Wax hand.

Fotografie od Liza Bakay na Pexels.com

………………………………………………………………….

Voskovou rukou.

Lubomír Tomik

Toto bude bolet:

oškrábala
usušené
maso

vosk ho zalije a
žaluje
nové smlouvy,
nové a věčné

pečetní prsteny nořící se do roztaveného jantaru
,
pronikají do kůže na zápěstí a spojují to co bylo rozděleno
........................................................................................................................................................
Wax hand.

Lubomír Tomik

This will hurt:

she scraped
dried
meat

the wax will cover it and
sues
new contracts
new and eternal

signet rings sinking into molten amber
,
they penetrate the skin on the wrist and connect what was divided
..........

Niccolò #Paganini Poet Video

Dnes podruhé, psát pravdu je osvěžující, nelhat. Něco pro Tebe napíši , Mág. Něco pro Tebe natočím ,Mág.

Vytvořeno ve Studiu Midian. Nejsem vlastníkem autorských práv zvuku Paganinniho houslí, jen obrazu,slova Jenny v aplikaci Clipchamp. Ne v aplikaci, v nástroji. Zvuková stopa Paganiniho houslí je ztrojena a zesílena, hradba smyčců.

Across the Alps / For Natalia /

vytvořeno ve Studiu Midian, Music credic to Sushant Sonawale
 lyrics: Vyčarovala jsi mi nádherný den , děkuji ! 

Lubomír Tomik

Nemáme konec,
nemáme žádný konec

ani v závojích hub
ani v lesních houštinách
mezi stébly trávy zelené,

Posílám přes Alpy vojska na slonech !

Tohle je všechno co máš
tohle je všechno co mám
všechno co máme !
...........
You conjured up a wonderful day for me, thank you!

Lubomír Tomik

we have no end
we have no end


I am sending troops on elephants across the Alps!

nor in the veils of mushrooms
not even in forest thickets
among the blades of green grass,

I am sending troops on elephants across the Alps!

This is all you got
this is all i have
all we have !

Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

A na závěr. ,,Eso Mečů.“

Just between Us.

Napsáno řečeno právě teď, za deštivého podzimního rána, ve Studiu Midian, hrál právě band Stoned Jesus, skladba Im the mountain…. text- dohromady, takhle to najednou zaznělo, nemám to pod kontrolou, nic.

Konec cesty.

Lubomír Tomik

Just between us


Jen mezi námi :


Nejsi na konci cesty

You are not at the end of the road

protože

because

žádný konec cesty není.
there is no end of the road

.Něco se děje. Během asi deseti hodin tři Mágové po sobě, každý jiný.

Dopis je na cestě, nebo dorazil .

DEN D

A ano, karta Crowleyho Tarotu ,,Mág“ mne dovedla až do toho bodu, do tohoto momentu, provedla mne dobou po nehodě, v nemocnicích, rehabilitačních ústavech, dalších nemocnicích a operaci oka až sem.

Při čekání na další operaci pravého kolene.

Je jen příznačné, že se objevila teď, ze 78 karet Tarotu Aleistera Crowleyho a obrazů lady Friedy Harrisové, ,,Mág.“

Naapsáno čteno a nahráno ve Studiu Midian, Tady a Teď.

A samozřejmě Ona, ovšem to už jiný příběh.

……..

Den D.

Lubomír Tomik

věř do poslední chvíle,
věř

žij do poslední chvíle
žij

nikdy není nic ztraceno,
i když jsi krvavý flák masa u krajnice

věř, rvi se, věř 
v Den D,

za okny mlha,
Slunce vyjde,
vychází

co chtějí lidé od Poezie,
co může básník udělat 

podat zprávu o Tady a Teď s plnou sílou fantazie mysli

nikdy není nic ztraceno

nikdy.

......

Day D.

Lubomír Tomik

believe until the last moment
believe

live to the last moment
live

nothing is ever lost
even if you're a bloody piece of meat by the side of the road

believe, fight, believe
on D-Day,

fog behind the windows
the sun will rise
comes out

what people want from Poetry
what can a poet do

report on the Here and Now with the full force of the imagination of the mind

nothing is ever lost
nothing

..........

a když tedy naživu, můžu udělat třeba tohle :

Fotografie od Jenna Hamra na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Trepanace lebky.

Trepanation.

Lubomír Tomik

the secret of our brain
burning fireplace

I'll catch you from every angle on camera
every glare of the eyes and skin pores

make yourself comfortable.


She got dressed, he paid, She left.

the first shot of Her body in high resolution
performed to him
skull trepanation,

just bright light
the eyes went out.


/ V pozadí hraje skoro neslyšně Satyricon, song ,,King." Nejsem majitelem autorských práv, pořeboval jsem rytmus, možná příště zkusím metronom. Toto je ta chvíle kdy platí jen ,,NAŽIVU", nic jiného./
Pochopí to jen někdo, kdo přišel o všechno...a po třech letech kousek našel.
Hierynimus Bosch.

Karta Crowleyho Tarotu na tomto nečekáném dýchanku, možná přijde i Kloboučník je –

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Nakonec, aby bylo jasno!

Fotografie od Mesut u00e7iu00e7en na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nakonec, aby bylo jasno.

Lubomír Tomik

když si Mephisto pomyslel, 
-Hm,krásná literatura!-

byly to knihy napsané krví
v lidské kůži sešity kousíčky střev potřené lidským tukem

svět se točil dál,
kolotoče hřměly,
Mephisto s úsměvem listoval,

aby bylo jasno,
vzduch v pekle byl nasycen nudou,

hřích se stal svléknutou sutanou,
pohozenou na nároží

nakonec se ukázalo,
že jsi celý balíček Crowleyho Tarotu,nejsou tu žádná místa,
jen momenty s Tebou

nejsou tu žádné myšlenky,
jen na Tebe

jsme herci v různých rolích,
až se jednou sejdeme před oponou,
budeme vřeštět jako divoké kočky

až se setkáme


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Finally, to be clear.

Lubomír Tomik

when Mephisto thought,
-Hm, beautiful literature!-

they were books written in blood
bits of intestines smeared with human fat sewn into human skin

the world kept spinning
merry-go-rounds thundered
Mephisto flipped through the pages with a smile,

to make things clear,
the air in hell was filled with boredom,

sin has become a stripped cassock,
thrown on the corner

eventually it turned out
that you are the whole deck of the Crowley Tarot,


there are no places
just moments with You

there are no thoughts
only on You

we are actors in different roles
when we meet one day before the curtain
we will howl like wild cats,

when we meet

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Z Devíti Pohárů se valí živá voda ! TY!
Fotografie od imustbedead na Pexels.com

Whispering Kaaba.

Fotografie od Haydan As-soendawy na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Skutečný nepřítel.

Lubomír Tomik

skutečný nepřítel je dostatek kyseliny
a Tvé nekonečné zimy

a najednou jsem Tě objal
a najednou jsi mi dýchala na krk

branka Tvého domu je svědkem roztodivných scén,
vyražených dechů

ve výklenku u východního rohu,
ve výklenku šeptající Káby
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A real enemy.

Lubomír Tomik

The real enemy is enough acid
and Your endless winter

and suddenly i hugged you
and suddenly you were breathing down my neck

the gate of your house is a witness to strange scenes,
breathless

in a niche at the east corner,
in a niche whispering Kaaba

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Změna" je karta Crowleyho Tarotu, Dva Disky"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk

Poet Čtení pro Tebe ,,Allen Ginsberg – Netypický případ.“

V překladu Jana Zábrany čte Lubomír Tomik, ve Studiu Midian.
ProTebe.
Modely firmy Neca , Cliva Barker ,,Hellraiser“ Všechno ostatní spáchali PL a LT.

Karta je jediná možná, při publikaci nejdříve na YouTubu jsem držel prst na tlačítku ,,Publikovat.“ a druhou rukou rozpůlil balíček -Trumfová karta Crowleyho Tarotu byla zase a zase a zase a pořád ,,Mág.“

Nelžu, nevymýšlím si.

Čtení je i pro paní nebo slečnu z Úřadu Práce, která mi včera neuvěřitelně pomohla.

Děkuji.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Čas na večeři.

Dobrá práce https://www.ekatalog.cz/firma/281541-agentura-np-vos/ !

https://www.facebook.com/zlatavina/

Nezbytný mág v podobě cukru.

A teď karta Crowleyho Tarotu na publikaci fotografie 50 nově vytištěných, ještě vonících Veronic Lakeových …může nebo nemůže být ,,Mág “ ?

Karta je … jdu míchat.

