Níst.

Fotografie od Nadi Lindsay na Pexels.com

….Nahráno ve Studiu Midian, v pozadí hraje Bathory – Twilight of the gods -Prologue, nejsem vlastníkem autorských práv, za to může Mág Crowleyho Tarotu, že tato slova přišla,teď, když song hraje v pozadí….beru rekordér a vznikl předchozí záznam:

Níst.

Lubomír Tomik

stín se pohne o něco dříve,
než stín sám

stín jde o něco dříve
než stín sám

stín žije o něco déle než stín sám
na kolo slunce namotán

než stín sám
než stín sám 
než stín sám

ozvěna ozvěny ozvěn,
v lesích,
na mýtinách


............

 Wodahs.

Lubomír Tomik

the shadow moves a little earlier
than the shadow itself

the shadow goes a little earlier
than the shadow itself

the shadow lives a bit longer than the shadow itself
wound on the wheel of the sun

than the shadow itself
than the shadow itself
than the shadow itself

echo of the echo of the echo
in the woods
in the clearings

.....

Napsáno během dnešního..... dne, přepsáno teď, musel jsem i když nemůžu fyzicky, přišel třetí Mág a zase jiný.
Struktura tohoto článku je poněkud chaotická, omlouvám se,padám únavou.

Jinoplanetníci…

nechat…nechat věci plynout…tohle přišlo odnikud…

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Napsáno ….čteno nahráno ve Studiu Midian teď, zvukový efekt na začátku a konci – z Archivu BBC,volně dostupné pro neziskové účely -Spot Effect – Flying saucer takes off. (Space Fantasy Spot Effect.)

………………………………………………………………..

Jinoplanetníci.
Lubomír Tomik

jinoplanetníci,
jinoplachetníci
stíny

když se plazí po zdech,
můžou kousat rvát a polykat

jinoplachetníci
jinoplanetníci,
Merlinové
marlinové

stíny zahnalo slunce,
Ty

......................................................................
Aliens.
Lubomír Tomik

aliens,
other sailors
shadows

when they crawl on the walls
they can bite tear and swallow

other sailors
aliens,
The Merlins
marlins

the sun chased away the shadows
You
.......................................
Dva Disky. Změna.
Změna je jedinou konstantou.

If.

Bez pozlátek, slova.

Kdyby.

Lubomír Tomik

kdyby si bůh přál abychom létali dal by nám křídla ,
proč nám tedy dal stíny ?

 někdo jiný je stín ,
převlečený smutek,
prázdnota,
splín

možná....kdyby se naše stíny protnuly
to je ONO
to je VŠE
náhle a bez varování
...............................................................................
If.

Lubomír Tomik

if god wanted us to fly he would give us wings
so why did he give us shadows?

 someone else is a shadow
sadness in disguise
emptiness,
dejection

maybe....if our shadows crossed
this is IT
that is ALL
suddenly and without warning
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Autorka malby Lady Frieda Harrisová. Foto LT, teď, 29.7.2022 ráno.

May the passionate „love under will“ which she has stored in this Treasury of Truth and Beauty flow forth from the Splendour and Strength of her work to enlighten the world; may this Tarot serve as a chart for the bold seamen of the New Aeon, to guide them across the Great Sea of Understanding to the City of the Pyramids!

She will come.

Fotografie od KEREM KSLR na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Přijde.

Lubomír Tomik

 přijde aby zanechala cejch,
přijde aby rozervala mraky,
 přijde aby zakryla slunce,
přijde za svou siluetou a stane se sama siluetou,
 stínem,
v ránu vonícím létem
přijde

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

She will come.

Lubomír Tomik

she comes to leave a mark
she comes to tear apart the clouds
she comes to cover the sun
she comes to her silhouette and becomes a shadow silhouette herself
on a summer-scented morning,
she will come
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Vměšování."
Osm Holí.
Znovu, mám vyčkávat .
Z výkladu karty Crowleyho Tarotu - 

nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat.

Ok, jsem mistr v čekání, mezitím rozervu nebe na kusy.

Jdu pro Zlatou růži, v podzemí, dnes.

V Poet Video se změní.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

Lidé z masa a kostí.

Fotografie od Engin Akyurt na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lidé z masa a kostí.

Lubomír Tomik

spoutat stín skutečného okouzlení ,

většinou jsme jen lidé z masa a kostí,

obklopeni zrcadly,
sledují nás jak se měníme,
ve spoutané stíny

chci vidět Tvůj stín,
nadechnout se Tě


míchat dobro a zlo,
nepatrná cena za krásu


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Meat and bone people.

Lubomír Tomik

bind the shadow of true enchantment,

most of us are just flesh and blood,

surrounded by mirrors,
they watch us change,
in handcuffed shadows

I want to see your shadow,
they will breathe you out

mix good and evil,
insignificant price for beauty

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video pro Tebe ,, Stínová lvice.“

Vyrobeno ve Studiu Midian. Příprava na chystané čtení poezie.Napsal,četl,hudbu v PC programu složil L.T.
Lyrics:

Shadow lioness in the tall grass.
Lubomír Tomik

shadow lioness!
I wish she ate me!

and cute bones
she left it to the crocodiles

to sit on them
low flying swallows,

in the tall grass,

before the rain

XXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Poet Video pro Tebe ,,Stínoví psi!“

Prostě jen tak pro Tebe se sešlo několik věcí.
Minulost,budoucnost, přítomnost.Stínoví psi.
Pin Master se dá objednat na adrese

http://speckmetal.net/

XXXXXXXXXXXXXXXX

Stínoví psi.

Lubomír Tomik

stínoví psi mají hlad
stínoví psi přináší chlad

stínovi psi jsou letci kamikadze
usmívají se a třesou Ti pravicí -Pojď, poletíme !-

obloha do ruda
slunce v rojích meteorů

stínoví psi mají hlad,
nakrmme je

máme lístky do první řady v kinosále reality
na představení o kose šepotu,
o sklízni
bronzu.Shadow dogs.

Lubomír Tomik

shadow dogs are hungry
shadow dogs bring cold

the shadow dogs are kamikaze pilots
they smile and shake your right hand-Come, let's fly!

ore sky
sun in swarms of meteors

shadow dogs are hungry,
feed them

we have tickets to the front row in the reality cinema
to a performance about a scythe,
about the harvest,
bronze. 

XXXXXXXXXX
Trumfová Karta Crowleyho Tarotu na publikaci stínového videa je - ,,MÁG" !
Přísahám,nelžu!

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Večer s Tebou šest set…

Fotografie od u0422u0430u0442u044cu044fu043du0430 u0427u0435u0440u043du044bu0448u043eu0432u0430ud83cudf52 na Pexels.com

XXXXXXXXX

VVVVVVVVVVVV

Zámek.

Lubomír Tomik

II.

najednou stín hradeb na okraji pole sněhu

zní smích rozjařený
ve světlech křišťálových lustrů třpytí se koruna královny,

hudba rozléhá se sálem,
mráz do oken obrazy kreslí,

jimž uvěřil bys málem


XVVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVX

Castle..

Lubomír Tomik

II.

suddenly the shadow of the walls on the edge of a field of snow

sounds laughter excited
the queen's crown glitters in the lights of the crystal chandeliers,

music spreads through the hall,
frost on the windows draws pictures,

I would almost believe,
almost believe,
that You are REAL,
sorry ,
my mistake

Crowley - 3 - cisar

Poet Video : ,,Mezi zazvoněním odloženého budíku „

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně “ / 2016 / čteno a nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark, Bzenec http://www.shaark.cz

Záběry vánočního Uherského Hradiště .
lyrics:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Between the snooze alarm.

Lubomír Tomik

we howl together in some city

the shadows of the mustafas flickered through the alleys immersed in darkness

and the lights in the office cubicles into which the city was divided

threw flickering flashes of monitors

we entered the spacious square
and then,

just before the alarm rang in this reality

a very ugly person suddenly appeared
one eye was completely bent to the side
and laughed
until grabbed her belly

You opened your eyes.
High time to get up.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvv

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa je ,,Velekněz „

Crowley - 5 - veleknez

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Když stíny tančí.

Fotografie od Mathilde Langevin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

When the shadow dances.

Lubomír Tomik


when Your shadow dances with me,

when tears Your silhouette into the depths,

hand on neck,
slow severe breathing

everything changes,
oblivion,
understanding,
worship,
dreams come true.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Když tančí stín. / Pro Tebe/

Lubomír Tomik


když se mnou tančí Tvůj stín,

když Tvou siluetu strhává do hlubin,

ruka na šíji,
pomalý vážný dech

vše se mění,
zapomnění,
porozumění,
klanění,
snů splnění.
Fotografie od Brett Sayles na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Scházíš mi, karta Crowleyho Tarotu na publikaci básně pro Tebe v pátečním ránu :

,,Eso Holí“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1002-crowleyho-tarot-mala-srkana-eso-holi

Crowley - eso holi
,,Tato karta předznamenává, že v příštím roce byste se měli vyhnout jakékoli cenzuře svého projevu.“

Vše se opakuje.

Fingers in

Fotografie od ROCKETMANN TEAM na Pexels.com
Fingers in


Lubomír Tomik


fingers in
past
 future
  inside the chest

tingling on muscles and ribs,
arteries are keys
and brain,
launches near-range missiles,
 releases them with silos with full force

fingers on the triggers,
            are squeezing them furiously


Sirens are enchanting Odysseus' men right now

from the ship came a high mysterious rib artery tone,
dark as aftershave disappearing in the sink drain,

Sirens passed out,
they were awakened by a strong gust of wind,
gust,
the ship was long gone, fingers reaching for the horizon,
they grabbe mast and shook the ship from a height

sailors fell on the rocks,
and crash and broke,
the last Odysseus,

You spread my mouth with your fingers and disappeared in them,

You are inside and you are camping there,

the remains of the Wicker Men are smoldering around,

nobody wants to go anywhere
don't leave
You are rooted in me
You are Yggdrassil, to whom I make sacrifices daily
and look up into the clouds,

if I don't see your shadow.


Prsty v

Lubomír Tomik

prsty v
     minulosti
        budoucnosti
uvnitř hrudního koše

brnkání na svaly a žebra,
tepny jsou klávesy
a mozek,
odpaluje rakety blízkého doletu,
vypouští je ze všech sil ze všech sil

prsty na spouštích,
zběsile je mačkají 

Sirény učarovávají Odysseovým mužům právě teď

z lodi se ozval vysoký tajemný žeberní tepenní tón,
temný jako pěna po holení mizející v odtoku umyvadla,

Sirény omdlely,
probudil je až prudký poryv větru,
poryv,
loď byla dávno pryč, 
    prsty sáhly za obzor,
chytily ji za stěžeň a z výšky třásly lodí

námořníci padali na skály,
tříštili se, 
poslední Odysseus,

prsty jsi mi roztáhla ústa a zmizela jsi v nich,

jsi uvnitř a táboříš tam,

kolem doutnají zbytky Proutěných mužů,

nikdo nechce nikam odejít,
neodcházej,
zakořenila jsi ve mě,

jsi Yggdrassil, k němuž denně přináším oběti
a vzhlížím do mraků,

jestli nespatřím Tvůj stín.
Fotografie od cottonbro na Pexels.com