The most common words

Fotografie od Viajante Dibujero na Pexels.com

XXXXXXNejčastější slova.

Lubomír Tomik

krásný den,
užij si to,
užívej

jak,
v poušti dní bez oáz s chladivou vodou s chladivou tebou?

najednou ,
je vše jinak,
není žádný konec cest a rozumím tomu,
rozumím Ti

až TEĎ,
byť

následuje tzv. ,,Smajlík".

Možná si to dokážeš představit.

potřebuji tě nemůžu tě mít
potřebuji tě nemůžu tě mít

možná si dokážeš představit

následuje tzv ,,Smajlík"

řeč v lese symbolů které každý rozumí,
i ten , 
kdo ji neumí.


XXXXXXXXXXXX

The most common words.

Lubomír Tomik

a beautiful day,
Enjoy it,
enjoy

how,
in the desert of days without oases with cold water with cold you?

suddenly ,
everything is different
there is no end to the road and I understand,
understand You

just right now,

followed by the so-called "Smiley".

maybe you can imagine that.

I need you I can't have you
I need you I can't have you

maybe you can imagine

followed by the so-called "Smiley"

speech in the forest of symbols that everyone understands ,
even the one who can't do it

XXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

POET VIDEO : Na cestách neobjevených .

Napsal : L.T. ,Čte L.T., Slova : Amore,milovat recituje Natalia Castelluccio.
Kytara : L.T.     Místo : Staré Město, Česká Republika, Země, Vesmír, Mléčná dráha, má hlava, Ty.
Lyrics:
On the roads of the undiscovered.

Lubomír Tomik

You sprinkled me with living water,
world languages,
doses of syllables,
letters

V R L O V E

my message to You is sprinkled with pain and salt from the sea,
never tears
they have long since dried up,
remained in bottles of the past sealed with wax,

on the roads of the undiscovered,
You sprinkled me with living water,
on the roads of the undiscovered
on the road
NOT DISCOVERED !!!!

Photo : Nosferatu /1922/

Na cestách neobjevených. Pro Tebe.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

On the roads of the undiscovered.

Lubomír Tomik

You sprinkled me with living water,
world languages,
doses of syllables,
letters

V R L O V E

my message to You is sprinkled with pain and salt from the sea,
never tears
they have long since dried up,
remained in bottles of the past sealed with wax,

on the roads of the undiscovered,
You sprinkled me with living water,
on the roads of the undiscovered
on the road
NOT DISCOVERED !!!!
Fotografie od Eva Elijas na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Na cestách neobjevených.

Lubomír Tomik

pokropila mne živou vodou,
světovými jazyky,
dávkami slabik,
písmeny,

V  R  L O V E

má zpráva k Tobě je pokropená bolestí a solí z moře ,
nikdy ne slz,
už dávno vyschly,
zůstaly v láhvích minulosti zapečetěné voskem,

na cestách neobjevených,
pokropila jsi mne živou vodou,
na cestách neobjevených 
na cestách 
NEOBJEVENÝCH !!!!
Fotografie od Bob Ward na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je : ,,Spor“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1006-crowleyho-tarot-mala-arkana-ptka-holi

,,máte možnost zbavit se svých starých vzorců myšlení a chování spojených s úzkostí a frustrací, …prostřednictvím zrozenců ve Lvu, případně cestou vlastní tvořivosti, která je jedním z hlavních rysů astrologického znamení Lvice.“