Poet Video ,,Imámovi učedníci“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
 Hudba ve videu credit to "Karl Casey @ White Bat Audio" 
Lyrics:

Imam's disciples.

Lubomír Tomik

convoy convoy convoy
co
lo
ny 
suddenly there are more cars than people

Oh, gasoline fumes save us!

Oh, worship the god of Motor!

Oh, oil rigs shining into the Night!

convoy of cars

Imam's officials

Imam's Martyrs
........

Karta je Poustevník. Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Jinoplanetníci…

nechat…nechat věci plynout…tohle přišlo odnikud…

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Napsáno ….čteno nahráno ve Studiu Midian teď, zvukový efekt na začátku a konci – z Archivu BBC,volně dostupné pro neziskové účely -Spot Effect – Flying saucer takes off. (Space Fantasy Spot Effect.)

………………………………………………………………..

Jinoplanetníci.
Lubomír Tomik

jinoplanetníci,
jinoplachetníci
stíny

když se plazí po zdech,
můžou kousat rvát a polykat

jinoplachetníci
jinoplanetníci,
Merlinové
marlinové

stíny zahnalo slunce,
Ty

......................................................................
Aliens.
Lubomír Tomik

aliens,
other sailors
shadows

when they crawl on the walls
they can bite tear and swallow

other sailors
aliens,
The Merlins
marlins

the sun chased away the shadows
You
.......................................
Dva Disky. Změna.
Změna je jedinou konstantou.

Projekce zelené aloe /Audio/

Vytvořeno ve Studiu Midian . Hudba Ihsahn song Until I Too Dissolve, nejsem vlastníkem autorských práv.

Lyrics:

Projection of green aloe.
Lubomír Tomik

wallpaper with your eyes
on the wall

aloe slices
slices of Indian canoe,
leaky,
green

we lay eyes on each other
so that we don’t see

when climbing lamps,
they grow kerosene smiles

when,
You

……..

Dokončeno . / Video./

Autorem videa ze Studia Shaark je Paul Speckmann. Audiokniha ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce“ dokončena.

speckmetal.net

shaark.cz

Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

brzy

představ si, jen zavři oči

Napsáno čteno a nahráno TEĎ, najednou. V pozadí hraje část skladby Solstafir ,,Her fall from grace“

Ve Studiu Midian.

Soon.

you will soon wake up to the Night.
we're about to dive into acid

soon will start the end of the tape
soon you hope in the circle

if we care,
our thumbs
they nibble on flocks of latimeria

blue lightning bolts
under water
Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Metal Poet Video ,, Shock“

Vytvořeno a natočeno ve Studiích Shaark a Midian. Vše spáchal LT.
 Lyrics:
Shock

Lubomír Tomik

shock in the deep
the center of the earth
you get the idea
you hold her gently

what if
what if what if what if

no, in the center of the earth
on the other hand
in the middle of us
softly

what if ?

you never know answer
if you would bite your nails
into my skin
.........................................


Hudba ve videu LZtv Entertainment 
Instrumental Metal Music | Metal Compilation Vol.1 | Royalty-Free
Track: Metal Death by Sinyells
Music provided by Smokinkat Records
https://www.smokinkat.net
Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video ze Studia Shaark.

Natočeno ve Studiu Shaark https://www.shaark.cz/, vytvořeno ve Studiu Midian.

 Lyrics:
History of the bombing. 

 Lubomír Tomik 

 Her thighs rubbed against each other
 like falling minarets, 
 she whispered from sleep, 
 she told stories to herself in dreams,
 some were true,
 some fictional 
 and some tasted
 like a grain,
 grain of
       well roasted coffee. 

Hudba ve videu z Archivu BBC , volně k použití pro neziskové projekty.

Resistence Poet Video

Vytvořeno ve Studiu Midian. Credit to music "Karl Casey @ White Bat Audio"
Lyrics :

Resistance movement.

Lubomír Tomik

we are words
we are words in a resistance movement
You
We

the clouds sweat despite the winter

The Alamo of Cat Guts

we are words
we are words in a resistance movement
We
You

a thousand days I call to heaven
there is only someone petrified

I'm gonna have to start screaming
I am nobody

..........

