš

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Saxophone sound.
Lubomír Tomik

saxophone sound
when you undress
trumpet trumpet on the hunt

dogs are already barking,

the scoundrels set out from the other side of the forest, pounding the sticks, wounding them silently
through the woods like Peter Murphy an empty room without You,

if i ever wanted You the most
it's right now

saxophone sound
when you undress 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVKarta Crowleyho Tarotu na publikaci prvního kroku je....

Crowley - sestka holi

Poet Video pro Tebe ,,A je to tady.“

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 / Nahráno ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz/ ve Bzenci, na jaře 2021. Video natočil P.L. Postavy Hellraisera a cenobitky ženského pohlaví, autor Clive Barker, novela Hellbound heart, nejsem vlastníkem autorských práv…Jedná se pouze o figurky, dostal jsem hotové záběry.

"Lyrics: 

And here it is, he thought.

Lubomír Tomik

 And here it is he thought,
 it was like a whiplash,
 creaking skin,
 blinding light,

 the bow passes over the remnants of the silhouettes of the pig casings

 Her hips curl,
 she tasted all that,
 young heart,

 young with a gnaw of darkness.

 And here it is he thought,
 it's here and he felt Her teeth pierce his flesh.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zvukové efekty : zvukový inženýr Pavel Hlavica, Studio Shaark, Bzenec, 
Virtuální klavír LT
XXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe ...je...... ,,Smrt" ,něco končí. 
Crowley - 13 - smrt
Ale taky z výkladu a je to pravda.,,Mám radost ze svého růstu a z toho, že se stále více přibližuji svému původnímu určení. Dávám volnost lidem i tomu, na čem lpím, s lehkostí a důstojností. Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit. Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.“

,,Chutnala všechna ta mladá srdce…“ ale už ne to mé. Aha.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Bones.

Bones.

Lubomír Tomik

kosti bílých jelenů roztroušeny po paloucích,
lesy pusté,
jakoby bez smyslu

vlkodlaci si po divoké noci sušili u ohně lidské kůže,
téměř idylka,
vůně smíchu a káva

milion klišé o Tvých očích
milion klišé o Tvém srdci
milion myšlenek

někdo nám naši kůži vzal,
už se nemůžeme vrátit

ani to nejde,výspy času,
polibky


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kosti.

Lubomír Tomik

white deer bones scattered across the meadows,
desolate forests,
as if without meaning

the werewolves dried human skin by the fire after a wild night,
almost idyll,
the smell of laughter and coffee

a million clichés about your eyes
a million clichés about your heart
million thoughts

someone took our skin,
we can't go back

it doesn't work either, islands of time,
kisses 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,, Kolo štěstí „

Crowley - 10 - kolo stesti

50x Veronica….

….z tiskárny http://agenturanp.cz/

Dobrá práce, vydají se na cesty, zatím budou bydlet u mne, budu Tě mít padesátkrát.

Chvíli, tak jako Tě stále nemám.

Všechno je jen chvíle a najednou to bude zítra.

Jsi ?

Karta Crowleyho

Tarotu je ….. ,,Síla“
Crowley - devitka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1010-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-holi

Poet Cooperation: ,, Atomic mushrooms! Harvest ! „

Yassie / Lubomir

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

https://yassy66.wordpress.com/

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Atomic mushrooms ! Harvest !

Yassie and Lubomír Tomik

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LTLTLTLTLTLTLTLTLTLT

behind the windows of a gray face / za okny šedavé tváře,

at the end of the road,

broken glass lanterns will never find glassmakers

/

na konci cesty,

porozbíjená skla luceren nikdy nenajdou skláře

/

and White Nights, / a bílé Noci,

the shore is out in the haze of fog / břeh rýsuje se v oparu mlhy

YAS SIE YAS SIE YAS SIE YAS SIE YAS SIE YAS SIE

Faces like words             /    Tváře jako slova
Expressions soundless         /    Nehlučná vyjádření
Seeking understanding        /    Hledají porozumění
A metamorphosis            /    Metamorfóza
Bursting                    /    Propukající
Into existence               /    Do existence
Light in the haze             /    Světlo v oparu
Finding the sixth sense        /    Nalezení šestého smyslu
A glass that survives the crash  /    Sklenice přežije náraz
Shattering into renaissance    /    Rozříští se do renesance


