Proutěný muž !

Acryl A4,music credit to Clipchamp, cvičení střihu.

…z výkladu karty : Vůbec nejde o smutek ve vašem srdci, který skličuje celé tělo. Není to nic jiného než sklon neustále křísit zašlé střípky minulosti, zvláště ty nejbolestivější a nejsmutnější. Jestliže si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že jste připraveni změnit perspektivu, ze které vnímáte svou minulost, spolu se vzorcem myšlení tak, abyste vyloučili jeho negativní podtext.

Hoří anděl minulosti.

Tabulky na vyvolávání duchů.

Fotografie od Nadin Sh na Pexels.com
spirit summoning tables

LT

everything is speeding up
distances mean nothing

perfect breaking of elegant salons,
end of things

the beauty of the sky that fell into your hands
the daily breeze caressing your face

everything is speeding up
suddenly there is a cruel carnivorous northern wind from the breeze

the distances disappeared
the end of things are sea plains without water

salt as far as the eye can see
a large bazaar of gold bars

when there is nothing to eat
they mean nothing

without a person
without you

they're just ghost summoning tables
in thousands of years

by the campfires

....................................................................................

tabulky na vyvolávání duchů

LT

všechno se zrychluje,
vzdálenosti nic neznamenají

dokonalé rozbití elegantních salónů,
konec věcí

nádhera oblohy která se zřítila do Tvých dlaní,
denní vánek který ti hladí tvář

všechno se zrychluje
najednou je z vánku krutý masožravý severák

vzdálenosti zmizely,
konec věcí jsou mořské pláně bez vody

sůl kam až oko dohlédne,
velký bazar zlatých plíšků

když není co jíst,
nic neznamenají

bez člověka,
bez tebe

jsou to jen tabulky na vyvolávání duchů,
za tisíce let

u táborových ohňů

-------------------------------------------------------------------------------------

Otočeny DVĚ karty Tarotu najednou - ,,Luna" , ,,Blázen"

Hvězdopravectví.

Konstelace hvězd. 

LT 

příznivá nepříznivá
příznivá nepříznivá

 nepříznivá příznivá příznivá nebo sklepy utajené, 
sklepy a chodby myslí, mozku, šedé kůry

co je nahoře je nahoře,
my jsme TADY !


...........

Constellation of stars.

LT

favorable unfavorable
favorable unfavorable

 unfavorable favorable favorable or cellars secret,
cellars and corridors of the minds, the brain, the gray cortex

what's up is up
we are HERE!

........................................................................................
Hvězdopravectví. Áha. Tarot.Aha.

Propast.

Fotografie od Pexels User Kostina na Pexels.com

…..napsáno čteno nahráno teď.

………

Abyss.

Lubomír Tomik

full of romantic creators,
mouth overflowing with loose clay

molecules of feeling bump into each other like battle elephants

wall around wall around wall,
we are shot targets

strange machines in the abyss,
say that no

at least you said goodbye today
at least in a dream

.......................................................................................................................
Takovou si Tě chci pamatovat, usměvavou, v paprscích světla, slunce a vůbec.
........ A karta je....
Ohó!

Ztracené příběhy.

A jedné daleké, předaleké zemi žil …….- tak takhle ne, ani slavobrány, ani stadiony a tlampače.

……………………………………………………………………………….

Ztracené příběhy.

Lubomír Tomik

ty se ztratily,
je na nás napsat nové

ty zmizely,
nikdy se už nestanou

ty se rozpadnou na prach
v divočině

kosti v kostech příběhu

polej mne ztracenými příběhy,
zahrň mne jimi,
polej mne ztracenými příběhy a škrtni zápalkou

dvojsmyslné štěpení atomů 
exploze ,
vraky spermií
ztracené příběhy


.......................

Lost stories.

Lubomír Tomik

those are lost,
it's up to us to write a new one

those disappeared
they will never happen again

they will crumble to dust,
in the wild

bones within the bones of the story

shower me with lost stories,
include me in them,
shower me with lost stories and strike me with a match

two-way splitting of atoms,
explosion,
sperm wrecks,
lost stories

……..

