RealSpace Poet Video

RealSpace.

Lubomír Tomik

jumped out of the boats
pistol at waist

sailboat in sight
torn lines of fabric on the masts

I took a handful of sand in my palm,
I couldn't kneel down

"Forever in her name in Her Majesty's Fantasy name I take this land and call it
"RealSpace"

and as Andre Breton said:
,,It was necessary for Columbus to set sail with fools to discover America.
And look how this madness became a reality"

in the beginning
is always just a thought

,,Mág.“

Propast.

Fotografie od Pexels User Kostina na Pexels.com

…..napsáno čteno nahráno teď.

………

Abyss.

Lubomír Tomik

full of romantic creators,
mouth overflowing with loose clay

molecules of feeling bump into each other like battle elephants

wall around wall around wall,
we are shot targets

strange machines in the abyss,
say that no

at least you said goodbye today
at least in a dream

.......................................................................................................................
Takovou si Tě chci pamatovat, usměvavou, v paprscích světla, slunce a vůbec.
........ A karta je....
Ohó!

What…

…napsáno čteno nahráno teď, nejsem pod kontrolou.

Co se...
...co se skrývá ve tvé tmě,
spí

když...
... když se zapálím, 
otevře oči

a...
... a jen se převalí,
zaplaší nechtěnou vzpomínku
..........

What...
...what lies in your darkness,
 sleeps

when...
... when im on fire,
 opens eyes

and...
... and just roll over,
scares off an unwanted memory

.......................................................................................

Ok, I’ll live with it.Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov o Tobě je -,,Osm Holí.“

Now sport !- ,, KEEP TOGETHER … project is done ! Almost unreal situation ! What will happen next ?!-„

Vannila City

Vanilkové město.

Lubomír Tomik

obehnané černým krajkovím
ale ne smutečnímn

ve vanilkovém latté vykoupaná podprsenka
švy svázané touhou jehlou pouhou
ke kloboukům můchomůrek

vanilkové město je jen naše
je jen jedna patrona
jen jeden náboj v komoře
jen jeden výstřel
a
roztržené mraky
Vanilkového městA

..............

Vanilla City.surrounded by black lace
but not mournful

bra bathed in vanilla latte
seams tied with a longing needle of desire only
to toádstoól hats

vanilla town is just ours
there is only one patron
only one round in the chamber
just one shot
and
stretched clouds over
vanilla city

..................................................

Královna Pohárů

Genuine

Fotografie od Ivan Samkov na Pexels.com
Ryzí 
Lubomír Tomik

ve tvých očích teče řeka
kde její tok mizí

kde vprostřed duše
řeka vtéká

květina rozkvetla 
ryzí

......


Genuine

a river flows in your eyes
where its flow disappears

where in the middle of the soul
the river flows

the flower bloomed
genuine

........................................

Výsledek činnosti mozku.

:
:
:
:

…—…

The result of brain activity.

Lubomír Tomik

irreversible arrest of all body functions,
still life with cypress trees

co
nscious
ness

orchestra,
conductor
She

and
with a knowing smile we ended up together in an unopened cafe

coffee
it was as black as the night around

what's up
that it was a clear day

and the sun was just a fashion accessory

..................................................................................................................................................................................

Výsledek činnosti mozku.nevratná zástava všech funkcí organismu,
zátiší s cypřišovníky

vě
do
mí

orchestru
dirigent
Ona

a
s vědoucím pousmáním jsme spolu skončili v neotevřené kavárně

káva
byla černá jako noc kolem
co na tom,
že byl jasný den

a slunce bylo módní doplněk jen
...
and the sun was just a fashion accessory

..........................................................................................................................................................................................
Hudba v pozadí - instrumentální verze Ministry - Jesus Built My Hotrod , nejsem majitelem autorských práv k hudbě, jen nejasná kulisa neotevřené kavárny, módní doplněk jen.

SIMPLE ,,KEEP TOGETHER“ VIDEO SINGLE

DagmarLenkaLisaLubošMilanNatalieThomas 
are KEEP TOGETHER

liberland.org Thomas Poehlman
pensieriparoleepoesie.wordpress.com Natalia Castelluccio
milanknizak.cz prof. Milan Knížák
lenkakarhanova.cz Mgr. Lenka Karhanová
notanothernicegirl.wordpress.com Lisa Marshall
@dadaorlik Dagmar Orlíková
Luboš

Poslední mix chystaného alba proběhne ve Studiu Shaark
shaark.cz
pod dohledem zvukového inženýra Pavla Hlavici,toto je v podstatě singl, prvních pět věcí jak jdou za sebou.

Zvláštní věci, které se staly během vzniku KEEP TOGETHER pokračují,v okamžiku kdy bylo video dokončeno, najednou zpráva v telefonu a TAKOVÁ SYNCHRONICITA, že kdyby ji chtěl někdo vymyslet, nevymyslí….a poslední právě teď.

Trumfová karta na publikaci je- přísahám,realita v níž žiji –

keen eye of the gods

Music credit to TheFlyFishingFilmmaker

 lyrics : 

keen eye of the gods

Lubomír Tomik

settled in places

settled in my mouth

damn scientific theory of the world

it is only the keen eye of the gods
bizarre street,

at night

of the sun's heat, settled in my mouth
 

.........

A4,akryl,,Tachometry

Tempest !

Lyrics: Meanwhile, a storm
Prospero
romantic
Prospero
I can't get some things out of my head
Prospero
suddenly it's different
Prospero
how myths are created
Prospero
something will happen
Prospero
the mechanism of the Flood
Prospero
i can't get you out of my blood
Prospero
we swim in the river of skin

Prospero
raised
hands
Prospero

romantic

Prospero
closed
eyes
Prospero

openly
closed
openly
closed
openly
closed
scalded scalded scalded
that eyesMusic credit to TheFlayFishingFilmaker

,,Rytíř Holí" , card from Your deck, Mr.Crowley...and Her ....

Podél potoka

Nahráno ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz , music credit to Vollkornbrot

you walk lavender along
stream
the scars had long since been filled
with river sand
Your beauty
amaze

…?
Zvuková nahrávka měla být původně součástí Projektu KEEP TOGETHER, neprošla dnešním vyřazovacím kolem.

Ze sbírky Veronika a jiné básně / 2018 /


Deset Holí

Pár.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pár.

Lubomír Tomik

pár může být líbající se dvojice 
pár vojáků na bitevním poli

pár může být růží
pár je buenos días

radost smutek lítost nenávist radost 
když se můžeš nadechnout mýtu
snu

pár slov,

pár ,
vražedných mašin polykající dny jako jednohubky bez kousání,
zvláštní je,

až máš všechno,
nemáš vlastně nic

když nejsi pár,
když jsi jen dravčí spár

a

játra, 
přikrytá řetězy na úbočí skal jsou připravena k hostině

šum peří,

skládání křídel,

krmení

a pár 

pár párů
v zemi nezemi 
v zemi bez nikoho


............................................................................................................................................


Few.

Lubomír Tomik

a couple can be a kissing couple
a couple of soldiers on the battlefield

a couple can be roses
the couple is buenos días

joy sadness regret hate joy
when you can breathe the myth

dream

few words,

couple
of killing machines swallowing days like canapés without biting,
strange is

when you have everything
you don't really have anything

when you're not a couple
when you're just a predatory claw

and

liver,
covered with chains on the side of the rocks are ready for a feast

feather rustle,

folding wings,

feeding

and a couple

a couple of couples
in the country of no country
in no man's land

...............................................................................................................................................................................................................

PS: TTTTTTTTTTTTTToto není nic smutného, ani násilného ani jiného – ého.

Jsou to slova která přišla, zevnitř, odněkud, chladné květnové ráno bez slunce,

Poslední vrány.

The Last Crows.

Lubomír Tomik

while someone wrote nails on the wood of the coffin from the inside,
while someone wrote with crematorium ashes into the foam of vanilla lattes


the last crows have arrived

untidy in King Arthur's court,
unallocated hangers

last first crows

who knows if they are departing or arriving

gusts of wind driven by stronger winds

on the edge of the horizon
into throats where they take root

blood smears
ashen lips

Bez kontroly…

najednou –

napsáno a nahráno, za okny vrčí motory motorek, několik set metrů od Studia Midian probíhají motocyklové závody a je to jako hejno divokých čmeláků 
Hudba Mr.Snooze.
Pod pláštěm tmy jedna a dvě

Lubomír Tomik

jedna 

pod pláštěm tmy
schovány kousky našich životů které nikdo nevidí
poryv větru
noha půvabné baletky
zaplachtila vzduchem

dvě

pod torzem světla
odhaleny kousky našich životů které jedí všichni
poryv větru
lehké ženy ze třicátých let
nakrojily pomeranče


pak jen slupky,
hupky dupky
skok a skok


Under the cloak of darkness one and two

Lubomír Tomik

one

under the cloak of darkness
hidden pieces of our lives that no one sees
a gust of wind
the leg of a graceful ballerina
she sailed through the air

two

under the torso of light
exposed pieces of our lives that everyone eats
a gust of wind
light women from the thirties
they cut the oranges


then just peels
thump thump thump thump thump thump
leap and leap


a karta je podruhé za sebou....
,,Blázen."

Blázen představuje univerzální princip, který je spojován se stavem vědomí zažívaným před narozením a po smrti. Z pohledu životní zkušenosti je tento stav často označován jako mystický, transcendcniální, extatický a transpersonální. Na portrétu Blázna je zobrazen Dionýsos, bůh jara, který je ovinut čtyřmi spirálami silné pupeční šňůry. Ozdoben rohy a hrozny, které k Bakchusovi patří, představuje Dionýsos tvořivou sílu, jež má moc vytvářet nové formy, povstávající z jeho schopnosti užasnout nad zázrakem života a z očekávání, jež je prosto strachu.

Andy Warhol : From A to B : Time

Lyrics :

Lyrics:
A book found on the street Andy Warhol From A to B

time

make time sometimes
schedule your weekends

in time enough
in time
in the meantime
from time to time
throughout life
worn out by time

live the time
mark the time
buy time
keep the time
out of time
time
away
time
out
time
in
time ticket
time interval
time zone

previously
meantime
then

still

………

Music credit to Alejandro Magaňa

Čtyři Disky.

Diving

Potápěčský .

Lubomír Tomik

p

o

t

á

p

ě

č

s

k

ý

ZVON !

jsme uvnitř
a ani o tom nevíš


kolem nás se rozprostírají bezvadné hlubiny

………


Diving.

d

i

v

i

n

g

BELL !

we are inside
and you don’t even know about it


the flawless depths stretch out around us

……………………………………………………………………………….

Divine sandals.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Myslel že...

Lubomír Tomik

ohnutý v betonových botách
myslel že

proud řeky
ho bude kolébat

obutý v božských sandálech
myslel že

procházet se po mracích
je nejlepší nápad

 když si myslíš že všemu rozumíš,
nechápeš vůbec nic

GLOGLOGLO ! Utopení.
ŽUCH!        PÁd.

...

He thought that...

Lubomír Tomik

bent in concrete shoes
thought so

river stream
it will rock him

wearing divine sandals
thought so

walk on clouds
is the best idea

when you thought you understood everything
you didn't understand anything at all

GLOGLOGLO ! DRown.
BOOM !       FAll.

................................

What is Poetry ?

Music credit to Ahjay Stelino, video by MixKit
lyrics :


Friend, what is Poetry?
Be careful about dreaming!

man’s deepest drive and delusion
can only be penetrated in dreams :

is poetry and art
just divination from dreams

Hans Sachs ,,Mistři pěvci Norimberští“ –

Karta Thothova Tarotu na publikaci slov z minulosti které přišly a zazněly –

Characters from another era.

Právě teď, otevřeným oknem proudí teplý vzduch a

Postavy z jiného období.

Lubomír Tomik

nejsem blázen ,
a nečekám na odpověď

hvězdy nejsou chladné ,
to jen náš pohled na ně

oblaka , vlny ,
kdo kde bydlí, kde žije

ostatní je realita,
nebo fantazie

nebo jsme všichni plavci,
v moři Poezie ?


.............................................................................................

Characters from another era.i am not crazy
and i don't wait for an answer

the stars are not cold
it's just our view of them

clouds, waves
who lives where, where he lives

others are reality
or fantasy

or we are all swimmers,
in the sea Poetry?

.............................................................................................................

Běžné ránko v …Princezna holí je symbolem svobodného a osvobozeného ducha, který je skryt v každém z nás. Vydává se na cestu do neznáma beze strachu. Ví, že cesta do nepoznaných oblastí dodává sílu, stejně jako její hůl se znakem slunce na vrcholu. z výkladu karty.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35

The Flood.

Potopa.

Lubomír Tomik

V rajské zahradě
Ištar vyvedla mrtvé z podsvětí ,
aby popatřili na živé

a aby se v rajské zahradě
 podivili :
,,Ale každý z Vás už přece zemřel ?", řekli mrtví.

/ nutně není hrůzná nebo tragická nebo morbidní představa, je to jen zrcadlo, někdy tak všechno vypadá /


a and a and and-

The flood.

Lubomír Tomik

In the Garden of Eden
Ishtar brought the dead out of the underworld,
to look after the living

and to be in the Garden of Eden
 surprised:
"But each of you has already died?", said the dead.

/ not necessarily a horrible or tragic or morbid image, it's just a mirror, sometimes everything looks like that /

Kruté ? Ještě jedna karta –


 Sedm holí – Odvaha
 Sedmička holí ztělesňuje odvahu. Odvahu, stát si za tím, čeho si vážíme, a neslevit. Hůl stojící uprostřed karty a v popředí před všemi ostatními holemi je znamením důvěry v to, co jsme prožili. Pokud máme odvahu stát za tím, čeho si vážíme, vše se rozevře jako lotosové květy. Staré kvality budou nahrazeny novými a nám bude dovoleno vydat se směry, které jsou pro nás důležité, což naznačují hlavy ptáka ibise či fénixe. Budeme schopni vnímat věci s větší jasností a budeme moci naplnit svou vizi a tvořivost, jak to ilustruje okřídlené oko Hora na špičce dvou holí. Astrologickým aspektem této karty je Mars ve Lvu. Mars je planetou energie a vitality, jež podporuje náš tvořivý projev, který je spojován se znamením Lva.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1008-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-holi

Teprve teď publikovat, někdy jde o vteřiny , někdy jde o hodiny roky staletí, Potopy.

,,Mág“ mě zavedl až do tohoto okamžiku, všechno mohlo být úplně jinak.

Není.

Nechej svou fantazii ,ať hoduje, ať se krmí, nasyť ji !

Pokoj in Nowhere V.

oprátka klesala stále níž
dotýkala se jí
byla chladná
pohyb se prosmýkl rychlostí
políbil ji na černé rty
uchopila nůž pevněji
motýli se vznášeli
všechno ztichlo
podívali se na sebe
zvedla nůž a bodala a bodala a bodala
krev z rány tryskala tryskala tryskala
šeptala !
oprátka ji pohladila posledním pozdravením
setmělo se !
za chvíli slunce roztrhalo tmu
vylétli z Pokoje který se
změnil,
Klaun odcházel
plakal
letěli dlouho
dny ubíhaly až najednou
ZAHLÉDLI ZEĎ vlastně to byla
stěna
stěna dalšího Pokoje
nevěděli to
a svíce
začala
znovu 
hořet a 
svíce dohořívala ...

A napsáno pod dvaceti letech:
vrať se na začátek, jak jsme začali ?Room in Nowhere

the noose went lower and lower
she was touching Her
She was cold
the movement slipped through the paces
he kissed her black lips
she gripped the knife tighter
he floated in the air
everything went quiet
they looked at each other
she raised the knife and stabbed and stabbed and stabbed
blood from the wound gushed gushed gushed
she whispered!
the noose caressed her with a final greeting
it got dark!
in a moment the sun tore through the darkness
flew out of the room which
changed
The clown was leaving
he cried
they flew for a long time
the days passed by suddenly
THEY SAW THE WALL actually it was
wall
the wall of another Room
they didn't know it
and candles
began
again
burn a
the candle was burning down...


And written after twenty years :
back to the beginning, how did we start?

Před dvaceti lety, ještě dávno před tím, než jsem se pokoušel číst Plačky nad Finneganem od Jamese Joyce , jsem skončil začátkem, nejsou náhody, jsi jen TY a vědomí někde uvnitř. Tunel ,světlo.

Beltainský DUET !

Velká čest. Během dokončování projektu KEEP TOGETHER se stala nečekaná věc.

Peter Murphy vydal v roce 1986 album Deep na němž je song A strange kind of love.

O třicet sedm let později….

……………………………………………..

Ve Studiu Shaark ve Bzenci, České republice, http://www.shaark.cz , v rámci přípravy na nahrávání byl song zachycen v mém podání .VŽDYCKY jsem to chtěl zkusit, i když jsem píseň neznal… je to něco jako když někdo vchází do pokojů v nichž už nejsme.

Pak se stalo.

Její hlas se nesl nad pobřežím Darthmouthu v Novém Skotsku https://notanothernicegirl.wordpress.com/

Lisa Marshall.

Na začátku bylo slovo, v tomto případě psané a díky zvukovému inženýru Pavlu Hlavicovi se dva hlasy spojily v jeden ….

KEEP TOGETHER !!!!!!

Lisa Marshall a Lubomír Tomik. Píseň A strange kind of love , autor Peter Murphy. Nejsme vlastníky autorských práv …

jen JSME ! Vytvořeno ve Studiu Shaark.

Video čeká na schválení na těch nejpovolanějších místech.

……………….

Díky Liso !

CD Review magazine wrote that „A Strange Kind of Love“ „communicates feelings of hope,“ in contrast to „the dreary melodies and dark, foreboding rhythms that defined much of Bauhaus‚ music.“[5]

Takže naše životy ,ne ? Naše životy a naděje v kontrastu s temnou realitou války , s přicházejícím rytmem nového století, umělé inteligence a s oblohou, zanedlouho těhotnou létajícími auty.

Jde to říci ještě přesněji ? ,,Eso Pohárů“

Z výkladu karty : Eso pohárů je kvalitou, která je součástí talentů Mága (I), hlavně pak jeho schopnosti sdělovat přesně, co cítí. Mág je archetyp spojovaný s komunikací a má číslo 1. Eso pohárů představuje připravenost projevovat city v jejich celistvosti a naprosté důvěře bez potřeby získat nad situací kontrolu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar

Autorem loga a názvu KEEP TOGETHER je profesor Milan Knížák .

https://www.milanknizak.com/

A k předchozímu příspěvku…text, psané slovo.

Skutečných...
Lubomír Tomik

... a věrohodných tváří beze jména,
jaké to jsou ?

v určitých chvílích ,
dosáhneme bodu obratu

barva prochází sloVEM

nedaleko od Dubaje
se otevřely její oči

aby jeho upřímnost
zapůsobila i na bohy 
a bohyně

Real...


... and believable faces without names,
what are they

at certain times,
we reach a tipping point

the color goes through the woRD

not far from Dubai
her eyes opened

to his sincerity
 impressed even the gods
  and goddesses

.................................................................................................................
Ve zvucích slov jsou ukryty barvy.