Natalia.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natalia.

Lubomír Tomik

dreams of queeNs,
 dreAms never ends in losT,

celestiAL dIamonds,
vAluables

range of cupid arrows
 never ends in lost

so much,
i miss You so much,
so much
MUUUUUUUUUUUCHCHCH!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natalia.

Lubomír Tomik

sNy královen
nikdy nekončí do ztracenA

Tělesa nebeská,
drAhocennosti
dostřeL amorových šípů
nIkdy nekončí do ztracena
tak moc
tak moc mi chybíš
tAk moc

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Fotografie od Dean Ha na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně :https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

WOW.

Ty.

Tvé oči.

Fotografie od David Selbert na Pexels.com
Your eyes.

Lubomír Tomik

Your eyes are tender nails,
Your eyes are the emerald golden cross of El Dorado,
Your eyes are stripped of skin

1974-The Velvet Underground: Live
1974-Jolene-DollyParton
1974- Queen II-Queen

Waterloo-Abba

Your eyes,
wading in the setting sun feet soaked in a sacred lake in the middle of the woods,
singing birds,

i miss You.
Fotografie od lilartsy na Pexels.com
Tvé oči.

Lubomír Tomik

Tvé oči jsou něžné hřeby,
Tvé oči jsou smaragdové zlaté kříže El Dorada,
Tvé oči jsou svlečená kůže

1974-The Velvet Underground : Live
1974-Jolene-DollyParton
1974- Queen II-Queen

Waterloo-Abba

Tvé oči,
brodí se v zapadajícím slunci nohy smočené v posvátném jezírku uprostřed lesů,
zpěvu ptáků,

scházíš mi.Special events.

Zvláštní příhody.

Lubomír Tomik

zvláštní příhody, 
na planetě,
kde jsi Královna Obrazů

zvláštní příběhy ,
v jazzových doupatech, 
kde jsi Královna Rytmu,

zvláštní příběhy,
o obyvatelích ostrova uprostřed oceánu,
 kde...

kde měli nejblíže ke hvězdám,
 jednoho dne jsi k nim sestoupila,
  stala se jejich Královnou a...

už mne nech, ať tě obejmu ,
kdekoli,
kde jsi mou Královnou.

Fotografie od eberhard grossgasteiger na Pexels.com

Special events.

Lubomír Tomik

special events, on the planet,
where you are the Queen of Paintings

strange stories
in jazz dens,
where are you Queen of Rhythm,

strange stories
about the inhabitants of the island in the middle of the ocean,
 where...

where the inhabitants were closest to the stars,
 one day you descended to them,
  became their Queen and ...

let me hug you,  anywhere on world,
where You are my Queen.

Detektivové.

Kratší báseň ,,Detektivové.“ čtu pro Tebe v podzemí hradu Malenovice 6.1.2021, se souhlasem kastelána p. Luďka Bubeníka, děkuji za neobvyklý zážitek. http://www.muzeum-zlin.cz/cs/objekty/…

Lyrics:


 Lyrics: 
Detectives.

 Lubomír Tomik

 Detectives took to the streets,
 are You suspicious that You take my soul,
 bit her and left her behind,
 no crumbs

 but they are unlucky,
 no one will notice the Queen from blasphemous Arab legends,
 You slip through the marketplace,
 the shadow of the garment is lightning stripped to the bone,
 and then, 
         get drunk on the scent of the tiger lily.

In the garden of succubus. V zahradě sukkub.

V zahradě sukkub.

Lubomír Tomik

Stromy rostou pro všechny,
někteří si ani nevšimnou,
že díky nim mohou dýchat

a Ty,
vyrostla jsi v zahradě víl,
v zahradě královen ,
v zahradě královen i sukkub,
sevřela jsi mne,
v objetí smutku.

Sukkuby se postarají.
Záběr pořízen dnes mnou.
In the garden of succubus.

Lubomír Tomik

Trees grows for everyone,
some don't even notice
that thanks to them they can breathe

and You,
You grew up in a fairy garden,
in the garden of queens,
in the garden of queens and succubus,
you gripped me
in the embrace of sadness. 

Succubes will take care of it .

Co by to bylo za den bez básně pro Tebe, o Tobě, bez Tebe ….když jsme šli včera v letadle na přistání, četl jsem slova, která jsem si zapsal v ten den, jaké bylo Tě vidět po koupeli…řítili jsme se modrou oblohou a měl jsem Tě plnou hlavu.