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLT
tváře mlčící  /  faces silent

náhle se měnící  /  suddenly changing

v atomové hřiby Tebe  /  in the atomic mushrooms of You

za ranních mlh je posbíráš do košíku ,
u snídaně
/
in the morning mist you collect them in a basket,
at breakfast,
/

 mne pak zahrneš něhou
kávou ,
/
 then you will embrace me with tenderness
coffee,

sama sebou,
neuvěřitelná Ty
/
by You,
unbeliavable You

YlylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylL

Face masks cling               /  Masky přilnou
Eyes light up                  /  Oči se rozzáří
In the oxygen that floats         /  Ve vznášejícím se vzduchu
You collect them in your breath   /  Ty je sbíráš svým dechem
And embrace me with life        /   A objímáš mne životem
Your soul sparkles              /   Tvá duše jiskří
Unbelievable                  /   Neuvěřitelná
Breathing                     /  Dýchající
Tender                        /  Něžná 


YASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIE
LUBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMIR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov napříč planetou…je….

Trumfová.

,,Spravedlnost“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Crowley - 8 - spravedlnost
Yasmin, it was very unique experience for me.... Thank You, Hestia !https://yassy66.wordpress.com/

Adresa.

Fotografie od Vlada Karpovich na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa.

Lubomír Tomik

adresa zapadlá na dně krabice s písemnostmi :

,,Stuyvesant Avenue , New York "

s otevřenou náručí,
s očima čoček,

zasypaná pískem času
nečekaná připomínka toho co bylo,

obraz na plátně v kině ,
sedíme vedle sebe a čekáme až zhasnou,

nakonec se nikdo nepohne,
nikdo nepromluví a nikdo nezhasne,
jen jednou, 

na konci.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Address.

Lubomír Tomik

address at the bottom of the box with documents:

Stuyvesant Avenue, New York

with open arms,
with lens eyes,

covered with the sand of time
an unexpected reminder of what was

painting on canvas in movie,
we sit next to each other and wait for them to go out,

in the end, no one moves,
no one speaks and no one goes out,
only once,

at the end. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Tim Durgan na Pexels.com,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci nalezené adresy je… ,,Poustevník „

Crowley - 9 - poustevnik
Na té adrese už dávno nikdo nebydlí…jen Poustevník.

Z výkladu:

,,Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji.

……Ve chřtánu zšeřelých a blednoucích kdyby 
čekáme,

na 

šanci ticho lásku bolest 
a když to přijde všechno najednou,

Dies Irae v Gehenně,
předplacená dovolená,
 
Otázka : Smrt ?
Odpověď : Světlo a Ticho.

Otázka : Život ?
Odpověď : Bolest.

Otázka : Ty ?
Odpověď : ?   
?
?
?

Za okny nový den,
víření virblu,
principál svolává ty co přežili noc,
už nebudu Tvůj stín,

No bueno .
Já vím.
No bueno.
On přece číhat.

V údolí rostou růže,
V údolí El Doráda


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


In the maw of a dim and fading if
we are waiting

on

chance silence love pain
and when it all comes together,

Dies Irae in Gehenna,
prepaid vacation ,
 
Question: Death?
Answer: Light and Silence.

Question: Life?
Answer: Pain.

Question: You?
Answer : ?
?
?
?

Behind the windows a new day,
vortex swirl,
the principal summons those who survived the night,
I will no longer be your shadow,


No bueno.
I know.
No bueno.
He does lurk.

Roses grow in the valley,
In the El Dorada valley. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci neuspořádaných slov, které prostě chtějí ven, zvláště v těch dnech... 
Crowley - 0 - blazen
,,Fool“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

Poet Video pro Tebe ,,Myra Breckinridge,1970″

https://www.mestohluk.cz/mesto/tvrz-206/tvrz/

Ze sbírky ,,Veronica a jiné básně " /2018/
 Natočeno na Tvrzi v Hluku.


lyrics:

Myra Breckinridge, 1970.

