Svítání.

Svítání.

Lubomír Tomik

svítání
je pokaždé jiné

jednou zlověstné
jindy stinné

svítání je útěk noci
do skrýší podivných

kde nevíří vločky
kde nepadá sníh,

na cestách
kdoví čím zavátých,

pouzdra polibků u boků,
neohroženáXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dawn.

Lubomír Tomik

dawn,
It is different every time

once sinister
sometimes shady

dawn is the escape of the night
to the strange hide

Where does the flakes do not know
where there is no snow

 who knows what is it

cases pistols of kisses at hips
unbroken

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Trumfová karta Crowleyho Tarotu je …

,,Císař.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

Stars.

Fotografie od Rakicevic Nenad na Pexels.com

XXXXXXXXX

Hvězdy.

Lubomír Tomik

hvězdy nemají pravdu, lžou,
jen odrážím světlo Tvé existence,

dávno vyhaslé odlesky se hroutí do sebe 
v mračnech dekadence

hvězdy jsou sny které už nemáme,
jejich svit se k nám řítí přes propast času

aby roztál jak poslední bílý sníh,
na našich rozervaných sítnicích


XXXXXXXXXXXXXX

Stars.

Lubomír Tomik

the stars are wrong, they lie,
I just reflect the light of your existence,

the long-extinct reflections are collapsing
in the clouds of decadence

stars are dreams we don't have anymore,
their light is rushing towards us across the abyss of time

to melt like the last white snow,
on our torn retinas

XXXXXXXXX

Trumfová karta Crowleyho Tarotu na publikaci předznamenává dnešní den - ,,Umění."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

soap bubbles

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXX

mýdlové bubliny

lubomír tomik

záblesky radosti shořely jako zbytky času,
 přání se slila v jednu gigantickou otázku

za každou oponou je další opona,
 před každou civilizací byla další civilizace

je ráno,
 noc šeptala své poselství

za tmy napadal popcorn nebe,
 hra je rozehrána každý den znovu

mýdlové bubliny a na nich duhy a barvy
 pár vteřin před - plop!- 

není žádný konec,
                  nemáme ho.


.......
soap bubbles

lubomír tomik

flashes of joy burned like remnants of time,
secret wishes merged into one gigantic question

behind each curtain is another curtain
before each civilization there was another civilization

it's morning,
night she whispered her message

popcorn attacked the sky in the dark,
the game is played every day again

soap bubbles and rainbows and colors on them
a few seconds before - plop! -

there is no end
            we don't have it.
XXXXXX

Crowley - princ disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

Sponge cake in the snow.

Fotografie od Vlad Bagacian na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Piškot na sněhu.

Lubomír Tomik

poprask v laguně smaragdů,
nepronikneš tmou bezednou,

láska jen na hranici čarodějnic poleno,
podtrženo, sečteno,

nemyslel jsem si,
 že dohoří,
právě se zhroutilo ,
 do sebe,

piškot na sněhu,
cesta mezi horečkou a půlnocí

žádný lék,
jen krajina uhánějící za okny vlaků, aut a
životů.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sponge cake in the snow.

Lubomír Tomik

crack in the lagoon of emeralds,
you will not penetrate the darkness without

love is just on the witch border log,
underlined, summed up,

I didn't think
 that it will burn,
just collapsed
 to each other

sponge cake in the snow,
road between fever and midnight

no medicine
just a landscape racing through the windows of trains, cars and
lives. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Crowley - desitka poharu

Water is falling.

Fotografie od Maria Orlova na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Padá voda.

Lubomír Tomik


Kam teče Řeka času ?

Do jakého vodopádu se vlévá?

Kam a kde se tříští ?


Minuty vsáknou do země a když se oteplí,

vteřiny se mění v páru,

pak z mraků
padají hodiny, dny a roky,
životy,

když sněží,
jsou to jen zamrzlá staletí v každé vločce

revoluce války, objetí a pohledy do očí,
v jedné jediné vločce


teď si představ,

když nasněží po kolena


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.
Water is falling.

Lubomír Tomik

Where does the River of Time flow?

What waterfall does it flow into?

Where is it shattering?


Minutes soak into the ground and when it warms,

seconds change in pairs,

then from the clouds
hours, days and years are falling,
lives,

when it snows
They are frozen centuries in every snowflake

war revolution, hugs and glances,
in a single snowflake


now imagine

when the snow falls to the knees
Fotografie od YEu015e na Pexels.com

Crowley - 5 - veleknez

Zima je skutečně tady.

První sníh na zahradě.

Ty nikde a čas jen dál a dál a dál , vteřiny, minuty, hodinydnyměsíce…..roky, lusknu prsty a tři jsou pryč.

Ty ještě krásnější.

Vážnější.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci prvního sněhu , aby jsi ho -možná- mohla vidět mýma očima ze střešního okna domu…. je

Crowley - trojka disku
,,Dílo“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1046-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-disk

,,Trojka disků zastupuje schopnost věnovat veškerou svou energii jednomu „dílu“. Představuje vytrvalost a houževnatost, jež musí být doprovázeny jasným vědomím naléhavosti jednotlivých úkolů a zodpovědnosti, která z toho plyne. Tento symbol ilustruje osobní sílu, která spočívá ve schopnosti soustředit se jen na svůj cíl a kterou spoluvytváří i uvědomění si priorit a závazků, což naznačuje pyramida. Tři červená kola symbolizují jednotu mysli, srdce a činů. Jasné vědomí toho, čemu chcete věnovat svou energii a čemu nikoli naznačuje modré světlo v okolí pyramidy. Sama prozářená pyramida ilustruje osobní sílu, která dovoluje zaměřit se na jediný cíl a nenechat se ničím rozptylovat.“

POET VIDEO pro Tebe : ,,Pan mění směr.“

V buchlovských horách napadl čerstvý sníh.... Kamera P.L. Napsal a načetl L.T. 
Pod Holým kopcem, v pozadí hrad Buchlov. 

Pan changes direction.

Lubomír Tomik

hooves
 uncovered
  washed
   hidden,
    myrtle,
         crypt,


Pan's chariot is ready

 a girl next to him,
 flashes her eyes, whips madly

They're going out,
from the garden on the rock.
Krta Crowleyho Tarotu na publikaci zasněženého Poet Videa je : Crowley - rytir poharu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

,,Rytíř pohárů je obrazem citové věrnosti, štědrosti, oddanosti a ničím nepodmiňované lásky.

Uprostřed lesů….

…točil P.L. záběry pro nové Poet Video.

Nemám nic připraveno, tohle zaskočilo i mě, jdu se podívat na záběry které mi poslal.

Karta Crowleyho Tarotu na vznik Poet Videa z ničeho…. ,,Sedm mečů“ ,,Marnost“.

Ne. Zkusím něco vyčarovat, z ničeho.

Crowley - sedmicka mecu
,,Sedm mečů představuje stav mysli, který vyvolává pocit marnosti, bezvýslednosti a prázdnoty, který vystihují slova „má to nějaký smysl?“. Tato mysl si je jistá svým cílem, což naznačuje meč uprostřed.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1022-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-me

,,Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích sedmi týdnů nebo měsíců budete odhodláni přerušit tendenci své mysli, která vám znemožňuje, abyste dělali to, co si tolik přejete dělat.“

Pojďme na to.

Po půlnoci.

Fotografie od Mohan Reddy na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

After midnight.

Lubomír Tomik

After midnight, harvesting fragments of dreams about you under a snowy skylight,

lack of memory ,
in the root system,

threat of overload,
system overload,

awesome.

OverRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRrload

Po půlnoci.

Lubomír Tomik

Po půlnoci pod zasněženým střešním oknem sklízet útržky snů o Tobě,

nedostatek paměti ,
v kořenovém systému,

hrozba přetížení,
přetížení systému,

úžasné.
Fotografie od Kateryna Babaieva na Pexels.com

A teď…

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov pro Tebe :

Crowley - princezna disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1057-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-disk

A sakra, ve výkladu karty….. ,, Princezna disků touží po tom vytvářet nové struktury, které jsou v harmonii s její nejvnitřnější podstatou (zářící hůl s krystalem). Je rozhodnutá uskutečnit SKLIZEŇ“…

…jaká je asi pravděpodobnost něčeho takového, abych ve 2.53 po půlnoci napsal verš :

,,Po půlnoci pod zasněženým střešním oknem sklízet útržky snů o Tobě“ a následně během chvíle zamíchal, sejmul a otočil kartu na níž je napsáno ,,Je rozhodnutá uskutečnit SKLIZEŇ.“

…ze 78 karet a druhého Mága.

Jednoduše.

Když jsi, je možné všechno.

JSI.

Dusk.


Fotografie od Alesia Kozik na Pexels.com

36363636363636363636363636363636363636

Soumrak.

Lubomír Tomik

uprostřed rozvalin
a skrytých sněhových projektilů
přilétajících z nebe za úsvitu-

posedlí tichem 
a nářkem Noci-

jen bezcílné putování za krásou,

za Tebou


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Dusk.

Lubomír Tomik

in the middle of ruins
    hidden snow projectiles
arriving from the sky at dawn

obsessed with silence
to cry at the Night-

just aimless wandering for beauty,

to You

Takže ?

Fotografie od Carlos Salavert na Pexels.com
So?

Lubomír Tomik

So we're done, Mr. Merrick?

Have you grown an elephant tusk elsewhere?

So you're also waiting, are you still waiting?

So are we done?

bbbbbbbbbbblack and white
black and whiteeeeeeeeeeee
black and white
coal and snow
snow and coal

we denied gravity for a while,

I ascended to heaven,
the fall was even harder,

a fall into a pile of sharpened tusks protruding from the Siberian permafrost,
it changed me forever
You changed me forever,

so...

"You experience everything a lot," said the doctor.

And how else, I'm alive, I thought.
Takže?

Lubomír Tomik


Takže jsme skončili, pane Merricku ?

Narostl Vám též sloní kel na jiném místě ?

Takže také čekáte, stále čekáte?

Takže jsme snad skončili ?

ččččččččččččerná a bílá
černá a bílááááááááááá
černá a bílá
uhlí a sníh
sníh a uhlí

popírali jsme na chvíli gravitaci,

vznesl jsem se až do nebe,
pád byl o to tvrdší,

pád do hromady naostřených klů čnějících ze sibiřského permafrostu,
navždy mne to změnilo,
Ty jsi mne navždy změnila,

takže...

,, Moc všechno prožíváte ."- řekl lékař.

A jak jinak, jsem naživu, pomyslel jsem si.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Merrick

First kiss.

Fotografie od Stephan Seeber na Pexels.com
První polibek.

Lubomír Tomik


Zastřelte Yettiho !

na černé lodi vyvěsili vlajku

na černé lodi 
s portrétem Tebe

zbožně jsem sledoval třepotání ve větru,

hra má pravidla,
ovšem TY 

pokaždé když nechci si vzpomenu a je to jako


vypustit do Slunce šíp,

šíp s ocelovým hrotem,

když ho obletí a hrot se roztaví
vrátí se do mne

spálí vše, vypálí ránu, propálí se tkání 
kde spadne na zem v komorách srdce,

kalená ocel zazvoní


Zastřel Yettiho !


přikryj nás,
než vichřice venku poleví,
poleví.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

First kiss.

Lubomír Tomik

Shoot Yetti!

they hoisted a flag on a black ship

on a black ship
with a portrait of You

I piously watched her flutter in the wind,

the game has rules
but YOU 

every time i don't want to remember and it's like


launch an arrow into the sun,

arrow with steel tip,

when flies around and the tip melts,
he will come back to me

burns everything, burns the wound, burns the tissue
where he falls to the ground in the chambers of the heart,

hardened steel rings,

Shoot Yetti!

cover us
before the storm subsides outside,
will ease.
Fotografie od Magda Ehlers na Pexels.com

Soft words about the end.

Read and recorded for You once in Studio Shaark , behind glass is sound engineer Pavel Hlavica…echoes on end of the poem is his work, thanks.
Words.

Soft words about the end.

Lubomír Tomik

You're hovering over an ice field,
silent scars cut into the body of the snow

 I haven't known you in a long time,
blood drew soft words in the snow
about the end,

suddenly You are everywhere
and the story begins. 

from the ,, Dinner at Minski´s and other poems / 2O16 /

End of all words.

Read and recorded right here, in this shelter, in the winter, in the snow, but for You.

End of all words. Read and recorded For You , 29.1.21 on the frozen Lake of Balaton, Nový Hrozenkov. just while before I saw You with wet hair after showering.
End of all words.

Lubomír Tomik

And for all those centuries,
crowds of oysters risk hugging mouths
 and burst in,
silky curled lips beams
and barely resistant to The Wild Hunt of the Ghost of Love.

Soon,

hit me,

 squeeze my heart and
        launch a cannonade of words,

                          Beauty.
…from the forthcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart, for which the foreword was written by Pavla Jonsson from the band Zuby Nehty and for which Alan Moore approved the use of one of his sentences.

The one and only Alan Moore. The dreams come true.

All this , For You.

Sněží

Je 19.března a venku, v nemocnici UH sněží…pohled z mého okna

PS.. uběhne pár minut…. Právě jsem si uvědomil tu ,,drobnou náhodu „… za tmy zveřejním báseň o sněhu…a o něco později opravdu sněží….a tedy píši sem, že bych rád něco..co už opravdu desítky měsíců nemám… napíši to tady na kus papíru tužkou, teď, vytvářím realitu.

Soft words about the end.

She drawn by me with a pencil.

Soft words about the end. Read and recorded For You in Studio Shaark once.
Soft words about the end.

Lubomír Tomik

You're hovering over an ice field,
silent scars cut into the body of the snow.

I haven't known You in so long,
blood drew soft words in the snow
at the end.


Suddenly You're everywhere ... and the story begins.

From the ,, Dinner at Minski´s“ /2016/