Poet Video ,,Želví krunýř.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Napsal,natočil,čte LT .Hudba ve videu
Track: The Animal Inside (Instrumental) by Sinyells 
Lyrics:

We never found an abandoned ship,
we never found an abandoned ship

shoes would like to step
they would like to dance
tap dancing
jump

mistletoe was so close
that all you had to do was reach out your hand

we never found an abandoned ship
we never found an abandoned ship
cabins full of emptiness

we are passengers
   on a tortoise shell

Music provided by Smokinkat Records
https://www.smokinkat.net

Poet Video pro Tebe ,,Poslední malina.“

The last raspberry.

Lubomír Tomik

your lips
last raspberry

the thorns stuck the lips together,
they gripped them like an icebreaker in the depths of the North

wilting sweetness crushed by autumn

after all, the sun can rise again!

…………………………………

Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Rock Poet Video ,,Elektrárna ?“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Napsal, četl, natočil LT. Zvukový efekt elektřiny zakoupen ve formátu .waw Hudba ve videu volně k použití ▼ Credit the Artist ▼ Track: The Reflection by Sinyells Music provided by Smokinkat Records https://www.smokinkat.net LZtv Instrumental Metal Music | Metal Compilation Vol.1 | Royalty-Free Nejsem držitelem autorských práv.

Lyrics:

A power plant?

Lubomír Tomik

invent a power plant
hum of condensers day and night

imagine the dry crackle of electric shocks

invent a power plant
snakes in Dendera

make up what You want
just be with me always

Příprava na 26.9.22…

…kdy se ve Studiu Shaark https://www.shaark.cz/ bude nahrávat audioverze mé knihy ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce“, která je právě v tisku.

Teď číst, znovu a znovu a znovu a znovu. A znovu.

Těžko na cvičišti, lehko příští pondělí ve Studiu Shaark.

…a poznámky vypadají takto, zvukové efekty, všechno.

Každé slovo.

Karta Crowleyho Tarotu je…. Věž.

Poet Video v esperantu !

Vytvořeno ve Studiu Midian, čte L.Tomik,překlad do esperanta Miroslav Malovec. Za výslovnost děkuji Ing.Libuši Dvořákové z Muzea Esperanta. Záběry digitální kamerou KT lety pořídil LT v roce 2005 v Bzenci -Přívozu. Pokus o melodii LT . Lyrics: 
Super valoj mateniĝas

Lubomír Tomik / do esperanta přeložil Miroslav Malovec /

super nia vivo ŝajne regas tenebro,

super valoj tamen mateniĝas

ni estas fortikigitaj en citadeloj,

krudaj rifuĝejoj de propraj animoj

super valoj mateniĝas

ni atendas en keloj,

ĝis la muroj disfendiĝos,

ni atendas trezorojn kaj sekretojn,

tamen,

daŭre

ni atendas

super valoj mateniĝas

sed iu forgesis nin en la subterejo,

super ni kave sonas hufoj de reĝaj ĉevaloj,

kaj kiam ni atendas ,

plej bonas ion fari,

super valoj mateniĝas

ni iru renkonten al la mateniĝo,

lasante nenion al tenebro kiel predon,

la tero malfermiĝos,

la muroj falos,

la tenebro malaperos kvazaŭ neniam estinte

ĉar super valoj mateniĝas

kaj ni havas esperon,

ni havas unu la alian.
.........

It is dawning in the valleys.

Lubomír Tomik


darkness seems to rule our lives,
in the valleys it still dawns

we are fortified in fortresses,
harsh refuges of our own souls

it is dawning in the valleys

we are waiting in the cellars,
when the walls open,
we are waiting for treasures and secrets,
yet,
still
we are waiting

it is dawning in the valleys

but someone forgot us underground,
the hooves of the horses of the kings roar over us,

and when we wait
 the best the best is to do something

it is dawning in the valleys

let's meet the dawn,
let's not leave anything in the dark,

the earth opens,
the walls fall,
the darkness disappears as if it never was

because it is dawning in the valleys

and we hope,

because

   we have each other.

Na dolinách svítá.

