Skutečné Postapokalyptické Poet Video : ,,Barvy“ , Pro Tebe

,,The year is 2666, the planet Earth was dominated by cars. People are hiding in the wilderness. The world as we know it is gone. 

Never let me exhale.

"Colors" for You.
At least that's how we're together.

Colors.

Lubomír Tomik

Colors of autumn
colors forever You

colors of night surf
colors of forever You

the colors of You stored in infinite memory,

slides of You in high Definition infinity times moment

face painted in the afternoon sun,
when I inhaled You.

Karta na publikaci Poet Videa: ,,Ctnost“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1004-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-holi

Crowley - trojka holi

Still..work ….

…in progress. ,, Brána „

Pro Tebe.

Napůl cesty…zastavit, protože .

Františku Š. ….mluvil jsem o tomhle ,,Dát do toho všechno“… na sklonku dne,po špatných zprávách… přesto, psát, pro Tebe.

Převézt myšlenku na chvíli přes Styx, převést myšlenku ve slova…v hlas…ve video…pocit…něco…pro Tebe.

Můžu.

Představ si , díky Tobě můžu.

reality machine

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mašina reality.

Lubomír Tomik

mašina reality
pracovala na plné obrátky,

hučela, skřípala, mlátila, stříkal z ní olej,

slunce na obloze drželo silou vůle,

máme kupé přímo za lokomotivou,

mašina reality jela na plné 

ob
rá
tky
obrátkyobrátky
obrátky
loutkydrátkyobrátky
Fotografie od Gabriela Palai na Pexels.com
Reality machine.

Lubomír Tomik

reality machine
worked at full speed,

it rumbled, creaked, thrashed, and sprayed oil,

the sun in the sky held by willpower,

we have a coupe right behind the locomotive,

the reality machine was in full 
s
wi
ng

swingbingbangboomswingbingbangboompupeetswingflowerswing
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poet Video : ,, Sound “ in skycraper.

Napsáno, čteno a natočeno , pro Tebe, včera a dnes. .
Nečekané komplikace při čtení , v přízemí Baťova Mrakodrapu ve Zlíně, vyřešeno s úsměvem.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A5%C5%AFv_mrakodrap

Sound.

Lubomír Tomik

The fire came from the constellation Leo,
burned the planets and approached Earthwe were long gone,
   in a hug,
      fell into the Sun 
                   together.

Sound. / Pro Tebe /

Sound.

Lubomír Tomik

The fire came from the constellation Leo,
burned the planets and approached Earthwe were long gone,
   in a hug,
      fell into the sun 
                   together.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Zvuk.

Lubomír Tomik

Oheň vycházel ze souhvězdí Lva,
spálil planety a blížil se k Zemi

už jsme byli dávno pryč,
                   v objetí,
                         padali spolu jsme do slunce.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Pokud jde o onu noc bitvy. As for that night of battle.

Pokud jde o onu noc bitvy.

Lubomír Tomik

Pokud jde o onu noc bitvy,
oči slzely a pálily,
nebyl to příliš vyrovnaný boj,
jakou má šanci Slunce o Polární Noci ?

Z jarního tání se vynořily věže Port Royal,
pirátský Babylon se zaradoval
a v něm 
sněm
krásek
jen,
 rozhodl:

Zazpíváme tu píseň o životě,
o zkrvaveném fláku masa u levého okraje cesty,
o naději

Pokud jde o onu noc bitvy:
Smrt : 1, Život : 0,
ale co,

 teprve je přece poločas,
s líčením Tvých krás,

kdo by o život po životě stál,
když mám Tebe, dívko ?
Snad ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

As for that night of battle.

Lubomír Tomik

As for that night of battle,
eyes watered and burned,
it was not a very balanced fight,
what is the chance of the Sun on Polar Night?

The Port Royal towers emerged from the spring thaw,
the pirate Babylon rejoiced
and in it
assembly
Beauties
just,
decided:

We sing that song about life,
about a bloodied piece of meat at the left edge of the road,
about hope

As for that night of battle:
Death: 1, Life: 0,
but what,

it’s halfway,
with a description of Your beauties,

who would care for life after life,
when I have you, Girl?

Maybe?

Zkoumání fosilních ryb.

Exploration of fossil fish. Read and recorded For You, girl , once in Studio Shaark

From the collections of poems ,,Dinner at Minski´s / 2016 /

..and for You :

Exploration of fossil fish.


Lubomír TomikFingers run over stone grooves and protrusions,

he dives in 

and sticks out of the sky in some other world,


under the reflections of those suns.
Under the reflections of other suns.

Was recorded under shadow of fingers sound engineering Pavel….I’m looking at the day , when I died, before two years,…
and now He agreed with new visit … this time to a recording studio , not in the darkness of the grave, THE grave, my grave. In the may, twenty five, yes.