Saxofon …krok jedna.

Fotografie od Victor Freitas na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Zvuk saxofonu.

Lubomír Tomik

zvuk saxofonu,
když se svlékáš,
troubení polnice na lovu

už psi štěkají,

nadhaněči vyrazili z druhé strany lesa tloukli klacky rány se rozléhali tichým
lesem jako Peter Murphy prázdným pokojem bez Tebe,

jestli jsem Tě někdy chtěl nejvíc,
je to právě teď

zvuk saxofonu,
když se svlékáš

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Saxophone sound.
Lubomír Tomik

saxophone sound
when you undress
trumpet trumpet on the hunt

dogs are already barking,

the scoundrels set out from the other side of the forest, pounding the sticks, wounding them silently
through the woods like Peter Murphy an empty room without You,

if i ever wanted You the most
it's right now

saxophone sound
when you undress 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVKarta Crowleyho Tarotu na publikaci prvního kroku je....

Crowley - sestka holi

Poet Video pro Tebe ,,A je to tady.“

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 / Nahráno ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz/ ve Bzenci, na jaře 2021. Video natočil P.L. Postavy Hellraisera a cenobitky ženského pohlaví, autor Clive Barker, novela Hellbound heart, nejsem vlastníkem autorských práv…Jedná se pouze o figurky, dostal jsem hotové záběry.

"Lyrics: 

And here it is, he thought.

Lubomír Tomik

 And here it is he thought,
 it was like a whiplash,
 creaking skin,
 blinding light,

 the bow passes over the remnants of the silhouettes of the pig casings

 Her hips curl,
 she tasted all that,
 young heart,

 young with a gnaw of darkness.

 And here it is he thought,
 it's here and he felt Her teeth pierce his flesh.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zvukové efekty : zvukový inženýr Pavel Hlavica, Studio Shaark, Bzenec, 
Virtuální klavír LT
XXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe ...je...... ,,Smrt" ,něco končí. 
Crowley - 13 - smrt
Ale taky z výkladu a je to pravda.,,Mám radost ze svého růstu a z toho, že se stále více přibližuji svému původnímu určení. Dávám volnost lidem i tomu, na čem lpím, s lehkostí a důstojností. Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit. Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.“

,,Chutnala všechna ta mladá srdce…“ ale už ne to mé. Aha.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Bones.

Bones.

Lubomír Tomik

kosti bílých jelenů roztroušeny po paloucích,
lesy pusté,
jakoby bez smyslu

vlkodlaci si po divoké noci sušili u ohně lidské kůže,
téměř idylka,
vůně smíchu a káva

milion klišé o Tvých očích
milion klišé o Tvém srdci
milion myšlenek

někdo nám naši kůži vzal,
už se nemůžeme vrátit

ani to nejde,výspy času,
polibky


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kosti.

Lubomír Tomik

white deer bones scattered across the meadows,
desolate forests,
as if without meaning

the werewolves dried human skin by the fire after a wild night,
almost idyll,
the smell of laughter and coffee

a million clichés about your eyes
a million clichés about your heart
million thoughts

someone took our skin,
we can't go back

it doesn't work either, islands of time,
kisses 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,, Kolo štěstí „

Crowley - 10 - kolo stesti

Poet Video pro Tebe ,,Tváře“

D.O. v Opavě čte část chystaného textu, najednou se vše protnulo-Crowley, video, zmixovaná nahrávka…jen takové cvičení…těžko na cvičišti, lehko na bojišti, až přijde čas, že Yasmin ?.

lyrics:

behind the windows of a gray face, at the end of the road broken glass lanterns will never find glassmakers and white Nights, the shore looms in a haze of fog

Ilustrace Tebe : Aleš Vencel a L.T.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe….

Crowley - 11 - chtic
A při střihu zvuku…
Aby nechybělo, ve videu kde je Crowleyho jméno.