Ukřižování ega. ,,The Hanged Man“

What…

…napsáno čteno nahráno teď, nejsem pod kontrolou.

Co se...
...co se skrývá ve tvé tmě,
spí

když...
... když se zapálím, 
otevře oči

a...
... a jen se převalí,
zaplaší nechtěnou vzpomínku
..........

What...
...what lies in your darkness,
 sleeps

when...
... when im on fire,
 opens eyes

and...
... and just roll over,
scares off an unwanted memory

.......................................................................................

Ok, I’ll live with it.Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov o Tobě je -,,Osm Holí.“

Now sport !- ,, KEEP TOGETHER … project is done ! Almost unreal situation ! What will happen next ?!-„

Kde zůstává prach ?

Fotografie od Sebastian Arie Voortman na Pexels.com

…….

Kde 

Lubomír Tomik

kde zůstává prach ?
řekni nahlas -Svět-
uvidíš

zvuk jde k zemi také
smíchá prach se slovem
písmena se zrnky

vítr,
rozfouká je a jde dál

kde zůstává prach
v drahách žil a šlach

..............
Where


where does the dust stay?
say it loud -World-
you will see

the sound goes to the ground as well
mixes dust with word
letters with grains

wind
 blows them away and moves on

where the dust remains
in the veins and tendons

…..

Bride of god.

Fotografie od Oleksandr Pidvalnyi na Pexels.com

…………………………………………………………………..

Nevěsta.

Lubomír Tomik

před tisíci lety v jiném světě jsi zakletá

nevěsta boha
se obklopila paprsky

prošla polibkem
prošla výbuchem

nevěsta boha 
se obklopila paprsky

prošla nocí prošla ránem

nevěsta boha
se obklopila paprsky

nevěsta boha smrti
se obklopila pamlsky těl

před tisíci lety v jiném světě, rozkvetla


Bride.

......

thousands of years ago in another world you were cursed

bride of god
 surrounded herself with rays

she passed the kiss
 went through a blast

bride of god
 surrounded herself with rays

passed the night passed the morning

bride of god
 surrounded herself with rays

bride of the god of death
 surrounded herself with treats of bodies

thousands of years ago in another world, you blossomed

..........................................................................................

Stále rozkvétáš v mých slovech a vím, že ano, i v realitě, Tvůj úsměv je úžasný nádherný masožravý nakažlivý návykový upřímný a tak to má být, tak to musí být.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vlak Synchronicity se rozjíždí.

Věštecká miska z Eritreje .

Original from Pompeii
...............
I came closer to the unknown
and the funny thing is
that sometimes

Věstecká miska z Eritreje, ilustrace v knize přinesené ze setkání Klubu knižních závisláků. Slovo i obraz jsou viry.
Music credit to MATRIXXX ,,Space atmosphere" Neznámo.Načteno, přidáno k zvuku a jak to zapadlo ? Jen tak, dvě věci vedle sebe, na vteřinu.
Řeknu : Neznámu- a vše exploduje.
Věstecká miska z Eritreje.Aha.
Trumfová Dvanáctka, Ukřižování Ega.Crowleyho Tarot.

Atlas Poet Video

Atlas
Lubomír Tomik

Atlas je mé jméno,
jen se tyčím

má hruď je ze zlata
v čelo démanty vsazeny

jsem nekonečný,potomek kata
sahám do nebe rameny

jen mé nohy hliněné,
slabá místa

jen mé srdce prázdné,
místa prázdná a čistá

to co se zdá
nemusí být sen

zvláštní život,
k němuž jsem odsouzen
....

Atlas is my name
I'm just standing up

my chest is made of gold
diamonds set in forehead

I am infinite, the executioner's offspring
I reach to the sky with my shoulders

only my feet of clay
weak spots

just my heart empty
places empty and clean

what it seems
doesn't have to be a dream

strange life
to which I am condemned
.......

