Záchranný tým.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Fotografie od Coffee With Damian na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Záchranný tým.

Lubomír Tomik

po divokém a nebezpečném výjezdu seděli u kávy,
setřásli ze sebe hrůzu roztrhaných těl,
pečivo bylo křehké a nadýchané,
káva voněla pokojem idyla byla téměř doko-
siréna zavřeštěla !!!

vyskočili ze židlí a automatickými mrštnými pohyby se míhali jako šmouhy na pozadí padajícího nábytku,
křik a rány, motory startovaných aut,

stejně to nestihli.

Exploze srdce zdemolovala kosti hrudního koše dokonale a zhroutila se do sebe.

Někde jinde se Ona podívala na někoho jiného a nebylo to na mne,
mé tělo zametli na okraj cesty,
tak jako pokaždé.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Rescue team.

Lubomír Tomik

after a wild and dangerous action outside they sat with coffee,
shook off the horror of torn bodies,
the pastry was soft and fluffy,
coffee smelled in the room, the idyll was almost perfe-
the siren squealed!!!

they jumped out of their chairs and, with automatic nimble movements, flashed like streaks against the background of falling furniture,
screams and blows, engines of starting cars

they didn't make it anyway.

The explosion of the heart demolished the bones of the ribcage completely and collapsed in on itself.

somewhere else She looked at someone else and it wasn't me,
they swept my body to the side of the road
as always.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu je.... ,,Věž."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

Obrazárna II. : ,,Snopy.“

Obrazárna II.

Snopy. 

Lubomír Tomik


cesta zlatým obilím
vede kolem snopů

svázaných pevně,
jako Ty se mnou
a já s Tebou.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Picture Gallery II.

Sheaves.

Lubomír Tomik


road through golden grain
leads around sheaves,

tied tightly,
like You with me
and i with You.

Poet Video : U Tiffanyho, odpoledne 27.9.21, 16.49.

Čteno na třech místech :   Opava, Česká Republika,       Albenga, Itálie,      Staré Město, Česká republika. 

Záběry pocházejí z pevnosti Josefov, z míst, kde koná festival Brutal Assault.

Napsáno pro Tebe , čte D.O. ,  Natalie Castellucio.
https://www.youtube.com/channel/UCKt7...

lyrics:
At Tiffany's, afternoon 27.9.21, 16.49.

Lubomír Tomik

at Tiffany's on a sunny afternoon
love always finds its way

and Tiffany
on a cloudy evening
the path always finds love

and Tiffany
at night the joys of life
 will always find  way to love

and Tiffany
You are dazzled by a diamond,
The background of the scene is the drone of a hot air balloon burner
 and there is hell in the basket,

a balloon in the sky suddenly exploded

BOOOOOOOM

silk burns smoothly,
on a sunny afternoon at Tiffany's!


Italiano :

da Tiffany
in una serata nuvolosa
il sentiero trova sempre l'amore

da Tiffany
di notte le gioie della vita
troverà sempre il modo di amare

da Tiffany in un pomeriggio soleggiato
l'amore trova sempre la sua strada

da Tiffany
Sei abbagliato da un diamante,

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Videa : Hvězda.

https://pensieriparoleepoesie.wordpress.com/


Zvuk zachycený při procházce městem.

Sound captured while walking through the city.


Ukraine, 2015, photo by me.
Raed and recorded Sound captured while walking through the city. in Studio Shaark forYou, my far far far , love.
Sound captured while walking through the city.

Lubomír Tomik

 Sound captured while walking through the city
 it was like an echo of a shot,
 during the uprising.

  The heart rose,
tore through the chests of all involved,

 there was no one to hug anymore
 there was nowhere to write for mercy.

 Our hearts are mostly nice bitches,
 she thought,

 that beauty.