RetroWorld!

Pro někoho z RetroSvěta.

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retrosvět.

Lubomír Tomik

jižně od songu,

který zpíváme,

protože jsme si ho zvolili
který zpíváme až do konce

jižně od bran Jeruzaléma,
před nimiž se karavana zastavila

jižně od nebe v záhonech neobdělaných spí monstra našich myslí

jižně od Tvých očí,
ústa a ruka,
napsala ten nejstrašnější text

Kalibáne !
Kalibáne !
Vstávej !

Jižně od našeho doupěte ztroskotala loď, máš tam práci !
V retrosvětě.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Retroworld.

Lubomír Tomik

south of the song

we sing because

we chose it


which we sing to the end

south of the gates of Jerusalem,
in front of which the caravan stopped

south of heaven in the beds of the uncultivated sleeping monsters of our minds

south of your eyes
mouth and hand
she wrote the scariest text

Caliban!
Caliban!
Get up!

South of our lair, the ship sank, you have a job there!
In the retro world.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRUMFOVÁ KARTA CROWLEYHO TAROTU NA PUBLIKACI SLOV PRO TEBE JE ,,Mág.“

,, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Zapomenutý song…

…zapomenutá Muka, zapomenutá Pusa, živá Muka , JSI ?

Lenka Dusilová.

Někde mám její mail, shodou okolností se jí líbila ,,Večeře u Minského“, dnes večer bude Poet Video i pro ni.

,,Mísa vymyšlených ryb “ o rok později už ne, přesto, jedna z těch chvil, kdy si myslím, že ona a ty a já a David Koller jsme nějak propojeni, ostatně , kdo není?

Najednou se videoklip vynořil odnikud, po dvaceti letech. Některé věci zmizí, ale když se objeví znovu, jsou jiné, ještě LEPŠÍ!

Tři v jednom. VA, DI, UL.

Fotografie od Thirdman na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tři v jednom.

Lubomír Tomik

Nože.

bože, vaivai 
 bože, diven
   bože,  ulua  ,
neptej se už cože,
v ruce máme divný nože,
     no tak se neptej cože

dívej,
koukej,
potichu si píseň broukej

divné nože,
padaj na zem,
ruka v ruce, 
z krve bazén

zatím z žíly 
         mizí síly
zatím z žil
      kdo z vás někdy opravdu žil ?
Toužil ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Three in one.

Lubomír Tomik

Knives.

god vaivai
  god diven
   god ulua,
don't ask what anymore,
we have weird knives in our hands,
so don't ask what

look
look,
quietly hum the song

strange knives
fall to the ground
hand in hand
of blood pool

 the pain are disappearing from the vein
 so far from the rain,
who of you has ever really lived?

Longed?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov kdoví odkud, ....bože, cože, žíly síly, ožila slova... ,,Eso mečů"
,,Stav mysli, které nemá pochyb " 
O ničem z toho, co se dnes stalo .
Crowley - eso mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1016-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-me