Romantické armády.

Fotografie od Quang Nguyen Vinh na Pexels.comKulky.
Lubomír Tomik

ve skutečnosti jsou slova náboje 
vem si nový zásobník

zákopová bitva ,
valí se nás 
nekonečné 
armády romantických písni

ve skutečnosti jsou slova náboje
vem si nový zá   -  Ááááásobník Miláčku

v dálce slyším zvony kostela,
trefili mne
oh

/smích a pochichtávání v prvních řadách/


............................
Bullets.
Lubomír Tomik

in fact, words are charges
get a new magazine

trench warfare,
rolling on us
infinitely
army of romantic songs

in fact, words are charges
get a new magazinEeeeeeeeeee, my dear

I hear the church bells in the distance
they hit me
oh

/laughter and giggling in the first rows/

...........

Bizoni.

Kdo.

Lubomír Tomik

Kdo z nás udělal romantické bestie v porcelánu ?

Kdo vypustil bizony nových věků ?

Aby se řítili planinami bez konce ?

Aby šplhali po páteřích jeskynních lovců,
záblesky pochodní v tmách 
a slova na zdech jeskyní
jeskyní 
jeskyní 
jeskyní
zahalená časem,
 touhou po Tobě
.......

Who.

Lubomír Tomik

Who made us romantic beasts in porcelain?

Who unleashed the buffalo of the new ages?

To rush through the plains without end?

To climb the spines of cave hunters,
the flashes of torches in the dark
and words on cave walls
caves
caves
caves
shrouded in time
  longing for you
......

Napsáno čteno nahráno ve Studiu Midian, music credit Exploring – Vishmak (No Copyright Music)

Autorka obrazu Lady Frieda Harrisová

Poet Video ,,Španělský plášť soukromého snílka“

Jelikož nemůžu moc chodit , používám videa P.L. nebo starší záběry, v tomto případě obojí, stále jsou to ….cvičení.

Hrad Čachtice, rozvodněná řeka Morava, pevnost Josefov, Karviná, slunce nad Uherským Hradištěm.
lyrics:
Spanish mantle of a private dreamer.

Lubomír Tomik

we are all incredibly romantic,

when the teeth break the flesh of reality
to pieces

dreamer in private,
he was not at home,
message on the door

,,I’m in the garden, I’ll be right there!“

when the sun went down
we went home

what is it home?
the setting sun over Golgotha?

XXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je … ,,Hvězda.“

Crowley - 17 - hvezda

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda