Tolik Veronik jako hvězd.

Rok 2016 -První Veronika ,Veronica Lakeová na obálce ,,Večeře u Minského.“ Tím všechno opravdu začalo.

2017 – Veronica Lakeová znovu.

2018- Sylvia Plathová chtěla na obálku ,,Mísy vymyšlených ryb “ .

Veronika.

2022- říjen : V nakladatelství Tomáš Nosek vyjde ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce“ , pro Veroniku.

Ve Studiu Shaark vznikne audioverze ,,Mapy“ , kde zazní ,,Pro Veroniku“

Listopad 2022- Dívka ze Spojených Arabských Emirátů si koupí ,, Mapu.“ Když Jí píšu věnování, je …. pro Veroniku. Jmenuje se tak a přes dva roky jsem to nevěděl.Vyrazí mi to dech.

O dvě hodiny později si koupí knihu má sousedka, jmenuje se samozřejmě Veronika.

7.12.22 Jdu se omluvit do Café Portál, udělal jsem velkou chybu, pořád se všechno učím znovu.U pultu na nečekané imrovizované nástěnce linkovaný magnet přidělaný papírem nebo naopak, na papíře psána slova, ručně, styl písma mezi andělem a ďáblem pod stříbrným Měsícem. Podpis jen – V.

Samozřejmě , že je V. znamená Veronika a samozřejmě, že báseň psala ona.

Se svolením pana vedoucího báseň sundám, otočím a napíši tam jinou verzi. Malinko jinou.

Vrátím ji na své místo.

Tolik Veronik,

jako hvězd a… u lékaře pak – Dejte si pozor na ezoteriku, buďte nohama na zemi a žijte v realitě.-

Co je to realita když se mi všechno výše popsané děje a je to tak neuvěřitelné.

Teď něco úplně jiného.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Tvar zeměkoule.

Globe shape.
Lubomír Tomik

through the veil of flow is time
beyond the veil of fusion everything is different

a rusty sword passes through the veil,
the most beautiful blade

sharpest blade,
a rose that you will then wear

strewn with flowers and thorns

Pro Tebe ..právě teď, bez pozlátek, jen tak.

Návnady.

Lubomír Tomik

návnady nastražené,
oko Měsíce žhnoucí nad pustou sněhovou plání,

vorvaní samci jak tunové akvabely noří se hlouběji,

do Tvých a mých snů,
o větru,
o otevřené knize,
o příchodu stínu,

šroubovice DNA Tě od nohou obejme, sune se po Tvé kůži odspoda,


zatajíš dech,

rozplyneme se v jeho žaludečních šťávách,
tančíme

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAKINOREVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Lures.

Lubomír Tomik

Baits set,
the eye of the moon glowing over the desolate plain of snow,

sperm males as tons of aquabels dive deeper,

to Your and my dreams,

about the wind,
about an open book,
about the arrival of the shadow,

DNA helix hugs you from the feet, slides on Your skin from below,


You hold breath,

WE dissolve in his stomach juices,
dancing.

Karta Crowleyho Tarotu na náhlý příval slov a myšlenek na Tebe, míchám, sejmu, ….,,Princ Holí“

Crowley - princ holi
Přesně .https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi
,,Princ holí zachycuje mistrovství neomezeného tvůrčího vyjádření, jehož inspirace přichází z hloubky naší nejvnitřnější podstaty. Princ si ledabyle přehodil otěže přes svou ruku jako symbol inspirované tvořivosti, které nestojí nic v cestě, aby se vší silou projevila. Princ zosobňuje sebedůvěru, protože nemá potřebu tvořivý proces nijak omezovat nebo ovládat, ale nechává ho volně plynout (lev volně a ochotně táhne vůz). Jeho pozornost a plné soustředění na to, aby byla tvořivost vyjádřena, je zobrazeno zkroceným ohněm uvnitř vozu.

Princ holí představuje hlubokou vášeň pro tvořivost, která je znázorněna jako rozvitý květ na prsou prince. Princova hůl s hlavou ptáka fénixe na vrcholu i jeho kápě jsou symbolem jeho odevzdanosti vlastnímu růstu, rozvoji a proměně sebe samého cestou tvořivého procesu. 
Když se mluví o tom, že k nám „přišlo něco shůry“, nebo když někdo řekne, že „zapomněl při práci na svět kolem sebe“, znamená to, že přijal proud inspirované tvořivosti. A to je Princ holí.

A jsi na tomto světě, v této realitě Ty …někde.