Protiválečné Poet Video .

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12
Vytvořeno ve Studiu Midian. Proti všem válkám, nekrmte je. Akryl,Chrome Music Lab,LT
 "War."

Lubomír Tomik

war is a bitch
doesn't want money
but lives

war is cancer
a tumor in the center of the labyrinth
plastic hearts of Chinese prisoners

labyrinth at the end of cancer,

war,
horror compressed into five letters

war is a bitch
she wants everything
don't feed her

.............................................................................

Poet Video pro Tebe ,,Nejlepší BAF !“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Vyzkoušena Chrome Musilab, LT.
Náměstí ve Zlíně, ztroskotaná africká včela dnes ráno, 
Lyrics:

The best creepy baf ! 

Lubomír Tomik

the magic of the word "maybe"
,,maybe"
,,maybe"

gentle magic
gentle
gentle

magic in the age of reason virus and war

it does not need dead flour , electricity and fuel

desire and faith
and the tunnel and the light

"maybe" after Pythia's pockets

............................................
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je.... Princezna Pohárů.

Neminuli.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Neminuli.

Lubomír Tomik

neminuli jsme povel k útoku na nebe
neminuli jsme povel k útoku na peklo

neminuli jsme poslední exit na Brooklyn

minuli jsme ale kopie kopií zpráv troušených do 
očí
 uší 
srdcí 
 pěstí

,,Hej hochu , pěkné kecy! -víš jaké je to lézt ze zákopu do útoku ?"

,,Vím, na čas jsem musel vylézt ze zákopu do protiútoku,
plukovník stál nad námi se stopkami,
 vylézt do křížové palby na cvičení v armádě, byly to slepé náboje, ale i tak-
můj parťák měl takovou nadváhu, nemohl vylézt ven, že jsem se pro něj musel vrátit do zákopu vrátit,
 oba by nás jistě hned sejmuli ,ale signál k útoku jsme neminuli a-

Zvuk píšťalky !!!

Neminuli jsme ho.


....................................................................
They didn't miss.

Lubomír Tomik

we did not miss the command to attack the sky
we did not miss the command to attack hell

we didn't miss the last exit to Brooklyn

but we missed copies of copies of messages in the news sprinkled in
eyes
  ears
hearts
 fist

"Hey boy, nice bullshit - do you know what it's like to climb out of a trench into an attack?"
"I know, I climbed from the trench to the counterattack,

the colonel stood above us with a stopwatch,
 climbed into a crossfire at an army practice, they were blank rounds, but still-
my partner was so overweight and dont go out that I had to go back to the trenches for him,
 both of them would have taken us down right away, but we didn't miss the signal to attack and-

Whistle sound !!!

We didn't miss him.

................................................................

To se mi stalo a najednou se vybavilo, možná tím, že venku prší a všude kolem se ve zprávách válčí a v našem městě bydlí několik rodin uprchlíků z Ukrajiny, na ulici slyším víc ruštiny než češtiny, Putýne, Putýne,do roka a do dne, říkával Jan Kozina Lomikarovi.

Karta je ,,Princ Pohárů "- https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

Nejstrašnější napsaná slova. Ivan Goran Kovačič -,,Jáma.“

V českém překladu Luďka Kubišty.

Po třiceti letech, kdy jsem ji poprvé četl, u Vojenského útvaru Civilní Obrany v Bučovicích , při základní vojenské službě.

Co je to třicet let ? Nic, ta hrůza je stejná. Co může člověk člověku udělat.

Čteno a nahráno ve Studiu Midian, za zvukového doprovodu z Archivu BBC , konkrétně – Small Arms Fire – Fairly close shots from several rifles
The Pit

Ivan Goran Kovačič

BLOOD is my daylight, and darkness too.        
Blessing of night has been gouged from my cheeks          
Bearing with it my more lucky sight.        
Within those holes, for tears, fierce fire inflamed           
The bleeding socket as if for brain a balm –        
While my bright eyes died on my own palm.        

While played, I never doubt, God's feathered creatures,
Reflected still in them, and clouds' procession;  
But all I felt were my blood–spattered features,
Bruised gulfs in that once brillant profusion.  
Haw radiant lay my eyeballs in my hand,
Yet from those eyes no tear could more descend!

Then ever other fingers ran the warm
Coagulating blood my slaughterer found  
By the profounder agony of holes he formed
For better grip, more sensuously to wound;  
But me the softness of my blood enthralled,
And I rejoiced as blood were red tears falling.

The final light before the frightful night
The lightning swooping of the polished knife,  
The cry too white still in my blinded sight,
The bleach-white bodies of the murderers,  
Who stripped their torsos for their sweaty task –
Was dazzling even to my blinded mask.

O painful daylight, never so hard yet
Or penetrating did you break the East  
With fiery arrow; I might have thought I shed
Teardrops with leaping flames that seared my cheeks  
Through all that hell so many lightnings brent,
So many cries of other victims rent.

What time that furious conflagration fanned,
All that I knew of time were callouses for eyes,  
Hard-grown and aching; and could hardly stand.
And only then my slippery eyeballs fingered  
And knew – and cried: My sight, O Mother mine, is gone.
How shall I wepp when your life too is done?

Then dazzling daylight like a myriad carillons
From endless gleaming bell-towers in my crazy  
Brain illumined like the lights of Zion,
A lovely light – a light which sanctified –  
Bright birds, bright river, trees and, brilliant
Boon pure as mother's milk, still brighter moon.

Now came a torture I had never guessed –
My murderer commanded "Break your own eyes!"  
I nearly prayed for mercy to the beast,
But slimy-fingered spasmic hands obeyed –  
And then no more I heard, no more could tell,
To empty nothyng faltered, and I feel.

XXXXXXXX

Proto si važme KAŽDÉHO okamžiku a nepokládejme NIC za samozřejmost.

Velká jáma .

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXX

Velká jáma s masem.

Lubomír Tomik

Plná dlouhých vepřů,
zakrytá listy banánovníků,
badyánů,
byst Afrodit,
velká jáma,
ruce v písku

najednou zrudnou.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Big pit with meat.

Lubomír Tomik

Full of long pigs,
covered with banana leaves,
star anise,
busts of Aphrodites,
big pit,
hands in the grain of the sands

they suddenly blush.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
NE válce na Ukrajině !Už jen syrově pro Tebe…

..je čas odpadnout, nedostatek spánku, ve spojení s opiáty proti bolesti je znát.

XXXXXXXXXXXXXXX

Správné splynutí.

Lubomír Tomik

sladkost kůže,
pnoucí se vůně uvnitř tůně
pro Tebe růže,
trouby,
lesní rohy
zvuky štvanice

možná jsme správně splynutí,
možná za noci 
kupodivu,
za dne,
trouby,
lesní rohy,
zvuky štvanice

najednou jsme bez masek
postavy v dětských říkankách,
kde jsou ty lesy v nichž jsme bloudily,
ty přístřešky v dálce,
v dálce

jsou i jsou i nejsou,

v jiné válce


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The right fusion.

Lubomír Tomik

skin sweetness,
the creeping scent inside the pool
only roses for you,
ovens,
forest horns
sounds of a chase

maybe we're merging properly,
maybe at night
surprisingly,
for the day
ovens,
French horns,
sounds of a chase

suddenly we are without masks
characters in children's rhymes,
where are the forests in which we wandered,
those shelters in the distance,
in the distance

are and are and are not, 
in some of other war
XXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik

Poet Video proti válce na Ukrajině!

Řekni válce na Ukrajině rozhodné NE ! https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_B…

Lyrics:  

Red ride.

Lubomír Tomik

I'll take a chair from the opposite table,
let's sit down
we drink quietly

Isaac Babel.

Shot at the age of 45.

THESE bastards.
These BASTARDS!

Natočeno ve Studiu Shaark www.shaark.cz 
 Ze sbírky ,,Večeře u Minského " /2016/ 
Smícháno a vytvořeno ve Studiu Midian.
XXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je ,,Císařovna."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/958-crowleyho-tarot-03-cisaovna

Z výkladu karty : Císařovna je motivující energií našeho nitra pro vysílání lásky do celého světa (Vesmír XXI; číslo 21 dává trojku). Napomáhá přerušit destruktivní vzorce chování a myšlení, které potlačují lásku.