Poprvé.

Podruhé.

Potřetí a karta je – Šest Mečů.

,,Věda.“

Šest mečů ztělesňuje vědomou objektivní mysl, která je v roli spravedlivého svědka. Je to mysl, která zaměřila své úsilí jedním směrem s vědomím jasného cíle, což představuje šest mečů, které se setkávají ve středu rosikruciánského kříže. Ten je miniaturou kříže zobrazovaného na zadní straně všech karet tohoto Tarotu. Je to symbol, který zastupuje rozvahu a rozmysl. Mysl tady vnímá události tak, že odpovídají skutečnosti, neboť ovládla umění být spravedlivým svědkem. Je schopná vnímat celkový kontext události, jak je to ilustrováno kruhem s krystalickými liniemi. Tvořivou mysl zastupuje symbol démantu. Z výkladu karty.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1021-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-me

,,Máme následovat vědu ? Jako člověkem vytvoření bohové aplikovat jejich myšlenky pod kůži umírajícího světa ?“ – Neučím se tuto větu a další už asi týden zpaměti? Text ,,Through the darkness“ z Fiends of emptiness ,Speckmann project II. V chystaném vystoupení na M.L.V. 2022 chceme song předvézt naživo.

Docela….vhodná karta, právě psal Paul Speckmann, hrají v Norsku, Oslu a Master mají vyprodáno!

Voda z Loch Nessu.

Fotografie od Mathias Reding na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Za úsvitu voda.
Lubomír Tomik

za úsvitu voda Loch Nessu
servírovaná v Boleskinu s kostkami ledu,

předurčenému k roztátí,

jako jsme my předurčeni větru hrobu nebo věžím ticha

za úsvitu voda z Loch Nessu
servírovaná v Boleskinu s myšlenkami na Tebe
předurčenými k roztátí

jako led ve všech zbytečných promarněných chvílích drincích
které jsme spolu vypili,
objetí na břehu Loch Nessu nebo v Paříži by bylo jiné,
mělo by smysl,
než roztaje

přimrzli bychom k sobě navždy.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Water at dawn.
Lubomir Tomik

at the dawn of the water of the Loch Nesu
served in Boleskin with ice cubes,

predetermined to melter,

As we are destined by the wind ,the grave or the tower of silence

For dawn water from Loch Ness
served in Boleskin with thoughts on You
predetermined to melted

Like ice in all unnecessary wasted moments of drinks
that we drank together,
hugs on the banks of the Loch of Ness or in Paris would be different,
It would make sense
before they melts

we would freeze together forever.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Boleskine…a karta pana domácího na nečekaná slova je….. ,,Císař.“

Možná Boleskine postavily včely.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

Stars.

Fotografie od Rakicevic Nenad na Pexels.com

XXXXXXXXX

Hvězdy.

Lubomír Tomik

hvězdy nemají pravdu, lžou,
jen odrážím světlo Tvé existence,

dávno vyhaslé odlesky se hroutí do sebe 
v mračnech dekadence

hvězdy jsou sny které už nemáme,
jejich svit se k nám řítí přes propast času

aby roztál jak poslední bílý sníh,
na našich rozervaných sítnicích


XXXXXXXXXXXXXX

Stars.

Lubomír Tomik

the stars are wrong, they lie,
I just reflect the light of your existence,

the long-extinct reflections are collapsing
in the clouds of decadence

stars are dreams we don't have anymore,
their light is rushing towards us across the abyss of time

to melt like the last white snow,
on our torn retinas

XXXXXXXXX

Trumfová karta Crowleyho Tarotu na publikaci předznamenává dnešní den - ,,Umění."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

Divoký západ někdy koncem roku.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Divoký západ někdy koncem roku.

Lubomír Tomik


staří muži v centru města

do ticha řev, přehrávaná gesta

slzy s jedem
slzy s medem

pohlédni skrze mířidla

a - Jak to myslíš, Hobine Roode ? 
Vyměnit kolt za luk ?

Vytřepat z rukávu karty,

pobíhat po Martově poli,

tančit na hraně přílivu !XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


The Wild West sometime at the end of the year.

Lubomír Tomik


old men in the city center

roaring in silence, gestures played

tears with poison
tears with honey

look through the sights,

and - What do you mean, Hobin Rood?
Exchange colt for bow?

Shake off the sleeve of the card,

run around Mars Field,

dance on the edge of the tide!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ještě před tím, než jsem napsal tyto slova mi vyšla karta Crowleyho Tarotu ,,Smrt".... něco skončilo.
Míchám znovu .
A na publikaci je to .... logicky zdůvodnit nejde....


Crowley - ctyrka holi
Čtyři hole – Uskutečnění
 
Čtyřka holí je symbolem ukončení. 

Tarot. Vítej v Zemi Divů.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1005-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi

Jen slova pro Tebe teď….Audio Tarot.

prostě TEĎ

všeho nechávám a píšu :

Šepot.

Lubomír Tomik


Neonová květino,
modři utrhnutá z nebe,

někdy žijeme aby jsme prohrávali


když nás kůň shodí ze svého hřbetu do bláta,

co zbývá než se škrábat zpátky do sedla ,

spouštět se ,
na koňských žíních.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Whisper.

Lubomír Tomik

Neon flower,
blue drawn from the sky,

sometimes we live to lose

when a horse throws us from its back into the mud,

what’s left but scratching back in the saddle,

run down
on horsehair.

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

Audio Výklad Crowelyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe živě. Míchání, karta, Mág. Ano, Alane,Ano.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Crowley - 1 - mag

Kolona. / Pro Tebe /

…napsáno během cesty sanitkou ,mezi městy v České republice, Napajedla a Otrokovice, v dddddddddddddddddddddddddddddddopravní koloně.

Rare photos from the K2 expedition from 1902 ( featuring Mr. Crowley ).

Column.

Lubomír Tomik


The world from behind the ambulance door,
is a place of unsuspected possibilities,

thoughts of You are in the column,
it looks like a traffic collapse,

the hungry road we pass is a silent mirror,

sometimes you look into it and find out what you missed on your way

and sometimes You look again and see yourself on pilgrimage routes,

to the library in the mountains,

or we're just sherpas,
who carry the library on their backs to the base camp,

EVERYTHING IS POSSIBLE,
when You get out of bed in the morning.
Kolona.

Lubomír Tomik

Svět zpoza dveří sanitky,
je místo netušených možností,

myšlenky na Tebe jsou v koloně,
vypadá to na dopravní kolaps,

hladová silnice po níž projíždíme je zrcadlo tiché,

někdy se do něj podíváš a zjistíš co všechno jsi na své cestě minula

a někdy se podíváš a vidíš sama sebe na poutních stezkách,

ke knihovně v horách,

nebo jsme jen šerpové,
kteří nesou knihovnu na zádech k základnímu táboru,

VŠECHNO JE MOŽNÉ,
když se ráno zvedneš z postele.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov pro Tebe je …právě teď kartu otáčím :

Crowley - desitka poharu

,, Nasycení “ https://probud.se/images/stories/Clanky/Tarot/Crowley%20-%20desitka%20poharu.jpg

Crowley by měl radost.

,,Desítka pohárů v podstatě ztělesňuje energii plnou štěstí, které je prožíváno na nejhlubších úrovních, odkud prozařuje všechny aspekty života.“

Velekněžka.

Jak jinak, události se valí jako lavina z hor, během chvíle karta Crowleyho Tarotu na dnešní 666. den :

,,Velekněžka “ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

Crowley - 2 - veleknezka
,, Intuice je jako ,,velké tiché jezero“

a téměř okamžitě přišly fotografie od D.O. z Prahy, kde je na služební cestě…a večer chodila prázdným městem :

Tři karty…

…které změní všechno.

Vzhledem k zdravotním problémům jsem na křižovatce cest , tedy žádám o radu Crowleyho Tarot:

Fotografie od RODNAE Productions na Pexels.com
Fotografie od Anete Lusina na Pexels.com

Dnešní den.

