Poet Video pro Tebe ,,MineReály“

Národní Muzeum v Praze. Oddělení Minerálů.

MineReály.

Lubomír Tomik

From all sides there are mines,
in front of us ,
behind us,
behind the windows,
behind the waves
and ships sink,

they could be wonderful minerals
colored like your eyes
sharp as reflections of your thoughts

crystal fury of agates
fury of agate crystals
agate fury of Achilles shield

which cover you from falling
calcite
covid

put on a dress with lightning gems like this evening before in my memory,
minerals,
MineReal

let one of them blind me and burn me again!

xxx
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je.... ,,Válečný Vůz"

Z výkladu karty na slova o minerálech –  ,,Deset krystalů na zlaté zbroji této postavy připomíná deset jasných rozhodnutí, které byly učiněny v minulosti. Číslo deset je spojeno s Kolem štěstí. Deset krystalů tedy naznačuje, že změny, které vozataj podstoupil, byly šťastné. Proto si na ně nese vzpomínky ve svém srdci a na svém trupu. Tylo křišťálově jasné motivující vzpomínky jsou symbolem toho, že změna není nic jiného, než příležitost k vytváření nových skutečností, které rozšíří a prohloubí naše vědomí.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz

Poet Video ,,Hostina smyslů“

Karta na publikaci videa je ,,CÍSAŘOVNA“ !

Hostina smyslů.

Lubomír Tomik

hostina smyslů
plná ryb dezertů a vína,
stůl pod náporem těl

přízraky ve tmě
přízraky ve tmě

šeptající postavy,

doutnání
doutnání
doutnání

hostina smyslů plná objetí obětí polibků
někdy někde
tma je tma je tma

XXXXXXXXXX
A feast of the senses.

Lubomír Tomik

feast of the senses
full of fish desserts and wine,
table under the onslaught of bodies

ghosts in the dark
ghosts in the dark

whispering characters,


smoldering
smoldering
smoldering

a feast of the senses full of hugs from the victims of the kisses
sometimes somewhere
darkness is darkness is darkness 

xxxx
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/958-crowleyho-tarot-03-cisaovna

z výklad karty „Teď přišel můj čas.“ Císařovnin cyklus je obdobím, kdy se jisté druhy tvůrčí činnosti stávají vášní a kdy pro vás budou mít smysl jen citově hluboké vztahy. Tato doba se také výborně hodí k tomu, abyste uzdravili své vztahy s důležitými ženami svého života, které byly doposud plné nedorozumění.

Na cestě do Faustových domů!

Na nádvoří Faustova domu. Dveřmi s přístřeškem uprostřed fotografie procházel magistr Kelley. Právě začalo vznikat Poet Video z Faustova domu. Zevnitř Faustova domu, https://cs.wikipedia.org/wiki/Faust%C5%AFv_d%C5%AFm

četl jsem tam tyto slova napsané pro…

XXXXXXXXX

Cesty do Faustových domů.

Lubomír Tomik

vem si mne vem si mne vem si mne 
vem si mne vem si mne vem si mne
vem

skrze ocelové mraky,
oblohou zataženou pojďme k hostině ve čtvrté dimenzi

láska je Zákon,
Tvá ruka,
láska pod Vůlí,
Tvá ruka něžně snítky jmelí rozpůlí

granitové pozdravy z minulých věků,
citlivá krása všech TEĎ

vem si mne ,
třeba do pekel,
třeba do středověku

vem si mne jako kámen do kapsy kabátu,
táhne tě k hladině

vem si mne vem si mne vem si mne vem si mne vem si mne vem si mne vem

POČKEJ !
Ty už jsi si mne přece vzal !

Co bude dál ?

/ Hluboký pekelný smích /XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Trips to Faust's houses.

Lubomír Tomik


take me take me take me

take me take me take me
take

through steel clouds,
let's go to the feast in the fourth dimension

Love is the Law,
Your hand
Love under the Will,
Your hand will halve the mistletoe of the mistletoe

granite greetings from past ages,
sensitive beauty of all NOW

take me
to hell, for example
perhaps to the Middle Ages

take me like a stone in your coat pocket,
pulls you to the surface


take me take me take me
take me take me take me
take

WAIT!
You already take me!

What will be next ?


/ deep devilish laughter /

Synchronicita na začátku…. je to už týden, co jsem četl tyto slova uvnitř, možná je čas, začít…ve stejnou chvíli kdy se snažím téma uchopit, podívat se na něj z různých úhlů, napadne mne – ženský hlas, měl bych se zeptat D.O. zda nechce vstoupit do Faustova domu…a ona mi v té samé chvíli zavolá.

O pár minut později se už bavíme vážněji ,o spolupráci, vše vypadá zajímavě…-Otoč si kartu ! – otočím ji a…

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

…,,karta jako jediná v celém souboru v sobě zahrnuje změnu a transformaci, která už proběhla.“

Pojďme na to!

PS:

Díky panu inženýru Jaroslavu Kováři, který ve Faustově domě pracuje, poskytl mi spoustu zajímavých informací !

,,Termite Mound!“

Hlava Franze Kafky je venkovní mechanická socha od výtvarníka Davida Černého.

Termiti jsou tropičtí mravenci a toto je jejich město, jejich dům.

Termitiště.

Jak vidíš, je právě tak nádherné a krásné, jako je velké. Dokázali jej postavit všichni ti termiti , co zde žili od minulosti až dodnes. Zítra se vylíhnou další termiti, noví a rodný dům jim bude malý. Myslíš, že jej zboří, aby si postavili jiný, krásnější a větší?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Termites are tropical ants and this is their city, their house.

Termite mound.

As you can see, it is just as beautiful and beautiful as it is big. They were built by all the termites who lived here from the past to the present. Other termites will hatch tomorrow, and their new and birth house will be small. Do you think they will tear it down to make it different, more beautiful and bigger?“ Read by Paul Speckmann. http://speckmetal.net/ Text pochází ze střihové novely ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou.“ Lubomír Tomik

https://midianpoet.com/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlava_F…

XXXXXXXTrumfová karta Crowleyho Tarotu na publikaci nečekané spolupráce je …..

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

,,Hluboce ctím neomezený zdroj tvořivosti ve svém nitru

ProtoFaust /Poet Audio/

Z věžičky napravo si Ďábel odnesl doktora Fausta. Aspoň tedy podle filmařů, jak jsem se dozvěděl přímo v domě od vstřícného zaměstnance. Legenda přesné místo neuvádí, ale v domě žil krátký čas i Edward Kelley https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Kelley
Díky za materiály, prohlídku !

A za možnost tam poté natáčet a číst. Tento příspěvek není čtení přímo z místa. Video odtud chce čas.

Zrát.

Zároveň díky mladíkovi, který se otočil a řekl mi-ProtoFaust!

Déšť v pozadí pochází ze Zvukového Archivu BBC, k použití pro neziskové projekty, na mikrofon zachycena tropická tropická tropická bouře na Šalamounových ostrovech.

Čteno a nahráno ve Studiu Midian.

XXXXXXXXXXXXXXX

ProtoFaust.

Lubomír Tomik

uzení umění
umění území
uzení umění
umění

zaparkované cisterny s benzínem,
poblíž Severního pólu

škrtneš zápalkou
uzení umění území uzení umění umění uzení umění
kouzlení
deště šumění
bouřky dunění

ProtoFaust,
očí zavření
vystavena!


XXXXXXXXXXXX

ProtoFaust.

Lubomír Tomik

smoking art
art territory
smoking art
art

parked petrol tanks,
near the North Pole

you strike with a match
smoking art territory smoking art art smoking art
magic
rain effervescence
thunderstorms

ProtoFaust,
eyes close
exposed !

XXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Většinou…

…mám nápad, odkulhám ho provést, dozáthnu ho do konce, nejím nespím, až je hotovou odpadnu bolestí v pitomé noze a znovu a znovu a……… protože když mne bolí noha, zdvojuje se mi vidění / takhle píšu bez nekonečných oprav/, – odpustit tomu chlapovi který nedával pozor při řízení a v 65 km/h mne sejmul….. je lehké? Ne, není ,tohle je podělaně nemožné. Víš jaké To je být pár minut bez bolesti a pokaždé znovu v ní trávit celý čas? Posílám Ti ji, BOLEST.

Právě mi Natalia z Albegny v Itálii poslala jedno slovo, do Poet Videa a mne napadlo, že až zazní, bude to několikrát , bude se sypat jako květiny pro Tebe ,odevšad….a zdá se, že tady , na mé stránce bude příští rok neobyčejně zajímavo, s možností přeháněk zajímavostí a občasným pohledem za OPONU , budu psát pro Tebe…no tak jsem mrzák , díky Tobě ale žiji sen.

Tohle Poet Video pro Tebe bude…zajímavé, nechal jsem ho dva dny uležet a teď přišel nápad s kyticí slov…a jezdí se v něm hodně na koni a ještě :

Zámek Napajedla

Řeka Morava

Hrad Buchlov

Moskva

a vystoupení plivače ohně v Praze .

Velekněžka.

Jak jinak, události se valí jako lavina z hor, během chvíle karta Crowleyho Tarotu na dnešní 666. den :

,,Velekněžka “ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

Crowley - 2 - veleknezka
,, Intuice je jako ,,velké tiché jezero“

a téměř okamžitě přišly fotografie od D.O. z Prahy, kde je na služební cestě…a večer chodila prázdným městem :

The Real Poet Video : Her Beauty.Krátká obrazová a zvuková koláž pro Tebe, skutečné básnické video.

Lyrics:


Her Beauty.

Lubomír Tomik

Her beauty,
web.

It's moving
first,
second,
third rope.

She sets out for preyBouře nad naším domem, thajské ryby v Praze, Hotel Hasa v Praze

Autor titulní ilustrace: Mike Mignola
Zvuky z archivu BBC, či zakoupeny / Harmonika /

Ještě…

…začátkem týdne jsem musel kvůli svému zranění do Prahy…zde pár fotografií pořízených mnou …

…nic jsem nevyhledával, belhal jsem kolem v průběhu dvou dní, jako bych měl k noze přišité čertovo kopyto.

English lyrics to 0:58 sec Poem in Prague…

… for You on Vyšehrad – Wikipedie (wikipedia.org)

recited by heart from my tearing memory...for You :


,,my eyes gnaw,
You step into my dream

without grumbling,
without asking,

can't wait,
what hesitation

You include me with sweets,
how the pale blue velvet of the Night covers the dying"

Prague song.Magický a povedený, velmi, až neuvěřitelně.

Magický

Prague Song by Pavla Jonsson, performed by Laurie Amat.

To snad ani není možné, kolik je v Prague songu magické krásy,

Pavlo, kouzelné,povedla se Ti myslím mimořádná věc! Měli by vidět všichni!

Počtvrté asi nejsilnější dojem….jak tam najednou na začátku vtančíš…to je báseň…TY jsi báseň, úžasné.