/2016/

NO to WAR ! IN ANY LANGUAGE !

Poet Výzva, jasné NE směrem Válce !

Čekám na odpověď ukrajinské hudební skupiny, pokud řekne ano, pošle mi část jejich vlastního nepoužitého materiálu, doplníme jej slovy, kdo by se chtěl zúčastnit, slyšet svůj hlas a svůj text jako jasné NE válce, je vítán !


Jsme omezeni jen vlastní fantazií.

Celý nápad je několik dní starý, kontaktoval jsem je včera, ale dnešní ráno rozhodlo. 
Když nic neuděláme, zaklepe nám válka na dveře.

Prvotní myšlenka- každý si napíše svůj vlastní text a přečte si ho, AŽ bude hudba, přidáme naše slova a hlasy a každý bude mít šanci říct své ,,NE" válce, zatím to ještě pořád můžeme udělat.

Zatím.

POKUD se budete chtít připojit, kontaktujte mne, vše nezbytné doladíme.
Poet Výzva směrem Válce !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poet Challenge , clear NO towards War!

I am waiting for the answer of the Ukrainian music group, if they says yes, they will send me a part of their own unused material, we will supplement it with the words of anyone who would like to participate, hear your voice as clear NO to the war, is welcome!

The whole idea is a few days old, but this morning it decided.
If we don't do anything, the war will knock on our door.

Initial idea - everyone will write their own text and read it. When there is music, we will add our words and voices and everyone will have a chance to say "NO" to the war, so far we can still do it.

Yet.

IF you want to join, contact me, we will fine-tune everything necessary. 

Karta Crowleyho Tarotu na zahájení celého protiválečného projektu je ,,Mág"

a vše se ponese v tomto duchu !
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

V roce 2017….jsem napsal budoucnost.

Ve sbírce ,,Veronica a jiné básně“ z roku 2O17 jsou tyto slova….

XXXXXXXXXXX

Today, after all ...

Lubomír Tomik

She woke up to a sunny day,
into the distant rumble,
filled with cacophony of sirens,
honking ambulances and fire trucks.

She thought: -There can be no war today ... -

XXXXXX
Probudila jsi se a....
Bohužel je. Na čtyřech nezávislých zpravodajských serverech zpráva, že Rusové v noci OSTŘELOVALI JADERNOU elektrárnu na Ukrajině.
Doufám že TOHLE těm zabedněncům, kteří tvrdí , že žádná válka není,protože se to ,,PÍŠE" na sociálních sítích, otevře oči.
XXXXXXXX

Teď tato slova.  Válka KONČÍ. 

Karta Crowleyho Tarotu na ráno v pekle je .....
,,MÁG"
Nevzdat se !  NIKDY !!!!!!!!!!

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Čtení pro Tebe ve válečném ránu ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou .Kapitola 46, část první.

Fotografie od Mohamed Sarim na Pexels.com

Napsáno více jak před deseti lety, jména příjmení místa činy postav výbuchy- podobnost náhodná anebo čistá a neředěná synchronicita, čteno ve Studiu Midian.

XXXX

And I held astronaut Peters by the hand. 


Chapter Forty-Six. Part ONE.

On a wave of 500 megahertz.

Lubomír Tomik

-I've been broadcasting 500 megahertz for a long time .-
-Thus! I approve of this, clumsily, like a young bear.-
-Hello! Hello! Hello!-
- Ready! -
-Hello!-
-Done! It can go! -
- One! -
-Hello!-
- Two!-
-Hello!-
- andddddd ....á three !!! -

The roar of the explosion shook at noon and erupted above the forest at the height of the earth's fountains. Three men ran to hide under the back of a red truck. Lumps of dirt and rock fragments drummed into the grass, as if thrown from a height by a huge hand. Inside another red truck, a moving needle on a strip of paper recorded the tremors that the explosion had caused in the depths of the earth.
But if there are no memories, the words are powerless.

End of part One
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

Zvuk výbuchu z archivu BBC, volně dostupné pro neziskové účely.

Jinde jsou výbuchy a smrti skutečné. Nerozumím tomu, někteří lidé válce nevěří. Stejně jako nevěří covidu.

Co chtějí, aby válka přišla a kousla je do zadku ? Nikdo rozumný přece válku nechce a je naší povinností proti ní něco dělat.

Je to skutečné, na místa kde jsem osobně byl dopadají rakety.

Některým lidem sociální sítě vymyli mozek, poznáte je podle toho, že používají –

,,ONI“.

-,,ONI“ to udělali, covid je spiknutí, válka je spiknutí, afričtí uprchlíci jsou spiknutí, všechno je spiknutí.,,ONI“.-

Tak až se spiknutí spikne na fejsbůku ,,ONI“ budou slavit. ,,Kniha Tváří“ je tak lehce zneužitelná a zneužívaná.Propaganda.

Ne.

Prohrajeme všichni!

Nikdy se nemůžeme vzdát !

Cípy koberců.

Fotografie L.T. 2015 na Ukrajině poblíž Ivano-Frankovsku. Účastnili jsme se krátkého kulturního programu při otevření památníku českým legionářům, kteří na místě padli.

XXXXXXX

Cípy koberců.

Lubomír Tomik

cípy koberců tuší neplechu a spálené maso,

při nízkém průletu nad pouští víří se písek

kdo to asi bude zametat
pomyslí si
tkalci,

dávno nasadili hroty jehel na ústí samopalů

ježci civí na Měsíc
Měsíc civí na ježky
cípy koberců
city koberců
jehly
pod nehty
válka za humny,

přijde a kousne tě do zadku,
nebude něžná jako já


bude nenažraná, 
ta válka


XXXXXXX

Carpet tips.

Lubomír Tomik

the ends of the carpets sense mischief and burnt meat

the sand swirls at low flight over the desert

who will probably sweep it
they thinks
weavers,

they had long ago pointed needle tips at the muzzle of submachine guns

hedgehogs staring at the moon
The moon stares at the hedgehogs

carpet tips
feelings carpets
needles
under the nails
war for humny,

comes and bites You in the ass,
she won't be tender like me

will be uneaten
that war .

XXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na slova o válce která se valí nedaleko nás je....

,,Kolo Štěstí".... budeme ho potřebovat všichni a právě teď pořád.

Čtení v odpoledni, cesty časem a vůbec, jsme naživu.

,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou.“

Kapitola 26.

Plná časových vírů a cest a odboček a Andělů zkázy a pionýrských šátků a brusinek.

Fotografie od Jeswin Thomas na Pexels.com

Napsáno více jak před deseti lety , před virem a nesmyslnou válkou. Shoda s čímkoli je synchronicita , jména , věci, příjmení, činnosti.

XXXXXXXXXX

And I held astronaut Peters by the hand.

Chapter Twenty-six

Attention! You are being watched!

Thunder rumbles. A storm is raging over London. Lightning crosses the sky, thunder chases thunder, but everything is about three or four seconds.
Then the roar of thunder passes to the drum break.
When the missing goat returned, she headed straight for the milkman. The milkmaid grabbed a heavy watering can, jumped on the steps, the goat hit the horns on the wall and stood.
And then Babka the milkmaid noticed that the goat had a piece of cardboard tied tightly on the corners, on which it was written in capital letters: -In the 1920s, radio signals were sent into space from our Earth in thirty seconds. After an hour, the signal began to return, but not as it was transmitted, but divided in such a way that its individual parts lasted for whole seconds, or their twelfth with second pauses. Such a signal could only be sent by someone who knows the twelve system and the division of hours into seconds.-
Turntables shouted in the meadows. The locomotives were moving. The turrets drove off. Moscow is moving away. The stars fade in the morning mist over the river. It's dawning.
It is dawn, but the sky is cloudy. Clouds. Heavy and pregnant with water.
-Yes, it's me.-says the brunette. -But…-
And he sinks his head under the terrified Captain's shoulder and rips at his lapel.
Last night's drum break fire.
The shepherd blew his horn at a wooden horn. It's dawn. Grandma's milkman opened the gate and drove the goat to the herd.
She looked scary and bloodthirsty.
Sparrow shimmered on the sparrows chinned by sparrows. A strong scent filled the air. So strong that I can feel it even after all these years. A pungent, irritating nose.
They walked through the green streets and suddenly plunged into a diluual struggle for a female. The roar of thousands of throats rises inartically to the gilded ceiling and grows stronger and stronger. It's anarchy! In one scene, in one sentence! Can the street have a gilded ceiling !?
The instincts merge again into one that is valid to just stand and watch the destruction.
Roar.
And they are the women who are the loudest of them all. They whistle, whistle and scream!
- What plane?
-Mom-begging her daughter-make me a swing and I'll fly up, into space, like daddy, far away! -
-No! No! ”Cried the young woman with the face of a seabed statue near Piraeus, Greece.
-You can never fly as far as Daddy !!! -
Was her dad the radio signal? Did he come back divided into twelfths with second pauses? Who knows…
The brunette pulled a new sweater from her suitcase, nothing sensational, its color reminding me of bunches of reeds at drainage canals at dusk near Caorle. She shook it tentatively, held it at arm's length, and began to growl. She liked it.


That made Grandpa laugh. Chuckled and in a good mood, he began to stamp his wooden foot to the beat. Did it fit in the wormhole or not? No.

The brunette ran out of the garden, slammed her behind her, clenched her lovely fist, which, by the way, should be gripping something completely different, clenched her fist, threatened her grandfather, and shouted angrily, "They should lock you in the hospital and not let you run just like that. On my soul! You belong in a madhouse, under the castle.-
Back in five seconds. Jump in time.


That made Grandpa laugh. Chuckled and in a good mood, he began to stamp his wooden foot to the rhythm. It fell into the wormhole, didn't it? Yes.


The brunette ran out of the garden, slammed her behind her, clenched her lovely fist right in her heart, and called out to her grandfather: -I've been dreaming about you all this time, all the time… and you stand there and do nothing. I'm sorry for what we missed - and she disappeared in a light jump in the alleys of London.
My grandfather stuck out his tongue in an obscene gesture. - I don't know. In the end, I decided to cook this year! Cranberries, and so, I'll make compotes, a lot of everything, I bought all the literature. You just reach for the glass and it'll be there!

-I-says brunette-me, I loved doing it all. I liked it.-
-You're an angel of doom an unhappy girl -I'll tell her.
-Look at you! You have a pioneer scarf around your neck… but you are nothing but… .lump! -

When the young woman left when it was all over, the alley finally reached the plank under the old multi-storey barn, pulled a slingshot from her pocket, pulled on a rubber band, and fired a small plastic parachutist.
The parachutist flew upside down, crossed the clouds, and overturned. A small white paper parachute opened above him, but then the wind blew harder, slid it to the side, and the doll disappeared into the black dormer of the barn.
Crash!
The doll must save!
But he had already disappeared in another space-time. Here.

-I loved to do everything — she runs her brunette and it's close to whining.
-Until it turned out that someone had a more expensive mat and four ropes… -
There was a bang in the room. The legs of a plastic doll protruded from the ceiling.

That day I decided: I will learn to read and write!

End of chapter twenty-six.
XXX
Karta Crowleyho Tarotu je ...
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

Karta Císařovna

Fotografie od Anna Nekrashevich na Pexels.com

XXXXXXXXXXX

Karta Císařovna.

Lubomír Tomik

po dlažbě kočičích hlav
přeběhne úsměv
úsměv

vybroušený k dokonalosti,
vybroušený k tanci žiletek
baletek

po dláždění kočičích hlav
deštěm mokrých
kluzkých,

když hmota mozku dopadne na žulové kostky udělá to

ČVACHT !

XXXXXXXXX

xxxxxxxxxxx


Empress card.

Lubomír Tomik

after paving the cat’s heads
a smile passes
smile

honed to perfection,
sharpened to dance razors
ballet

after paving the cat’s heads
rain wet
slippery

when the brain mass hits the granite cubes it does

SPLASH!

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov v opravdu chladném únorovém ránu je…Trumfová karta je…

,,Kolo štěstí“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

Budeme ho VŠICHNI potřebovat.

NE, válce na Ukrajině !

