Poet Video ,,Rudé zlato.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Fotografie pořízeny na zámku Holešov 25.7.21 . Výstava ,,Největší záhady a tajemství světa."
Tetovací strojky natočeny ve Starém Městě https://www.4tattoo.cz/  se svolením.
Bicí v PC, čte, napsal LT.
Lyrics :

Red gold.

Lubomír Tomik

you better be my red gold
take me down before she does

you can lose once
no more
no more

you better be my red gold
I committed heart genocide
you will never lose again

red gold red
crimson
scarlet
like you
You
You

XXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Poet Video z Tetovacího salónu ,,Nápisy na kůži.“

https://www.4tattoo.cz/ http://speckmetal.net/

https://www.4tattoo.cz/

http://speckmetal.net/
lyrics: 
Inscriptions on the skin.

Lubomír Tomik

the mysterious desire of inscriptions,
there is no blood like blood like blood
they are just inscriptions on the skin

features a tattoo needle in which it is as quiet as the moon,
man's desire to turn into a creative force

and secrets,
is hiding on the other side of us

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro Tebe , Betko.
Však víš .
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci šest minut po půlnoci je ... ,,Zamilovaní."

Kapitán Achab…

… ulovil Midianskou velrybu.

Autorka tetování v https://www.4tattoo.cz/ je slečna Natálie.

Každý kdo má tetování, musí potvrdit, že mezi tatérem a tetovaným se vytvoří zvláštní vztah, zapsaný na kůži.

Jsem moc rád, že to byla ona, usměvavá sympatická mladá žena, s láskou ke koním a tvrdé muzice.

Po čertech úžasná práce!

Autorkou loga ,,Midian Poet “ je Klára Sedláčková

https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

Movable targets. Pohyblivé terče.

Movable targets.

Lubomír Tomik

The Flowers were moving targets,
The Flowers were moving targets

You killed me over and over Again
You execute me without Mercy,

the Flowers were moving targets,
You kill me every day without Mercy,

flowers I can't give you,
because I don't know when

the Flowers were moving targets,
You will push my body over the edge of the pit into the embrace of the mass grave,
all those hands
feet
eyes
heads

"THUMP !"
the body falls on a sweet pile of dead

the Flowers were moving targets,
only a fool or a poet would take Flowers for the last journey,
they reminded me of You

The girl who pulled me out of reality of dyinG

The Flowers are moving targets
Targets Targets Targets
targets
targets

targets.

Cut your shadow in my back,
I have worn the tatoo first letter of Your name foreveR.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pohyblivé terče.


Lubomír Tomik

Květy byly pohyblivé terče,
květy byly pohyblivé terče

zabíjela jsi mne stále znovu,
Popravuješ mne bez Milosti,

květy byly pohyblivé terče,
Vraždíš mne každý den bez Milosti,

květy které Ti nemůžu dát,
protože nevím kdy

květy byly pohyblivé terče,
nohou mne postrčíš přes okraj jámy do objetí masového hrobu,
všechny ty ruce
nohy
oči
hlavy

,,ŽUCH!“
dopadne tělo na nasládlou hromadu mrtvých

květiny byly pohyblivé terče,
jen blázen nebo básník by si na poslední cestu vzal květiny,
připomínaly mi Tebe,

Dívku, která mne vytrhla z realitY,

květy jsou pohyblivé terče
terče terče terče
terče
terče

terče.

Vyřízni mi do zad Tvůj stíN,
Vytetované první písmeno Tvého jména už nosím navždY.

„Who’s there, my God, who’s there?“

Hemingway, Fitzgerald, And The Round That Went On Too LongThe Fight City
„Who’s there, my God, who’s there?“ Read and recorded for You in Studio Shaark
"Who's there, my God, who's there?"

Lubomír Tomik

 Ernest Hemingway knocked out a phone booth,
 it was only afternoon,
 guy in an old STB secret police coat
 with a leather bag and an injured spine entered a roundabout,
 the cars stopped indecisively and the drivers didn't know what to do,
 the guy in the orange overalls was walking on the railway embankment,
 for a moment he even seemed to be able to control the tracks and sleepers
 but then he looked at the track in front of him
 he stared until his eyeballs fell out
 and on the gleaming tracks they rolled toward the unknown,
head to all the tattoo ink,
 Ernest Hemingway knocked out a phone booth,
 the handset fell to the ground,
 coins spilled,
 on the other side of the line was Ema Destin
 and she cried :        

,, Who is there, O God, O God, who is there? "
Lásky Emy Destinnové - Novinky.cz