POET VIDEO : ,, JAKÝ “ / Pro Tebe /

Napsal Lubomír Tomik.

Čtou Natalia Castelluccio, Lubomír Tomik

Záběry pořízeny na Velehradě, Zlacké studánce na Salaši, Para Zoo ve Vlašimi.


Do italšiny přeložila Natalie Castelluccio, děkuji.

Lyrics:

What kind?

Lubomír Tomik

how is your evening, Beauty
under the same night dark cloudy sky,

at night,
when each of us is cruuuuuuuuuuuuuuuuucified with the feeling of boom with the feeling of boom with the feeling of boom,
the hammer strikes with undiminished intensity,
or maybe its the heart


over and over again
the stars whisper Your name,
my love

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci tohoto Poet Videa je ,,Hvězda“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

,,Důvěra znamená schopnost svěřit se a věřit si.“

POET VIDEO : ,,Britským slangem“ pro Tebe.

D.O. a L.T.       Zvuková a obrazová koláž pro Tebe,
 sestříhaná  z čtení mé starší básně ,,Kde umírají velryby". 
Zvukový záznam dostal nečekaný nový oblek. Natočeno na Živé vodě, na Modré. 
Hlavní stránka
Lyrics: Where whales die. Lubomír Tomik ...where is the place where the gray weight drops to the depths, and disappears in gloom... Sirap Sirap Sirap -Leave the three fairies alone, leave them.- ...an unhappy sailor takes off his shirt, he mutters under beard British slang - Dolls with mouths full of sodium morphate, blond phantoms, Sirap Sirap Sirap...- You hold a mirror in the depths of the Marian Trench and look into it, You are Beautiful, Beautiful so Gorgeous. Pískání pochází ze zvukového Archivu BBC, volně použitelné, pro neziskové účely, tedy je opravdu ,,BRITSKÉ"

V kruté řeži slovanské bitvy…

…v archeoskanzenu Modrá… https://www.archeoskanzen.cz/ se chystala bitva mezi Slovany a Franky…
….někteří zvědavci už nemohli vydržet , tak nakukovali přes dřevěné palisády…
…a krutá řež vypukla……
…zvítezili domácí…tedy Slované…Frankové odtáhli s nepořízenou…
…mezitím se ve škole psalo ….
…Midian hlaholicí….https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlaholice…
….někteří Frankové byli uvězněni…
…a ano, brkem a tuší se psala hlaholice…jinak….ale nakonec bylo slovo MIDIAN černé na bílém.

Dívka za oltářem.

The girl behind the altar.

Lubomír Tomik

girl behind the altar
put his hand on the sarcophagus,

under the waxy faces of the saints
she ran her index finger

on gold loops carved in marble,
    copied gently with her finger,
the name of the dead man sleeping inside


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDívka za oltářem.


Lubomír Tomik


dívka za oltářem
položila ruku na sarkofág,

pod voskovými tvářemi svatých
přejížděla ukazováčkem
 po zlatých smyčkách vytesaných do mramoru,
opisovala jemně prstem
jméno mrtvého, spícího uvnitř.

Glycon in Czech republic ?

První co mne napadlo, když jsem malbu uviděl – Glycon !!!!- Pak ,opatrněji, v Česku asi nee….ale byla to najednou lidská hlava na hadím těle…tedy Glycon – Wikipedia

Když se v sobotu přepisovala Bible na Velehradě, Soudcům 7: 13-14. – Midian Poet , byla reprodukce malby součástí místnosti.

Alane, jsi všude.

,,Following his „coming out“ as a magician in 1993, the English comic book writer and occultist Alan Moore has declared himself a devotee of Glycon, preferring the belief in a hoax deity „because [he is] not likely to start believing that glove puppet created the universe or anything dangerous like that.“

Soudcům 7: 13-14.

Judges 7:13-14


Common English Bible


13 Just when Gideon arrived, there was a man telling his friend about a dream. He said, “Get this! I had a dream that a loaf of barley bread was rolling into the Midianite camp. It came to a tent and hit it, and the tent collapsed. In fact, it rolled the tent over upside down, so it fell flat.”

14 His friend replied, “Can this be anything other than the sword of the Israelite Gideon, Joash’s son? God has handed over Midian and its entire camp to him!”

Soudcům 7: 13-14

13 Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: „Víš, zdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na midiánský tábor valil pecen ječného chleba. Dostal se až ke stanu a vrazil do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohama a zbořil.“

14 Na to mu ten druhý odpověděl: „To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!

Přesně tyhle verše z Bible přede mne položila paní Marta, když jsem se dnes přidal k projektu ,,Velehradského rukopisu „, přepisování Bible Na Velehradě budou popatnácté ručně přepisovat Bibli – Církev.cz (cirkev.cz)

• Počet veršů ve Starém zákoně: 23,214 , z něhož pochází uvedené dva verše,

počet veršů v Novém zákoně: 7,959, dostanu na přepsání slov z Bible zrovna tyhle dva.

JAK SE JMENUJE MÁ STRÁNKA ? Co mám vytetováno na pravé ruce ? Včera to nevyšlo, mohl jsem přepisovat úplně jiné verše,dnes jsem přišel až se zpožděním, prostě to takhle, mělo, muselo…cokoli…být.

Kdysi bych napsal TY, jenže to už není zdaleka pravda, takhle všechno končí, semelou nás jiné mlýny, pozvolna upadneme v zapomnění, čas je neúprosný, po půl roce už ani nevím jak vypadáš, jak moc Ti to sluší….

Tohle už není synchronicita, náhoda, cokoli,

ukazatel na cestě, jdu správně, i když kulhavým nejistým krokem a Ty už nejsi se mnou, jdu správným směrem, chtěl bych jít k Tobě, to už asi nejde, přesto, jdu správným směrem.

Přepsal jsem je s údivem ,nad životem, nad vším, co se během posledních dvou dní stalo, koho jsem potkal a a co zažil .
Tady , na půdě Velehradu Velehrad – Wikipedie (wikipedia.org), pár metrů od kopie Turínské plátno – Wikipedie (wikipedia.org)
Noční Velehrad, bazilika z druhé strany….přímo tady, po levé straně na fotografii, v podzemí, jsem měl to štěstí číst své básně pro Tebe,Čtení v podzemí. Pro Tebe. – YouTube 14.12.20, to je tak dávno, jako by to bylo v minulém životě a taky že bylo.