Poet Video : ,, Střední část dne silný vítr. “ / Pro Tebe a Emelii /

Čteno pro Tebe 21.8.21 v Opavě u hrobu Petra Bezruče, fotografie a video pořízeny P.L. 25.9.21 ve Starém Městě.
Lyrics:
Strong wind in the middle of the day.

/ to Emelia /

Lubomír Tomik

strong wind in the middle of the day,
occasional supplies of drinking water,
women,
women,
women
with mirrored glasses,
flashes in the kaleidoscope,

strong wind in the middle of the day,
everything is for sale,
it does not take place
it does not take place
it does not take place
sale

someone,

someone sent a seller for the right accessories of elegance


You whisper the thousandth first story of Scheherazade.

https://midianpoet.com/2021/08/17/stredni-cast-dne-silny-vitr-pro-emelii/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Bezru%C4%8D

Poet video : Počet budoucích dní.

Napsáno, čteno a natočeno pro Tebe  na Baťově Mrakodrapu ve Zlíně.
Lyrics:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Number of future days.

Lubomír Tomik

in rose oil You are rather Holy,
than a woman

with You we can always discover something new in this cosmos,
galaxies,
star cluster,
nebula,
glowing
in the shape of the constellation Medusa

number of future stone days,

kiss the saint
all plots,

my favourite,
midnight mail for you years ago,

Lord Byron's love correspondence,

We lived it,
i live it,
You ?

every square millimeter of your skin
is a landing area for the return from just discovered stars,
in the constellation Medusa.

Stone is Stone is Stone.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Hudba použita z Archivu BBC , zvukové nahrávky pro neziskové účely, zpěv japonských žen z kmene Ainu,  ...kamerunský tanec a šaman při jelením tanci chřestí kostmi.

Jarní bůh.

Fotografie od Yaroslav Shuraev na Pexels.com
Spring god.

Lubomír Tomik

the spring god caught his second breath

spring breath was exposed to the burning radiation of You

the spring god could and wanted to change a little more than just words

the spring god set his own trap

the spring god raised a white fist

the spring god disappeared in the rainforest,
when the wood merged with the sand,
October 12, 1492

the spring god bowed down and left the arena,
spring breath,
cabaret.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jarní bůh.

Lubomír Tomik


jarní bůh chytil druhý dech

jarní dech byl vystaven spalující radiaci Tebe

jarní bůh mohl  a chtěl změnit trochu více než jen slova

jarní bůh nastražil vlastní past

jarní bůh pozvednul belostnú päsť

jarní bůh zmizel v pralese,
když se dřevo spojilo s pískem,
12. října 1492,

jarní bůh se uklonil a opustil manéž,
jarní dech,
kabaret.