Znovu.

Znovu- od nikoho neopisuji a nehodlám s tím začínat.

Jen se musím občas ujistit a napsat tyto slova, protože jsem právě poslouchal zbrusu novou kapelu a všechny tóny byly...odněkud známé...název, slova. Při dnešní houstnoucí síti je asi nemožné se vyhnout kontrole všeho, děje se to neúmyslně, jsou mezi námi ale i bastardi, kteří nápady kradou, ať se jimi zalknou 

 Myslím, že u každé tvorby je důležitý být svůj , vždy udělat něco nečekaného a Ideaspace, jak ji vidí Alan Moore, je někdy pustina a někdy velkoměsto, my vlastně žijeme uvnitř témat, nápadů, je to na každém jedinci a já miluji Tebe jako nikdo jiný...takže chci být originální.
Udělat pro Tebe to, co nikdo předtím.

Again, I'm not writing from anyone and I'm not going to start with that.

I just have to make sure and write it sometimes, because I was just listening to a brand new band and all the tones were ... familiar ... name, words. With today's thickening network, it is probably impossible to avoid controlling everything, it happens unintentionally, but there are also bastards among us who steal ideas, let them choke on them.

 I think it's important to be your own in every creation, always do something unexpected and Ideaspace as Alan Moore sees it is sometimes a wasteland and sometimes a big city, we actually live within themes, ideas, it's up to each individual and I love you like no other. ..so I have to be original.
Or dead.

Příprava.

A znovu a znovu aspoň takhle být s Tebou.

Neumíš si představit….

Karta je ,,Vítězství“….

Crowley - sestka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1007-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-holi

,,

Astrologickým aspektem této karty je Jupiter ve Lvu.

Vítězství nám dává pocit plynulého rozmachu (Jupiter) a vysokého stupně tvořivosti (Lev). Cesta ke každému vítězství vyžaduje tvořivost, ale také poddajnost, jinak není možné vítězství dosáhnout. A to je další aspekt Jupitera ve Lvu. Konečné vítězství neboli duchovní vítězství je takové, jehož výsledek je výhrou pro obě strany a ne pouze pro jedinou. „

Lev.

LVICE-

Jaké slovo je přímo nad hrotem tužky na právě pořízené fotografii.

,,LVICE“

SYNCHRONICITA:
TY JSI.

JSI.