Jiný pštros.

Při nahrávání projela kolem ambulance nebo hasiči, klasická synchronicita, vjeli přímo do nahrávky.

Jiný pštros.

Lubomír Tomik

překvapivé objevy 
důležité drobnosti

protáhnul jsem uchem jehly
duše šípů,
duše stínů,
duše dnů

překvapivé objevy
důležitých drobností

třeba jako to, 
že jsi nádherná

XXXXXXXXXXXXXXXX

Another ostrich.

Lubomir Tomik

surprising discoveries
important details

I pulled through the ear of the needle
the soul of the arrows,
the soul of the shadows,
the soul of the days

surprising discoveries
important details

like that,
that YOU are Gorgeous

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na příspěvek, za který může Lisa je,
Hvězda.
, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Poet Video o ,,Úklidu minulosti“

Úklid minulosti.

Lubomír Tomik

smítek prachu vteřin
růže
růže
růžice sprchy, stín peřin

proud vody očistý osvěžující
dávky samopalu půdu kolem kypřící

smyj minulost korouhví větrnou růžicí
body za okny ve tmě svítící
jen my
jen my
jen my

jámy zasypané vteřinami,
radiolokátory zachytily ozvěny napříč manekýnami perverzitami 
špiony se šiframi tvého jména

úklid minulosti,
běžný dosti,
bez milosti,
nepřesnosti,

úklid.


XXXXXXXXXXX

Cleaning up the past.

Lubomír Tomik

speck of dust seconds
roses
roses
shower rose, shadow of duvets

stream of clean water refreshing,
submachine gun batches the soil around the plowing

wash the past banner with a wind rose
points behind the windows in the dark glowing
just us
just us
just us

pits filled with seconds,
the radars picked up echoes across the mannequins' perversions
spies with ciphers of your name

cleaning up the past,
common enough
without mercy,
inaccuracies,

cleaning. 

XXXXXXXX
Při úklidu.
Karta na publikaci nečekaného Poet Videa je... ,,Slunce."
Asi aby dvacet let staré modely postav z filmu Hellraiser od firmy Neca uschly, zbavené prachu a nečistot a bez minulosti. Clive Barker.
Z výkladu karty Crowleyho Tarotu, mimo jiné…. ,, Všechny tvořivé procesy jsou určitou formou hry a cestou objevování. Je to božské dítě v nás, které neustále hledá možnosti projevit se bez hranic a omezení. Naše pravé, já“ se rozvine a naplní energií, tak jako lotosový květ (symbol Východu) uprostřed slunce, při každém tvůrčím procesu, který využívá jak našeho vnitřního dynamického principu, tak i magnetického.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Domov je tam, kde je začátek.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Dmitriy K. na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ti co odlétli.

Lubomír Tomik


dnes v noci
dnes v noci

ti co odlétli
ti co odlétli

na křídlech spánku
na křídlech spánku

daleká cesta,
údolí zatopená vodou

mám Tě rád,
každou vteřinu pouhou

noc se svíjí
hrou stínů,
přiškrcena touhou.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Those who flew away.

Lubomír Tomik

tonight
tonight

those who flew away
those who flew away

on the wings of sleep
on the wings of sleep

a long way,
valley flooded by water

I love you,
every second just-

the night is writhing
a game of shadows,
strangled by desire.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A je to tady, karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov je... 
,,Smrt"

Crowley - 13 - smrt

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

V téhle chvíli,

Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.

Ať už je jakýkoliv.

Dress of great beauties.

Fotografie od RODNAE Productions na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Šaty velkých krasavic.

Lubomír Tomik

Sál ztichnul.
Vsoupila oděna v lesku meteorů.

Každý den procházím Její atmosférou,
každý den shořím .

Z neznáma do neznáma,
ze světla do světla,
drobný prach kamenů z vesmíru je posyp na koláči reality,

není sladký,
to obstará život sám,
snad obstará Ta,

v jejíž stínu kráčím,

ve Tvém stínu kráčím.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dress of great beauties.

Lubomír Tomik

The hall fell silent.
She came in dressed in the glitter of meteors.

I walk through her atmosphere every day,
I burn every day.

From unknown to unknown,
from light to light,
the tiny dust of stones from space is sprinkled on the cake of reality,

not sweet
it takes care of life itself,
you get it

I walk in your shadow.

Karta Crowleyho tarotu na publikaci slov… je Devítka Holí. ,,Síla“ Teď ji potřebuji, opravdu.

Crowley - devitka holi
,,Devítka holí je obrazem síly. Jde o duchovní a intuitivní sílu vize. Z astrologického hlediska se jedná o aspekt Slunce a Měsíce ve Střelci, který symbolizuje jak sílu vědomí, tak podvědomí. Devět holí tedy odráží sílu vnitřní vize, hlubokého vnímání a intuice. Tato síla se projevuje na všech úrovních vědomí, na mentální, citové, duchovní i fyzické, což naznačují čtyři šípy zachycené v pohybu. Tento symbol ilustruje neomezenou sílu, jejíž zdroj se nachází v nitru.“