Eviny ospalky.

Fotografie od Ksu&Eli na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eva's sleepy.


Lubomír Tomik

Eva stretches after waking up,

drowsiness in the eyes,
the devil is waiting nearby

You are my fire in the storm,
You are the light at the end of darkness

withered pieces of sleep fell to the ground,

one picked it up and held it in a glowing palm

Eva felt cold
and she shook,
when he...
when you ...

when the devil took drowsiness in his mouth,
when he tasted it,
when he taste you.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Evin ospalek.


Lubomír Tomik


Eva se protahuje po probuzení,

ospalky v očích,
ďábel čeká opodál

jsi můj oheň ve vichřici,
jsi světlo na konci tmy

uschlé kousky spánku dopadly na zem,

jeden zvedl a držel ho v žhnoucí dlani

Eva pocítila chlad 
a otřásla se ,

když je...
když tě...

...Ďábel vzal do úst,
když ji ochutnal,
když tě ochutnal.


Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci v nedělním ránu : – TEĎ -,,Smrt“ i takové karty jsou…něco končí, něco začíná.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Crowley - 13 - smrt

,,Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit.
Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.“

Nejsou špatné karty, jen jak přijmeme to , co přichází.

POET VIDEO :,,Orfeovo zaříkávadlo“…pro Tebe…

…poslední část ,,rybí trilogie“.

D.O. v Opavě , Sergej z Moldávie a L.T ve Starém Městě, čtou 13.10.21 báseň ,,Orfeovo zaříkávadlo" napsanou 14.10.21ve Starém Městě, natočeno na Živé Vodě, obec Modrá 12.10.21

Hlavní stránka
Lyrics: Orpheus' incantation. Lubomír Tomik i love? i love grind me Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, Crush me like a grape in an embrace, at harvest.

Zvuky papouška, lvů z archivu BBC, volně dostupné pro neziskové účely

Brnkání na jednu strunu el.kytary : L.T.

Karta Crowleho Tarotu na publikaci Poet Videa je : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

Crowley - princ poharu
,,Princ pohárů je obrazem vášnivého srdce a mistrovství citové touhy.“

Jaký ?…

…čteno pro Tebe, jen tak.

Díky Tobě můžu VŠECHNO

and Translation for My Friends in distant countries of the World-

What kind?

Lubomír Tomik

how is your evening, Beauty
under the same night dark cloudy sky,

at night,
when each of us is cruuuuuuuuuuuuuuuuucified with the feeling of boom with the feeling of boom with the feeling of boom,
the hammer strikes with undiminished intensity,
or maybe its the heart


over and over again
the stars whisper Your name,
my love

POET VIDEO: ,,Svahem Araratu“

Pro Tebe. Zvuková koláž z mé starší básně ,,Svahy Araratu“
Čte D.O. a L.T.
Sound from BBC archive :South America, Amazon river boat – passenger ferry between Manaus and Belem.
Natočeno v https://www.zivavodamodra.cz/.
El.kytara : L.T.
Lyrics:
„In the sixth year, in the sixth month, on the sixth day of Noah’s life.“
Heavy rains flooded everything,
Flocks of Everything rushed over the falling waters
which had wings, the Strike Unit of Angels
handed out invitations to the Grand Opening
„Life and what’s next“
Beautiful…
Love…
Hell…
Ararat.

Karta na Publikaci Poet videa….právě teď ,WOW…. ,, Vítězství“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1007-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-holi

,,Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích šesti týdnů nebo měsíců máte příležitost zažít vítězství prostřednictvím osob narozených ve LVU (21. července – 21. srpna), anebo zažít vítězství, které znamená pochopení vlastního tvůrčího projevu. Příštích šest týdnů nebo měsíců je také obdobím, kdy můžete prožít pocit vnitřního vítězství, ve kterém budou vítězi obě zúčastněné strany, a to v oblastech života, které jsou pro vás důležité. Šestka holí naznačuje, že během téhož období by se vám mohlo dostat tvůrčích příležitostí, které by mohly znamenat příliv nové energie a mohly by učinit průlom ve vašem životě.“

AGAPE

https://en.wikipedia.org/wiki/Agape

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Agape.

Lubomír Tomik


jAk je krásná v
eGejeském moři
Armády Jí
Padají k nohám
křEhké, bělostné tělo

jAk je krásná
v Ganymdových paprscích,
Armada Jí
Pluje vstříci,
křEhké, napnuté plachty

jAk je neuvěřitelná,
Gotická,
Armageddon Jí
Píseň zpívá
kdE dech tají jako já,


když ji uvidím,
věřím.

Věřím v Tebe

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agape

Lubomír Tomik

how beAutiful is in
aeGean sea
Army her
Prey fall to heir feet
fragilE, whitish body

how beAutiful she is
in the Ganymed rays,
Armada float to her,
floats to Ports when we meet,
fragilE, taut sails

how Amazing she is,
Gothic,
Armageddon ,
she sign Part
 of hEr woman song,

where the breath holds like me,
when i see her
i believe in beauty

I believe in YOU
Fotografie od Magda Ehlers na Pexels.com

Jaký ?

Jaký ?

Lubomír Tomik

jaký je Tvůj večer , Krásko,
pod stejnou noční tmou zataženou oblohou,

za noci ,
kdy každý z nás je uuuukřižován citem,
 buch citem buch citem buch,

kladivo dopadá s nezmenšenou intenzitou
nebo je to srdce,
stále znovu,

hvězdy šeptají Tvé jméno,
má lásko.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

What kind?

Lubomír Tomik

how is your evening, Beauty
under the same night dark cloudy sky,

at night,
when each of us is cruuuuuuuuuuuuuuuuucified with the feeling of boom with the feeling of boom with the feeling of boom,
the hammer strikes with undiminished intensity,
or maybe its the heart


over and over again
the stars whisper Your name,
my love
Fotografie od Snapwire na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně pro Tebe je…https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Jak jinak, je to upřímné a na nic si nehraji

Crowley - dvojka poharu

,,Ve velkém moři Bina, za Noci času“… Babalon, pro Tebe.

Fotografie od Anna Nekrashevich na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik


the blade of Alenka's shoes,

early cold,
early hunger,
early eye dance,
              fingering

we can see every thing,
CAN WE SEE HER?

Woman,
dressed in scarlet.

You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik

břit Alenčiny boty,

brzký chlad,
brzký hlad,
brzký tanec očí,
             prstoklad

každou věc můžeme vidět,
VIDÍME ji ?

Žena,
do šarlatu oděna.

Ty.
Fotografie od Engin Akyurt na Pexels.com

Karta na publikaci , karta Crowleyho Tarotu: https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1036-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-pohar

Crowley - sedmicka poharu

Nejsou jen dobré karty, někdy jsou i ty nejhorší, dobré vědět, můžu s tím bojovat.

Jen tak, pro smutné pousmání…,,Umyvadlo“

Bez obrázků, bez ničeho, jen slova, najednou byly v sešitu, když jsem dělal něco úplně jiného…Ty.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Wash-basin.

Lubomir Tomik

caught the last train,
walked into the apartment at dusk,

the time has not yet come,
he approached the sink first,

soaped himself
with the back of hand on the raised lever water flowed

pieces of meat mixed with blood fell off, and he threw them to the dogs,

 dried the tendons of the vein and the bone,
"They will grow up again in the morning"

the Pirate thought.

I thought ,
Pilate.


Smile, my love,
just smile.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

Umyvadlo.

Lubomir Tomik

chytil poslední vlak,
se soumrakem vkráčel do bytu,

čas ještě nenastal,
nejdříve přistoupil k umyvadlu,

namydlil se,
hřbetem ruky nadzvedl páku, voda tekla

kousky masa smíchané s krví opadaly, hodil je pak psům,

osušil si šlachy žíly kůstky,
,,Do rána stejně zase dorostou"

pomyslel si Pirát.

Myslel jsem ,
Pilát.


Usměj se, lásko,
usměj.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pod železnými horami pro Tebe.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Under the Iron Mountains.

Lubomír Tomik

I dream so much about You
that several eternities of waiting for a single smile were worth

Pegas entered the atmosphere,
his wings immediately began to burn,
the feathers were silver meteors

smoke billowed from the nostrils,
in pirouettes drew your name on the sky,
under the iron mountains,
love GENOCIDE

I dream so much about You
several eternities
one smile.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Dagmara Dombrovska na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pod železnými horami.

Lubomír Tomik

sním o Tobě tolik,
že několik věčností čekání na jediný úsměv stálo za to,

Pegas vstoupil do atmosféry,
okamžitě mu začala hořet křídla,
pera byly meteory stříbra

z nozder se valil kouř,
v piruetách kreslil na nebe Tvé jméno,
pod železnými horami,
lásky GENOCIDA

sním o Tobě tolik,
několik věčností,
jeden úsměv.

XXXXXXXXXX
Fotografie od Shamia Casiano na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ….. ,,Mág“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Skutečné Postapokalyptické Poet Video : ,,Barvy“ , Pro Tebe

,,The year is 2666, the planet Earth was dominated by cars. People are hiding in the wilderness. The world as we know it is gone. 

Never let me exhale.

"Colors" for You.
At least that's how we're together.

Colors.

Lubomír Tomik

Colors of autumn
colors forever You

colors of night surf
colors of forever You

the colors of You stored in infinite memory,

slides of You in high Definition infinity times moment

face painted in the afternoon sun,
when I inhaled You.

Karta na publikaci Poet Videa: ,,Ctnost“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1004-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-holi

Crowley - trojka holi

Tornádo synchronicit.

Fotografie od u0418u0433u043eu0440u044c u0426u044bu0431u0443u043bu044cu0441u043au0438u0439 na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Subject.

Lubomír Tomik

Represented
 
the terM is the subject,
words writes me
a cheeky pencil grips pAlm,
Digs the scar into the tissUe of time,
desiGn atrology,
comet
          flew into the furniture department,
 messed up    everything,
I opened the lamp,
cabinets and drawers and hangers were the forest,
let's get lost in it
let's nOt hesitate.
Fotografie od Donald Tong na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Předmět.

Lubomír Tomik

Reprezentován
pojMenováním je předmět,
alovA mne píší,
Drzá tužka sevře dlaň,
ryje jizvU do tkáně času,
desiGn atrologie,
kOmeta
vlétla do odělení nábytku,
všechno zpřeházela,
otevřel jsem lampu,
skříně a šuplíky a věšáky byly les,
ztraťme se v něm,
neváhejme.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je : ,,Rytíř disků“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1054-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-disk

,,Tuto sklizeň vám mohou přinést příležitosti, které vám poskytnou buď lidé narození ve znamení Lva“

Žiju to a … dnes je to jako být uprostřed tornáda synchronicit.

Kartu vyložím PO napsání článku, PŘED publikací. Nevymýšlím si to.

78 karet.			
					

POET VIDEO : Na cestách neobjevených .

Napsal : L.T. ,Čte L.T., Slova : Amore,milovat recituje Natalia Castelluccio.
Kytara : L.T.     Místo : Staré Město, Česká Republika, Země, Vesmír, Mléčná dráha, má hlava, Ty.
Lyrics:
On the roads of the undiscovered.

Lubomír Tomik

You sprinkled me with living water,
world languages,
doses of syllables,
letters

V R L O V E

my message to You is sprinkled with pain and salt from the sea,
never tears
they have long since dried up,
remained in bottles of the past sealed with wax,

on the roads of the undiscovered,
You sprinkled me with living water,
on the roads of the undiscovered
on the road
NOT DISCOVERED !!!!

Photo : Nosferatu /1922/

Barvy.

Fotografie od mh cheraghi na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barvy.

Lubomír Tomik

barvy podzimu
barvy už napořád Tebe

barvy nočních příbojů
barvy Tebe

barvy Tebe ukládájící se do nekonečné paměti,

snímky Tebe ve vysokém rozlišení věčnost krát okamžik

tvář namalována odpoledním sluncem,
když jsem se Tě nadechl.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od NEOSiAM 2021 na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Colors.

Lubomír Tomik

Colors of autumn
colors forever You

colors of night surf
colors of You

the colors of You stored in infinite memory,

slides of You in high Definition infinity times moment

face painted in the afternoon sun,
when I inhaled You.
Fotografie od Clement percheron na Pexels.com

Karta na publikaci pro Tebe , napsáno v ambulanci dnes po cestě z UH do Zlína, od Napajedelského Zámku do Otrokovic, najednou. Publikovano beze změn.

Karta je : ,,Královna Holí“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1013-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-holi

,,Pokud vás přitahuje symbol Královny holí, znamená to, že procházíte procesem sebeobjevování a nebo prožíváte něco, co vám umožňuje do sebe více nahlédnout. Tento symbol je spojen s měsíci ohnivých znamení: Berana (21. března – 21. dubna), LVA LVA LVICE (21. če r v ence -21. srpna) a Střelce (21. listopadu -21. prosince). Případně předznamenává osoby zrozené v těchto znameních ve vašem věku nebo starší, které jsou zrcadlem vašeho hledání vlastní podstaty. Během období pod vládou ohně je pro vás jednodušší spojit se se svým nejhlubším jádrem, a tak pochopit, jak velký kus cesty jste urazili, abyste se mohli octnout tam, kde se právě nacházíte.“

Synchronicita…trochu…Aokigaharská…

…možná až trochu moc nečekaná.

Na mé stránky zavítal Paul Logan, odepsal jsem mu, přivítal ho, podíval se na něj blíže a trochu mi spadla brada…kde natáčel ? Odkud pochází obálka mé sbírky básní pro Tebe, z roku 2019, ,,Noční stěhováci „?

Les Aokigahara.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aokigahara

Alane Moore, nejsou drobné synchronicity, jsem na správné cestě.

Děkuji báječné grafičce Kláře S.

A nejvíce ze všeho, TY.

Publikace teď a karta Crowleyho Tarotu na ni : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1033-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-pohar

Crowley - ctyrka poharu

Pokřtěný nyní. /Pro Tebe/

Fotografie od James Wheeler na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Baptize now.

Lubomír Tomik

baptized in the Desert of Terror
baptized in the roses of the West,
baptized with the edge of the Sword,
baptized by the blows of Vesel,
baptized by the Salinity of Water,
baptized in the Forest of forests,

did something changed,
my eyes were suddenly molten lead,

Your eyes taste like deep blueberry pools,
in the autumn sun.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pokřtě nyní.

Lubomír Tomik

pokřtěný v Poušti Děsu
pokřtěný v růžích Západu,
pokřtěný ostřím Meče,
pokřtěný údery Vesel,
pokřtěný Slaností vody,
pokřtěný Lesem lesů,

něco se změnilo,
má oči najednou byly roztavené olovo,

Tvé oči chutnají jako borůvkové tůně hluboké,
v podzimním slunci.

Fotografie od Gabriela Palai na Pexels.com

Karta na Crowleyho Tarotu na publikaci …pro Tebe…Ty….Teď je : ……. ,,ĎÁBEL“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Na co teď myslím, Ti už řeknu jen do očí.

Zkušenosti.

Fotografie od Xi Xi na Pexels.com
,,Experiences."

"Experiences gained on the verge of death are mental experiences that involve direct contact with God. We can also call them experiences with the closeness of God. "

Bernard Jakoby    - "The Road to Immortality"


First-hand experience.

Lubomír Tomik

Fall,
tunnel,
light,
Your voice,
                       "It's not time yet."


Logical conclusion:
                You are a Goddess.

The world is never going to be perfect,

You are.PS: My own first-hand experience, after accident .

XXXXXXXXXXXXX

,,Zkušenosti."

,,Prožitky získané na hranici smrti, představují duševní zkušenosti, jenž v sobě obsahují přímý kontakt s Bohem. Můžeme je označit i jako zkušenosti s blízkostí Boha."

Bernard Jakoby  - ,,Cesta k nesmrtelnosti"


Zkušenosti z první ruky.

Lubomír Tomik

Pád,
tunel,
světlo,
Tvůj hlas,
                      ,,Ještě není čas."


Logický závěr :
Jsi Bohyně.

Svět není nikdy nebude perfektní,
Ty jsi.
PS : Mé vlastní zkušenosti z první ruky, po nehodě..

 
Fotografie od Faik Akmd na Pexels.com
Crowley - petka disku

Karta Crowleyho Tarot na publikaci

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1048-crowleyho-tarot-mala-arkana-ptka-disk

,,…obavy, jak je obsah vašeho sdělení přijímán a chápán. „

Přesné, chvílemi jsem si při psaní říkal, jestli to není moc, ale prožil jsem to, proč bych se měl omlouvat za něco, co bylo TAK skutečné.

čas. / Pro Tebe /

Fotografie od Rachel Claire na Pexels.com
time.

Lubomír Tomik

time is a chair that you slowly move away from
set table at a banquet

but you never sit down

up to once.

Menu:

Appetizer: Dream.
Soup: Dreamy.
Main course: A dream filled with a dream in a dream.
Dessert: A fluffy dream.

time is a chair You cut into splinters,

because,

YESTERDAY.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

čas.

Lubomír Tomik

čas je židle kterou pomalu odsunuješ od
prostřeného stolu na hostině

nikdy si ale nesedneš,

až jednou.

Menu:

Předkrm : Sen.
Polévka : Snová.
Hlavní chod : Sen plněný snem ve snu.
Dezert : Nadýchaný sen.

čas je židle kterou rozsekáš na třísky,

protože,

VČERA.
Fotografie od Ruba Abdulaziz na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarot na publikaci básně : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi

Znovu a znovu…..wow ,,Jste nad věcí “ a vzápětí Ty a karta

Crowley
Devět pohárů – Radost

Devítka pohárů představuje stav štěstí. Cínové poháry symbolizují hmatatelné štěstí, které může být spojováno jak se zdravím, tak financemi, ale i s prací, tvořivostí a vztahy. Je to štěstí, které naplňuje nitro a je podporováno i zvenčí. Vnitřní stav štěstí je znázorněn třemi poháry seřazenými ve svislé řadě, které ukazují, že štěstí proniklo na úroveň mysli, ducha a těla. Vodorovná řada pohárů představuje štěstí, které se promítá do našeho projevu ve vnějším světě. Astrologickým aspektem této karty je Jupiter v Rybách. Jupiter je planeta příležitostí, růstu a štěstí. Ryby jsou astrologickým symbolem spojovaným s plynutím a plností.
Devítka pohárů proto popisuje štěstí (Jupiter), které plyne v bohatém proudu jako Ryby. Stav, který právě prožíváte, je dokonalým štěstím (lotosové květy), které se hmatatelně projevuje i ve vnějším světě (cínové poháry).

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že jste schopni během příštích devíti týdnů nebo měsíců prožít vrchol citového naplnění se vším všudy, na vnitřní i vnější úrovni. Jste schopni vyvážit své hluboké city a své přátelské chování, abyste z nich mohli čerpat svůj pocit štěstí a pohody.

Crowley - devitka poharu

Kdo se umí dívat.

Fotografie od wendel moretti na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Who can watch.

Lubomír Tomik


there is no limit,

you can't buy your eyes on sale,

who can watch,
perhaps understands

You can watch
You have a sense of miracle

I can't blame me for living,

You did a good job,
the best one,

I live.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kdo se umí dívat.

Lubomír Tomik


není žádná hranice,

oči nekoupíš ve výprodeji,

kdo se umí dívat,
snad rozumí,

Ty se umíš dívat,
máš smysl pro zázračno

nemůžu za to, že pořád žiji,

odvedla jsi dobrou práci,
tu nejlepší,

žiji.
Fotografie od Noelle Otto na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně pro Tebe : ,,Princ disků“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

Welcome …vítej v Havaně !

Fotografie od alleksana na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Havana.For You.

Lubomír Tomik


When We needed some while for ourselves,

I stopped TIME!
I stopped EVERYTHING!

NOW!

If I don't breathe You,
                   I'll suffocate

if it's up to You
i won't look
blind,

if i don't hug you

I will have to enroll from Western countries,

and stop in Havana,
let's have coffee and cake in a stopping world,
feet in the sea tide,

 waves swallows us,
as time
which I launched again,
in Havana.
Fotografie od Dmitriy Ganin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Havana. Pro Tebe.

Lubomír Tomik

Když jsme potřebovali trochu času pro sebe,

zastavil jsem ho,
zastavil jsem VŠECHNO!

TEĎ!

Jestli se Tě nenadechnu,
tak se udusím,

jestli se na Tebe 
nepodívám,
oslepnu,

jestli Tě neobejmu ,

budu se muset vypsat ze Západních zemí

a stavit se v Havaně,
dáme si v zastaveném světě kávu a koláč, 
nohy v mořském přílivu,

nakonec nás spolyká,
jako čas,
který jsem zase spustil,
v Havaně.