Lubomír Tomik / do esperanta přeložil Miroslav Malovec /

nad naším životem zdánlivě vládne tma,

na dolinách přesto svítá

jsme opevnění v tvrzích,

drsných útočištích vlastních duší

na dolinách svítá

čekáme ve sklepeních,

až se zdi rozestoupí,

čekáme na poklady a tajemství,

přesto,

stále

čekáme

na dolinách svítá

ale někdo nás zapomněl v podzemí,

nad námi duní kopyta koní králů,

a když čekáme ,

nejlepší nejlepší je něco dělat,

na dolinách svítá

pojďme vstříci svítání,

nenechejme tmě nic napospas,

země se otevře,

zdi padnou,

tma zmizí jako by nikdy nebyla

protože na dolinách svítá

a my máme naději,

máme jeden druhého.
.....

Poet Video pro Tebe ,,Hejna.“

Flock.
Lubomír Tomik

flock of indian summer
heading across the ocean
     heading

flock flocks, lips in a smile

charred or rancid,
missed opportunities

lips in anger

hesitant shooters,
charred lips in a smile

the day fades
She tore him to pieces

lips in a smile of fury flock

flies around
and they are gone

Podívej, koho jsi stvořila.

Nahráno pro Tebe. Bez úprav. Příprava na čtení  audioknihy Mapa Kontinentu Tvého Srdce ve Studiu Shaark...čtení..tady je to zpaměti, slova mi tam uvázla. Stačí, že na Tebe myslím. 
Lyrics.

History of the bombing. 

 Lubomír Tomik 

 Her thighs rubbed against each other
 like falling minarets, 
 she whispered from sleep, 
 she told stories to Herself in dreams,
 some were true,
 some fictional 
 and some tasted
 like a grain,
 grain of
       well roasted coffee.
Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video ,,On request.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Obraz ve Vinárně Zlatá Vína ve Starém Městě.
Autor obrazu: Jan Čumpelík.  

Na přání.

Lubomír Tomik

nech si zdát,
někoho si přát

nech si zdát,
nech si karty rozdat,
s nimiž se nedá hrát

není o co stát,
právě takové, 
to máme rádi,
nejtěžší

....
Hudba ve videu Free Sad Piano Type Beat - "My Story" | Emotional Piano Instrumental 2022 , k použití zdarma pro neziskové účely, čte Jenny z aplikace .

Past hromu. /Audio/

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Napsáno 15.9.22, čteno 16.9.22 5.30, publikováno teď.

……………………………………………………………………………………………………….

Past hromu.

Lubomír Tomik

chycena v pasti hromu
chycena v mlze
chycena za kotník
chycena v duze
 na počasí nezáleží
jen na Ní

zbytečně si stýská
zbytečně počítá dny
žádný není první
žádný není poslední

jdou, jsou
léto za létem
zima za zimou

chycena v pasti hromu,
blýská očima a usmívá se


........................................................................
Thunder trap.

Lubomír Tomik

caught in a thunder trap
caught in the fog
caught by the ankle
caught in the rainbow
but the weather doesn't matter
only on Her

She misses himself unnecessarily
She counts the days 
none is first
none is the last

they go, they are
summer after summer
winter after winter

caught in a thunder trap
She flashes her eyes and smiles
..................................................................................................

Lady from Dubai.

Fotografie od Aleksandar Pasaric na Pexels.com

……….

Napsáno, Načteno,Nahráno, ….ve Studiu Midian pro Lady z Dubaje.
Hudba v pozadí ,Trypticon , skladba Boleskine house. Jen tak, protože .Nevím, najednou jsem držel rekordér a posílám Ti vzkaz:

Lady from Dubai.

Lubomír Tomik

in some other life
She serves Dubai in the morning

She will spread the curtain at the height of the clouds,
all crystal like Herself

and Her burqa is not
you don't have any

decoction of green cones,
carries the tantalizing scent of Her skin
......

Šest Pohárů. Rozkoš.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Někdy Crowleyho Tarot, někdy má pravdu.

V květnu mi někdo řekl -Tarot, to je docela na palici, jak to vychází, že ?-

To ,,někdy“…je docela často.

Poet Video pro Tebe ,,Pizzerie u jezera.

Vytvořeno ve Studiu Midian. Hudba z aplikace Clipchamp ,,Hot blooded.“

…………………

Pizzeria by the lake.