Trumfová Karta.
Ona.

Genuine

Fotografie od Ivan Samkov na Pexels.com
Ryzí 
Lubomír Tomik

ve tvých očích teče řeka
kde její tok mizí

kde vprostřed duše
řeka vtéká

květina rozkvetla 
ryzí

......


Genuine

a river flows in your eyes
where its flow disappears

where in the middle of the soul
the river flows

the flower bloomed
genuine

........................................

Podivuhodné vrcholky kostí.

Podivuhodné vrcholky kostí. lyrics

Amazing bone peaks.

Lubomír Tomik

Beyond the desolate plain of waves.

———————————————————————————————————————————————

…. Zvuk je takový schválně,posunutý,vlny ho odnesly o kus dál.

Trumfová 14.

A.N.O.

Jsi se mnou pořád.

Pes jí psa.

Cvičení střihu,seržant Rico .

Z výkladu karty-


Rytíř mečů MISTROVSTVÍ ZAPÁLENÉHO MYŠLENÍ A ODHODLÁNÍ
 
Je to stav soustředěné, odhodlané a jedním směrem zaměřené mysli.
 Tři vlaštovky znázorňují soulad, ve kterém jsou mysl, srdce a činy.

Připomínají tak, že aby bylo možné dosáhnout vytčeného cíle, musí se projevit odhodlání, vůle a nasazení na všech třech úrovních. 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1026-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-me

Výsledek činnosti mozku.

:
:
:
:

…—…

The result of brain activity.

Lubomír Tomik

irreversible arrest of all body functions,
still life with cypress trees

co
nscious
ness

orchestra,
conductor
She

and
with a knowing smile we ended up together in an unopened cafe

coffee
it was as black as the night around

what's up
that it was a clear day

and the sun was just a fashion accessory

..................................................................................................................................................................................

Výsledek činnosti mozku.nevratná zástava všech funkcí organismu,
zátiší s cypřišovníky

vě
do
mí

orchestru
dirigent
Ona

a
s vědoucím pousmáním jsme spolu skončili v neotevřené kavárně

káva
byla černá jako noc kolem
co na tom,
že byl jasný den

a slunce bylo módní doplněk jen
...
and the sun was just a fashion accessory

..........................................................................................................................................................................................
Hudba v pozadí - instrumentální verze Ministry - Jesus Built My Hotrod , nejsem majitelem autorských práv k hudbě, jen nejasná kulisa neotevřené kavárny, módní doplněk jen.

SIMPLE ,,KEEP TOGETHER“ VIDEO SINGLE

DagmarLenkaLisaLubošMilanNatalieThomas 
are KEEP TOGETHER

liberland.org Thomas Poehlman
pensieriparoleepoesie.wordpress.com Natalia Castelluccio
milanknizak.cz prof. Milan Knížák
lenkakarhanova.cz Mgr. Lenka Karhanová
notanothernicegirl.wordpress.com Lisa Marshall
@dadaorlik Dagmar Orlíková
Luboš

Poslední mix chystaného alba proběhne ve Studiu Shaark
shaark.cz
pod dohledem zvukového inženýra Pavla Hlavici,toto je v podstatě singl, prvních pět věcí jak jdou za sebou.

Zvláštní věci, které se staly během vzniku KEEP TOGETHER pokračují,v okamžiku kdy bylo video dokončeno, najednou zpráva v telefonu a TAKOVÁ SYNCHRONICITA, že kdyby ji chtěl někdo vymyslet, nevymyslí….a poslední právě teď.

Trumfová karta na publikaci je- přísahám,realita v níž žiji –

Tempest !

Lyrics: Meanwhile, a storm
Prospero
romantic
Prospero
I can't get some things out of my head
Prospero
suddenly it's different
Prospero
how myths are created
Prospero
something will happen
Prospero
the mechanism of the Flood
Prospero
i can't get you out of my blood
Prospero
we swim in the river of skin

Prospero
raised
hands
Prospero

romantic

Prospero
closed
eyes
Prospero

openly
closed
openly
closed
openly
closed
scalded scalded scalded
that eyesMusic credit to TheFlayFishingFilmaker

,,Rytíř Holí" , card from Your deck, Mr.Crowley...and Her ....