Crowleyho tarot – Malá arkána – Hole


Rytíř Holí

MISTROVSTVÍ VIZE A VNITŘNl SÍLY

Rytíř holí je oddán principu duchovního růstu a vývoje. Je to vidoucí rytíř, který si stojí za svým stanoviskem, bez ochoty cenzurovat nebo potlačovat něco z toho, jaký opravdu je. Osedlal si koně jednorožce, symbol vize a inspirace, který má vyšší význam a cíl. Je zobrazením hlubokých vnitřních proměn, které je schopen pojmenovat. Je bytostí, která hledá nové světy a která v nitru uzřela významný obraz, k jehož uskutečnění hromadí veškerou svou energii.
Rytíř holí třímá v ruce pochodeň, Eso holí, aby spálil všechny překážky a zábrany, které by mu mohly stát v cestě za uskutečňováním jeho vize. Je schopen zbavovat se starých představ a ctít změnu v pojímání sebe sama a ostatních, což zosobňuje brnění se vzorováním hadí kůže. Postupuje odhodlaně kupředu, otevřený vjemům a novým vhledům, které napomohou jeho hlubokým vnitřním a následně i vnějším změnám.

Výklad Rytíře holí

Rytíř holí představuje mistrovství v dosahování předurčených cílů a změn, které jsou inspirovány nejhlubší podstatou nás samých. Tento symbol je spojován s lidmi narozenými v ohnivých znameních Berana (21. března – 21. dubna), LVA (21. července – 21. srpna) a Střelce (21. listopadu – 21. prosince). Tato období jsou příznivá k započetí něčeho nového a nebo k tomu, abychom se vydali novou cestou. Tyto příležitosti, jakož i možnosti uskutečnit své vize novým způsobem, k vám přijdou od značně starších mužů a nebo osob narozených v ohnivých znameních. Případně v období ohnivých znamení zakusíte silné zaměření na určitý cíl nebo se vám vyjasní směr vaší další cesty.

Pro ženy je Rytíř holí ztělesněním sebeprosazení, kterému nic nezabrání v tom, aby byla vize uskutečněna. Tato schopnost je vlastní mužskému aspektu jejich duše, zvanému animus.

TY: AEON : WOW::::::::. : ,,Osoby narozené ve Lvu (21. července -21. srpna) budou zrcadlem vaší potřeby projevovat tvořivost ve všem, nač sáhnete. Případně nastane vhodný čas k vyřešení starých záležitostí se zrozenci ve Lvu, nebo je možné, že se rozhodnete přijmout novou příležitost, kterou vám přinesly osoby narozené v tomto znamení.“

Budoucnost: Devítka Pohárů.

Pojďme na to.

Jaká je asi pravděpodobnost….

…znovu, ze 78 karet Crowleyho Tarotu, s obrazy Lady Friedy Harrisové…že mi na otázky-

Současná situace?

Překážka ?

Řešení ?

Takhle to vypadá, fotky jsou mé, chtěl jsem to zdokumentovat, není to nachystané, znovu, v tomhle žiji.

Pokaždé jiným způsobem míchání….vyjdou tyto karty.
Současná situace ?

Ďábel. Vychází mi každý den několikrát a je to vždy spojeno s Tebou a …však víš, napsal bych je sem nejraději, dvě slova.

Překážka ?

Velekněz….silný kalibr…. a řešení ?

Láska.

Jak jinak….to, že je na obalu knihy která je položena vedle…to už je jen třešnička na dortu.

TEĎ.

Za chvíli se probudím z komatu , třeba si na tenhle zvláštní sen vzpomenu a obejmu Tě.

Znovu.

Drobné synchronicity a jak je nemilovat.

S odstupem pár sekund….otevřu mail a v něm ten nej čtyřlístek který jsem kdy viděl, znamená pro mne více než tisíc slov…

…a návštěvník z Dublinu byl na midianpoet.com … zdánlivě nesouvisející události…
…karta Velekněze na dnešní den….nalevo býk a napravo Lev..v tomto případě…Lvice.

Kniha Zákona, Crowley, kap.1,57 : ,,Neboť je Láska a Láska. Zde je holubice a zde je had.“

,,Nevěřte ničemu, jen proto, že to mnozí pořád opakují.“ Gautama Buddha

Víra v Tebe.

Věřím.

Dnes do Studia Shaark…

…a myšlenka, že Ti o tom řeknu, jako posledně, kdy to nevyšlo a pak si uvědomím, že vždycky, pokaždé, dělám první krok, milionkrát.

Ty nikdy.

Zeptám se – teď -Crowleyho Tarotu- Co nás dva spojuje ?-

Objeví se tato karta…

Crowleyho tarot – 15 – Ďábel (probud.se)

..spadne mi čelist až na zem. Když ji posbírám…jaké je a bylo a je všude naše číslo ? Odmlčíš se , zmizí. Komunikujeme, objeví se.