Lubomír Tomik

earlobes flutter in the wind,
pizzeria by the lake
OPEN
pizzeria by the lake
CLOSED,
after the season
last swim to the other shore in September,

annual period
annual climate

change is everything
You are getting more beautiful

OPEN ?

…..

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1033-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-pohar

Poet Video pro Tebe ,,kamenná pyramida“

Vzniklo ve Studiu Midian, všechno spáchal LT pro Tebe.

…………………………..

stone pyramid

Lubomír Tomik

stacks stone by stone
hour after hour
day after day
he puts stone on stone....../several times/
and ends so you can
rise to a height
and welcome the sun

someone else in the meantime kicks off with the run-up
the body of the victim and that
falls step by step / several times /
pyramids don't have lightning rods,
neither do we
when you burned me
down to the cracker.

stone by stone
...........

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar

Poet Video pro Tebe ,,Gregory Corso za Noci“

Natočeno, čteno nahráno ve Studiu Midian.Zvuky noční savany, lva a krokodýlů nilských z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové projekty. Lyrics:
But I Do Not Need Kindness
Gregory Corso , reading by Lubomir Tomik

1
I have known the strange nurses of Kindness,
I have seen them kiss the sick, attend the old,
give candy to the mad!
I have watched them, all night, dark and sad,
rolling wheelchairs by the sea!
I have known the fat pontiffs of Kindness,
the little old grey-haired lady,
the neighborhood priest,
the famous poet,
the mother,
I have known them all!
I have watched them, at night, dark and sad,
pasting posters of mercy
on the stark posts of despair.
 
2
I have known Almighty Kindness Herself!
I have sat beside Her pure white feet,
gaining Her confidence!
We spoke of nothing unkind,
but one night I was tormented by those strange nurses,
those fat pontiffs,
The little old lady rode a spiked car over my head!
The priest cut open my stomach, put his hands in me,
and cried:--Where's your soul? Where's your soul!--
The famous poet picked me up
and threw me out of the window!
The mother abandoned me!
I ran to Kindness, broke into Her chamber,
and profaned!
with an unnamable knife I gave Her a thousand wounds,
and inflicted them with filth!
I carried Her away, on my back, like a ghoul!
down the cobble-stoned night!
Dogs howled! Cats fled! All windows closed!
I carried Her ten flights of stairs!
Dropped Her on the floor of my small room,
and kneeling beside Her, I wept. I wept.
 
3
But what is Kindness? I have killed Kindness,
but what is it?
You are kind because you live a kind life.
St. Francis was kind.
The landlord is kind.
A cane is kind.
Can I say people, sitting in parks, are kinder?

 

Gregory Corso. The last gangster /reading by Lubomír Tomik /

Waiting by the window
my feet enwrapped with the dead bootleggers of Chicago
I am the last gangster, safe, at last,
waiting by a bullet-proof window

I look down the street and know
The two torpedoes from St. Louis
I've watched them grow old
...guns rusting in their arthritic hands

Poet Video pro Tebe ,, Pokrmy kolibříků.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Hudba ve videu z aplikace Clipchamp, volně k použití. Zvuk zvonu z Archivu BBC , konkrétně: Ringing Bell - Echoing notes from ringing bell. Some chatter from people in background. Lyrics:

Hummingbird dishes.

Lubomír Tomik

serves mass
          in the Cathedral of You

just the two of us in the pews

after all, are we not the tastiest dishes ?
day and night
good and evil
You and I


mass is served and the bell is rung,
node
of snakes
head
...........................................................

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Poet Video pro Tebe ,,Zimní jablko.“

Vytvořeno ve Studiu Midian, song Rock and Roll Jeans z aplikace Clipchamp, volně k použití.
Lyrics:

Winter apple.

Lubomír Tomik

rolling down the slope
they rush into the craters of the Moon
fly through the canyons of Mars
it is impaled on the probe's antenna beyond the boundary of the known universe

the woman from the golden plate comes to life
and takes a bite with relish
to the winter apple,
in places
where everything is possible
and where it is not

 where are you
 where are you not
and where you are not and where you are
...................

Normálně.