Lubomír Tomik

the air is full of insects and flying dust,
a silhouette of a red man flickered on the stairs,
projected on the walls,

he leaned his hands against the wall.

Autorka obálky Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/
Crowley - 9 - poustevnik
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je …,,Poustevník“ …. autorka malby Lady Frieda Harris

,,Vždycky chcete nejdříve dokončit to, co jste začali v minulosti, předtím, než učiníte krok kupředu, což symbolizuje tříhlavý Kerberos. “ Karta přesná, protože tohle je poslední video z Tvrze, v této její podobě, od února projde rozsáhlou rekonstrukcí a když jsem se to dozvěděl neváhal jsem ani minutu…zachytit PŘED úpravami. Nepoužitých záběrů je ještě hodně, pro ty je ještě čas, někdy. Někde.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik

Konstrukt.

Původně tady měla být fotografie zimní krajiny, není, je jen ve Tvé představivosti,..... bílé pláně, nad nimiž se prohání vítr, -30, ....Konstrukt.

Lubomír Tomik

včerejšek je konstrukt mysli,
mince zašlá časem,
slunečním jasem,

život je konstrukt mysli,
mysli někoho jiného

láska je konstrukt mysli,
vznikají tak nepravděpodobné budoucnosti

mysl v mysli jiné mysli,
jsme někdo jiní

přesto jsme to my,
v krajině zimní,

když já pořád zapomínám,
že není žádné my


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Construct.

Lubomír Tomik

yesterday is a construct of the mind,
coins sent over time,
sunlight,

life is a construct of the mind
think of someone else

love is the construct of the mind
thus creating unlikely futures

mind in the mind of another mind
we are someone else

yet it's us
in the winter landscape,

when i still forget
that there is no us XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci....


Crowley - sestka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Večer na Zemi.

Fotografie od Tanvir Araf na Pexels.com
Včerejší večer.

Lubomír Tomik


už ne útěky po šachovnici,
už ne ponocování,

ráno u prázdného rámu zrcadla,
střepy zaražené do středu všeho,
duše srdce očí myšlenek

na koberec dlažbu kočičí hlavy hlínu
pár barevných cákanců

na šachovnici červené ,
bílé a černé, barvy
roztančené,

jako oči zaostřené


CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Yesterday evening.

Lubomír Tomik

no more escapes on the board,
no longer overnight stays,

in the morning at the empty mirror frame,
shards driven into the middle of everything,
soul heart eyes thoughts

on the carpet paving cat's head clay
pair of colorful splashes

on the red board,
white and black colors
danced,

like eyes in focus 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDVZítřejší večer.

Lubomír Tomik

už ne sprinty po šachovnici,
už nespaní,

ráno u prázdného rámu zrcadla,
střepy zaražené do středu všeho,
duše srdce očí myšlenek

na koberec dlažbu kočičí hlavy hlínu
pár barevných cákanců

na šachovnici červené ,
bílé a černé, barvy
roztančené,

jako oči zaostřené,

na Tebe.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tarot na publikaci slov ..je.... ,,Královna Mečů"

Crowley - kralovna mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1027-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-me

Where ? When ?

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kam.
Lubomír Tomik

kam směřujeme - vždy
kam mizíme - vždy
pravdivá slova - vždy
pohledy do očí - vždy

komu lžeme - už nikomu
koho nenávidíme - - -nikoho
koho milujeme - jednou a na celý život
o kom sníme za ticha - ?
za ticha ?

oní  .... slova duní jako hladové tanky ulicemi
o ní
o ní
o  ní
o  ní
o   ní
o   Ní

až projde mnou, nenechá nic
studený pocit uvnitř

-Musíte přestat všechno tak prožívat !- řekl doktor
-Ok. Ale jsem přece naživu , nebo ne ? Nebo ne ?-

-Jsi ?-


XXXXXXXXXXX

Where.
Lubomír Tomik

where we are heading - always
where we disappear - always
true words - always
look to the other eyes - always

to whom we lie - no longer to anyone
whom we hate - -no anyone
whom we love - once and forever
who are we dreaming about in silence -?
in silence?

they
about her
about  her
about   her
about    her
about     her
about        Her

when She passes me, She leaves nothing
cold feeling inside

-You have to stop experiencing everything like that! - doctor says
-Okay. But I'm alive, aren't I? 

-YOU ARE ?-

XXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe a další čekání a nejlepší je něco dělat, čekání, svítání,umírání,.....všechny ty ..... ,,NÍ" na konci..... stejně, jen - NÍ - představ si slovo jaké chceš, aby nebylo spojené s Tebou a nemělo na konci slabiku ...-NÍ- a žádné taková slova nejsou, jen všechna....

...karta je ...karty JSOU - během míchání vypadly DVĚ a otočily se ... ,,Velekněžka" a ,,Tři Poháry "-https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka
Crowley - trojka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1032-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-pohar
Crowley - 2 - veleknezka

Za okny jsou tváře…a mají hlas…

Nahráno ve Studiu Midian.
There are faces behind the windows.

Lubomír Tomik

behind the windows of a gray face,
at the end of the road broken glass lanterns will never find glassmakers

and White Nights,
the shore is out in the haze of fog 

VVVVVVVV

...a hledají hudební nástroj....
Crowley - devitka disku

Možná….

….že je tohle začátek něčeho nového, uvidíme, co můžu ztratit kromě všeho, co už jsem ztratil ?

Za okny jsou tváře.

Lubomír Tomik

za okny šedavé tváře,
na konci cesty porozbíjená skla luceren nikdy nenajdou skláře

a bílé Noci,
břeh rýsuje se v oparu mlhy


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXThere are faces behind the windows.

Lubomír Tomik

behind the windows of a gray face,
at the end of the road, broken glass lanterns will never find glassmakers

and White Nights,
the shore is out in the haze of fog 


Karta na Publikaci a možné zahájení spolupráce je.... 
,,Ďábel"
PRINCIP SMYSLU PRO HUMOR, KTERÝ SI ZACHOVÁVÁME I VE CHVÍLÍCH TRÁPENÍ
Jen výzva, připijeme si z jeho rohů.
Crowley - 15 - dabel

Nedělní ráno s D.O. v Opavě.

…a jsou tady prý ještě jiné paprsky….

Autorka fotografií D.O. , Opava, Česká republika, Evropa ,Země ,Vesmír ,Mléčná dráha a její spirální rameno a je to tančící koutek rtů který se na Tvé tváři objeví ,když se usměješ.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci fotografií a slov je….

jsou ,,Dva Poháry „

Crowley - dvojka poharu

Poet Video pro Tebe ,,Na dolinách svítá „

It is dawning in the valleys.

Lubomír Tomik


darkness seems to rule our lives,
in the valleys it still dawns

we are fortified in fortresses,
harsh refuges of our own souls

it is dawning in the valleys

we are waiting in the cellars,
when the walls open,
we are waiting for treasures and secrets,
yet,
still
we are waiting

it is dawning in the valleys

but someone forgot us underground,
the hooves of the horses of the kings roar over us,

and when we wait
 the best the best is to do something

it is dawning in the valleys

let's meet the dawn,
let's not leave anything in the dark,

the earth opens,
the walls fall,
the darkness disappears as if it never was

because it is dawning in the valleys

and we hope,

because

   we have each other.,,Amore

Natalia Castelluccio

Amore di conoscenza per tutte le cose
Amore e scperta per diventare grandi.
Amore
Semplicemente Amore

Love
Love of knowledge for all things
Love and experience to grow up.
Love
Simply loveXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Děkuji za spolupráci na videu:
XXX
přítelkyni Dagmar O. z Opavy ,

XXXX


 Ing. Libuši Dvořákové, vedoucí muzea esperanta a předsedkyni Klubu přátel esperanta ve Svitavách, 
http://muzeum.esperanto.cz/

XXXXXX
Natalii Castelluccio z Neapole, která napsala a čte vlastní báseň, přesně vedle mé

https://pensieriparoleepoesie.wordpress.com/author/nataliacastelluccio717498/,

XXXXXXXXXX

paní Romaně Jančové z Knihovny Hluk https://www.mestohluk.cz/mesto/knihovna/, za vstřícnost a čas , který se mnou strávila na tvrzi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Záběry natočeny na tvrzi v Hluku, ttps://www.mestohluk.cz/mesto/tvrz-206/tvrz/ se svolením.

Děkuji panu starostovi Hluku, jímž je ing. Martin Křižan https://www.mestohluk.cz/

Virtuální piano L.T.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Karta Crowleyho Tarotu na Publikaci Poet Videa z Tvrze v Hluku je….

Crowley - 6 - milenci
,,Zamilovaní“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Ano.

https://www.mestohluk.cz/mesto/e-shop-1/kniha-na-dolinach-svita/

V okamžiku….

…kdy se protnuly dva momenty, dával jsem ,,Like“ Agalloch ,,Marrow of the Spirit“, byl 666tý a o vteřinu dvě později přišla očekávaná zpráva…na něco čekáte roky a třeba to bude zítra …bude…VĚŘÍM….

Divoký vítr.

Lubomír Tomik

Léto končí,
zima přišla ,
čas je oceán

tříšť a vločky, tříšť ledová,
krůpěje noci na Tvých ňadrech

léto dávno skončilo,
vlády se ujal,
ledový vítr


XXXXXXXXXXXXXXX
Výsledky překladu / Ano to je tady schválně, používám překladač a anglicky se pořád učím, tedy, kdyby náhodou zde byl nějaký slovní překladatelský klenot...no věci se dějí, aspoň jsem to zkusil, příště to udělám./
Wild wind.

Lubomír Tomik

Summer ends,
winter has come
time is the ocean

crushed ice, crushed ice,
the night is dripping on Your breasts

summer is long away,
rules
icy wind .


Karta na publikaci je... ,,Porážka" ,,Pět Mečů" Obrácený Pentagram ....Prokletá slova!
Juchu.
Crowley - petka mecu

Kdykoli si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že jste rozhodnuti zbavit se během příštích pěti týdnů nebo měsíců negativního myšlení, které navozuje pocit strachu, například z toho, že neobstojíte v nových vztazích a nebo že krok novým směrem, do kterého vkládáte tolik nadějí, zklame. 

Předkrm… malá ochutnávka.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dívka s květy v očích.

Lubomír Tomik

dívko s květy v očích,
miluj mne,
dívko s květy v očích ,
miluj mne


prší, slzy mizí,
prší a my jsme si cizí,
prší, slzy mizí,
prší a my jsme si cizí

dívko se světlem v očích,
zabij mne,
dívko s propastí v očích,
zabij mne,

smutkuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Girl with flowers in Her eyes.

Lubomír Tomik

girl with flowers in Her eyes
love me
girl with flowers in Her eyes
love me


it's raining, the tears are disappearing,
it's raining and we're strangers,
it's raining, the tears are disappearing,
it's raining and we're strangers

girl with light in Her eyes
kill me
girl with abyss in Her eyes
kill me

sadness 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a karta Crowleyho Tarotu na publikaci prvních slov dnešní Nico... myslím Noci...Nico říkala něco o tom, že chce být Tvým zrcadlem....karta je...jsou Čtyři Hole ... ,,Uskutečnění ".... tedy dnes ?
Crowley - ctyrka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1005-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi

Poet Video ,, Mažu své básně „

Natočeno v Uherském Hradišti . Nahráno ve Studiu Shaark na jaře 2021. http://www.shaark.cz/
Lyrics:


I erase my poems .

Lubomír Tomik

I erase my poems.
I’m erase them and now, now I’m getting ready for this one!

-NOOOOO!!!!!- she shouted. -I will definitely be THE RIGHT ONNEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!-

Is she still here?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ze sbírky ,,Večeře u Minského / 2016 /

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa je … ,,Eso Pohárů“

Crowley - eso poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar