Article in Motion -seven

Další prosím. Next please. Read and recorded for You at Castle Fryštát yesterday at this door.

Next Please.


Lubomír Tomik


breakfaSt nagasaki ages in time, may i ask for a dance ?

Odin waits for the eye to sLip into the pit of the face,
head.

eVe without adam,

                 thE stray shrapnel.


three grandmothers sitting together by a cave,
sitting at
plucking the feathers of archeopteryx,


galleons moored at the mouths of tropical rivers.
Další , prosím.


Lubomír Tomik


Snídající nagasaki stárne v čase, smím prosit ?

Odin vyčkává až oko vkLouzne do důlku,
Vědoucí.

Eva bez adama,
ten zbloudilý šrapnel.

tři báby sedí spolu u jeskyně,
sedí při
škubání peří archeopteryxe,

galeony, kotvící v ústích tropických řek.


…pokračování…. ještě jinou formou. 

SOLVE appears…suddenly in czech…in english.   Words are virus, not just shit Covid.
Next, please. Další , prosím. Read and recorded by the fountain on the square in Karviná, 3.4.21, for You, right on the picture.

I want a kííííííss on the heart.

Read and recorded for You once in Studio Shaark my love.
I want a kííííííss on the heart.


Lubomír Tomik

I want a kííííííss on the heart,
I want him now !

said the transparent Napoleon
and suddenly,
suddenly flowed down my back in the shower
feeling,

as if someone had suddenly
 began to read this poem

the words appeared
the towers opened fire

I want a kííííííss on the heart!
I want him now!

said the transparent Napoleon
and cat,
that beautiful girl,

 she slipped under a floor full of lubricant.
from the collections of poem ,,Večeře u Minského / 2016 /
Obraz ,, Kočka Šklíba “ autor Luděk Kouřil.

Open Your Mind.

Koberečky s paměťovou pěnou. /Pro Tebe/ Rugs with memory foam./For You/

Koberečky s paměťovou pěnou.

Lubomír Tomik

Chtěl jsem žít bez Tebe,
 už vím, že to nejde,

jak se omývají mrtví v saxofonovém světě ?

Stahuje mne do hlubin Tebe ,
stahuje mne vír přídě Titaniku,

střelci do slunce stále míjejí terč,
zasahují jen Tvé srdce,

jeho otisk,

všichni jsme jen koberečky s paměťovou pěnou,
náručí a momentky postav,
lásek,
náručí plné paměťové pěny ,
otisk Tebe.Rugs with memory foam.

 Lubomír Tomik

 I wanted to live without you,
 now i know it's not possible
 how do they wash the dead in the saxophone world?

 It pulls me into the depths of You,
 the vortex of the bow of the Titanic pulls me away,

 shooters into the sun still pass the target,
 they affect only your heart,
 his fingerprint,

 we are all just memory foam rugs,
 arms and snapshots of the characters,
 love,
 arms full of memory foam,

 Imprint of You.
Právě teď...pro Tebe... jsi a budeš se mnou
doormat, living room, nonslipmat, Floor Mats

Let’s taste it. Ochutnáme to.

Read and recorded in Studio Shaark for You , Goddess.
Let's taste it.
/For You /

Lubomír Tomik

 the old seasons are disappearing
 rusty gears of time
 bends in the wind

 it wasn't yesterday
 not tomorrow
the old seasons are disappearing

 I'll wrap you in a shroud
 from faded rose petals

 I sewed them together
 pieces of intestines
 a bone of ribs

 not tomorrow
 not yesterday
 one heartbeat

 the old seasons are disappearing.

 You.
Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně “ / 2016 /

I stepped on the dried bird’s skeleton. Pro Tebe, má lásko.Ze srdce.

Kvůli použití zvukových efektů prosím doporučuji poslech ve sluchátkách. Due to the use of sound effects, I recommend listening in headphones. A zavřít oči, prosím, vážně…díky and close your eyes,seriously, thanks.

ORIZABA | Passengers in History
Rozšlápnul jsem vysušenou ptačí kostru.
Read and recorded FOR YOU LOVE in Studio Shaark

I stepped on the dried bird’s skeleton,

Lubomír Tomik,

and the tiny chest cracked,
I limped
someone put a bottle in my trail.

she pounded me with dolphin skin,
THE MAGIC beauty of His being,
someone asked:- A shot?-
answer: -Tomorrow, or in eleven days.-

It started to rain, the car chuckled uncertainly
water splashed out of the exhaust,
then he rode in the rain, in the distance over the mountains
it flashed,

he drove and thought of the man,
who burned his poems in the boiler room of the steamer Orizaba,
rolling black smoke
covered the sea
long
mourning
ribbon.

from ,,Dinner at Minski´s “ …i write this in 2016…….and now is reality.

Queue in the supermarket. Fronta v supermarketu.

Fronta v supermarketu stock fotografie, royalty free Fronta v supermarketu obrázky | Depositphotos ®
Queue in the supermarket. Read and recorded for You in 2021 , For You. I write this in Year 2O16. Strange.
Queue in the supermarket.

Lubomír Tomik

 the beauty stood there thinking about the people in line in front of her
 there stood a guy thinking about the people in line in front of him
 I was standing there

 I remembered a beauty and a guy telling me what they were doing
 in line at the supermarket

 I remembered it and thought about the people in line in front of me

 On the twentieth day of March, thirteen hundred and forty-five,
 it looked like a sale of plague bacteria.


 Good buy, man.
From ,, Dinner at Minski´s “ /2016/

Pátrám po Veronice Lakeové. I’m looking for Veronica Lake.

On the cover of my collection of poems is Veronica Lake and this is where a poem from and about her and about You and for You, my love.

And again….

Doporučuji první poslech VE SLUCHÁTKÁCH. Ideálně přitom zavřít oči.

I recommend first listening IN HEADPHONES. Ideally close your eyes.

I’m looking for Veronica Lake. Read and recorded in Studio Shaark Sound engineer Pavel … is a magician. For the first time, I heard it out loud, as I intended the poem.

I'm looking for Veronica Lake.

Lubomir Tomik

 I will crush a thin one hundred and fifty-one inches in my arms,
 even though I don't really know Her, I'm looking for Her.

 In the back alleys full of paper bags from cheap alcohol,
 in the trunks of abandoned cars,   
 cars squirting at night,
 in incinerators full of flesh of Ethiopian tiger meat,
 in the middle of pine forests.

 The last path leads over the ridge,
 through that rattling pile of bones.

 I'm looking for Veronica Lake,
 I'm taming,
 sometimes it's better
 when it's like this.

Jeď zlehka. Pro Tebe. Take it easy. For you.

Jeď zlehka. Pro Tebe. Take it easy. For you. Recorded in Shaark Studio, Bzenec.
Take it easy, girl.  /For You/

 This is how he imagines the first settlers,
 a mixture of troubadours and fools,
 right hand carelessly caught with the thumb

 face with meteor scars
 burning like him

 ride lightly, girl
 ride lightly

 the path is littered with the remains of the eyes

 ride lightly girl
 ride lightly

 the road turns to Night

 This is how you imagine your first lovers,
 a mixture of shapes and superciliary arches,
 right hand carelessly hairy over the thumb,
 face full of smiles of saber-toothed tigers,

 nothing has changed
 nothing has changed
 nothing has changed

 ride lightly, girl
 ride lightly

 as long as it goes
 it won't be like that forever.
Poem is from collection Večeře u Minského /2016/ a je pro Tebe.

U stolu Loly Montez. At Lola Montez’s table. Tohle…je pro Tebe. It’s the best thing I’ve ever done, this is for You.

Natočeno ve studiu Shaark a je to to nejlepší, co jsem kdy udělal, tohle…je pro Tebe.

Recorded in the Shaark studio and it’s the best thing I’ve ever done, this is for You.

Doporučuji první poslech VE SLUCHÁTKÁCH. Ideálně přitom zavřít oči.


I recommend first listening IN HEADPHONES. Ideally close your eyes.

Joseph Karl Stieler-Lola Montez1847.jpg
Lola Montez

I recommend first listening IN HEADPHONES. Doporučuji první poslech ve sluchátkách.Opravdu.

U stolu Loly Montez.
 At Lola Montez's table.

Lubomír Tomik

 And the girl who is Lola Montez said that evening:
 -I don't understand what you're writing.-

 I looked into her eyes
 and suddenly I saw her walking down the autumn street
 dressed in a coat of sad smiles
 snuggled into her thoughts
 unknowingly digs up the infested leaves
 which then rises around her and swirls
 as if in the eye of a

 hurricane

 beautiful
 will count the prematurely coming darkness
 lightning flashes on the island of Pharos
 unique and charming.

 What it's like to live in the dreams of teenage boys
 contemplating on Beauty?


Natočeno ve studiu Shaark a je to to nejlepší, co jsem kdy udělal, tohle…je pro Tebe.

Jen čtveračivý úsměv Jí zahrál kolem rtů.

Jen čtveračivý úsměv Jí zahrál kolem rtů.

 Lubomír Tomik

 můžeš můžeš můžeš,
 slyšel,
 jako když ostré světlo vpadne
                               do tmy,
         zapotácel se v přechodné závrati,

 nesmíš nesmíš nesmíš,
 slyšel,
 jako když tma přikryje poslední záblesky soumraku,
 jen čtveračivý úsměv ,
                     Jí zahrál kolem rtů.

 Na skleněné ploše, rozzářil se démant,
                                démant noci.
z výstavy na hradě Buchlově.
Only a roguish smile played around Her lips.

 Lubomír Tomik

 can you can you can,
 he heard,
 as when a sharp light enters
                  into the dark
         he staggered temporarily,

 you must not you must not,
 he heard
 as when darkness covers the last flashes of twilight,
           just a roguish smile,
                    on her lips.

 On the glass, a diamond lit up,
                                diamond of the night.

From Saturday night on the sailboat „Hope“ until now

UP THE BOARD

Lásko , včera … – Midian Poet

 …UP ON BOARD Up on board.

 Lubomír Tomik


 Up on board.

 Hope ….let dive flight into the abyss, into the pillow of your arms,
 feathers, the ship sailed out of port,

 Life …dance on the surface of boiling milk foam,
 enthusiasm for not being nailed to the deck with nine-inch nails,
 as if it weren't,

 at night the creaking masts, the naughty sails
 and unbridled steering wheel rotation,

 Hope… stretching under the hernia,
 where instead of snoring villas and alien monsters
 you hug,

 I saw a fortune teller,
 Cassandra, Pythia and Sybil,
 in their free time, the soap bubbles of dreams,
 wishes and desires pierced the needles in their white fingers,
 -Sybila -PLOP, Pythie-PLOP, Kasandra-PLOP, -
 childish antics,
                              slices of passion.

 We haven't lost a course,
 only the country disappeared in the distance, 
in the rampage of the virus,
 the writhing of politicians somewhere in the fog,
 disappeared in the reflection on your face,
 in tears.

 Hope … but there is no clinking of glasses in the governor's palace,
 it's the toil of dock workers with muscle braids like ship's ropes,

 it is a lotus flower growing from a muddy bottom that opens above the surface of light to the colors of You,
 it's bouncing on shark heads spinning in an endless circle below the board,
 on which We walk,
 sweet scurvy.

 Hope is brighter than thousands of suns,
 leads me to You.

 The crew escaped on lifeboats,
 We are waiting in the stern cabin,
 huddled together.

 The wind does not end,

 up on board

 set faces in the sun

 up on board

 let the ship's bell ring,

 set faces Hope

 up on board.


 Lets go-
 bolder,
 tougher,
 more abundantly,
 flawlessly,

 just LET'S GO !!!
Written and completed 6.2.21 in the stern cabin, on the ship ,,Hope", under the lighthouse… read 9.2.21, in the Old Town.

Beauty.Krása.

Beauty.

 Lubomír Tomik

 And when he wrote to Her at midnight, 
he was a Turkish messenger to a castle, a castle, a castle,
 arrow and steel tip, 

the message roll unfolded like a black rose bud,

 the princess threw herself into the river 
and changed everything with her gaze,
 during which steam boilers exploded the hearts of skyscrapers lounging on a summer lavender meadow,

 i wasn't good enough for You 

... was not.

Beauty. Krása.
Recorded 6.2.21, on Saturday night, for You, in the cabin at the stern of the sailboat Hope, along the lighthouse, where the windows in the photo is lit. For You … I know I’m not good enough, I know.
Krása.

 Lubomír Tomik

 A když jí o půlnoci psal,
 byl to turecký posel do hradu, hradu , hradu,
 šíp a ocelový hrot.

 Rolička zprávy se rozvinula jako poupě černé růže.

 Princezna se vrhla do řeky
 a změnila všechno svým pohledem,
 při kterém explodovaly parní kotle srdce mrakodrapů lenošících na letní levandulové louce.

 Nebyl jsem pro Tebe dost dobrý…

 nebyl.

Lisa la Giuffria.

Lisa la Giuffria.

 Lubomír Tomik

 Take Her hand,
 hold Her tight,
 prove,
 that you are worthy of a Queen.

 South of the heaven,
 was opened
                    EVERYONE

                       options.  
Lisa la Giuffria. Recorded for You, 6.2.21 on the sailboat Hope, in the cabin at the stern.
Lisa la Giuffria.

 Lubomír Tomik

 Vezmi Ji za ruku,
 drž Ji pevně,
 dokaž,
 že jsi hoden Královny.

 Jižně od nebe,
 bylo otevřeno
              VŠEM
                      možnostem.

Lásko , včera …

…včera na plachetnici za noci jsem dokončil pro Tebe tuhle báseň. Mám právě puštěný song

přitom procházím soubory v pc a při poslechu ,,Enjoy the silence“ jsem začal číst, pro Tebe, co vzniklo včera. První verš ,,Vzhůru na palubu “ se objevil najednou, při kontaktu se sympatickou Martinou z marketingu firmy KovoSteel, řekla ho… spontánně …a zbytek….jsem psal jako ještě nikdy, za vrzání stěžňů a v kajutě, kde šla pára od úst, sedící na polštáři na pirátské bedně na okraji pohádkové dřevěné pece, myslel na Tebe a :

Vzhůru na palubu.

Lubomír Tomik


Vzhůru na palubu.

Naděje … střemhlavý pád do propasti, do polštáře Tvé náruče,
prachovým peřím loď vyplula z přístavu,

život… kvapík na bělostném povrchu pěny vroucího mléka,
nadšení, co k palubě přibito devítipalcovými hřeby není,
jako by nebylo,
za noci vrzajících stěžňů, nezbedného plachtoví
a bezuzdného otáčení kormidelního kola,

Naděje… protažení pod kýlem,
kde mne místo chňapajících vilejšů a cizokrajných monster
svíráš v objetí Ty,

Viděl jsem věštkyně,
Kassandru ,Pýthii i Sybilu,
ve volné chvíli propichovaly jehlami mýdlové bubliny snů, přání a touhy,
-Sybila -plop, Pýthie-plop, Kassandra-plop,-
dětinské dovádění,
řezy vášněmi.

Neztratili jsme kurz,
jen země zmizela v dáli, v řádění viru, svíjení politiků někde v mlze,
zmizela v odlesku na Tvé tváři,
v slze.

Naděje…ovšem není cinkot sklenic v guvernérově paláci,
je to dřina přístavních dělníků s pletenci svalů jako lodní lana,
je to lotosový květ rostoucí z bahnitého dna otevírající se nad hladinou světlu barvám Tobě,
je to poskakování na žraločích hlavách točících se v nekonečném kruhu dole pod prknem,
na němž se procházíme,
sladké kurděje.

Naděje je jasnější než tisíce sluncí,
vede mne k Tobě.

Posádka uprchla na záchranných člunech,
my čekáme v kajutě na zádi,
schouleni do sebe.

Bezvětří nekončí,
vzhůru na palubu,
nastavit tváře slunci,
vzhůru na palubu,
nechť rozezní se lodní zvon,
nastavit tváře Naději,
vzhůru na palubu.

Pojďme-
odvážněji
houževnatěji,
vydatněji,
bezvadněji,
jen už POJĎME!!!

Je jen pro Tebe.

Víš proč.

In case the Sicilian bandits descended from the mountains.

In case the Sicilian bandits descended from the mountains.

Lubomír Tomik

 In case the Sicilian bandits descended from the mountains,
 Franco Nero somewhere in the film
                    decorations of fake studio Cinecittá snaps,
 it arouses general merriment talking about the new Pompeii,
beauty rides on mountain ridges.

 In case the Sicilian bandits descended from the mountains
 and they hung you upside down at a gas station,
like some Benito,
 fill your pockets with cottage cheese,
 then let it sour down on the pavement of the street
 whitish mass mixed with crumbs of crusty bread,
 interdental space ready for reception .

In case the Sicilian bandits descended from the mountains,
 come with me, the tide line is nearby
 nearby.

I Love You.

from the collection of poems Bowl of Fictional Fish / 2015 /

The dead travel fast. Mrtví cestují rychle.

The dead travel fast.

 Lubomír Tomik

 We are lost,
 like wave after wave,
 we're shattering the coast of death,
 we are lost.

 Oh, Queen of Pudding, spin your mourning coffee.
 Oh, Queen of Pudding, give me your hand.

 Ships far out to sea,
 ash and dust,
 faith in the resurrection,
 dust and ash.

 Oh, Queen of Pudding, we are lost only by hope.
 Oh, Queen of Pudding, I have drunk all the coffee in the world and will never fall asleep again.

 We are resurrected like wave after wave,
 rotten bodies floating down the Ganges.

 The dead travel fast,
 or not ?


 from the collection Reanimized Irish Bride or Digging in the majoun/ 2015 /

Yesterday I took a few photos, an audio recording of my poem, today I made a video of it, I want to publish it on YouTube at 12.00. I read on the remains of a highway from the 1940s, it was built by Tomáš Baťa, Adolf Hitler continued the construction, just concrete torsos in the middle of the fields. When I read under the so-called „white bridge“, I thought of reading with photos from India … dead in the Ganga, everywhere on planet, they travel fast, don’t they?

Mrtví cestují rychle.

 Lubomír Tomik

 Jsme ztraceni,
 jako vlna za vlnou,
 tříštíme se o pobřeží smrti,
 jsme ztraceni.

 Ó Královno pudinku, roztoč svůj kafemlýnek smutku.
 Ó, Královno pudinku, podej mi ruku.

 Lodě daleko na moři,
 popel a prach,
 víra ve vzkříšení,
 prach a popel.

 Ó Královno pudinku, jsme ztraceni jen tím, že doufáme.
 Ó Královno pudinku, vypil jsem všechnu kávu světa a už nikdy neusnu.

 Jsme vzkříšeni jako vlna za vlnou,
 prohnilá těla plující po proudu Gangy.

 Mrtví přece cestují rychle,
 nebo ne ?

 ze sbírky Reanimovaná irská nevěsta aneb nimrati se v majounu /2015/

Včera jsem pořídil pár fotek, audiozáznam mé básně, dnes jsem z toho udělal video , chci jej ve 12.00 publikovat na YouTube, četl jsem na zbytcích dálnice ze čtyřicátých let 20.století, rozestavěl ji Tomáš Baťa, ve stavbě pokračoval Adolf Hitler, nakonec zůstala jen betonová torza uprostřed polí a lesů. Když jsem četl pod tzv ,,bílým mostem “ napadlo mne čtení doplnit fotkami z Indie…mrtví v Ganze, vůbec všude, přece cestují rychle, ne ?

Caliban and Sycorax.

Caliban and Sycorax.

Caliban and Sycorax.

Lubomír Tomik

What did you lock my love, in the drawer of your memory?
Lovely moments, laughter and tenderness,
early cold
and I …

can’t understand,
I can’t do that.

From the upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart, read and recorded on January 19, 21 in KovoSteel Staré Město, www.kovozoo.cz, in the exhibit of the L-610 aircraft, which was only ours, mine and Yours for an hour.
Kalibán a Sycorax.

 Lubomír Tomik

 Co jsi má lásko, zamkla v šuplíku své paměti ?
 Líbezné chvíle, smích i něhu,
 brzký chlad
            a já …
 pochopit,
         to nedovedu.

Z chystané sbírky básní Mapa kontinentu Tvého srdce, čte a nahráno 19.1.21 v KovoSteelu Staré Město, www.kovozoo.cz , v exponátu letadla L-610, které bylo díky vstřícnému přístupu ze strany firmy , na hodinu jen naše, mé a Tvé.


PS: Honey, I'm publishing this article for you at 2 hours 2 minutes 22. seconds 2.2.2021...

Jejím sestrám. To Her sisters.

Jejím sestrám. Čteno a nahráno pro Tebe , u zasněženého a zamrzlého Balatonu v Novém Hrozenkově 29.1.21. To her sisters. Read and recorded for You, at the snowy and frozen Lake Balaton in Nový Hrozenkov 29.1.21.

Jejím sestrám.

 Lubomír Tomik

 zápach vlečných sítí ze spleti ocelových lan,
 rzí vzpomínek,
 obroušený vlnolam,

 když nádherná vystoupila z přílivu, šaty z mořských řas,
 zanechány, na okrasu Jejím sestrám.


 ze sbírky Veronica a jiné básně / 2018/

To Her sisters

 Lubomír Tomik

 the smell of steel wire rope trawls,
 rust of memories,
 ground breakwater,

 when the beautiful rose from the tide,
 the seaweed dress left,
 to adorn Her sisters. from the collection of Veronica and other poems / 2018 /

The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2018
Just flaming in the evening.

Just flaming in the evening.

Lubomír Tomik

 Ganesha on the march
 Ganesha on the march,

 Throw the torch in my direction,
 I'm standing right here,

and I smell gasoline

 Ganesha on the march
 Ganesha on the march.
Photo by Sharath G. on Pexels.com

Jen tak večer plápolat.

Lubomír Tomik

Ganéšo na pochodu
Ganéšo na pochodu,

Hoď pochodeň mým směrem
Stojím právě tady

a jsem cítit benzínem,

Ganéšo na pochodu,

Ganéšo na pochodu.

Kostým Tebe. Costume of You.

Čteno pro Tebe 29.1.21 na Balatonu v Novém Hrozenkově…..Read for you on January 29, 21, Lake Balaton in Nový Hrozenkov.
Costume of You. Kostým Tebe.
Costume of You.

 Lubomír Tomik

 the spade rang against a rock
 you winced nervously in your sleep
 charred eyes hidden for worse times,

 the spade rumbled against the oak wood
 the caravan of the body got lost in deception
 the spade scraped the remnants of the skin and
 I lie down,

 I lie down under a lonely tree in the fields,
 I'll put it on,
 I'll put on a costume of You.


From the collection of poems Bowl of Fictional Fish / 2016 /


Kostým Tebe.


 Lubomír Tomik

 rýč zazvonil o kámen
 nervózně jsi sebou trhla ve spaní
 ohořelé oči schované na horší časy

 rýč zaduněl o dubové dřevo
 karavana těla zabloudila v mámení
 rýč seškrábnul zbytky kůže a
 ulehnu,

 ulehnu pod osamělý strom v polích
 navléknu
 navléknu si kostým Tebe.


Existuje svět. There is The world.

There is a world. / For You /

 Lubomír Tomik

 There is a world,
 in which we hold hands,
 we go down the street
 and on nothing,
 it doesn't matter anymore.
Existuje svět.

Lubomír Tomik

 existuje svět
 v němž se držíme za ruce,
 jdeme ulicí
 a na ničem
 už nezáleží.from the collection of Veronica and other poems / 2016 /

Víly. Fairies.

Fairies.

 Lubomír Tomik

 The fairies took You from me,
 both,

 as in the masks of the Venetian carnivals,

 like horses
      to the depths of the gallop,

 seconds
      intervals,

 thoughts that may have shattered,
      but which did not turn black at night,

 rowboats,
         which have never failed,

 fairies,
 fairies,

 let's lose Our breath together.

PS: This article will be written all day... I will add more and more pieces of the puzzle to it. Finally, when I put together Friday's recordings from Lake Balaton, there will be an audio version of this poem …. for You. 
1.Time is : 9:53.
2.Time is :11:50
3: Time is 12:52 and we go to the finals


Víly. Fairies. Pro Tebe. For YOU. 29.1.21, Winter Lake Balaton, Czech, Nový Hrozenkov.

When I read my poem „Fairies“ for You and recorded it on a dictaphone, I had THIS view, …sitting on a wooden bench, under a snowy shelter ,cup of hot coffee,

in my heart You…. that’s all I have, my Goddess…YOU.

Víly.

 Lubomír Tomik

 Víly mi Tě vzaly,
 obě,
 jak v maskách benátské karnevaly,
 jak koní
      do hlubin cvaly,
 vteřin
      intervaly,
 myšlenky které možná oprýskaly,
 které však nocí nezčernaly,
 veslice,
 které nikdy neztroskotaly,

 víle,
 víle,

 ztraťme spolu dech.

Na hostině těla. At the feast of the flesh.

Hudebníci | VENDY atelier
….všechny hudebníky shodila do propasti….
At the feast of the flesh. Na hostině těla.


At a body feast.

Lubomír Tomik

all musicians
threw into the abyss,
all wrinkles
hugged the squirrel,

SHE

the palm slid behind the pleats of the skirt,
cold and distant temptation,

                         at body feast.

Kráčím dny.

Kráčím dny. Čteno pro Tebe, 29.1.2021, Balaton, Nový Hrozenkov.

I’m walking for days.


Lubomír Tomik

The night lost its meaning.

I can take off,
i can fall,
facing the ground,


I’ll get up again,
again
again
again
again,

I lost the thread
in the middle of a maze,
The Minotauros begin to whine,
i won’t let him down

I will not let YOU down.

MINOTAUR (Minotauros) - Bull-Headed Man of Greek Mythology
Kráčím dny.

 Lubomír Tomik

 Noc ztratila smysl.

 Můžu vzlétnout 
 můžu padnout ,
 tváří k zemi,
 znovu vstanu,

 znovu
 znovu
 znovu
 znovu,

 ztratil jsem nit,
 uprostřed bludiště,
 Minotauros začíná funět,
 nezklamu ho,

 nezklamu Tě.

Kódy. Pro Tebe.

Kódy, báseň pro Tebe , i o dnešním dnu na Balatonu, nahráno na diktafon kousek od jezera
Codes.

 Lubomír Tomik

 Peter stood in the still,
 key-um, key, key, unlocked a miracle,
 they are content with the joy of the land,
 naturally acclimatized with a certificate,
 to the temperature of the riot.

 The battlefield is ready,
 Waiting for an order to attack, to follow Boudicea,
 Burning airships fall from the sky shot down by projectiles of your beauty.

 I wanted to tell You,
 I want to be really nice,
 Make you laugh, caress.

 I buried the other guy in the woods,
 In a cave under an overhang.

 Tired in the cold, I warm myself by a pile of hearts,
 again and again every morning I start beating,
 I'm still losing him in the evening,
 I go to sleep with an empty chest.

 This story doesn't end there,
 not even a light carrier,
 not even an armourer,
 With a smile, perhaps a smile,
 a pensive face, a smile, perhaps a smile.

You were beautiful today, incredibly,
 you opened me like a can of tuna,
 tender meat,
 spicy.
čteno pro Tebe dnes, tady,29.1.21, u jezera Balaton, v Novém Hrozenkově, bohužel,, není Balaton jako Balaton, přituhlo…….. read for You today, here, January 29, 21, at Lake Balaton, in Nový Hrozenkov, unfortunately, Lake Balaton is not like Balaton, it has tightened.
Kódy.

 Lubomír Tomik

 Petr stál ve strnulém šeru,
 Klíč-ehm, klíčem, klíčem,odemykal zázrak,
 Spokojeně lkají jsouce zemí srosteni,
 Přirozeně certifikátem aklimatizováni,
 Na teplotu vzpoury.

 Bitevní pole je připraveno,
 Čeká se na povel k útoku, následovat Boudiceu,
 Hořící vzducholodě padají k z oblohy sestřelovány projektily Tvé krásy.

 Chtěl jsem ti říct,
 Chci být skutečně milý,
 Rozesmát Tě ,pohladit.

 Toho druhého chlápka jsem zakopal v lese,
 V jeskyni pod převisem.

 Znavený v chladu se ohřívám u hromady srdcí,
 znovu a znovu mi každé ráno začně jedno tlouci,
 večer o něj pořád přicházím,
 chodím spát s prázdným hrudním košem.

 Tenhle příběh nekončí,
 ani světlonošem, 
 ani zbrojnošem,
 Úsměvem, snad úsměvem,
 zadumanou tváří, úsměvem, snad úsměvem


Dnes jsi byla krásná, neuvěřitelně,
otevřela jsi mne jako konzervu tuňáka,
jemné maso,
kořeněné.

Masterpiece.

Masterpiece.


Lubomír Tomik

He had a ticket,
He stood in line his whole life,
Then he saw the masterpiece with his own eyes:

Girl with loose hair, after bath.

You.

Mistrovské dílo.

 Lubomír Tomik

 Vstupenku měl,
 vystál ve frontě celý svůj život,
 pak spatřil mistrovské dílo na vlastní oči :

 Dívka s rozpuštěnými vlasy, po koupeli.

 Ty.

I’m writing to You from the Moon, right now.

I'm writing to You from the Moon, right now.

Lubomír Tomik

 At this moment I'm writing to You from the Moon,
 there seem to be no Russian bases here.

 The cheese is slushy in places and is no greater pleasure,
 than throwing crumbs of crater lerdammer,
 catching them in the mouth and throwing a goat in the moon's gravity.

 I have to finish, it's time to take my medication.


....ze sbírky básní Mísa vymyšlených ryb /2016/


 
 

 

 V tuhle chvíli ti píšu z Měsíce.

Lubomír Tomik
  
 V tuhle chvíli Ti píšu z Měsíce,
 zdá se ,že zde nejsou žádné ruské základny,
 sýr je místy rozbředlý a není větší rozkoše,
 než po sobě házet drobty kráterního lérdaméru,
 chytat je do úst a metat kozelce v měsíční gravitaci.
  
 Musím končit, je čas vzít si své léky. ....from the collection of poems ,,Bowl of Fictional Fish" / 2016 /

Historie bombardování.

Čtu 19.1.21 uvnitř exponátu letadla L-610 ve společnosti KovoSteel, nedaleko od KovoZoo, pro Tebe…svou báseň Historie bombardování z chystané sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce.
Historie bombardování. History of the bombing.
History of the bombing. 

 Lubomír Tomik 

 Her thighs rubbed against each other
 like falling minarets, 
 she whispered from sleep, 
 she told stories to herself in dreams,
 some were true,
 some fictional 
 and some tasted
 like a grain,
 grain of
       well roasted coffee. 

Historie bombardování.

 Lubomír Tomik 

 Její stehna o sebe třela
             jako padající minarety,
 šeptala ze spaní,
 ve snech vyprávěla příběhy sama sobě,
 některé byly pravdivé,
 některé smyšlené
 a některé, 
    některé chutnaly  jako zrnko
                              dobře pražené kávy.

Tehdy jsem se vracel autem od Tebe.

Vracel jsem se od Tebe.

Lubomír Tomik

 Vracel jsem se autem od Tebe,
 myslel na milion věcí,
 ne na cestu,
 postupně zmizela,ztratila se v lese ,zúžila se
 do křivky EKG
 a když jsem projel
 kolem osvětlené kapličky,
 jako někde v průsmyku Borgo,
 zastavil jsem,
 díval se to tmy před sebou
 a uvědomil si,
 že Tě miluji.I came back from you.

 Lubomír Tomik

 I was coming back by car from you,
 thought of a million things,
  not on the road,
  gradually disappeared, lost in the woods, narrowed
 into the ECG trace
 and when I drove by
 around the lighted chapel,
 like somewhere in the Borgo Pass,
 I stopped,
  watched the darkness ahead
 and realized,
 that I love You.

Černý uhel touhy. Black charcoal of desire.

Black charcoal of desire.

Lubomír Tomik

 Black charcoal of desire,
 hot as a potato
 pulled out of the fire,

 word from the heart of You,
 from the burned eyes,
 from my eyes,
 which
 you wore,
 just
 thrown in pockets.

Černý uhel touhy

Lubomír Tomik


Černý uhel touhy,
horký jako brambor
vytažený z ohně,

slovo z plamenů Tebe,
z očí vypálených,
z mých očí,
které
jsi nosila ,
jen tak,
pohozené po kapsách.

,,Time struck with his hands.“ a poem read in a moving train, yesterday, for You.

Odbíjel rukama čas. Pro Tebe.
I read on this line Staré Město – Uherské Hradiště from my collection of poems Večeře u Minského / 2016 /

Time struck with his hands.

Lubomír Tomik

„He was looking right in front of him,
he made a soft buzzing sound
and time struck with his hands. „

How I would like to take bus
and he saw you beating time with your hands.

Whipping sea onions can begin!

Behind the train windows while reading … I took pictures on the way back …

Odbíjel rukama čas.

Lubomír Tomik

,,Díval se přímo před sebe,
vydával tichý bzučivý zvuk
a odbíjel rukama čas.“

Jak rád bych jel tím autobusem
a viděl Tě jak odbíjíš rukama čas.

Mrskání mořskými cibulemi může začít!

Mokrý písek. Wet sand.

Recorded on November 28, 20 in Lenka Karhanová’s Studio in Uherské Hradiště.

Mokrý písek. Wet sand.

Lectured by Lenka Karhanová / pseud.Magdalena Verneová / http://www.lenkakarhanova.cz
Written by Lubomír Tomik.
From the my collection ,, Večeře u Minského a jiné básně“ / 2016 /

Mokrý písek

 Do díry v mokrém písku dej oprátku kus ruky s dýkou v pěsti,
 a ještě něco tam přidej, 
 něco ze své duše tresti.

 Voda vystoupá výš, 
 vše jen sobě ponechá,
 zamkne svou skrýš .

 Dívka, žena , stařena
 Opona  teď  stržena.

 Ó, 
 to Velké Neznámo.

Už napořád,
jsme v bezpečí.

Wet sand.

Lubomír Tomik.

 Put a noose of your hand ,
with a dagger in your fist,
 in the hole in the wet sand.

 And add something else there
 Something of your soul punishment.

 The water rises higher,
 he just keeps everything to himself,
 locks his stash.

 Girl, woman, old woman,
 the curtain is now torn down.

 O,
 the Great Unknown.

 Forever,
 we are safe.
 

Překvapení.

 Překvapení.

 Lubomír Tomik 

Stín sbíhající se do linií sebeklamu,
vrah i své oběť,
anděl s kápí Ku -Klux -Klanu ,
na všechno jsi odpověď.

Tvé srdce,
blankytný mrak,
na zamračeném nebi s větrníky tornádové oblohy,
Tvé srdce,
bezuzdný meteor podzimních plískanic.

Cinknutí blesku.
hřmot hrotu,
úder tulipánem do gongu v mlžných horách,
 ukřižovaný zvuk,
když se podívám do Tvých očí-

překvapení, 
na náhodou nalezené,
rozesmáté fotce Tebe,
Tebe.

Ty Ty Ty Ty Ty Ty Ty Ty TYO You You You You You You You You 
Surprise.

Lubomír Tomik

A shadow converging on the lines of self-deception,
the killer and his victim,
angel with a hood of the Ku Klux Klan,
you are the answer to everything.

Your heart
azure cloud,
in the cloudy sky with tornado sky pinwheels,
Your heart
unbridled meteor of autumn sleet.

Flash fires.
the roar of the tip,
a tulip strike a gong in the misty mountains,
crucified sound
when I look into Your eyes-


surprise,
found by chance,
laughing photo of you,
You.

Peoytl likes sound … Read underground in the basics of the basilica in Velehrad, for You, real underground.

Za dvacet let uvidíme….sílí, roste, mohutní

Peyotl má rád zvuk. Z chystané sbírky mých básní Mapa kontinentu Tvého srdce.Čteno pro Tebe 11.12.20 v základech baziliky na Velehradě, oficiálně , se svolením.

Recommended music for reading

Peyote likes sound.

Lubomír Tomik

On the way here, on the way here, on the way here,
dress off the buttons, took a step aside and the train numbered the screen
to a cluster of pixels and you were a little angry, there was no reason
a little frown,
it makes You different.

I walked under the constellation Cygnus in those few days,
desire of hope ,disappointment with rage, gratitude ,snail , kiss bruises.

You have everything and I have nothing,
I am a knight from place castle Emptiness,,
crazy man with a wooden sword.

He took a step aside, two man stand at Jack Keouac’s grave,
he was weathered, the sky under a cloud,
black was the color of the cat,
sad face.

You are my deep rose,
we are bound together,

by the web of constellation.

From the upcoming collection of my poems Map of the continent of Your heart. Read and recorded 11.12.20 in the foundations of the basilica in Velehrad, with permission, officially.

For You.

Turn it over to Munich.

Turn it over to Munich.

 Lubomír Tomik

 The barrel of the pistol was an antler cake,
 the barrel of the pistol was a ticket to the ending show,
 the relentless itching of the skin dominated the cockpit,
 backrests soaked with malice.

 The parked crocodile set off,
 he ran after the prey,
 hungrily.

 Girl,
 a girl
 my darling,
 you are his sharp tooth
 you are his clenched jaw,
 you are everything and more.

 Oxygen jellyfish above me,
 they descend to the surface,
 mischievous devastation.

 Turn it over to Munich,
 turn it over to Munich,
 turn your eyes to me,
  turn it around.

 When the engines shut down,
 we are just uninvited guests on the Baalbek terrace, applauding.

 Turn your life to Munich,
  devastating distraction,
 Your beauty is boiling oil,
 flowing down the walls,
 squeaking skin, dancing in flytraps.

 Turn it over to Munich.
 She smiled, pulled the pilot lever toward her, the machine headed for the cool, freezing height,
 transiently
        and vigorously.

 Air… is not needed when I can breathe You,
 You.
 Something is hidden in the perception of time,
 something is hidden in the perception of time,
                              stray root.
 When the darkness opens,
 engulf us,
 we will go despite the time of laughter, we will go to the grove of Persephony,
 light rhythmic chants on the lips.

 You came down to me,
                    from the star.

 Turn it to Munich or not!
 Turn it to the moon,
 we hang ourselves in a balloon basket on his crescent,
 we will spend our lives there, it is ground to dust,
 stray root,
 by swallowing the beating heart of the weasel,
 one can be closer to the Goddess,
 Goddess,
                    Thee.
                    Thee i worship now.I wrote this poem for You, for reading in a special, special place.

Otoč to na Mnichov. Z připravované sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce.

Kdyby jsi věděla.

Natočeno, nahráno, zahráno a čteno pro Tebe, 12.1.21. na Hradisku sv.Klimenta v Buchlovských horách .
Ze sbírky Noční stěhováci /2019/

Lyrics:

If you only knew.

if you knew
if you only knew

what have I done
what have I done

bit you to the bone, to the bone, hungrily and greedily
until it was a mouth,
full of marrow.

Komplexní kremační služby.

Nahráno, zahráno a přitom čteno dnes, 12.1.21 na Hradisku Sv. Klimenta v Buchlovských horách, ze sbírky Večeře u Minského a jiné básně /2016/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradisk… Věnuji Tobě.

Komplexní kremační služby.

Lubomír Tomik

Urno? Kde je Tvé vítězství?
Prachu ? Kde je Tvůj osten?


Přes trojitý krepový závoj cení zuby třetí matka,
vystoupáš nahoru a řekneš:
-,,Ještě minutku ,pane Kate.“

Comprehensive cremation services.

Lubomír Tomik

Urn? Where is your victory?
Dust? Where is your thorn?

Despite the triple crepe veil, the third mother values ​​her teeth,
you go on the steps to the gallows , saying :

,,One more minute, Dear Mr.Executioner „

Doporučeno

In the shadows by Paul Speckmann.

Cíl je……666 shlédnutí.

Chci Ti udělat radost, vykouzlit Ti úsměv na tváři.

Read by Paul Speckmann. https://speckmetal.net/ Written by Lubomír Tomik. Lyrics : https://midianpoet.com/2020/12/25/ve-… Recorded in Staré Město, November 2020. Thanks to Paul for reading from my upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart. Pro Tebe.

Likér z měsíčního světla.

Nahráno se svolením 6.1.21 na hradě Malenovice, čtu pro Tebe svou báseň z připravované sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce, předmluvu ke sbírce úžasně napsala Pavla Jonsson, použití několika svých slov schválil Alan Moore.

Při čtení jsem byl v pravých dveřích, ve zbrojnici.

Vřískající kočičí cirkus.

Báseň ,,Vřískající kočičí cirkus “ jsem četl právě s Tebou a tímhle výhledem , viz foto, v Mikulčicích 29.12.20, ze sbírky Mísa vymyšlených ryb (2017)….. dveře se označovaly vápnem, když přišel mor…a tady , teď ? Sprejem, fixem, kódem, cejchem na varlata ?