Fotografie od ArtHouse Studio na Pexels.com
Čteno a nahráno ve Studiu Midian právě teď, v 8.55 , posláno z rekordéru mailem, staženo v PC, zvuk v .mp3 souboru rozstřižen, uložen a nahrán na WordPress, publikován.
Z výkladu karty Crowleyho Tarotu. ,,Eso Mečů je stav mysli, která nezná pochyb.“

……………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. Normally.

Lubomír Tomik

normally we murder our secret desires in an elusive reality

to see the unknown and bring from there words and fragments of You

normally the glow of long-dead stars floats above us

and we believe it

to smell Your wet hair

normally the curtain rises

we swim in the sea of time whether You like it or not

it will be too late by the time we leave and the dam will break

I don’t kill my secret wishes

I take care of them,

about YOU

……………………………………………………………

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1016-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-me

Poet Video pro Tebe ,,Srdce v Čokoládovém Království.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Samostatně stojící trojkřídlá patrová budova situovaná v ulici Svatováclavská v Uherském Hradišti. Objekt byl vystavěn v letech 1926-1929 podle projektu Františka Šnajdra a kolaudován 14.6.1929. Budova je vybavena monumentální vstupní částí, vyzdobenou sochařem Jaroslavem Horejcem.

Lyrics:

Hearts in the Chocolate Kingdom.

Lubomír Tomik

Pythagoras wraps You in the mantle of reality,
after all, we are not and will not be just reliefs on facades,
man and woman in the distance, height, depths
without movement

stiff as statues in silent screams
in silent smiles
in silent black and white films

nothing is clear, simple,
good and evil and good and evil and good and evil and good and evil and good and evil and good and evil good evil collapse
what keeps the breath going on and on

the heart in the chocolate kingdom wanders like the eye of the camera
back and forth,
looking for

You

Something on My Mind by Broke in Summer https://soundcloud.com/brokeinsummer Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0 Free Download / Stream: https://bit.ly/3QtAmkX Music promoted by Audio Library https://youtu.be/k9vAwwT5-ZQ Info: Title: Something on My Mind by Broke in Summer Genre and Mood: Hip Hop & Rap + Inspirational

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1057-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-disk

Poet Video pro D.O. ,,Zástupy.“

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12
Pražský orloj natočila D.O., děkuji za video ! Zbytek vytvořen ve Studiu Midian. Lyrics:
Crowds

Lubomír Tomik

multitudes
cuckoo
alarm clocks
roosters crowing
millions of touches
whispering
tickling
millions of astronomical minutes across the ages
II.
past
dream
presence only
future,
shrouded in a cloud of seconds,
which are slowly eroding our lungs
out of the trenches
breathe of smell of the years
dreams are also intangible,
the blues of glittering fairy blouses

Poet Video ,,Modely“ pro Tebe

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12
Vytvořeno ve Studiu Midian, natočeno na Velehradě. Skládačka, kde dílky zapadly do sebe, slova psaná i čtená, kytara,zvuky z archivu BBC, LT pro Tebe.
Lyrics:

Models.

Lubomír Tomik

temple models,
real estate models,
smiles
and lies

later you realize what's going on
who where on which side

bed,
beaches,
the grave lies

You and Me models

nail, nails, nail,
striped perforated umbrella,
against sadness

You, my world

Hypnotické Poet Video pro Tebe.

Vytvořeno ve Studiu Midian.

Lyrics : One word – ,, Incantation.“ LT

Zvuková nahrávka z Archivu BBC, k použití pro neziskové účely , konkrétně –

Markets: Bolivia – Street, Cliza, on market day with cries from hawkers, footsteps and bells and chanting from blind fortune tellers, no traffic.

Bonga LT v Chrome Music Lab.

Protiválečné Poet Video .

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12
Vytvořeno ve Studiu Midian. Proti všem válkám, nekrmte je. Akryl,Chrome Music Lab,LT
 "War."

Lubomír Tomik

war is a bitch
doesn't want money
but lives

war is cancer
a tumor in the center of the labyrinth
plastic hearts of Chinese prisoners

labyrinth at the end of cancer,

war,
horror compressed into five letters

war is a bitch
she wants everything
don't feed her

.............................................................................