Bodláčí.

Fotografie od nastia na Pexels.com
Bodláčí.

Lubomír Tomik

Ledoborec zpomaloval,
sobi polární 
nevypadali dobře,

bodláčí putovalo na křídlech větru
v jarním,
slušivém ,
svetru.


...........................................................................................
Thistles.

Lubomír Tomik

The icebreaker was slowing down,
arctic reindeer
they didn't look good

the thistle wandered on its wings in the wind
in the spring,
polite
sweater.

Zřejmě změna.

Přišla.

Jeli jsme.

Fotografie od u015eahin Sezer Dinu00e7er na Pexels.com

…..

Jeli jsme .

Lubomír Tomik

jeli jsme kočárem,
jeli jsme rozbředlým sněhem,
blátem

vystoupíme

a až dorazí 
první poryvy masožravého větru,

budeme se držet a budeme zapření do země,
jen nás ochutná

žádná andělská křídla
ohořelé pahýly
žádné pahýly

mladé stonky na mýtinách v džungli mysli

a bryčka tažený koňmi,
je písnička,
náš zaparkovaný song před kolumbáriem

tančeme,
 dokud můžeme
......

We went .we rode in a carriage
we drove through slush
mud

we will get off

and when it arrives
the first gusts of carnivorous wind,

we'll hold on and we'll be buried in the ground
it just tastes us

no angel wings
charred stumps
no stumps

young stems in clearings in the jungle of the mind

and a horse-drawn carriage,
is a song
our parked song in front of the columbarium

we dance
 while we can
.....

Denní vánek / audio /

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Vytvořeno ve Studiu Midian.

Lyrics:

Day breeze.

Lubomír Tomik

day breeze,
ready to flow
waiting for Kansas
the caller echoes into the chasms conjuring ladders and suspension bridges

the pegs on the noses of the aquabels merge at the level of the nectars
acid boilers
flavors bubbling

day breeze,
procession of markytans
...

Hudba v pozadí – skladba I’m the Mountain, band Stoned Jesus, nejsem majitelem autorských práv, přepsáno a čteno nahlas zrovna v době kdy song hrál, má skoro čtvrt hodiny.

Plague Hospital

Fotografie od Tess Myrl na Pexels.com
…v pozadí při čtení ve Studiu ?Midian hraje skladba Tryptikon ,,Aurorae“, mejsem vlastníkem autorských práv. Song hrál, otevřel jsem sešit na stránce tužkou napsaných slov a MUSELY , ne CHTĚLY být čteny
Morový špitál.

Lubomír Tomik

na benátských ostrůvcích

MOje maso migruje
ROvnou za tebou
VÝrazněji vyčnívá
ŠPIonská
TÁpající
L
útržky starých filmových pásů se brzy stanou pixely,
vzpomínkou
ve větru


..... / Neupraveno z překladače Google/
Plague Hospital.

Lubomír Tomik

on the Venetian islands

MY flesh is migrating
STRAIGHT behind you
It stands out more prominently
SPY
Fumbling
L
scraps of old filmstrips will soon become pixels,
a memory
in the wind
.............................

Dust.

Fotografie od Sebastian Voortman na Pexels.com

………………………………………………………………..

Popel.

Lubomír Tomik

Zachovej si
stále 
Schopnost Úžasu !

Nad vším.

Nenech ji shořet na popel rozfoukaný větrem,
nenech zavládnout šedé nic.

Zachovej si sebe!

Svou jedinečnost a originalitu,
žádný popel,
hoř každý den ! 
..........................................................................................................................................................
Ash.

Lubomír Tomik

Keep it,
still
the Power of Wonder!

Above everything.

Don't let her burn to windblown ashes
don't let the gray take over.

Keep yourself!

Your uniqueness and originality,
no ashes,
fire everyday!
.................................................................................................
Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Motýlí maska napřímo.

Fotografie od Hamro Jatra na Pexels.com

…………………………………………………………………….

Napřímo.

