Lovkyně na hřbitově.

Hunter in the cemetery.

Lubomír Tomik

A whisper swung over the wall,
shadow,
elegant figure blinked
the smell of daisies

suitable constellation of stars,
The beauty still woke up,
before someone buried a pitcher in the ground with the victim,
until someone forgot to return the tombstone to its place,
what is "your"?

How ironic I am for you,
he was never "good" enough,
what is "good"?

The huntress in the cemetery fired an arrow,
with a rumble he sank into a wooden cross by the wall,

in the middle of carved words
"He loved it
 - drnnnnkkkk, - died, naive "

in another reality there is no huntress, there is no cemetery, there is no arrow, no one has died,

we just walk down the street together,
nothing more.
Lovkyně na hřbitově.

Lubomír Tomik

Přes zeď se přehoupnul šepot,
stín,
elegantní postava se mihla,
vůní kopretin

vhodná konstalace hvězd,
Růženka se přesto probudila,
než někdo zakopal do země džbán s obětí,
než někdo zapomněl vrátit náhrobní desku na své místo,
co je to ,,své" ?

Jak je ironické, že jsem pro Tebe ,
nebyl nikdy dost ,,dobrý",
co je to ,,dobrý "?

Lovkyně na hřbitově vypustila šíp,
se zadrnčením se zabořil do dřevěného kříže u zdi,

doprostřed vyřezaných slov 
,, Miloval a ze 
 - drnnnnkkkk,- mřel, naivní "

v jiné realitě není lovkyně,není hřbitov, není šíp,nikdo nezemřel,

jen jdeme spolu ulicí,
nic víc.

Dnes ve 20.00…. ,, Konfliktní diamanty.“

Dnes mi v nemocnici vzali krev, když vše klapne ,zítra vyšetření CT mozku, půl dne úplně k.o… abych na to nemyslel, byla jsi se mnou a tohle video je pro Tebe.

Z ničeho, vzniklo jen …z Tebe, ze vzpomínky, natočené záběry ostrova Isis, zaparkovaného krokodýla, zahrada, el. kytara p.Šmídka z Gongu ,načteno, sestříháno a najednou se dívám a …mám problémy s vnímáním času, protože mi scházíš.

….lyrics :
Conflict diamonds.

/ Pro Tebe /
Lubomír Tomik

Appeared on the market
quality royal stones,

pieces inviting a meter and a half square of human skin,
You wrapped me in ,

duvets for eternity,
I can always feel you in the night cold,

silvery skin in the moonlight
sewn hems of underwear,
conflict diamonds.

,,Věčné ženství nás přitahuje .“

Goethe.

Zbrusu nové Video z Ostrova If pro Tebe.

Napsáno pro Tebe 16.7.21, včera natočeny záběry majáku KovoSteelu, pátrajícího svým světelným prstem za Noci po Tobě, sestříháno a čteno, dokončeno dnes,18.7.21.
Time is imprisonment in Fortress If.
/ For You /

Lubomír Tomik

I.

Prison on If Island is a time,
beauty
beauty bigger,
than You,
Abbé Faria had never seen,

walled up in the deepest indecision of grounded miracles,
walking on the broken spine of death,
after boiling water,
and emerging from the swamps of the mind,
behind the walls of the gardens, Merrimack and Monitor lead the battle,
circling around,
around and in the fortress If,
starched shrouds merge from the moon,
You have a thorn in your hand and You will run like an immortal Fairbanks
on the sail down,
into my arms

touch the petals of a rose,
diamond dust

suddenly She grabbed my hand
and we escaped down a spiral cast iron staircase,
Abbé Faria closed eyes and took a deep breath.


II.

Descendants of dolphin and mermaid sailors
and Captain Jean Baptiste Chataud
enters the port in explosions of batteries of cannons,
rider in a rich turban
seemed full of shadows,

or you have a cell with a window and a fireplace on the first floor,
You don't even know
 live on top of wishes,
lanterns glow into the night,
try not to lose everything every day,
house of the sovereign people
it is built on dusty stakes
in Lake Bina
and She sailed to start a new life.III.
The sea below the Fortress leaves no trace,
when You step on the waves,

I will pluck a rose to You, growing on the edge of the solar system,
her scent is full of meteors of Your words,
I am the hungry atmosphere of the planet,
longing for the glowing pieces of stone You,
      with Abbe's words to Faria on her lips:

"She burned you with the light of the stars."

Yes, You burned me with the light of the stars.Epilogue:

Time is imprisonment in the Fortress If,
time IS Fortress If,
we sew into bags of corpses and
 pretend to die

when our bodies slide into the depths,
cut thorns from roses canvas and
 hug each other underwater,
before we run out of breath
before the sharks' teeth do their job,

all for one moment,

one moment in time,
                 on the island of If.Sometimes. Někdy.

Ranní báseň pro Tebe, po nic plné snů.

Sometimes.

Lubomír Tomik

sometimes it's so hard without you,
that I'm extinguished like a cremation oven,

Your words are flames,
without which I can't be

without your cut lips,
those tender tambourines,

in the arms of you,
it was always a return home.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Někdy.

Lubomír Tomik

někdy je to bez Tebe tak těžké,
že jsem vyhaslý jako kremační pec,

Tvá slova jsou plameny,
bez nichž nemůžu být,

bez Tvých vykrojených rtů,
těch něžných tamburín,

v objetí Tebe,
pokaždé to byl návrat domů.

Dvě večerní čtení…

…na první, nesestříhanou verzi se smíchem a slovem ,,Bodka !“ na konci- ten den byl úžasný !- jsem právě narazil v PC při přípravě článku o dnešním večeru s Tebou…

,

A desolate, uncultivated paradise.

words: Lubomír T.
read and improvise: Dagmar O. and Jitka M.
recorded 20.4.21 in DARKov

the goal was everything
hot meat of Eve
Eva’s hot meat tasted good
desolate uncultivated paradise
the goal was everything
Eva’s hot meat tasted good
the goal was everything
desolate uncultivated paradise
hot meat of Eve
the goal was everything
a desolate, uncultivated paradise
the glowing flesh of Eve
did Eva’s hot meat taste?
and the goal was everything?
hot meat of Eve!
desolate uncultivated paradise!
and the goal was everything!
Eva’s hot meat tasted good
It tasted good.
It tasted good.
It tasted good.
It tasted good.
Eve’s hot meat.
Eve’s hot meat.
Eva’s hot meat tasted good
Eva’s hot meat tasted good

a pak dnešní…Zkouška čtení…na zahradě…tam jako vždy, v těchto dnech…

Aesthetic toy.

Lubomír Tomik

You are
the most beautiful giant machine,
crush everything in front of you.
You are
smiling Ganesha,
You pierced your fang
The Moon and my heart,
You’re in dark labs
the most beautiful proof of life after death,
You are in the shine of snow the top of K2,
I grit my teeth somewhere for overhang,
slowly solidifies already solidified!

A jsi se mou…aspoň takhle.

Pro Tebe. For You.

For you.

Lubomír Tomik

I sharpened the words for You,
until it was like pieces of a mirror,
 handed them to You with bleeding palms,

in the last moment You backed away,
the words fell to the ground from the granite cubes,
with the ringing shattered into a million pieces and
WE both laughed.

Just,
as before,

without restraints,
as before,

before time deprives us of all luxury,
which we enjoyed.
Pro Tebe.

Lubomír Tomik

Pro Tebe jsem naostřil slova,
až byla podobna kusům zrcadla,
krvácejícími dlaněmi Ti je podal,

v poslední chvíli jsi ucukla zpět,
slova dopadla na zem ze žulových kostek,
se zazvoněním se roztříštila na milion kusů a 
oba jsme se rozesmáli.

Jen tak, 
jako kdysi,

bez zábran,
jako kdysi,

než nás čas zbavil všeho luxusu,
který jsme si užívali.

Půlnoční…Básnické video pro Tebe.

Napsáno, nafoceno, natočeno a čteno 8-9.7.21 ,na vskutku neobvyklém místě, na střeše zlínského Baťova mrakodrapu. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A…


Účinkují:
neznámý pouliční hudebník,
J.H.,
Lubomír Tomik,

Lyrics :
Made of red clay.

Lubomír Tomik

You kneaded me out of red clay,
I’m just kissing your shadow,
shimmering and fading,
I’m just surrounded by a wasteland

if sadness is a swamp,
she just closed over me,
choking and diving below is suddenly different,
at the bottom is Lewis Caroll’s world,
Alice screams in astonishment,

barriers have fallen at the borders,
guys walk around the line with loaded submachine guns,
I smiled and
stepped against them,
without respirator,
perfectly infected with the virus of You,

Who did you knead it from red clay?