A v článku …-

,,PRINCIP SMYSLU PRO HUMOR, KTERÝ SI ZACHOVÁVÁME I VE CHVÍLÍCH TRÁPENÍ“

,,V životě bychom měli následovat to, co nás přitahuje, nebo to, co nás na duchovní či profesionální úrovni inspiruje.“

,,Ať už jsou mé problémy skutečné nebo smyšlené, vypořádám se s nimi v klidu a s veselou myslí.“

Trump card number XV from Aleister Crowley’s Thoth Tarot card deck – The Devil. Crowley designed the cards which were then painted by Lady Frieda Harris between 1938 and 1943 but not published until 1969. In Crowley’s explanation, this card signifies materiality, temptation and obsession.

A pořád čekám , až uděláš první krok.

I když? Jak říká Hamlet: ,, Jsou věci mezi nebem a zemí, Horacio, o kterých nemá věda ani filozofie ponětí!“

Jednou.

Třeba ještě v tomto životě.

Logické zdůvodnění : Nemožné .

Crowleyho Tarot, dnes.

Mícháno, vyloženo:

Minulost – Žal : Tři Meče. OK. To bylo.Crowleyho tarot – Malá arkána – Trojka mečů (probud.se)

Přítomnost – Umění :Trumfy Právě jsem přepsal ,,Pohyblivé terče.“ To je . Crowleyho tarot – 14 – Umění (probud.se)

Budoucnost – Slunce : Trumfy Spolupráce . To bude. Crowleyho tarot – 19 – Slunce (probud.se)

K Slunci ještě jedna otázka :

vyloženo: UNIVERSUM Crowleyho tarot – 21 – Vesmír (probud.se)

Výpočet Karty zrození:

2 0 0 1

výsledek

21 = karta Universum je životním symbolem osobnosti Crowleyho tarot – 21 – Vesmír (probud.se)
3 = karta Císařovny je životním symbolem duše…a ta vyšla včera.Crowleyho tarot – 03 – Císařovna (probud.se)

Logické zdůvodnění : Nemožné.

UNIVERSUM.

Mé celé Universum jsi Ty.

Zběsilost v Alamu. Fury in the Alamo.

Fury in the Alamo.

Lubomír Tomik

It was getting dark on the edge of the Alamo,
entered the salon,
the eyes were just two coin holes in coffee machines,
said: -Good evening .-

he reached for his pistols without warning,
he began to shoot thoughts around himself:

   YOU YOU YOU YOU YOU    YOU 
YOU YOU YOU YOU YOU     YOU 
   YOU YOU YOU YOU YOU    YOU

and when emptied the charge chambers,
 blew his lips into the barrel, from which came a ribbon of cooling letters,
put them back in their cases,
 turned and left.


Cowboys from the plains of Llano Estacado continued to eat warm pudding,
the pianist started playing,
the light women rose to the ceiling, suddenly even lighter

the salon door stopped in public and outside,
outside the wind blew down the street,
drove away pieces of desert grass,
the man slid his hat to his forehead, stood in the middle of the street,
he looked up, and a herd of rage rushed in the distance
comfort
 laziness
 jealousy 
individualism
 oath

and he drew , drew two pistol in the night,

the rotating Hangers surrounded him with a tight grip,
round loaves of Dutch cheese spinning on tops of magic lamps,
silent film lovers committed seppuku at dawn,

the scene is ready, lit,
You enter
in the jungle auditorium everything is allowed,
You are my Beast! 
Zběsilost v Alamu.

Lubomír Tomik

Na okraji Alama se setmělo,
vešel do salónu,
oči byly jen dva otvory na mince do automatů na kávu,
řekl : -Dobrý večer .-

šáhl bez varování po pistolích ,
začal kolem sebe střílet myšlenky:

   TY TY TY TY TY   TY
TY    TY    TY   TY   TY    TY
   TY  TY TY TY TY    TY 

a když vyprázdnil nábojové komory,
foukl přivřenými rty do hlavní z nichž vycházela stužka chládnoucích písmen,
vrátil je do pouzder,
otočil se a odešel.


