Mýdlo. Soap.

Soap. 

/ For you /

Lubomír Tomik

If time sold like soap,
I would buy all the packages "A moment with You"

and  scrubbed myself to the blood,
small slight purgatory.

When the shape of my heart turns into a cylindrical whirlwind,
until it turns into a flying bullet

leaves the chest,
           leaves the skin, making his way out

will fly directly to You and
-B O O M !!!! -

it hits a piece of "Moments with You" brand soap in my palm,
 burrows in and rests.

If only time was like soap
anyway, it would dissolve in a stream of hours seconds of nights

under the touch of your tender body,
in chemical samples of love,
between which You dance,
so gorgeous.

After all, I would be pure, washed by You, free from darkness,
like right now, now, now, forever. 
Mýdlo.     

/ Napsáno jen Pro Tebe /

Lubomír Tomik

Kdyby se prodával čas jako mýdlo,
nakoupil bych všechna balení ,,Chvil s Tebou“ 

a drhnul se až do krve,
malý nepatrný očistec .

Až se tvar mého srdce změní v cylindrickou smršť,
až se změní v letící kulku

opustí hrudní koš,
opustí kůži , prorazí si cestu ven

poletí přímo k Tobě a 
-P L E S K !!!!-

narazí do kusu mýdla značky ,,Chvil s Tebou“  v mé dlani,
zavrtá se dovnitř a spočine.

Kdyby čas byl jako mýdlo 
stejně by se rozpustil v proudu hodin vteřin nocí

pod doteky Tvého něžného těla,
v chemických vzorcích lásky,
mezi nimiž tančíš,
tak nádherná.

Přece jen, byl bych čistý, omytý Tebou, zbavený temnoty,
jako právě teď, teď, teď, už napořád.