Lubomír Tomik

klečení po větru,
nosíš motýlí masku

napřímo,
 před Tebou leží neprobádané kraje mysli

nedotčené ,
nepoznané,

na dosah ruky máš vesmíry, kontinenty,
dáš ji do kapsy riflových kalhot a řekneš

-No právě . To je právě ono. -

klečení po větru,
až maska odlétne,

opustí už jen prázdný dům


.........................................................................
Directly.

Lubomír Tomik

kneeling down the wind
you wear a butterfly mask

directly
 unexplored regions of the mind lie before you

untouched,
unknown

you have universes, continents at your fingertips,
you put hand in your pocket and say

- Well, exactly. That's it.-

kneeling down the wind
when the mask flies

    leaves only an empty house

..................................................................

Karta je…. JE.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Vteřinová ručička.

Vteřinová ručička.

Lubomír Tomik

patříš tichu víc než kdy předtím,
jsi poklad a střevíc v prachu,

když chceš doplout na konec řeky která nemá žádný konec,
nesmíš vystoupit z lodi,

v třeskutém okamžiku jsi vteřina někde jinde,
smějeme se,
směješ se ,


nevidím dál než do Tvých očí rtů a přístavů,
patříš tichu víc než kdy předtím 
jsi střevíc a poklad v prachu

nesnáším vítr který ho zvedne a odnese nad moře,
nechci být naběračka v polévce slz

chci být záblesk ve Tvých očích,
jejich stíny mne pronásledují,

do lesů bludných kořenů jež jsem překročil všechny najednou,
vteřinová ručička je ...

změň se ve skok lvice a roztrhej mne na kusy,
pak zase vejdeš do šapitó,
klauni se budou usmívat,
hudba bude hrát,
vlastně se nic nestalo,
just little wave in the river of time


XXXXXXXXXXX

Second hand.

Lubomír Tomik

you belong to silence more than ever,
you are a treasure and a shoe in the dust,

if you want to reach the end of a river that has no end,
you can't get off the ship

in a cracking moment you are a second somewhere else,
we are laughing,
you are laughing ,


I see no further than your eyes to the lips and the harbors,
you belong to silence more than ever before
you are a shoe and a treasure in the dust

I hate the wind that lifts him up and takes him over the sea,
I don't want to be a ladle of tear soup

I want to be a flash in your eyes,
their shadows haunt me,

to the forests of wandering roots which I have crossed all at once,
second hand is ...

turn into a lioness jump and tear me to pieces,
then you enter the tent again,
the clowns will smile
music will play
in fact, 
nothing happened,
jen vlnka v řece času

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

Autorka videa je D.O., zachytila chvíli kdy se čas na nově koupených hodinách synchronizoval se satelitem, hodiny jsou digitální, děkuji za zaslání, den po vánocích, uklízím v pc a dnešní báseň pro Tebe se jmenovala ,,Vteřinová ručička“, synchronicita.

White Nights.

Fotografie od – – na Pexels.com

XXXXXX

Bílé noci.

Lubomír Tomik

čas nářků a bílých nocí,
čenichy větří

hlubokou nocí přebroď se na druhý břeh
mlhavou vidinou stín černého šatu

mýtinou
dívky vtančily v kruh

světla očí plují nebem
nedej se pobízet,
nastup a jedem,
cesta je daleká
dlouhé a nerovná

     z dálky už šeptá
   bílých nocí,
půlnoční královna 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

White Nights.

Lubomír Tomik

wailing and white nights,
muzzles wind

cross the night to the other shore
long shadow shadow of a black dress

clearing
girls danced in a circle

eye lights fly through the sky
don't push
boarding and let's go
the road is far
long and uneven

   already whispering from a distance
  midnight queen of the
 white nights 
XXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov ránu kdy za okny je ještě tma je... ,,Věž."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

Co zpívala Naděžda v roce 1995 .

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Co zpívala Naděžda v roce 1995.

Lubomír Tomik

Na rozoraná pole sněží,

Smrti háv,
plášť ,
ve větru se chvěje.

Splývá ,
se siluetou těla.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

What Naděžda sang in 1995.

Lubomír Tomik

It's snowing on the plowed fields,

Clothes of Death,
Cloak ,
      trembles in the wind.

It merges
with body silhouette.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci náhlých a nečekaných slov je....Crowleyho Tarot a je to...,,Star."

Crowley - 17 - hvezda
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

Poet Video ,, Faraonův pitevní stůl „

Faraonův pitevní stůl.

Lubomír Tomik

nikdo ho neprostřel,

neuklidil,
nepřichystal

tělo na něm teplé

roztékalo se
oči 
ruce
nohy
hrnec
mrkev uhlí,

kdo zabil všechny sněhuláky ?

kdo je vyhnal
z faraonových zahrad,

do zapomnění?
do svištění větru přinášejícího oblevu ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pharaoh's autopsy table.

Lubomír Tomik

nobody shot him

did not clean up,
did not prepare

body on it warm

it was flowing
eyes
hands
feet
pot
carrots coal

who killed all the snowmen?

who drove them out
from the pharaoh's gardens,

into oblivion?
to the whistling of the wind bringing the gloom?
XXXXXXXXX

Karta na publikaci Poet Videa je ...jsou...Dva Meče ,,Mír"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1017-crowleyho-tarot-mala-arkana-dva-mee

Crowley - dvojka mecu

Musím Ti něco říct…

Nahráno ve Studiu Midian, zkouška efektů a současného nahrávání a taky proto, že rozdrcené kosti mi nedovolí spát, ještě pár slov pro Tebe .
Wild wind.

Lubomír Tomik

Summer ends,
winter has come
time is the ocean

crushed ice, crushed ice,
the night is dripping on Your breasts

summer is long away,
rules
icy wind .

Napíši,přečtu, vyfotím a je tam pazourek, který našla D.O. v Karviné u moře, na hromadách po těžbě uhlí a karta na publikaci je ,, Blázen"
Crowley - 0 - blazen
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

Poet Video pro Tebe ,,Ohnivý prach“

Napsáno čteno nahráno sestříháno zvukově upraveno pro Tebe Veroniko ve Studiu Midian, Staré Město. Záběry holubů pořídil P.L.
Lyrics:

Fire dust.

Lubomír Tomik

the wind blew fire dust,
the wind blew in the linden trees,
veins,
odyssey

My Kirke,

The Laystrigons draw ,
when they tasted the roast,
one of them said:

-He was a good guy before! Before and after too!-

the wind blew fire dust,
the wind blew in the linden trees,
veins,
odyssey,

My Kirke.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je… ,,Viselec“ Laystrigon.

Crowley - 12 - viselec
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec

A Laystrigoni byli…to by ale pak bylo moc jednoduché a připravil bych se o pointu.

Prostě byli a jedli.

POET STORY ,,Požírač snů“ Audio…

Read and recorded FOR YOU, before five minutes in Studio Midian.

Sladkou a Brou

Karta Crowleyho Tarotu na POET STORY JE…. na fotografii nahoře v galerii .

Lyrics:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFor Veronica on Good nightXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

He was walking on the road, echoing the silence inside.
„Thank you,“ said, and that was the last time.


The birds sang about eating dreams.
At least that’s what he was talking about at the Bird Assembly.


It came from nowhere in the days when roads became battlefields, steel creatures flew in the air and fire could pass through. So he left his victims, dead, without fantasy, dreams, desires.
He played the strings of the wind and added a million dreams to them, watching the landscape in front of him.
The birds fell to the ground, pieces of flesh in silent agony.
He came to them.

Took their feathers and dreams of flying.
Put on wings and headed up for the sky.
What dreams do Angels have?
What dreams does God have?

When it was all down, in the spiral of your smile, nodded appreciatively, God’s dream was … WAS.

