Poet Video pro Tebe ,,Spousta zeleně.“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Kamera LT a PL , zvuk z archivu BBC , konkrétně : Sea Wash - Sandy area bordered by seaweed covered rocks. close-up sound of gently lapping waves on beach from incoming tide. Oystercatcher in distance
Basová kytara v PC LT, čte a napsal pro Tebe LT,
lyrics :

Lots of greenery.

Lubomír Tomik

Do you remember? Lots of green?

snake skin in paradise of any size,
stranglers and it wasn't about the sun
primarily about you

nothing to live in can be lost

finally,
we shoot from bows at snowmen

we dance to the sounds of phoenix whistles

and then we burn

a lot of greenery will cover us,
remember a lot of green?

Her eyes were magnetic,
green

even though I'm just a raw meat eater ...

THAT EYES !

That eyes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jihozápadní větry.

Fotografie od Matheus Bertelli na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Jihozápadní větry.

Lubomír Tomik

bičovaní jihozápadními svetry,
svázanými rukávy do bezvědomí v bezvodé poušti času,
jedlými kaktusy,
kořeněné kousky kůže zad

spánek za dne s očima otevřenýma je splývání
v moři roztaveného zlata,

drž mne do poslední chvíle,
až se rozeřvou,
všechny vichřice a tornáda,

větry nebo svetry nebo blůzky,
máš nade mnou moc

aby bylo jasno, jihozápadní větry,

předzvěst všeho


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Southwest winds.

Lubomír Tomik

whipped by southwest sweaters,
unconsciously tied up in an anhydrous desert of time,
edible cacti,
spicy pieces of back skin

sleeping during the day with your eyes open is merging
in a sea of molten gold,

hold me until the last minute
when they roar up,
all storms and tornadoes,

winds or sweaters or blouses,
You have power over me

to be clear, southwest winds,

a harbinger of everything

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sedm Holí je karta Crowleyho tarotu.

Crowley - sedmicka holi
 Sedm holí – Odvaha
 Sedmička holí ztělesňuje odvahu. Odvahu, stát si za tím, čeho si vážíme, a neslevit. Hůl stojící uprostřed karty a v popředí před všemi ostatními holemi je znamením důvěry v to, co jsme prožili. Pokud máme odvahu stát za tím, čeho si vážíme, vše se rozevře jako lotosové květy. Staré kvality budou nahrazeny novými a nám bude dovoleno vydat se směry, které jsou pro nás důležité, což naznačují hlavy ptáka ibise či fénixe. Budeme schopni vnímat věci s větší jasností a budeme moci naplnit svou vizi a tvořivost, jak to ilustruje okřídlené oko Hora na špičce dvou holí. Astrologickým aspektem této karty je Mars ve Lvu. Mars je planetou energie a vitality, jež podporuje náš tvořivý projev, který je spojován se znamením Lva.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1008-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-holi

Poet Video pro Tebe ,,Tmou.“

Zlatá růže

V podzemí Baziliky. Napsal ,natočil, vytvořil ve Studiu Midian LT.
Tmou za růží zlatou.
lyrics: 

Dark.

Lubomír Tomik

in the dark,
 dark dark
into the light

in the dark,
dark dark
into a golden rose

in the dark
 dark dark
into you

XXXXXXXXXX

Zvuk v pozadí a kroky pochází z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové projekty, konkrétně Electronic Sounds - Hollow sound, with buzz. (Specially created electronic sound.) Footsteps On Stone: Walking (Slight Echo) - Walking, 2 men on stone departing. (Slight echo) Interior House Doors - Interior, wooden door closed with heavy echo.
Karta je samozřejmě ,,Mág." 

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Cemetery of time.

Hřbitov času.

Lubomír Tomik

obdivuhodné květiny jinde nerostoucí,
náhrobky beze jmen, jen -

Zde leží vteřina úsměvu!

Zde leží minutový pohled do očí !

nekonečná pláň mauzoleí obočí které se vzhůru otočí nebo protočí

a když zvedneš od mikroskopu oči,
zaostřila jsi na náhrdelník s naším číslem,

jak Ti asi musí slušet,
zda-li ho nosíš, nebo nenosíš

obdivuhodnou květinu,vonící Tebou, vonící touhou


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cemetery of time.

Lubomír Tomik

admirable flowers not growing elsewhere,
tombstones without names, only -

Here lies a second of smile!

