Nails in the cross of days.

prázdná vana v Paříži full of stars

Lubomír Tomik

Chodec slyší ozvěnu svých kroků
vzestup a pád 
znovu
prázdná vana

koloběh vstávání a usínání
hřích a vykoupení
vykoupení a život
prázdná lednice

jsi realita jsi psaní jsi sex
slyšíme ozvěny svého dechu

jsou to hřeby do kříže dní,
hvězdy v očích.


....................................................................................................................................................................

an empty bathtub in Paris plná hvězd

Lubomír Tomik

The walker hears the echo of his steps
rise and fall
again
empty bathtub

the cycle of waking up and falling asleep
sin and redemption
redemption and life
empty fridge

you are reality you are writing you are sex
we hear the echoes of our breath

they are nails in the cross of days
stars in the eyes.

....................................................................................................................
Eso Disků

7:11 ráno s Burroughsem…

…teprve teď přeneseno do pc, i audio, bez střihu zvuku nahraná náhodná kapitola z Burroughsovy novely Místa slepých uliček, nahráno a bez střihu u stolu na fotografii , která je sama střihem zní

Karta je ,,Ďábel“ a jsem v tom až po uši a je to úžasné !

Zde sedával bard L.K.

a psával.

Na jedné straně –

...
Brunetka v bílých šatech
blondýnka v černých šatech
vystoupily z autobusu
jako střelci na šachovnici 
chodníku
vykračují si vedle sebe
:
kterou táhnout první?
:
vlastně
:
hraji s černými nebo s bílými?


:

....
Brunette in a white dress
blonde in a black dress
got off the bus
like shooters on a chessboard
sidewalk
they walk side by side
:
which to pull first?
:
actually
:
do I play with black or with white?

.....
Na druhé straně -

….

Jednoho dne
zaplaví mne 
zbytky krve
:
plíce, játra, konečník
:
v těle jsem měl 
tolik tekutin?
:
něco vsákne 
do prostěradla
něco spláchne hadice
:
na nerezovém stole....
One day
it will flood me
blood residues
:
lungs, liver, rectum
:
I had in my body
so much fluid?
:
something soaks in
to the sheet
something flushes the hose
:
on a stainless steel table


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Z připravované sbírky  básní  ,,Střípky Marionet". 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXČtení pro Tebe : ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou “ Kapitola 43.II.Audio.

Čteno a nahráno ve Studiu Midian.

-So you only know what’s going on here? –
-You are right. Unfortunately, you are right.-
-Well, you’re definitely happy with yourself! –


The neurologist rubbed his mustache. – Do we have to talk about this right now? I’d rather crash with a plane. Because when a ship sinks, I at least have time to scold the shark before it eats me.
I laughed.
The neurologist suddenly exclaimed with a matter of course bordering on satisfaction:

-Friend! It’s a syphilitic ulcer!-

I widened my eyes in horror.
My head started to hurt.
Suddenly a sign lit up: ,,Buckle up.“
Immediately, the captain’s voice also spoke through the loudspeakers: -I would like to ask all passengers to stay in their seats and fasten their seat belts, I’m starting to descend… –
He didn’t get any further.
The voice disappeared as the plane jerked. A giant fist seemed to strike him. The overhead luggage compartments opened and the light went out. The sound of the jet engines faded. The shouts and screams of the passengers flooded the darkened plane, which began to crash.
With boxes Made in Poland, Made in Holland.

He was trying to explain something to me, something about orange peel and banana peels. He kept saying it, banana peels, dog. He was smiling.
/ Indeed, it seems that the hallucinations have reached their peak. Today’s weather was favorable. Strange life, which is not fair. /
It sounded like an explosion!
Not to! The plane did not have a rudder. And can you fly without a rudder? Won’t. And so the plane crashed. The wings flew, the wind spun them and carried them into the distance.

-Did you write it or not!?!? – the neurologist shouted at me.
-I wrote it… but it has a sequel, don’t worry!
The neurologist shouted, putting his hand in his mouth in horror.
His mouth softened like pink wax, his lips parted, his hand fell out, and his eyes flushed.
Then the nearby sounds will subside. There will be the remote hum of a nearby town, the distant moan of an ambulance, or the muffled roar of falling Boeing in the morning.
What is in the air must fall to the ground! Today or tomorrow.
And then just a death cry and it’s over.
And a few bites of hungry sharks.
And the horizon is red.

End of chapter forty-three.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je…. Jede na hořícím voze …,,Princ Holí“.

Crowley - princ holi
Každé slovo.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi

Znovu.

Znovu- od nikoho neopisuji a nehodlám s tím začínat.

Jen se musím občas ujistit a napsat tyto slova, protože jsem právě poslouchal zbrusu novou kapelu a všechny tóny byly...odněkud známé...název, slova. Při dnešní houstnoucí síti je asi nemožné se vyhnout kontrole všeho, děje se to neúmyslně, jsou mezi námi ale i bastardi, kteří nápady kradou, ať se jimi zalknou 

 Myslím, že u každé tvorby je důležitý být svůj , vždy udělat něco nečekaného a Ideaspace, jak ji vidí Alan Moore, je někdy pustina a někdy velkoměsto, my vlastně žijeme uvnitř témat, nápadů, je to na každém jedinci a já miluji Tebe jako nikdo jiný...takže chci být originální.
Udělat pro Tebe to, co nikdo předtím.

Again, I'm not writing from anyone and I'm not going to start with that.

I just have to make sure and write it sometimes, because I was just listening to a brand new band and all the tones were ... familiar ... name, words. With today's thickening network, it is probably impossible to avoid controlling everything, it happens unintentionally, but there are also bastards among us who steal ideas, let them choke on them.

 I think it's important to be your own in every creation, always do something unexpected and Ideaspace as Alan Moore sees it is sometimes a wasteland and sometimes a big city, we actually live within themes, ideas, it's up to each individual and I love you like no other. ..so I have to be original.
Or dead.

Příprava.

A znovu a znovu aspoň takhle být s Tebou.

Neumíš si představit….

Karta je ,,Vítězství“….

Crowley - sestka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1007-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-holi

,,

Astrologickým aspektem této karty je Jupiter ve Lvu.

Vítězství nám dává pocit plynulého rozmachu (Jupiter) a vysokého stupně tvořivosti (Lev). Cesta ke každému vítězství vyžaduje tvořivost, ale také poddajnost, jinak není možné vítězství dosáhnout. A to je další aspekt Jupitera ve Lvu. Konečné vítězství neboli duchovní vítězství je takové, jehož výsledek je výhrou pro obě strany a ne pouze pro jedinou. „

Lev.

LVICE-

Jaké slovo je přímo nad hrotem tužky na právě pořízené fotografii.

,,LVICE“

SYNCHRONICITA:
TY JSI.

JSI.