Next, please.

Written, recorded, photographed, loaded and recorded on April 3, 2011 on Masaryk Square in Karviná, for You.

Lyrics in english :

next ,please.


lubomír tomik


breakfaSt nagasaki ages in time, may i ask for a dance ?

Odin waits for the eye to sLip into the pit of the face,
head.

eVe without adam,

                 thE stray shrapnel.


three grandmothers sitting together by a cave,
sitting at
plucking the feathers of archeopteryx,


galleons moored at the mouths of tropical rivers.

Jehňátko. Lamb.

Lamb. Jehňátko.

Nafoceno, nakresleno a vytvořeno v Nemocnici UH , Oddělení Rehabilitace, na němž jsem hospitalizován, 20.3.21.
Krátká báseň ,,Jehňátko“ z mé sbírky ,,Noční stěhováci “ /2019/ Čteno a nahráno pro Tebe, kousek od onoho domku v džungli za strašlivého větru.


Pro Tebe.

Photographed, drawn and created in the UH Hospital, Department of Rehabilitation, where I was hospitalized, 20.3.21.
Short poem „Lamb“ from my collection „Night Movers“ / 2019 / Read and recorded for You, not far from that house in the jungle in the terrible wind.


For You.

/ The English text will be added after the premiere of the video, the surprise should not be revealed in advance./