Here lies a minute's look in the eyes!

an endless plain of mausoleums of eyebrows that turn or twist upwards

and when you lift your eyes from the microscope,
you focused on the necklace with our number,

as it must suit you,
whether you wear it or not

an admirable flower, smelling of You, smelling of desire

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Eso Mečů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1016-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-me

Last wagon.

Fotografie od sergio souza na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 V posledním vagonu.

   Lubomír Tomik

lesík a houpačky,
šmouhy za okny,
všechny okamžiky,
vždy a jsi tak sebejistá,

vždy neprůstřelná ,
koridory 
v zemi krásy

v posledním vagonu,
žena a muž,
vlak nás míjí
a 
nebo taky ne

možná jsme to my,
anebo ten pár za okny posledního vlaku


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In the last wagon.

Lubomír Tomik

grove and swings,
smudges behind windows,
all moments
always and you are so confident

always bulletproof,
corridors
in the land of beauty

in the last car,
woman and man,
the train passes us
and
or not

maybe it's us
or the couple behind the windows of the last train

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je .... 

Slečno B., co mělo znamenat to poslední loučení ? Když si představíš, že ta myšlenka na Tebe je neúprosný nůž který bodá a bodá a bodá a bodá …a ještě chvíli….a ještě chvíli bodá, až jsem jako cedník a stojím a krev odtéká ve vírech, proč se u toho tak moc usmívám ! ?

Nový sešit !

Nový sešit na psaní básní pro Tebe. Sešlo se, měl jsem oba u sebe. Hudba ve videu Aram Khachaturian – Masquerade Suite – Waltz, nejsem majitelem autorských práv. Kamera LT, ,,Expedice Tina .“ Masquerade was written in 1941 by Aram Khachaturian as incidental music for a production of the play of the same name by Russian poet and playwright Mikhail Lermontov. It premiered on 21 June 1941 in the Vakhtangov Theatre in Moscow. The music is better known in the form of a five-movement suite.

Velký obřad.

Čteno zde, vedle Zlaté růže.

Great ceremony.

Lubomír Tomik

one by one we hurried through the darkness,
one by one,
meet the great ceremony

when we lined up
you were called by the queen,
I looked up at you with the others

the sun was setting,
above the anthill
above the ground without return,
without you

Přírodní úkaz.

Přírodní úkaz.

Lubomír Tomik

pršelo a vyšlo slunce,
v oku hurikánu vykvetla duha ,
oděná jen do černé a bílé

černobílá duha, 
 smuteční nebo svatební stuha

na všech ostatních barvách jsme se krmili my

podívej,
usmívám se i když jsem v pekle

rád věřím v přírodní úkaz 
v Tebe


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natural phenomenon.

Lubomír Tomik

it was raining and the sun was rising
a rainbow blossomed in the eye of the hurricane
dressed only in black and white

black and white rainbow 
or mourning or wedding ribbon

we fed on all the other colors

look,
I smile, even when I'm in hell

I like to believe in a natural phenomenon
in You

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Psáno pod vlivem karty …

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Note.

Fotografie od Ylanite Koppens na Pexels.com
Nota.

Lubomír Tomik

každá nota byla vyšší
každý dotyk byl intenzivnější
každý krok směrem k Tobě byl 
otisk rozžhavené podkovy na oční víčko
každá nota byl pekelný tanec,
smím prosit?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Note.

Lubomír Tomik

each note was higher
each touch was more intense
every step towards you was
imprint of a red horseshoe on the eyelid
every note was a hell of a trance,
shall we Dance?

Z výkladu karty –

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že jste rozhodnuti během příštích šesti týdnů nebo měsíců vnést do svého života potěšení a radost, jež vás osvěží a dodá nových sil. 

Přesně, spálit si oční víčko rozžhavenou podkovou, radost až na kost.

Development trend !

XXX

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vývojový trend.

Lubomír Tomik

čarodějnice na Petrovy kameny dorazily
o něco později

zaparkovaly elektrokoloběžky potřené mastí z krkavčích mláďat a tukem novorozených koťat
a mobily,
také na nabíječky hodily

pak daly se do tance,
monstrance v hádance !

Neúprosný vývojový trend !

Kurare stékalo z malé ranky na krku,
zdálo se,
že usíná a padá do prachového peří....


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Development trend.