……Ve chřtánu zšeřelých a blednoucích kdyby 
čekáme,

na 

šanci ticho lásku bolest 
a když to přijde všechno najednou,

Dies Irae v Gehenně,
předplacená dovolená,
 
Otázka : Smrt ?
Odpověď : Světlo a Ticho.

Otázka : Život ?
Odpověď : Bolest.

Otázka : Ty ?
Odpověď : ?   
?
?
?

Za okny nový den,
víření virblu,
principál svolává ty co přežili noc,
už nebudu Tvůj stín,

No bueno .
Já vím.
No bueno.
On přece číhat.

V údolí rostou růže,
V údolí El Doráda


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


In the maw of a dim and fading if
we are waiting

on

chance silence love pain
and when it all comes together,

Dies Irae in Gehenna,
prepaid vacation ,
 
Question: Death?
Answer: Light and Silence.

Question: Life?
Answer: Pain.

Question: You?
Answer : ?
?
?
?

Behind the windows a new day,
vortex swirl,
the principal summons those who survived the night,
I will no longer be your shadow,


No bueno.
I know.
No bueno.
He does lurk.

Roses grow in the valley,
In the El Dorada valley. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci neuspořádaných slov, které prostě chtějí ven, zvláště v těch dnech... 
Crowley - 0 - blazen
,,Fool“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

Za okny jsou tváře…a mají hlas…

Nahráno ve Studiu Midian.
There are faces behind the windows.

Lubomír Tomik

behind the windows of a gray face,
at the end of the road broken glass lanterns will never find glassmakers

and White Nights,
the shore is out in the haze of fog 

VVVVVVVV

...a hledají hudební nástroj....
Crowley - devitka disku

Předkrm… malá ochutnávka.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dívka s květy v očích.

Lubomír Tomik

dívko s květy v očích,
miluj mne,
dívko s květy v očích ,
miluj mne


prší, slzy mizí,
prší a my jsme si cizí,
prší, slzy mizí,
prší a my jsme si cizí

dívko se světlem v očích,
zabij mne,
dívko s propastí v očích,
zabij mne,

smutkuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Girl with flowers in Her eyes.

Lubomír Tomik

girl with flowers in Her eyes
love me
girl with flowers in Her eyes
love me


it's raining, the tears are disappearing,
it's raining and we're strangers,
it's raining, the tears are disappearing,
it's raining and we're strangers

girl with light in Her eyes
kill me
girl with abyss in Her eyes
kill me

sadness 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a karta Crowleyho Tarotu na publikaci prvních slov dnešní Nico... myslím Noci...Nico říkala něco o tom, že chce být Tvým zrcadlem....karta je...jsou Čtyři Hole ... ,,Uskutečnění ".... tedy dnes ?
Crowley - ctyrka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1005-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi

Večer s Tebou šest set…

Fotografie od u0422u0430u0442u044cu044fu043du0430 u0427u0435u0440u043du044bu0448u043eu0432u0430ud83cudf52 na Pexels.com

XXXXXXXXX

VVVVVVVVVVVV

Zámek.

Lubomír Tomik

II.

najednou stín hradeb na okraji pole sněhu

zní smích rozjařený
ve světlech křišťálových lustrů třpytí se koruna královny,

hudba rozléhá se sálem,
mráz do oken obrazy kreslí,

jimž uvěřil bys málem


XVVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVX

Castle..

Lubomír Tomik

II.

suddenly the shadow of the walls on the edge of a field of snow

sounds laughter excited
the queen's crown glitters in the lights of the crystal chandeliers,

music spreads through the hall,
frost on the windows draws pictures,

I would almost believe,
almost believe,
that You are REAL,
sorry ,
my mistake

Crowley - 3 - cisar

Logs.

Crowley - 20 - aeon
,,Aeon“ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov:

Špalky.

Lubomír Tomik
ozářené oči čarodějky růžové krajky,

falešný Fénix frčící fantazií,
přichází a odchází jak se mu zachce !

srdce na skřipci ticha,
nataženo časem který nemáme a ubývá nám

nabereš do dlaní krev z popravčích špalků,
pomažeš mne s ní,


zařvu ,,oči!" a slyším Tvůj hlas,
zavřu oči a vidím plápolat všechny ty hořící figuríny modelů z kamenných obchodů,bastardi,

možná nejlepší nápad měl Hart Crane,
prozkoumat zblízka lodní šroub,

otáčel se,
otáčí se,
bude se otáčet,
jako ohlodaná kost země ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Logs.

Lubomír Tomik
irradiated eyes of a pink lace witch,

fake phoenix squirting fantasy,
he comes and goes as he pleases!

heart on the pin of silence,
stretched by time that we do not have and we are running out

you will take blood from the executioner's logs into your palms,
you will anoit me with her


I will shout ,, eyes !"and hear your voice,
I close eyes and see all the burning dummy models from the stone shops flare up,bastards,

maybe Hart Crane had the best idea,
examine up close the boat propeller,

turned around
it rotates,
will rotate
like a gnawed bone of the earth?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxV
Aeon, výklad karty :
,,Ve vnějším světě se potřebujete projevovat tvůrčím způsobem. Symbolem této touhy je bohyně Nut, která svým tělem vytváří znak astrologického znamení Lva. A právě osoby narozené ve Lvu (21. července - 21. srpna) jsou zrcadlem vaší potřeby vyjadřovat se tvořivě a dynamicky ve všech oblastech života."

Symbolem této TOUHY. Crowleyho Tarot nejde oklamat, nejde a nejde. Cíleně, píši tato slova pro Tebe, až článek dokončím, sejmu a první karta od ,,Netečnosti" je ,,Aeon".
 Jestli je čas boxovací pytel, tohle je první z mnoha úderů, až se bude sypat písek, až mi bude z kloubů pěstí cákat krev, protože Tě miluji a už nechám věcem volný průběh.

Leviathanové připluli.

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Když připuly Leviathanové.

Lubomír Tomik


Když připluly Leviathanové,

lidé z pobřežního městečka

nasadili masky,


začali s nimi rozmlouvat,

karnevalový rej a cukrová vata na pláži,

pak byl čas smrti a velryby vypustily duše,

lidé z městečka se vrátili do tepla domovů, ke krbům a nedojezeným porcím fazolových polévek jakoby se nic nestalo,

jen kdesi na nebi,
 zaplálo tucet nových hvězd.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
When the Leviathan arrived.

Lubomír Tomik

When the Leviathan arrived,

people from the coastal town,

they put on masks,


they started talking to them,

carnival party and cotton candy on the beach,


then it was time for death and the whales released their souls,

the people of the town returned to the warm homes, to the fireplaces and the uncooked portions of bean soup as if nothing had happened,

just somewhere in the sky
a dozen new stars ignited.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYOU
Crowley - 5 - veleknez
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Pro Poet Video z Tvrze v Hluku…...vznikla, na základě legendy o níž jsem se dozvěděl při zajímavém rozhovoru s místní paní Knihovnicí,děkuji

-


Na dolinách svítá.

Lubomír Tomik

nad naším životem zdánlivě vládne tma,
na dolinách přesto svítá

jsme opevnění v tvrzích,
drsných útočištích vlastních duší

na dolinách svítá

čekáme ve sklepeních,
až se zdi rozestoupí,
čekáme na poklady a tajemství,
přesto,
stále
čekáme

na dolinách svítá

ale někdo nás zapomněl v podzemí,
nad námi duní kopyta koní králů,

a když čekáme , 
 nejlepší nejlepší je něco dělat,

na dolinách svítá

pojďme vstříci svítání,
nenechejme tmě nic napospas,

země se otevře,
zdi padnou,
tma zmizí jako by nikdy nebyla

protože na dolinách svítá

a my máme naději,

   máme jeden druhého.


VRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVR

It is dawning in the valleys.

Lubomír Tomik

darkness seems to rule our lives,
in the valleys it still dawns

we are fortified in fortresses,
harsh refuges of our own souls

it is dawning in the valleys

we are waiting in the cellars,
when the walls open,
we are waiting for treasures and secrets,
yet,
still
we are waiting

it is dawning in the valleys

but someone forgot us underground,
the hooves of the horses of the kings roar over us,

and when we wait
 the best the best is to do something

it is dawning in the valleys

let's meet the dawn,
let's not leave anything in the dark,

the country opens,
the walls fall,
the darkness disappears as if it never was

because it is dawning in the valleys

and we hope,

   we have each other.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Nyní budeme s textem dále pracovat .
BUDEME.
Poet Video is still work in progress. Potrvá to dny...protože chceme , aby bylo ...povedené.

 A verš ,,duní kopyta králů" ...protože Hluk rovná se ,,Jízda Králů" https://www.mestohluk.cz/kultura/jizda-kralu/2017/ 
Karta Crowleyho Tarotu je .... ,, Chtíč " 
Crowley - 11 - chtic
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Dobrý start. Ne, ten nejlepší, když si čtu výklad…je to přesné.

Zrcadlo jsi mé a slovy Nico ….já budu Tvé, lásko

Jen slova pro Tebe teď….Audio Tarot.

prostě TEĎ

všeho nechávám a píšu :

Šepot.

Lubomír Tomik


Neonová květino,
modři utrhnutá z nebe,

někdy žijeme aby jsme prohrávali


když nás kůň shodí ze svého hřbetu do bláta,

co zbývá než se škrábat zpátky do sedla ,

spouštět se ,
na koňských žíních.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Whisper.

Lubomír Tomik

Neon flower,
blue drawn from the sky,

sometimes we live to lose

when a horse throws us from its back into the mud,

what’s left but scratching back in the saddle,

run down
on horsehair.

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

Audio Výklad Crowelyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe živě. Míchání, karta, Mág. Ano, Alane,Ano.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Crowley - 1 - mag

Reality of life.

Fotografie od Ali Pazani na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Realita života.

Lubomír Tomik


realita života je taková,
jaká budeme chtít,

můžeme naříkat a strkat hlavu do písku a alkoholu

jsme tu jen krátce
jsme tu jen krátce

na konci budeme jen smutní a prázdní,


jsme tu jen krátce,
ať to stojí za to,

každou buňkou těla,


jsme tu jen krátce,
vystoupíme,
rozhlédneme se a zmizíme,

kde je léto,
kde je podzim,
kde jsi,

kde je nepředstavitelné léto plné Tebe,

všichni tančíme na střepech myšlenek,

nemyslím na to,
myslím jen na Tebe,

ještě stéle nejsme rozbití,
i když to tak vypadá!


VVVVVVVVVVVVVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRRRRRH


The reality of life.

Lubomír Tomik

the reality of life is such
whatever we want

we can moan and stick our heads in the sand and alcohol

we've only been here a short time
we've only been here a short time

in the end we will be just sad and empty

we've only been here a short time
make it worth it

every cell of the body,


we've only been here a short time
we step out
let's look around and disappear,

where is summer
where is autumn
where are you,

where is this unimaginable summer,

we all dance on shards of thought,

i don't think,
I'm just thinking about YOU,

we're still not broken,
even though it looks like it!

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Olivera na přivítanou je.... ,,Síla"


Crowley - devitka holi

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1010-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-holi

YES!

Poet Video pro Tebe ,,Mokrý písek“

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně " /2016/ čteno a nahráno na jaře 2016 ve Studiu Shaark , Bzenec http://www.shaark.cz/
Záběry natočil P.L. , chodník před kostelem Sv.Vavřince v Hluku.
lyrics:

Wet sand.

Lubomír Tomik.

 Put a noose of your hand ,
with a dagger in your fist,
 in the hole in the wet sand.

 And add something else there,
 Something of your soul punishment.

 The water rises higher,
  just keeps everything to himself,
 locks his stash.

 Girl, woman, old woman,
 the curtain is now torn down.

 O,
 the Great Unknown.

Would you be safe,
if I wasn't here .


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov už tehdy , v roce 2016, psaných pro Tebe...a pěti letech jsem stále tedy...úžasné....a karta je - Luna.
Crowley - 18 - mesic
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

karta karmy, slovo karma znamená „práce, která musí být udělána“.  Svou volbou mohu změnit svou zkušenost.

http://www.shaark.cz/

Katedrála bez návratu.

Fotografie od Harry Smith na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Katedrála.

Lubomír Tomik


katedrála umírání,
zázraky, jděte a dějte se !

katedrála vzpomínání,
vzpomínky, jděte a dějte se !

katedrála na Golgotě a když ji poutník opouští,
odchází jiný,

ptá se, jestli někdo neviděl jeho jméno a jaké vlastně bylo,


katedrála bez návratu.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cathedral.

Lubomír Tomik

Dying Cathedral,
miracles, go and happen!

Cathedral of Remembrance,
memories go and happen!

the Cathedral at Golgotha ​​and when the pilgrim leaves it,

leave different,

he asks if anyone saw his name and what it was like,


cathedral without return.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov z katedrály bez návratu je... ,,Žal" a je to opět přesné https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1018-crowleyho-tarot-mala-arkana-ti-mee

protože stále dělám tu stejnou chybu, že lidem věřím.


Crowley - trojka mecu

Poet Video pro Tebe ,,Ohnivý prach“

Napsáno čteno nahráno sestříháno zvukově upraveno pro Tebe Veroniko ve Studiu Midian, Staré Město. Záběry holubů pořídil P.L.
Lyrics:

Fire dust.

Lubomír Tomik

the wind blew fire dust,
the wind blew in the linden trees,
veins,
odyssey

My Kirke,

The Laystrigons draw ,
when they tasted the roast,
one of them said:

-He was a good guy before! Before and after too!-

the wind blew fire dust,
the wind blew in the linden trees,
veins,
odyssey,

My Kirke.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je… ,,Viselec“ Laystrigon.

Crowley - 12 - viselec
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec

A Laystrigoni byli…to by ale pak bylo moc jednoduché a připravil bych se o pointu.

Prostě byli a jedli.

POET VIDEO STORY III.

Každé písmeno každý tón , jen proto, že JSI.

Napsáno čteno nahráno během dnešního dne ve Studiu Midian.

Virtuální piano L.T., napsal L.T., četl L.T pro V.R., zvuk exploze a pískání parní lokomotivy : Zvukový Archiv BBC, volně ke stažení pro nekomerční účely.

Lyrics:

Train in the sea

. For You

Lubomír Tomik

The green branches and tops of the trees bowed,

we stared in sacred amazement at the clouds.

The eye blinked, the rays brightened, and the light flew inward, he got on and the train of madness roared, steam from all the chimneys obscured the sky

We ran into the forest, the marvelous shapes taking on their form. The time of that year ran back, the fishermen went to sea, the boat disappeared in the fog. The figures stretched from horizon to horizon, their knowledge was endless, the weight terrible and very immense.

The moon is a tightrope walker,

and She over his face tossed the shroud,

every step is a pinch in dragon’s tongue,

birds circling over window carcasses,

and the Moon, in a cloud of exploding steam boilers of a train in the sea,

that Moon drove away the dragon like a blind old man,

from the wounded windows of his house,

house.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Story III…je – ,,Ďábel.“ Proč ne, že.

Crowley - 15 - dabel
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

TY.

Where from ?

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Odkud?

Lubomír Tomik


Odkud přicházejí,
tanečníci v rose?

Z hřebenů hor,
úzkých soutěsek,
vln na jezerech,

kam až sahá,
naše touha?

dál a dál do noci,
otevřít mysl,
do dalších dní.

stroboskopičtí leviathanové se ponořili do hlubiny,

praporce uschovejte,
přilbu i meč,
koně do stájí,

nic nekončí,
jen začíná, 

divadelní kus,
v němž každý z nás,
jsme jen herci,

na prknech, které znamenají život.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Where from?

Lubomír Tomik

Where do they come from
dancers in the rose?

From the ridges of the mountains,
narrow gorges,
waves on the lakes,

as far as it goes,
our desire?

on and on into the night,
open mind
to the next days

stroboscopic leviathans plunged into the depths,

keep the flag,
helmet and sword,
horses to stables,

nothing ends
just starting,

theatrical piece,
in which everyone
we're just actors,

in theather, called ,,Life".

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov z rosy, růže pro Tebe, je... ,,Netečnost "
Crowley - osmicka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1037-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-pohar

POET STORY II. VIDEO

nahráno ve Studiu Midian ve Starém Městě .Autorka fotografie Shraddha Agrawal . Zvuk příboje ze zvukového archivu BBC, volně dostupný pro neziskové účely.
Virtuální loutna L.T….zajímavý zážitek.
POET STORY II. 
 ,,Úplněk."

Lubomír Tomik

Úplněk zasílal z nočního nebe vůni kyseliny. Sedí spolu na břehu moře.
Zvednou se a vkročí do vln, zrnka písku přilepená na kůži.

Bílé zoubky se mihnou za noci.
Pohyb vpřed.
Zakloněná hlava ,pak bolest, řev.
Tvář se zbarví rudou.
Úšměv, kusy masa v překrásných ústech.

Vlny obepínají nohy pevným poutem.
Vykusují kusy těla.Zvláštní způsob přijímání.
Posvátný obřad.

Zuby jako nože krájí zbylou mystickou horu plnou chlapeckých snů.
Vydechnou , vykřičí se do noci a šumění příboje.
Padají do vlhkého půlnočního písku.

Nad nimi se vznáší Seraf a brnká na loutnu, oceán odnesl krev do hlubin.

Sny zmizely v bílém trysku přítomnosti a Oni,

samou láskou by se nejraději snědli.


POET STORY II.
 ,,Full moon."

Lubomír Tomik

The full moon sent the smell of acid from the night sky. They sit together on the sea shore.
They rise and step into the waves, grains of sand stuck to the skin.

White teeth flicker at night.
Moving forward.
Head tilted, then pain, roar.
The face turns red.
smile, pieces of meat in a beautiful mouth.

The waves encircle the feet with a strong bond.
They bite pieces of the body. A special way of receiving.
Sacred ceremony.

Teeth like knives cut the remaining mystical mountain full of boy's dreams.
They exhale, screaming into the night and the rustle of the surf.
They fall into the damp midnight sand.

Above them floats Seraph and strums the lute, the ocean washed away and carried blood to the open sea.

Dreams have disappeared in a white jet of presence and They,

by love alone they would rather eat.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Karta na publikaci POET STORY pro Tebe je Crowleyho Desítka Disků .
Crowley - desitka disku

Roman bathers marching.

Abych.

Lubomír Tomik

abych si vypíchal oči jehlami,

abych neviděl nic 
jen Tvou tvář ve snech,

abych si vypíchal oči jehlami,
nepotřebuju kamenné ruce,

pochodující legie římských lazebníků,
mi podá ručník,


celý ho zašpiním

v kaktusových polích života se docela hodí


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
To.

Lubomír Tomik

to prick my eyes with needles,

so I don't see anything
only your face in dreams,

to prick my eyes with needles,
I don't need stone hands,

marching legions of Roman bathers,

 hands me a towel

I'll get him all dirty,


in the cactus fields of life quite suitable

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Crowley - 8 - spravedlnost