/Researchers have found Hebrew roots in the name Adam. In this language it means „made of red clay“./

Poprvé používám označení ,,Básnické video „

Půlnoční…kolik jsem Ti jich napsal…milion ?

Dialog in the fields. / SHORT SCARY VIDEO / Rozhovor v polích. / Krátké video ze strašidelného hradu /

Napsáno pro Tebe.

Natočeno a fotografie pořízeny na Velehradě, 4.7.21. Čte D.O. a Lubomír Tomik.

Čteno 6.7.21 ve Starém Městě, D.O. svůj verš nahrála 6.7.21, na zámku v Dětenících. https://www.zamekdetenice.cz/barokni-zamek/

,,Dialog in the fields.

Lubomír Tomik

"We go through the femur fields together in a monotonous whisper, 
in summer breeze,
You stopped and said:

-I would like to be the Moon and look at the Earth below me ...-

I lowered my eyes and whispered:

-You know ,it's hard to be the Moon when you're The Sun."-

Použitý hudební doprovod a výstřely z napoleonských kanónů z Archivu BBC, volně dostupný pro neziskové účely:
Napoleonic Battle: 18th Century: Re-enactment – Napoleonic Battle Re-enactment, with fighting, cannon, muskets, distant bagpipes & drums. (18th Century battle re-enactment recorded in East Sussex.)

Barong Dance – medium close-up to medium distance drums, bells & other percussion instruments. background shouts from dancers. N.B. Religious dancing style, Barong Barong (mythology) – Wikipedia being mythical figure representing good.

Elektrická kytara laskavě zapůjčena p.Šmídkem, z dnes již nehrající kapely Gong. http://www.gong.unas.cz/

For Jaskiers, stick to your dream, my friend !

Odkud bude …

…mé další krátké video ? Klidně to můžu říci, již to nebude několik měsíců, jako v případě letounu z Nagana, již se nestane něco podobného, vždy to budu oznamovat těsně před zveřejněním a ne několik měsíců dopředu.

Chybami se člověk učí.

Někdy platí : -Mlčeti zlato.-

Báseň o lánech stehenních kostí bude zevnitř…..ze….

Bude to jízda.

Aniž bych hledal…

…okamžitě se nabídla další báječná možnost čtení , tohle by byla jízda…spíše…něco jiného.

Ráno jsem rozepsal ,,Čas je vězení “ : – čas je vězení na ostrově If,- první verš.

SYNCHRONICITA… nebude to na ostrově If …spíše na cestě k němu a nebudu při ní sám, jsou tam další cestující.

Výzva.

Pro Tebe.

English lyrics to 0:58 sec Poem in Prague…

… for You on Vyšehrad – Wikipedie (wikipedia.org)

recited by heart from my tearing memory...for You :


,,my eyes gnaw,
You step into my dream

without grumbling,
without asking,

can't wait,
what hesitation

You include me with sweets,
how the pale blue velvet of the Night covers the dying"

Je jen jedna nevěsta v Novém Jeruzalémě ?

…jedna část ze čtení v Naganském Expresu pro Tebe…tohle není EKG..i když mi takhle bije srdce bez Tebe…je to grafická podoba křivek slov v nástroji na střih mp3 souborů…a právě …jak nemám být s Tebou, když každé mé slovo je jako šíp vyslaný k Tobě a milionkrát ho slyším….a vidím …i když se mi někdy obraz zdvojuje, následkem nehody po operaci pravého oka…
and for Gabriela,Yassy,Jaskiers,Pavla,Parakeet,Yolanda in Sweden,Nadia,Paul,John, Ayasid, Monika, František,D.O., Elencharan,Hračka, SluSlo, Srijan,Luna,DirtyScifiBuddha,Klára,GS,Tetiana,Joypassondesire,Nika B, Kristýna,Sebastian,Edge of Humanity, Morgan,Karel W…….for all of You,thanks, I’m sorry if I forgot someone :

and its just one litlle part from poem…

,,is there only one bride in the New Jerusalem,
with your eyes,

is there only one beauty in the New Jerusalem,
measured by William Blake,

are we still human when we do not know the difference between good and evil,
between flesh and Love? "


Pro Tebe....tady...uvnitř...
…mám husí kůži všude, i když venku je jako v amazonském pralese….
…zde bylo též vedro, v oblečení, které jsem měl na sobě při čtení, ale s respektem ke stroji, k tomu co znamená pro naši zemi a láskou k Tobě, aby jsi se aspoň pousmála mému ….šílenství, ovšem nemůžu jinak.
Co už můžu ztratit , v téhle realitě bez Tebe ?

Dilige et quod vis fac (lat.)

„Pokud někoho milujete, tak pro něho chcete dělat věci. Chcete pro ně něco obětovat. Chcete jim sloužit.“

Ernest Hemingway
„Miluj a dělej, co chceš.“ — Aurelius Augustinus Svatý Augustin – Wikipedie (wikipedia.org)

A ano…na chvíli bylo tohle letadlo JEN naše, Tvé a mé.

Přesně na jednu báseň.

A pohled z kokpitu, který se naskytl jen několika málo lidem a Tobě, má lásko.

Několik půlnočních slov…

…neříkal jsem , že bych pro TEBE udělal všechno ?

Tady Ti posílám zvukový dárek…učím se stříhat slova, pořád a znova, nahrál jsem teď v noci pro Tebe text Amstrongovi písně ,, What a wonderful world „, vystřihl z nich a uložil jednu sloku , kde jsou slova :

Poetry cover of Louis Amstrong.

..protože se mi Louis plete do života…proč ne ?

Batoh už viděl kus světa, byl na zajímavých místech, potkal zajímavé lidi, všechno jen díky Tobě, tady jsou spolu s Louisem ve Studiu Shaark

Proč Ti nemůžu poslat tohle, proč bych nemohl , i když to asi nikdy neuslyšíš…posílám Ti …pár slov.

Několik půlnočních slov.

Mazes of madness. Bludičky šílenství.

Mazes of madness.

Lubomír Tomik

They fly over bubbles of mud gases in the swamps of the mind
fairies with lanterns hanging around their necks in the canyons of the breasts,
shining diamonds
and when they led me deeper and the ground beneath my feet
it has changed in your palm,

I pulled crumpled paper from my pocket
with a poem for You and read until the last moment,
until there is one light and a flash left and
dark everywhere

I was shot with a word
pierced through and through feeling,
undercut by a blunt knife of sorrow,
cut with a saw of contempt,
suffocated by the hands of own ugliness,
crushed by silence,
torn fangs of memories
swallowed by the maelstorm of time,
 died a hundred times differently,
when only one last thought of beauty remained,
someone switched the program to more interesting 
murders,

I thought I didn't know what fear was,
   mazes
 of madness has long since departed,
hunt for more prey.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bludičky šílenství.

Lubomír Tomik

Nad bublinami bahenních plynů v močálech mysli poletují
víly s lucernami zavěšenými kolem krku v kaňonech ňader,
svítící diamanty
a když mne zavedly hlouběji a půda pod nohama 
se změnila v Tvé dlaně,
vytáhnul jsem z kapsy zmačkaný papír
s básní pro Tebe a do posledního okamžiku jsem četl,
až zbylo jen jedno světlo a záblesk a 
všude tma,

byl jsem zastřelen slovem,
probodnutý skrz naskrz citem,
podřezaný tupým nožem smutku,
rozřezaný pilou pohrdání,
zardoušený rukama vlastní ošklivosti,
rozdrcený mlčením,
roztrhaný tesáky vzpomínek,
spolknutý maelstormem času,
zahynuvší stokrát jinak,
když zbyla jen poslední myšlenka na krásku,
někdo přepnul program na zajímavější vraždy,

myslel jsem si , že nevím co je strach,
  bludičky
 šílenství      už dávno odlétly,
lovit další kořist.

Operation Poetry.

Save Our Souls.

Lubomír Tomik

When You cut off the top of my skull and take the brain in Your palms,
the shaking gray jelly does not resist at all,

lightly wave the scalpel and
a slice of tissue goes under a microscope,

thousandfold magnification and
you will see a million little cute YOU

waving handwritten banners -
"Save us!"


Save me, it's time. 

čteno pro Tebe, 8.6.21 v Jezuitské koleji v Uherském Hradišti, ve Felixově sále.

Potrhaná od padajících hvězd. /One hot minute for You /

Jen tak, Pro Tebe, nejde to ovládat, všechno je TEĎ.

For my friends in distant countries…Parakeet,Yassy,Gabriela,Floor,Jaskiers


Torn from shooting stars.

Lubomír Tomik

In the river of the gentle night sky
You took a bath,
neither woman, nor man,
ghost,
wandering in dreams

In the river of the gentle night sky ,
You took a bath
I handed You a towel of the deep sleep,
it was torn,
from shooting stars.