Kovbojové z planin Llana Estacada dál jedli teplý pudink,
klavírista začal hrát,
lehké ženy se vznesly ke stropu, jak byly najednou ještě lehčí

dvířka salónu se zastavila ve veřejích a venku,
venku hnal vítr ulicí,
hnal kusy pouštní trávy,
muž si posunul klobouk do čela, postavil se doprostřed ulice,
vzhlédl a v dálce se řítilo bouří rozběsněné stádo
pohodlnosti lenosti žárlivosti individualismu přísah

a on tasil a tasil a tasil
a tasil

rotující Viselci ho obklopili těsným sevřením,
kulatými bochníky holandských sýrů točících se na vrcholcích kouzelných lamp,
milovnící němého filmu páchali seppuku za úsvitu,

scéna je připravena, nasvětlena,
vcházíš Ty,
v džungli hlediště vše dovoleno,
vždyť jsi přece má Šelma !

Karta na den číslo 500.

Crowleyho tarot – Velká arkána 

Velekněz. Teď.

Stále mne Crowleyho Tarot fascinuje.

Nejsem narozen ve znamení Býka ?

Nenapsal jsem dnes, v pětistý den publikování v kuse, že to ,, zní spíše jako Výzva „?

Nejsou důležití lidé v mém životě právě ty znamení o nichž se mluví ve výkladu?

Na všechny otázky je jen nevěřícné ,,ANO“.

Nejsi Lvice ? Jsi a čekám až zařveš a svět se zhroutí.

 
Výklad dle Crowleyho tarot – 05 – Velekněz (probud.se)

Tato karta je zasvěcena Býku, a ten je znamením, které je povoláno k tomu, aby spojovalo vnitřní struktury s vnějšími.
Velekněz je také průkopníkem. Přijímá zkoušky a výzvy, se kterými se musíme vypořádat, abychom mohli růst a dále se vyvíjet.
Každý začátek má moc rozšířit naše vědomí (lotos s pěti okvětními lístky za hlavou Velekněze). Aby však mohlo cokoli nového začít, je nutné, abychom se očistili od všeho starého (had stočený kolem lotosového květu). Devět posvátných trnů symbolizuje události, lidi, výzvy a příležitosti, které nám otevřely nové světy a přiměly nás změnit svoje touhy, představy o sobě samých i svůj životní styl, abychom se mohli stát více sami sebou.


Čtyři bytosti v rozích této karty symbolizují čtyři talenty, kterých můžeme využívat, kdykoli začínáme něco nového v rámci rodiny nebo organizace. První je znamení Býka, které má nadání realizoval své představy a dát jim konkrétní formu. V symbolice Východu je to slon, jenž nám na této kartě připomíná tentýž princip.


Představitelem druhého talentu je znamení Lva, symbol expanzivní a neomezené tvořivosti, která čeká na to, až bude využita. Třetí je znamení Vodnáře, znázorněné lidskou tváří, které zastupuje touhu lidstva po originalitě, jeho snahu přiblížit se budoucnosti a chtivost nových objevů. Čtvrtý talent v sobě nese znamení Štíra zobrazené jako hlava orla či ptáka fénixe. Zosobňuje věrnost a oddanost tomu, co milujeme a co pro nás má smysl.

Tyto čtyři talenty jsou symbolickým vyjádřením toho, že má-li cokoli nového vzniknout, je k tomu zapotřebí tvořivosti Lva, praktičnosti Býka, originality a vizionářství Vodnáře a zároveň vášně a odevzdání, jakého je schopen Štír.
Velekněz třímá v ruce žezlo na znamení toho, že pravé odhodlání je podmíněno jednotou mysli, srdce a činů (propojené kruhy na Veleknězově žezle). Jedině takové odhodlání nepoleví ve své síle, jestliže mysl, srdce i činy jsou v souladu a vystupují jako jeden celek. Ztroskotá odhodlání, kde jednota nenastala a kde se jedna (nebo více složek) nebyla ochotna účastnit na cestě k cíli.
Hudba je pro osoby, jejichž symbolem je Velekněz, zdrojem nové síly a regenerace. Hlavy slonů zobrazené na této kartě jsou symbolem rozvinutého nadání naslouchat a propojovat vzpomínky se slyšeným zvukem.
Stejně tak je pro vás důležitá duchovní práce na sobě samých.


V tomto roce nejvíce postoupí váš duchovní růst. Možná, že se budete zabývat meditací, seznamovat se s různými duchovními praktikami a hodně času budete věnovat snění.

Ze všeho nejvíce chci věnovat čas Tobě.