Citát.

Tři Hole.

,,Through the empty archway a wind of the spirit enters, blowing insistently over the heads of the dead, in search of new landscapes and unknown accents: a wind with the odour of a child’s spit, crushed grass, and Medusa’s veil, announcing the endless baptism of freshly created things.”

Federico García Lorca

Where cedars grows.

cedry

lubomír tomik

do líbánonu pro cedry,
aby všechno nebylo jen zkvašené včera

neznámo ,
jsme jen duchové určení Tvým očím

potrava pro děla Tvé mysli
dnešek plný nečekaných věcí slov chování

vlajky na hlavní stěžně,
vyplouváme!

.....
for
....


cedarsto kíssánon for cedars,
so that everything is not just fermented yesterday

unknown
we are only spirits determined to Your eyes

fodder for the cannons of Your mind
today full of unexpected things words behavior

flags on the mainmast,
we are setting sail!
....................................................................................................................................................................................

Yeah, that word is ,,Lebanon" , where cedars grow and in the czech is simplier ,,Líbánon" land of the kisses - in the english - ,,Kissánon" is strange, but sounds interesting..,.and most of it - it comes suddenly and like flash from sky !

,,Příměří poskytuje příležitost bezpečně projít konfliktním územím a všemi spletitostmi, ze kterých konflikt povstal a které musí být rozřešeny (sítě na pozadí karty). Staré kultury Indiánů využívaly při vyjednávání čtyř zákonitostí, které vždy úspěšně vedly k míru. Říkalo se jim cesta čtyř kroků. Aby mohlo být přijato příměří, jedinec musel, za prvé na schůzku přijít, za druhé pozorně naslouchat druhé straně, za třetí mluvit pravdu a za čtvrté nebýt závislý na výsledku.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1019-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi36

Nebo se vydat do Líbánónu.

And a wandering cozy voice

Fotografie od Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n na Pexels.com
Papír.

Lubomír Tomik

A potulný útulný hlas
planeta se nězměnila
to jen my

svatyně kouzelných barev
podobná lidem v bytech 
pokojích
staveních,
ulicích
  pod 
mo  sty

útulní potulní pocestní
papír
........
Paper.


And a wandering cozy voice
the planet hasn't changed
it's just us

a sanctuary of magical colors
similar to people in apartments
rooms
constructions,
streets
   under
brid    ges

cozy wanderer
paper

----------------------------------------------------------------------
Deset Disků

Zatřást Nocí

Jen

Lubomír Tomik

pro to tuto chvíli jsem ztratil zbývající čas,
slunce ve větvích stromu na poušti

jen jsem chtěl vědět jaké by to bylo
BYLO

Neskutečno je jako vanilka v kávě,
ucítíš ostří chuti a pak zmizí navždy,

nebo než se znovu napiješ,
než bude znovu horká.

Když zatřeseš Nocí,
někdy padají hvězdy 
někdy tma.

Zvykni si.

............................................................

Just

Lubomír Tomik

for this moment I lost the remaining time,
sun in the branches of a tree in the desert

I just wanted to know what it would be like
WAS

Unreal is like vanilla in coffee,
you will feel the edge of the taste and then it will be gone forever

or before you drink again
before it gets hot again

When you shake the Night
sometimes stars fall
sometimes dark.

Get used to.
.................................................................................................................................


Emily

Emily Dickinson.

and Her Original Lyrics f

Heart, we will forget him!
You an I, tonight!
You may forget the warmth he gave,
I will forget the light.

When you have done, pray tell me
That I my thoughts may dim;
Haste! lest while you’re lagging.
I may remember him!

Clipchamp,freesound.com,Emily Dickinsonová v překladu J.Haukové/