Divoké oči.

Divoké oči.

Lubomír Tomik

divoké oči se plíží úvozem,
urvané ze řetězu

hluboké oči se vznáší,
utržené ze života

zatažené drápy se vysmeknou,
zanechají dráhy planetární

vyrvané z kořenů !
..................................................................
Wild eyes.

Lubomír Tomik

wild eyes creep through the woods,
snatched from the chain

deep eyes float,
torn from life

retracted claws slip,
they leave planetary orbits

uprooted!
....................................................................................

Natasha.

Fotografie od Manuela Adler na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natasha.

Lubomír Tomik

vynořila se z jezírka v lesích,
voda stékala po kůži,

vprostřed divočiny bylo takové ticho,
že kapky vody  dopadaly do kapradí
se zvukem pum shazovaných ze střemhlavých Stuk ,
s jekotem banshee,
a údery bubnů
pohánějících římské veslice

pot a krev
pot a krev
pot a krev

omládla o století a usmála se.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natasha.

Lubomír Tomik

emerged from a pond in the woods,
water ran down the skin,

was such silence in the middle of the wilderness that
 drops of water running down the skin fell into the ferns
with the sound of bombs dropped from dive bomber Stuka,
with a screaming banshee,
and drum beats
propelling Roman rowboats

sweat and blood
sweat and blood
sweat and blood

She was younger for a century and smiled.
Fotografie od Stacey Gabrielle Koenitz Rozells na Pexels.com

Karta na publikaci této básně je znovu…,,Ďábel“. Někde je můj cit k Tobě tak silný, že si kartu snad přivolávám…ze 78 karet, prakticky denně.

Fresh coffe.

Fotografie od Michael Burrows na Pexels.com
Fresh coffee.

Lubomír Tomik

Imagine
fresh coffee,

a breath of smell when You wake up,

 darkness in a white mug,

his weight,
and meteorologist information:

,,Yes. She will live forever! "

I imagine You
during Samhain,

in a clearing in deep forests,

the darkness illuminates only
Your beauty
Your tenderness.
Fotografie od Kaboompics .com na Pexels.com
Čerstvá káva.

Lubomír Tomik

Představ si
čerstvou kávu,

závan vůně, když se probouzíš,

její tmu v bílém hrnku,

jeho váhu,
a informace meteorologa :

,,Ano. Bude žít věčně! "

Představuji si Tě,
během Samhainu,

na mýtině v hlubokých lesích,

tmu ozařuje jen 
Tvá krása,
Tvá něha.
Fotografie od Adnan Uddin na Pexels.com