Lubomír Tomik

the witches arrived at Peter's stones
a bit later

parked electric scooters smeared with raven cubs and fat newborn kittens
and mobiles,
also suitable for chargers

then they started dancing,
Monstrance in a riddle!

Relentless development trend!

Kurare stood out of a small wound on neck,
it seemed,
that he falls asleep and falls into You ....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Někdy …je to nečekaný vývojový trend.

Příspěvek číslo 6606. Enjoy the silence with me.

Pod červnovou oblohou …se zbytky tetování , za bouřky… ,,Řekni mi .“
Nahráno ve Studiu Midian, nejsem majitelem k instrumentální ani originální verzi songu Depeche Mode ,,Enjoy the silence.“ Sešlo se v jeden moment, napsáno, čteno za zvuků hudby protože…Ty.

Říkám Ti!

and…You

tell me.

Lubomír Tomik

tell me,
that I'm just yours

tell me,
that you will not let anyone else in

tell me,
how risky everything is

tell me,
that everything is not vanity

we have a few moments before we grow old,
and we won't move much,

the flame can't go out,
fire burn out

tell me ,
your name,

I know him very well,

but even so,

hearing it from your lips is something
completely different

Karta Crowleyho Tarotu je.....
,,Eso Holí " 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1002-crowleyho-tarot-mala-srkana-eso-holi

Z výkladu karty – Pokud si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během těchto dvanácti měsíců je pro vás důležité zůstat sami sebou a sami sebe nezradit. V ohnivých měsících Lva, Berana a Střelce můžete jednat z pozice své veškeré energie, vitality a přirozenosti, nebo svou energii a přirozenost volně projevovat v kontaktu se zrozenci těchto znamení.

Volně projevovat. No ano.

Poet Video ,,Rudé zlato.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Fotografie pořízeny na zámku Holešov 25.7.21 . Výstava ,,Největší záhady a tajemství světa."
Tetovací strojky natočeny ve Starém Městě https://www.4tattoo.cz/ se svolením.
Bicí v PC, čte, napsal LT.
Lyrics :

Red gold.

Lubomír Tomik

you better be my red gold
take me down before she does

you can lose once
no more
no more

you better be my red gold
I committed heart genocide
you will never lose again

red gold red
crimson
scarlet
like you
You
You

XXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Lovesick.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Roztoužený.

Lubomír Tomik

-Co musím udělat proto aby jsi ...-

Roztoužený schizofrenik se pokusil psychiatrovi vysvětlit o co jde.

-Ráno otevřu oči ... a nemůžu pochopit JAK fungujeme! 
Tedy otevřu oči ....JAK jsem je otevřel ? 
Nadechnu se....    JAK jsem se nadechnul ?
Jak fungujeme ?
Jsme promazané stroje nebo zrnka v kávovaru , olivy v lisu ?

Psychiatr si promnul bradu.

Střih, o pár hodin později.

-Co musím udělat pro to, aby jsi ....-

-Nic . - Řekla a usmála se. - Udělám to já !-


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lovesick.

Lubomír Tomik

-What do I have to do to make You ...-

The longed-for schizophrenic tried to explain to the psychiatrist what was going on.

-I open my eyes in the morning - and I can't understand HOW we work .
So I'll open my eyes .... HOW did I open them? 
I'll take a breath .... HOW did I breathe?
 How do we work?
Are we lubricated machines or beans in the coffee machine, olives in the press?-

The psychiatrist rubbed her chin.

Cut, a few hours later.

-What do I have to do for You to ...-

-Nothing. - She said and then smiled. - I'll do IT!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov o jednom splněném snu - ,,Rytíř Pohárů."

,,Z výkladu karty -
Jak pro muže, tak pro ženy znamená Rytíř pohárů přehodnocení priorit, smyslu věrnosti a odevzdání se, aby mohla být ze života vyloučena všechna „měl/a bych“ a aby se dalo konečně vykročit cestou, která nabízí záplavu energie, je v souladu s tím, kam nás táhne naše srdce, a nepostrádá hlubší význam.

Rytíř pohárů zosobňuje cit, který je schopen odpouštět a soucítit.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Urn covers in action!

Fotografie od Alix Lee na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Obaly na urny v akci !
Lubomír Tomik

Lehké hezké praktické !

Urnu budete mít plnou prachu pod hlavou,
lehkou jako obláček,
když nebude vadit ,že jste uvnitř!