Na Ukrajině jsem byl s delegací Ministerstva Vnitra ČR v roce 2015, při odhalování pomníku českým legionářům. Nedaleko míst na fotografiích dnes ráno dopadaly ruské střely, útok na letiště v Ivano-Frankivsku.

Klidné tiché město plné žlutých autobusů.

Válka.

Ne ne ne, strýčku Putine,

vzpomeň na Benita na benzinové pumpě,

milenka za nic nemohla,

co měla společného s šílencem ?

Přesně tak, nic.

Co máš společného s šílenstvím,

zdá se,

hodně.

Škrtí tě.

Ukrajina, Zborov. https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Zborova

Také Ukrajina, projížděli jsme autobusem kolem sochy a byla…obrovská, majestátní .

NE! Válce na Ukrajině!

Válka.

Titulky všude neříkají nic jiného, válka válka válka – vybavilo se mi najednou, jak již zesnulý Milan Horák sledoval začátek války v Iráku na CNN a byl fascinován zelenými stíny odpalovaných raket z válečných lodí, první válka v přímém přenosu….a jak jdou technologie dále, tato válka se odehrává už ani ne na tv , ale na displejích mobilních telefonů ať už jako zprávy NEBO záběry točené všem dostupnou technologií přímo na místě bojů, není to už vážně trochu moc ? Co bude dál, až válka zaklepe na dveře, toto není počítačová hra, v níž by byl možný nový další život.

Když jsem se probral z komatu a po nějaké době začal covid, vše se zdálo tak neskutečné a najednou válka na místech, kde jsem před sedmi lety byl,

Tarot- teď

.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

Putýn je Blázen.

Poet Video pro Tebe ,,Stufio,vládce bočních uliček“

,,Stufio, ruler of the side streets. " Read and record For You in Studio Shaark www.shaark.cz From the collections of poems ,,Dinner at Minski´s /2016/ Natočeno ve Slováckém Muzeu v Uherském Hradišti http://www.slovackemuzeum.cz/Stufio, ruler of the side streets.

Lubomír Tomik

Shortly after the end of the war
they come from Vienna

three
four
per day

mostly naked and tied to a goat,
hands around the neck
they do not bury them.

They let them go downstream,
like some puffy and pale,
mysterious,
toy boats.

Virtuální klavír L.T.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je ... ,,Eso disků"


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk


Crowley - eso disku
Není to moc dobře vidět, ale ve středu malby Lady Friedy Harrisové…

Lady Frieda Harris.jpg
…. jsou tři šestky.

Věznice v Uherském Hradišti…

…na jejích zdech nahoře kusy skla zalitých v betonu a ostnatý drát…. na jejích zdech umístěny fotografie zevnitř, zchátralá budova je zavřena…snad nepřijde další režim, který by ji opravil a uvedl do provozu. Nacisté, komunisté…roky jdou a vždy se ochotní lidé najdou, způsobovat někomu utrpení.

Kosti země.

Bones of the Earth.

Lubomír Tomik


On one side of the curtain, dreams are presented in one's own broth

on one side the curtains are piles of chairs and tables and movie posters of ancient premieres

thrown noose,
ice cream shop in front of a gas station,
Benito and Petacci,

the bones of the dusty earth,
which side of the curtain doesn't hurt so much?
Kosti Země.

Lubomír Tomik


z jedné strany opony se podávají sny ve vlastním vývaru

z jedné strany opony hromady žídlí a stolů a filmové plakáty dávných premiér

pohozené oprátky,
zmrzlinový krámek před benzínovou pumpou,
Benito a Petacciová,

kosti země zpráchnivělé,
která strana opony tolik nebolí ?
…ve světě za oponou.
Mandatory Credit: Photo by Str/AP/Shutterstock (7401543c) Eawatchf AP ITA APHS ITALY MUSSOLINI EXECUTED 1945 Four dead bodies hang from the roof at the Piazzale Loreto, Milan, Italy, . They are from left to right: Benito Mussolini, his mistress Claretta Petacci and two other major fascists. They were carried here for public display after they were detected by Italian communist partisans yesterday in Giulino di Mezzegra near Dongo and shot on the spot without a trial ITALY MUSSOLINI EXECUTED 1945, MILAN, Italy