What dreams will the Devil have?

About You, my Love ?

Fotografie od Genaro Servu00edn na Pexels.com

Zajímavý experiment II.

Vybírám ze sbírky básní z roku 2014 ,,Pálená sádra ve tvaru lesní ženy“ a ….sbírka připravena, karty zamíchány a když kartu otočím ,, Mág „

Karta číslo jedna v Crowleyho Tarotu.

První slova byla napsána na hřbitově v Uh.Hradišti…..

V tom horkém odpoledni.

Lubomír Tomik

V tom horkém odpoledni
kroky hřbitovem

nic než patra těl katakomby červů
na chvli chladný zamyšlený

v plesnivém větru zbourány zdi náhroby,mramor padne v prach
prach padne v mramor

dlouhá stráň ošlehaná povětřím
noc víc než myšlenky
které nemůžou najít své mozky a lebky

v tom horkém odpoledni kroky hřbitovem,
jinak nic

4.července 2014,Uh.Hradiště


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

On that hot afternoon.

Lubomír Tomik

On that hot afternoon
steps through the cemetery

nothing but the floors of the worm catacombs' bodies
for a moment cold pensive

in the moldy wind the walls of the tomb are demolished, the marble falls to the dust
dust falls into the marble

a long side weathered by the air
night more than thoughts
who can't find their brains and skulls

on that hot afternoon steps through the cemetery,
nothing else

July 4, 2014, Uh.Hradiště

Tedy Poet Video které zachytilo synchronicitu, vybrat nebo nahrát hudbu , tajemnou….

Poet Video : ,, Střední část dne silný vítr. “ / Pro Tebe a Emelii /

Čteno pro Tebe 21.8.21 v Opavě u hrobu Petra Bezruče, fotografie a video pořízeny P.L. 25.9.21 ve Starém Městě.
Lyrics:
Strong wind in the middle of the day.

/ to Emelia /

Lubomír Tomik

strong wind in the middle of the day,
occasional supplies of drinking water,
women,
women,
women
with mirrored glasses,
flashes in the kaleidoscope,

strong wind in the middle of the day,
everything is for sale,
it does not take place
it does not take place
it does not take place
sale

someone,

someone sent a seller for the right accessories of elegance


You whisper the thousandth first story of Scheherazade.

https://midianpoet.com/2021/08/17/stredni-cast-dne-silny-vitr-pro-emelii/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Bezru%C4%8D

POEZIE V OBLACÍCH /Pro Tebe/ VIDEO.

Četl někdy muž na obloze pro ženu, jako já včera pro Tebe ?

Slyšela jsi někdy o něčem romantičtějším ? Snad se má slova k Tobě dostanou.

Jedině kdybych Ti to říkal do očí přímo , jinak to bylo…četl jsem ve vichrech modré oblohy a byla jsi se mnou.

Děkuji Karlu Wernerovi , pilotu letounu VLA a omlouvám se za komplikace při letu.

Všechno je jednou poprvé, bylo to nezapomenutelné, snad Ti čtení v oblacích pro Tebe aspoň takhle zprostředkuji a příště mne při odletu polib, anebo víš co?

Poleť raději se mnou, ať Ti můžu číst, tam nahoře, ve vichrech modré oblohy.

Lyrics:

In the winds of the blue sky.

Lubomír Tomik

In the storms of the blue sky,
I'm looking out for you

I look forward to the wonderful span of Your wings,
in the storms of the blue sky

dive into the clouds and hope you're there somewhere,
in the winds of the blue sky meet an angel

gracefully flying with a load of a million tons of worries,
I no longer need to hold my breath over you in amazement

I stopped breathing a long time ago,
my heart has long since ceased to be,
in the storms of the blue sky,
I began to burn from within, from within

fragments of hearts in the storms of the blue sky,
they had to be in another,
they had to be,
others in reality,
 ytilaer,
 ym evol.

uoY era htiw em,
ni eht sdniw fo eht eulb yks.