Neváhejte ani století!
Nedoporučuje nikdo, 
ani červi ani vrány
ani tlení v lesích
ani dna řek jezer moří,

těžký těžký těžký je život bez Tebe,

ovšem i kouzelný, jen když odsunu hory,
zazvoníš na zvonek,
na zemi rohože,

našel jsem v Tobě zalíbení,
dokážu přiznat porážku,
basmala!

Někdy na viděnou, tentokrát je to opravdu na Tobě.

A obaly na urny... díky, nechám si akci ujít.
Je to Tvůj život a zjevně mne v něm nechceš.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Urn covers in action!
Lubomír Tomik

Lightweight nice practical!

You will have a urn full of dust under your head,
light as a cloud,
if you don't mind being inside!

You don't hesitate a century!
Nobody recommends
neither worms nor crows
nor decay in the woods
nor the river bottoms of the lakes of the seas

hard hard hard is life without you

but magical when you push the mountains away,
you ring the bell
on the ground mats,

I have found pleasure in you,
I can admit defeat,
basmala!

See you sometimes, this time it's really up to you.

And the urn covers on sale... thanks, I'll miss the event.
It's your life and you obviously don't want me in it.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je... Deset Pohárů , ,,Nasycenost."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1039-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-pohar

Když jsi.

VVVVVVVVVVVVVVVVV

Foto LT, teď ráno.
Napsal a četl ve Studiu Midian pro Tebe LT.

When you.

Lubomír Tomik

when you're foam in the surf
when you're foam in the surf

I'm picking you up
I'm picking you up

and then I open palms
and then I open them

and I'm recruiting you again
and I'm recruiting you again

the cries of seagulls,
golden blades of the sun

golden bladesssss of the sun
Foto LT , po čtení.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci článku je…

Přesně. Nebojíme se stát na sopce.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1057-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-disk

Poet Video pro Tebe ,,Havran ve žlutém.“


Raven in yellow.

Lubomír Tomik

Mr. Poe!

Two dancers will be raven in yellow in a moment and you,
you have a heart full of horror,
who can only take paper,

up to a palm full of hearts,
third woman
is the third mother
the third woman is the third mother
the third woman is the third mother,
tired,
staring at herself,
Death!

DEATH!!!!!!!!

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Soma a Kumar. / For Kumar./

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Soma a Kumara.

Lubomír Tomik

když se z paláce vyplazili všichni hadi,
zůstal jen bílý,
s červenými puntíky

,,Napij se ze mne , rozpoutej peklo !"

Princezna Soma vzala Kumara za ruku,
cestou do schodů s bílým hadem kolem krku a červené puntíky mizely,
jak se realita rozpouštěla,
na vrcholcích stúp!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Soma and Arbind.

Lubomír Tomik

When all the serpents came out of the palace,
 remained only one white,
with red polka dots

"Drink from me, unleash hell!"

Princess Soma took Kumar's hand,
the way up the stairs with a white snake around Her neck and the red polka dots disappeared,
how reality dissolved,
on the tops of the stupas !
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Brass or caravan.

Fotografie od Chei ki na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mosaz nebo karavana.

Lubomír Tomik

mám a nemám mosaz,
nikdo ji nemá 
a ani ji nikdo nepotřebuje,
nakonec

takže si myslím 
že v objetí Tě držím

Ona 
byla
Ona je
Ona bude

někde na nenapadnutelné kouli řítící se vesmírem,

mosaz nebo karavana,

v jedné z realit,
v záhybech časoprostoru,
jsme spolu.

V příběhu.

/Slova ,,Mosaz" a ,,Karavana" v gangsterském slangu třicátých let minulého století znamenala - ,, Mít peníze " a ,,Nemít peníze." Slova. Jsme naživu. /


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Brass or caravan.

Lubomír Tomik

i have and i don't have brass,
no one has it
and no one needs it either,
finally

so i think
that hold you in my arms

She
was
She is
She will

somewhere on an unassailable sphere rushing through space,

brass or caravan,

in one of the realities
in the folds of space-time,
we are together.

In the story.

/ The words "Brass" and "Caravan" in the gangster slang of the 1930s meant - "Have money" and "Don't have money." The words.We are alive! /

,,Královna mečů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1027-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-me

Veining.

Fotografie od Angela Roma na Pexels.com
Pouštění žílou.

Lubomír Tomik

Nenech si nikoho myslet, že vlastní Tvůj život.

Žílu otevřela skalpelem,
podélný řez,
krev z natažené ruky stékala,

snažil se zavřít oči,
nedívat se jak se živí,

jen zaklonila hlavu,

přestala,

dý
cha
t

bublání
 krve 
a
    ssssssssání,

rajská hudba.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Veining.

Lubomír Tomik

Don't let anyone think that own Your life.

She opened the vein with a scalpel,
horizontal cut,
blood dripped from his outstretched hand,

 tried to close his eyes,
not watching how Shee feed,

 just tilted Her head

She stopped

bre
athe

blood bubbling and sssssssssssucking,

music of the paradise.
XXX

Dva Disky.
,,Změna."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk

Autentická Dračí Lady.

Fotografie od Louis na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Autentická Dračí Lady.

Lubomír Tomik

Hra na ještěrku je pořád jen hra,
rychlý kmit v lučním kvítí,
příšla a odešla,
jako roční období,
tak půvabná.

Nešetřila šupinami.

Nešetřila ohněm.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Authentic Dragon Lady.

Lubomír Tomik

Playing a lizard is still just a game
fast oscillation in meadow flowers,
She came and went
as a season,
so charming.

She didn't save scales.

She spared no fire.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je .... ,,Aeon."
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Hvězda ženy.

.......a.
____________

Hvězda ženy žhne,
projdeme šesti síněmi ,
ruku v ruce,
dávnou kočíčí hbitostí,
něžností.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.......a.

Lubomír Tomik

The star of a woman glows,
we go through the six halls,
hand in hand,
ancient cat agility,
tenderness.

______________________________________________________
__________________________________________________________________

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Sir Edmund Hillary.

Fotografie od Irina Demyanovskikh na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sir Edmund Hillary.

Lubomír Tomik

před polednem,
před polednem říkali,
před polednem, 
se dolů do hloubek dívali

a byl večer
a bylo jitro první

nic se nemění
nic se nezmění 
nic se nezměnilo
i když pro ně všechno

za nějaký čas,
za nějakých tisíc let,
někde ve tmě výkřiky,
určitě ne naposled
a pak...

játro bylo jitro první,
první,
znovu bylo chutné

Prometheus před polednem ostřil zoban
a orel,
shlížel do hloubek,
připoutaný řetězem ke Kavkazu,
stejně jako já k Tobě,
woman
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sir Edmund Hillary.

Lubomír Tomik

before noon,
before noon they said
before noon,
they looked down into the depths

and it was evening
and the first morning

nothing changes
nothing will change
nothing has changed
although everything for them

in some time,
in a thousand years,
somewhere in the dark screams,
certainly not for the last time
and then...

the liver was the first morning,
first,
it was delicious again

Prometheus sharpened the beak before noon,
the eagle,
looking down into the depths,
chained to the Caucasus,
just like me to You,
ženo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Dick Hoskins na Pexels.com

XXXX

Karta Crowleyho Tarotu je ….jsou Čtyři Meče. ,,Příměří.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1019-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi36

D.O. mi laskavě zaslala…

…neobvyklé video z Prahy – Karlův most pohledem z hladiny řeky Vltavy, nečekané překvapení, díky !

Spolu s graffitti u řeky Moravy, naproti vjezdu do Baťova kanálu v Uherském Hradišti ,které natočil P.L., začalo vznikat Poet Video – zatím jen obraz, zbytek zatím není,slova,hudba, nejsou, ještě jsou v Ideaspace, ale Ty jsi a přesně na tom záleží, jinak na ničem.

Karta je – jsou- ,Čtyři Poháry. ,,Nadbytek.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1033-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-pohar

Whispering Kaaba.

Fotografie od Haydan As-soendawy na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Skutečný nepřítel.

Lubomír Tomik

skutečný nepřítel je dostatek kyseliny
a Tvé nekonečné zimy

a najednou jsem Tě objal
a najednou jsi mi dýchala na krk

branka Tvého domu je svědkem roztodivných scén,
vyražených dechů

ve výklenku u východního rohu,
ve výklenku šeptající Káby
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A real enemy.

Lubomír Tomik

The real enemy is enough acid
and Your endless winter

and suddenly i hugged you
and suddenly you were breathing down my neck

the gate of your house is a witness to strange scenes,
breathless

in a niche at the east corner,
in a niche whispering Kaaba

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Změna" je karta Crowleyho Tarotu, Dva Disky"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk