A quiet cry. / for Gabriela Maria Milton / Tichý výkřik.

Its done, hope You will like experimetal poem reading for You in..very special place .

/heartbeat/

A quiet cry. / for Gabriela Maria Milton /

Lubomír Tomik

a quiet cry
return of deception

a quiet cry
return of deception

jukebox
jukebox

a quiet cry
a quiet cry

shadow makers
shadow makers

a quiet cry
a quiet cry

age of taste
age of taste

a quiet cry
a quiet cry

all places
all places

a quiet cry
a quiet cry

journey through time
journey through time

a quiet cry
a quiet cry

jukebox
jukebox

a quiet cry
a quiet cry

return of deception
return of deception

a quiet cry

YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU
 YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU
YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU 

you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow,
the devil is annoyed and it doesn't matter because YOU're here,
at the end of the rainbow. 

/heartbeat/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tichý výkřik.  /pro Gabrielu Marii Milton /

Lubomír Tomik


/tlukot srdce/

tichý výkřik
návrat klamu

tichý výkřik
návrat klamu


hrací skříňka
hrací skříňka

tichý výkřik
tichý výkřik

výrobci stínů
výrobci stínů

tichý výkřik
tichý výkřik

věk chuti
věk chuti

tichý výkřik
tichý výkřik

všechna místa
všechna místa

tichý výkřik
tichý výkřik

cesta časem
cesta časem

tichý výkřik
tichý výkřik

hrací skříňka
hrací skříňka

tichý výkřik
tichý výkřik

návrat klamu
návrat klamu

tichý výkřik
TY TY TY TY TY TY TY
TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY 

Jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy,
ďábel je rozmrzelý a nezáleží na tom, protože jsi tady Ty,
na konci duhy.

/tlukot srdce/

V dálce lampa na pobřeží.

In the distance a lamp on the shore.

Read and recorded once For You Studio Shaark

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In the distance a lamp on the shore.

 
Lubomír Tomik
/ old navy/


 in the distance a lamp on the shore
 yohoho
 on the distance the lamp is lit.
 yohoho
 through the fog through the heavy rain
 yohoho
 in the distance the lamp is lit.
 so rudder twist, old bro
 yohoho
 rudder twist, you're here for it!

 when you hear it crackling
 when you hear the curse
 all of us
 yohoho
 all of us
 yohoho
 not for a long time
 yohohoFor You, my Love.

Vzhůru do Pyramidy ! Uvidíme , co se může stát !

Pyramida.

Tedy zítra tady, v Pyramidě

Čtení pro Gabrielu Milton, překvapení se vším všudy.

Spojí se náš věk se středověkem neuvěřitelným způsobem, napadl mne, když jsem Tě najednou viděl v mysli ,při rozhovoru s učitelkou středověkých a renesančních tanců Kristýnou o rytmu středověké hudby, to byl moment…. takových moc nezažijete, viděl, jak tančíš chodbami hradů a tak byla ta báseň myšlena psaná bude recitovaná a nahrána, můžu pro Tebe dělat takové věci ?

Snad ano.

Tichý výkřik.

Poprvé udělám to, že publikuji AŽ vše najednou-slovo, čtení, video, fotky.

Slova s kterými pracuji :

,,Tichý výkřik, návrat klamu, hrací skříňka, výrobci stínů, věk chuti, jsi na konci duhy.“

A číst, točit a nahrávat, jestli dostanu svolení, se bude v pyramidě, která má okénko kvůli čerstvému vzduchu.

ANO!