The Letter Y. Písmeno Y.

The letter Y.

Lubomír Tomik

The iron tree filled the sky above you,
at the end of silver branches
hung a million amusement parks spinning
around around around

swans on swans swans
shiny necks longing to be pinched

Iron tree with branches clinking to each other,
carillon in summer ozone without you,
the new king of Sodom bound heaven by the femoral veins,
I was looking for your hand, hand for hand,
lips on lips lips,
cracked heart longing for bleeding

Iron branches are intertwined, chain loops are silk,

the shadows of hooves cover me,
mouth goes from left to left from left
the mouth is from right to right,
draw on the body on the table the letter:

Y

and they meet
shares a scar,
in the shape of a letter

Y.
Písmeno Y.

Lubomír Tomik

Železný strom vyplňoval oblohu nad Tebou,
na konci stříbrných větví 
zavěšeno milion lunaparků točících se 
dokola dokola dokola
labutě na labutích labutích
nablýskané krky toužící po sevření

železný strom s větvemi řinčícími o sebe,
zvonkohra v letním ozónu bez Tebe,
nový král Sodomy spoutal stehenními žílami nebe,
hledal jsem Tvou ruku ruku ruku,
rty na rtech rtů,
popraskaná srdce toužící po krvácení

Železné větve se splétají, očka řetězů hedvábná,

stíny kopyt mne pokryjí,
ústa jdou zleva zleva zleva
ústa jsou zprava zprava zprava,
obkreslují na tělo na stole písmeno :

Y

a setkají se,
dělí se o jizvu,
ve tvaru písmene

Y.

Zbrusu nové Video z Ostrova If pro Tebe.

Napsáno pro Tebe 16.7.21, včera natočeny záběry majáku KovoSteelu, pátrajícího svým světelným prstem za Noci po Tobě, sestříháno a čteno, dokončeno dnes,18.7.21.
Time is imprisonment in Fortress If.
/ For You /

Lubomír Tomik

I.

Prison on If Island is a time,
beauty
beauty bigger,
than You,
Abbé Faria had never seen,

walled up in the deepest indecision of grounded miracles,
walking on the broken spine of death,
after boiling water,
and emerging from the swamps of the mind,
behind the walls of the gardens, Merrimack and Monitor lead the battle,
circling around,
around and in the fortress If,
starched shrouds merge from the moon,
You have a thorn in your hand and You will run like an immortal Fairbanks
on the sail down,
into my arms

touch the petals of a rose,
diamond dust

suddenly She grabbed my hand
and we escaped down a spiral cast iron staircase,
Abbé Faria closed eyes and took a deep breath.


II.

Descendants of dolphin and mermaid sailors
and Captain Jean Baptiste Chataud
enters the port in explosions of batteries of cannons,
rider in a rich turban
seemed full of shadows,

or you have a cell with a window and a fireplace on the first floor,
You don't even know
 live on top of wishes,
lanterns glow into the night,
try not to lose everything every day,
house of the sovereign people
it is built on dusty stakes
in Lake Bina
and She sailed to start a new life.III.
The sea below the Fortress leaves no trace,
when You step on the waves,

I will pluck a rose to You, growing on the edge of the solar system,
her scent is full of meteors of Your words,
I am the hungry atmosphere of the planet,
longing for the glowing pieces of stone You,
      with Abbe's words to Faria on her lips:

"She burned you with the light of the stars."

Yes, You burned me with the light of the stars.Epilogue:

Time is imprisonment in the Fortress If,
time IS Fortress If,
we sew into bags of corpses and
 pretend to die

when our bodies slide into the depths,
cut thorns from roses canvas and
 hug each other underwater,
before we run out of breath
before the sharks' teeth do their job,

all for one moment,

one moment in time,
                 on the island of If.O půlnoci… Reality ,Realita….

…mi scházíš nejvíc a tady je báseň pro Tebe, když se psala, byla jsi se mnou jako tehdy, kdy jsem měl možnost nakouknout za Tvou tvář, tedy pro Tebe….

Reality. / For You/

Lubomír Tomik

joy taking
 lives expeRimentally
and hopEs, hard faith
light opAl,
ink Lived,
dream dreamIly
alabasTer trail

melted again
measured in exile
alaska fall
walled up with love
iluminated mountain
breaking the valleY of you
a triedr


momEnt in the pAst and
I can feeL the stRaps of Your jeans
locked Thumbs,
my thumbs.
Fotografie od Sound On na Pexels.com

Realita. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

Radost beR
Experimentálně žijE
A doufá, tvrdá vírA
Lehký opáL,
Inkoustem žilI,
Trhaně sníT
Alabastrová stopA

Roztály znovA
Exilově měřiT
Aljašku zřítI 
Láskou zazdiL
Iluminovaná horA
Tříštící údolí tebE
A triedR


momEnt v mInuLosti A
cítím pouTka tvých Riflí
zAklesnuté palce,
mé.

Dvě večerní čtení…

…na první, nesestříhanou verzi se smíchem a slovem ,,Bodka !“ na konci- ten den byl úžasný !- jsem právě narazil v PC při přípravě článku o dnešním večeru s Tebou…

,

A desolate, uncultivated paradise.

words: Lubomír T.
read and improvise: Dagmar O. and Jitka M.
recorded 20.4.21 in DARKov

the goal was everything
hot meat of Eve
Eva’s hot meat tasted good
desolate uncultivated paradise
the goal was everything
Eva’s hot meat tasted good
the goal was everything
desolate uncultivated paradise
hot meat of Eve
the goal was everything
a desolate, uncultivated paradise
the glowing flesh of Eve
did Eva’s hot meat taste?
and the goal was everything?
hot meat of Eve!
desolate uncultivated paradise!
and the goal was everything!
Eva’s hot meat tasted good
It tasted good.
It tasted good.
It tasted good.
It tasted good.
Eve’s hot meat.
Eve’s hot meat.
Eva’s hot meat tasted good
Eva’s hot meat tasted good

a pak dnešní…Zkouška čtení…na zahradě…tam jako vždy, v těchto dnech…

Aesthetic toy.

Lubomír Tomik

You are
the most beautiful giant machine,
crush everything in front of you.
You are
smiling Ganesha,
You pierced your fang
The Moon and my heart,
You’re in dark labs
the most beautiful proof of life after death,
You are in the shine of snow the top of K2,
I grit my teeth somewhere for overhang,
slowly solidifies already solidified!

A jsi se mou…aspoň takhle.

Coffee in the middle of a swan. / For You, my Love./ Káva uprostřed labutě. / Pro Tebe , má Lásko /.

Coffee in the middle of a swan.
/ after an incredibly long time, honestly just for you, it's like for the first time /

Lubomír Tomik

We slide the esophagus down,
             in the chambers of the bird's heart it lights up,
in a white pen nozzle,

we sit together you fill me with anything
              each at one end of the table in the red chamber of the heart,
which stopped beating and jumped up again,

I move your chair,
            you sit down
dreamy you tell a story while smiling and
                                         the world stops,

I'm silent
I've said enough,

sip coffee from mugs,
 the smell disappears in the swan's throat and she takes off,
flapping wings fills the night sky under the moon's cake,
in the silence of the second they sound like gunshots,

lands,
he calculates the surface like the blade of a sword,
lightly inside,
             we sway in her heart,

lightly like a gondola on the waves,
heading out to sea,
coffee in a swan.

Coffee in a swan.
Káva uprostřed labutě.
/ po neuvěřitelně dlouhé době upřímně jen pro Tebe, je to jako poprvé /

Lubomír Tomik

Sklouzneme jícnem dolů,
             v komnatách ptačího srdce se rozsvítí,
v trysku bělostných per,

sedíme spolu naplňuješ mne čímkoli,
              každý na jednom konci stolu v rudé komoře srdce,
které přestalo bít a znovu naskočilo,

odsunu Ti židli,
            posadíš se,
zasněná vyprávíš příběh a usmíváš se přitom a
                                         svět se zastaví,

mlčím, 
už jsem toho řekl dost,

usrkáváme kávu z hrnků,
 vůně mizí v labutím krku a ona vzlétne,
mávání křídel naplňuje noční oblohu pod koláčem Měsíce,
v tichu vteřiny znějí jako výstřely z děl,

dosedne,
rozčísne hladinu jako čepel meče,
lehce se uvnitř,
             v jejím srdci zakymácíme,

lehce jako gondola na vlnách,
vyrážející na otevřené moře,
káva v labuti.

Káva v labuti.

Dialog in the femur fields of Fantasy.

Dialog in the femur fields of fantasy.

Lubomír Tomik

"We go through the femur fields together in a monotonous whisper, in summer breeze,
You stopped and said:

-I would like to be the Moon and look at the Earth below me ...-

I lowered my eyes and whispered:

-You know ,it's hard to be the Moon when you're The Sun."-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Rozhovor na polích stehenních kostí Fantazie.

Lubomír Tomik
,,Procházíme spolu lány stehenních kostí v monotónním šepotu,v letním vánku,
zastavila jsi se a řekla :

-Chtěla bych být Měsíc a dívat se na Zemi pod sebou...-

Sklopil jsem oči a zašeptal :

-Víš, je těžké být Měsíc, když jsi Slunce.-

Operation Poetry.

Save Our Souls.

Lubomír Tomik

When You cut off the top of my skull and take the brain in Your palms,
the shaking gray jelly does not resist at all,

lightly wave the scalpel and
a slice of tissue goes under a microscope,

thousandfold magnification and
you will see a million little cute YOU

waving handwritten banners -
"Save us!"


Save me, it's time. 

čteno pro Tebe, 8.6.21 v Jezuitské koleji v Uherském Hradišti, ve Felixově sále.

OČI JEDNOROŽCE. Pro Tebe. / VIDEO /

Pro Tebe, však víš.


Napsáno, čteno uvnitř ,,pyramidy“, nahráno, točeno, foceno, zahráno, malováno, namluveno a pár slov nahráno ve Starém Městě. Vše, zvuk i obraz, sestříháno, pro Tebe, byla jsi u toho se mnou.
Snad se Ti bude líbit a aspoň chvílemi se pousměješ.

Lyrics: https://midianpoet.com/2021/06/12/oci-jednorozce-unicorn-eyes/

A quiet cry. / for Gabriela Maria Milton / Tichý výkřik.

Its done, hope You will like experimetal poem reading for You in..very special place .

/heartbeat/

A quiet cry. / for Gabriela Maria Milton /

Lubomír Tomik

a quiet cry
return of deception

a quiet cry
return of deception

jukebox
jukebox

a quiet cry
a quiet cry

shadow makers
shadow makers

a quiet cry
a quiet cry

age of taste
age of taste

a quiet cry
a quiet cry

all places
all places

a quiet cry
a quiet cry

journey through time
journey through time

a quiet cry
a quiet cry

jukebox
jukebox

a quiet cry
a quiet cry

return of deception
return of deception

a quiet cry

YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU
 YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU
YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU 

you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow,
the devil is annoyed and it doesn't matter because YOU're here,
at the end of the rainbow. 

/heartbeat/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tichý výkřik. /pro Gabrielu Marii Milton /

Lubomír Tomik


/tlukot srdce/

tichý výkřik
návrat klamu

tichý výkřik
návrat klamu


hrací skříňka
hrací skříňka

tichý výkřik
tichý výkřik

výrobci stínů
výrobci stínů

tichý výkřik
tichý výkřik

věk chuti
věk chuti

tichý výkřik
tichý výkřik

všechna místa
všechna místa

tichý výkřik
tichý výkřik

cesta časem
cesta časem

tichý výkřik
tichý výkřik

hrací skříňka
hrací skříňka

tichý výkřik
tichý výkřik

návrat klamu
návrat klamu

tichý výkřik
TY TY TY TY TY TY TY
TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY 

Jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy,
ďábel je rozmrzelý a nezáleží na tom, protože jsi tady Ty,
na konci duhy.

/tlukot srdce/

Skoro hotovo.

U videa by měl být text :

A quiet cry.

Lubomír Tomik

Reading in the Pyramid for Gabriela Maria Milton.

Medieval music used a heartbeat as a rhythm,. Here it is for You, in an experimental poem, hopefully You will like it.
It’s about a Girl, who saved my life, really, I was almost on the other side when I heard Her voice and did not go into the light.
And the peacock… just flew in there, things like that happen to me quite often.

Except for the sounds of the heart,on beginning and the end, everything is read at once, without sound effects, inside the Pyramid.


Regards, sincerely yours, Luboš.

PS:

Děkuji Kristýně z https://www.sermiri.cz/skupina/porta-temporis/222 za inspiraci.

Děkuji Magdaleně Verneové, http://www.lenkakarhanova.cz , že mi umožnila čtení ,,uvnitř pyramidy“, kterou má na zahradě.

První zpracovaná báseň odsud, nemohu jinak, slíbil jsem ji a sliby se mají dodržovat.

Pro Tebe budou ,,Oči jednorožce “ snad se nezlobíš.

Klubko nití. A ball of thread.

A ball of thread for You.
ROZMOTEJ HO

Lubomír Tomik

Lachesis introduces You to me again and again,
Klóthó makes the thread of our story

we are riders on raw meat
we are riders in the sands
we are riders on cheese threads

Atropos cuts and cuts like frantic,
scissors dance,
slide here and slide there,
eternal solo,
eternal symphony for you,
for You

just knocking on the door,
time has lost its meaning,
there is no door,
there is no knocking,

just You
just YOU 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klubko nití pro Tebe.
UNTIE HIM

Lubomír Tomik

Lachesis mi Tě stále znovu představuje,
Klóthó přede nit našeho příběhu

jsme jezdci na syrovém mase
jsme jezdci v píscích
jsme jezdci na sýrových nitích

Atropos stříhá a stříhá jako zběsilá,
tanec nůžek,
šmik sem a šmik tam,
věčné sólo,
věčná symfonie pro Tebe,
pro Tebe

jen klepání na dveře,
čas ztratil význam,
nejsou žádné dveře,
není žádné klepání

jen Ty
jen TY

Zvony z Carfaxu…

…znějí najednou na konci právě dokončeného videa ze čtení v Jezuitské koleji. Zítra bych ho chtěl publikovat a potřeboval jsem hlasité zvonění kostelních věže na konci videa jako doprovod k fotografii Kostela svatého Františka Xaverského,kde jsi byla před staletími,víš. Použito z archivu BBC, na výběr bylo ze dvou nahrávek : zvony Carfax, Oxford – Wikipedia a Big Ben je všeobecně známý, obrazově a zvukově by vůbec neladilo, použit Carfax.

Získalo to neskutečný nádech, najednou:

Carfax Abbey is a fictional residence that features prominently in the Dracula multimedia franchise. It was a key setting utilized in Bram Stoker’s 1897 novel Dracula

Klasická náhoda, cokoli dělám pro Tebe, do sebe takhle zapadá.

Bela-lugosi-as-count-dracula-and-helen-chandler-in-carfax-abbey-photograph-from-dracula-coincidence.

Aby toho nebylo málo, četl a nahrával jsem ten den v Jezuitské koleji ,Felixově sále, i vlastní překlad textu Bauhaus ,,Bela Lugosi is dead“ . Byl na přední straně textů, které jsem chtěl v Jezuitské koleji číst, asi moc poslouchám Petera Murphyho.

Tady :

Drobné …souhry okolností.

Buying. Nákupy.

Nákupy. 

Lubomír Tomik

-Rozmnožím tvé potomstvo jako prach na zemi- řekl bůh abrahámovi.

Otevřel jsem dveře do krámu,
prodavač se usmál.

-Dobrý den-řekl jsem - jednu jitřní hvězdu a...
nemáte náhodou nějakou Šelmu ? Aby měla v ideálním případě,
aby měla na zadku vytetované tři šestky, byla milá,
usmívala se a celkově byla něžná ?-

-Jitřní hvězdu mám,
šelmu ale neprodám,
nepatři nikomu,
jen sama sobě,
takže panáčku,
seber se a zmiz,
nebo...-

Byl jsem bílý jako stěna
byl jsem bílý jako Aboriginec,
byl jsem bílý jako černá mše mše mše,
byl jsem bílý jako peklo,
zase jsi mne dostala na lopatky,
polibky a polibky a polibky a proteiny.
Buying. 

Lubomír Tomik

-I will multiply your offspring like dust on the earth -god said to abraham. -

I opened the door to the store,
the salesman smiled.

-Hello - I said - one morning star and ...
don't you happen to have The Beast? Ideally,
to have three sixes tattooed on her ass, She was nice,
was She smiling and generally tender?

I have a morning star,
but I will not sell The Beast,
don't belong to anyone
only to myself
so doll
pick yourself up and disappear
or...

I was white as a wall
I was as white as an Aboriginal,
I was white like a black mass mass mass,
I was white as hell,
you got me on my shoulders again,
kisses and kisses and kisses and proteins.

To You. K Tobě.

From the title poems from the upcoming collection Map of the Continent of Your Heart, for which wrote a foreword by Pavla Jonsson from the band Zuby Nehty and the use of his words was approved by Alan Moore.


Aleister Crowley photographed by Jules Jacot Guillarmod during the K2 expedition, 1902

To You.III.

save me from blind spots
                      on map,
save me from the silent
               decision making,
who we are, where we are going and what is waiting for us

save me
from books loaded on mules

falling into snowy abysses,
pulling sherpas with them. 

photo by Jules Jacot-Guillarmod 1902

K Tobě.


III.

spas mne od slepých míst
                      na mapě,
zachraň mne od tichého
                   rozhodování,
kdo jsme, kam jdeme a co náš čeká-
zachraň mne,

od knih naložených na mezky
padajících do zasněžených propastí,
strhávajících s sebou i šerpy.

Empty corridors. Prázdné chodby.Empty corridors.

Lubomír Tomik

Empty corridors,
glowing oranges on the wall,
otherwise dark,
off,

there is no such thing as an easy victory,
there is no such thing

after each attack
there are days without you,
rows of trenches,
rows of crosses,
rows of food for machine guns of life,

so what if i worship you
so what

you know how hard it is
with my imagination,
don’t think about
You in someone else’s arms,
every second
it’s like a disease
on which there is no cure,

which was,
empty corridors,
places without return,
somewhere in the distance,
in deep lakes and beyond,
Your scared smile.

Prázdné chodby.

Lubomír Tomik

Prázdné chodby,
na stěně dál žhnoucí pomeranče,
jinak tma,
zhasnuto,

není nic takového jako snadné vítězství,
nic takového neexistuje

po každém útoku
jsou tady dny bez Tebe,
řady zákopů,
řady křížů,
řady potravy pro kulomety života,

no a co když Tě uctívám,
no a co

víš jak je to těžké,
s mou představivostí,
nemyslet na
Tebe v náručí někoho jiného,
každou vteřinu,
je to jako nemoc,
na níž není lék,

co zbylo,
prázdné koridory,
místa bez návratu,
někde v dálce,
v jezerech hlubokých a dál
Tvůj vyděšený úsměv.

Perception of time

Perception of time.

Lubomír Tomik

chewing
        barbed wire,
respiration,
        without You,
I'm the biggest bastard and selfish and idiot
because-

 I just want YOU for myself

You are the most beautiful avalanche
deadly hug,

You are squeezing the whistles of millions of syringes,
flickering and movement at short intervals,

inexhaustible,
a well in the desert

You say goodbye times a trillion,
every time

i love the Goddess in Irish pajamas,
anything
or nothing. 
Vnímání času.

Lubomír Tomik

žvýkání
       ostnatého drátu,
dýchaní,
        bez Tebe,
jsem ten největší parchant a sobec a hajzl-
protože- 

 chci Tě jen pro sebe

jsi ta nejkrásnější lavina
smrtící objetí,

jsi stlačování pístů milionů injekčních stříkaček,
blikání a pohyb v krátkých intervalech,

nevyčerpatelná,
studna v poušti,

jsi loučení krát bilion,
                   pokaždé,

má Bohyně v Irském pyžamu,
čemkoli,
nebo ničem.

Alley. Alej.

written for You , now,directly, in front of the alley in the photo

Alej.
/Pro V./

Lubomír Tomik

na konci aleje čekáš Ty,
vzpomínky jsou blednoucí obrazy ve starých obnošených rámech

na konci hrotů ptačích per,
chodci ,lidé, míhají se sem a tam,
šmouhy životů
vzpomínky jsou ostrovy a mořská hladina stoupá
výš a výš

zakrátko
se stane dnem v hlubinách 
i Tvůj úsměv,

oči které umí pálit salvu Kaťuš,
salvu za salvou na konci aleje,
proč jsem Ti musel tak propadnout,
jako peklu,
jako naostřenému,
Ganéšově klu,
proč
Karviná, Park Boženy Němcové
Alley.

/Pro V./
Lubomír Tomik

You are waiting at the end of the alley
memories are fading paintings in old worn frames

at the end of the tips of bird feathers,
pedestrians, people, flickering here and there,
smudges of lives
memories are islands and sea levels are rising
higher and higher

soon
becomes the bottom in the depth Your smile,

eyes that can burn a volley of Katyusha,
volley after volley at the end of the alley,
why did i have to fail YOU so much
like hell

as sharpened
Ganesha's tusk,
why 

Žhnoucí maso Evy…servírované na dva způsoby.

Yvette Mimieux
Words : L.T , Improvised by D.O. and J.M , in DARKov, 20.4.21 …what happened at time 00:40 was … pure MAGIC
the goal was everything
hot meat of Eve
Eva's hot meat tasted good
desolate uncultivated paradise

the goal was everything
Eva's hot meat tasted good
the goal was everything
desolate uncultivated paradise...

Read and recorded my poem ,,Žhnoucí maso Evy “ for You here :
The glowing flesh of Eve.
/For You/

Lubomír Tomik

During the mouth opening ritual
you put Eve's meat in me,
the glowing flesh of Eve.

After the monster you sat down and tamed the traces remained in the snow,
you still parked inside,
Scarlet woman with eyes of time,
from the past still staring at me,
wide open,
according to the old magical tradition, I see myself in my counterpart.

I see YOU.

Alchemists walked in
Red robes
Symbol, the wind howling around the banner

Past
Hunger
Intimacy
Lavender
Of fire
Silent ,the words of the order in Artemis
Odysseus in Antarctica
Pour bees fly by the ferry before the flood
Hell ports
Isis of the Wheel
Calendar
Androgyn,

the goal was Everything,
tasted good,
hot meat of Eve. 
…behind the church in Orlová

Season of predators

Season of predators

Lubomír Tomik and Aleš Vencel

They set off, red eyes squinting into the night,
when they had lurked at the bottom of a ditch, driven into the muddy tracks of dead crustaceans,

they ended up in the arms of a girl hungry for the rustling of money,
ended up tuning radio Luxembourg ,,
twisting of the nipple buttons with salivated fingers,

they ended up in the hand of a whore who was breaking brick
brain, lightning couple,

they ended up in the algae of deep waters,
beautiful lakes,

they ended up faded washed, bells in New Orleans
 say softly and quietly: Noon. ,
blue jeans read the flash of a piece of white ass ,,
they ended up dusting the path along the way
a silk kiss,

they ended up dancing fans
in Lucretia, the whistling of helicopter rotors
over the jungle monotonous wild roses
full of moisture,
ended up dissected in the hyena of the abdomen,
red tablecloths, burqas crying softly,

they ended up without legs for a while, driving cars
across dusk, they lost everything, hulls, dreams
and crying and feeling,

they ended up pounding the hammers of a rock stove with the winking Frank Sinatra
punched in the eyebrows

they ended up in mushrooms in Alice's hats,
covered disgrace of holidays until dawn spits out and
it fades away, the pain is absorbed,
end up stuck on the hooks of freezing fishing boats,
six hundred minutes from inside the earth to hell with it all,
stay home and look in the mirror, red blood cell catching
by air molecules,

they ended up knocked down by a fantasy train, meat collected by drunk trainers for a bottle of rum,
baked in remosce together with pieces of run over cats,

they ended up being sucked out by the rough moon, the fever drove out the thermometer
to the explosion of mercury, ended up asleep, lifting skirts in
of raided carriages in empty hollows of lichens, overeating
the honey of your mouth the tooth enamel of an absolute darling,

they ended up in the art of listening to the sun, the wings of the wings, the kings of this land,
a tear on your face,

they ended up flying on cannonballs, engulfed by monsters in storms, monsters themselves,
maturing in the depths of the neglect of neglected data, harnessed to the reins of dreams,

they ended up in the shade of the intervention, all that was left of the queen was smoke, a pistol against his forehead
pistol against forehead,
shot!

 light year before the bullet shatters the skull

II.
beautiful, in the rain, in the rain, hair punished by strands of tenderness,
beautiful, arched eyes in the sky,
beautiful,
breasts, lips, ass
beautiful

III.
tide too fragrant,
hurricane whispers come on come on
sounds like a whistling color of wild roses
we are all dead, dead, dead
the season of predators is over.

Beautiful, you are.

You
      are. 

Article in Motion -seven

Další prosím. Next please. Read and recorded for You at Castle Fryštát yesterday at this door.

Next Please.


Lubomír Tomik


breakfaSt nagasaki ages in time, may i ask for a dance ?

Odin waits for the eye to sLip into the pit of the face,
head.

eVe without adam,

                 thE stray shrapnel.


three grandmothers sitting together by a cave,
sitting at
plucking the feathers of archeopteryx,


galleons moored at the mouths of tropical rivers.
Další , prosím.


Lubomír Tomik


Snídající nagasaki stárne v čase, smím prosit ?

Odin vyčkává až oko vkLouzne do důlku,
Vědoucí.

Eva bez adama,
ten zbloudilý šrapnel.

tři báby sedí spolu u jeskyně,
sedí při
škubání peří archeopteryxe,

galeony, kotvící v ústích tropických řek.


…pokračování…. ještě jinou formou. 

SOLVE appears…suddenly in czech…in english.   Words are virus, not just shit Covid.
Next, please. Další , prosím. Read and recorded by the fountain on the square in Karviná, 3.4.21, for You, right on the picture.