Poet Video ,,Imámovi učedníci“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
 Hudba ve videu credit to "Karl Casey @ White Bat Audio" 
Lyrics:

Imam's disciples.

Lubomír Tomik

convoy convoy convoy
co
lo
ny 
suddenly there are more cars than people

Oh, gasoline fumes save us!

Oh, worship the god of Motor!

Oh, oil rigs shining into the Night!

convoy of cars

Imam's officials

Imam's Martyrs
........

Karta je Poustevník. Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Maltézské šachy : JS vs LT

Znovu dnes Dvě Hole.. Míchání karet NEMÁ žádný systém, náhodně…zřejmě není náhodné.
Malchut.

Hudba ve videu credit to“Karl Casey @ White Bat Audio“ Natočeno a publikováno se svolením pana J.S. Děkuji mu za lekce šachu, v květnu jsem nevěděl jak táhnout koněm. Skutečná hra trvala přes patnáct minut, o moc déle už sedět kvůli zranění nohy sedět nemůžu.

Paul Speckmann recording ,,In the shadows“ in Studio Shaark /Video/.

29.9.22 : Paul Speckmann read and recording poem ,,In the shadows “ by Lubomír Tomik in Studio Shaark .Recording is lead by sound engineer Pavel Hlavica.

speckmetal.net

shaark.cz

Spolu se zvukovými efekty bude zahajovat audioknihu ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce“ která se ještě dolaďuje, všechno musí být na 100procent,protože je to pro Tebe.

Metal Poet Video ,, Shock“

Vytvořeno a natočeno ve Studiích Shaark a Midian. Vše spáchal LT.
 Lyrics:
Shock

Lubomír Tomik

shock in the deep
the center of the earth
you get the idea
you hold her gently

what if
what if what if what if

no, in the center of the earth
on the other hand
in the middle of us
softly

what if ?

you never know answer
if you would bite your nails
into my skin
.........................................


Hudba ve videu LZtv Entertainment 
Instrumental Metal Music | Metal Compilation Vol.1 | Royalty-Free
Track: Metal Death by Sinyells
Music provided by Smokinkat Records
https://www.smokinkat.net
Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video ze Studia Shaark.

Natočeno ve Studiu Shaark https://www.shaark.cz/, vytvořeno ve Studiu Midian.

 Lyrics:
History of the bombing. 

 Lubomír Tomik 

 Her thighs rubbed against each other
 like falling minarets, 
 she whispered from sleep, 
 she told stories to herself in dreams,
 some were true,
 some fictional 
 and some tasted
 like a grain,
 grain of
       well roasted coffee. 

Hudba ve videu z Archivu BBC , volně k použití pro neziskové projekty.

Resistence Poet Video

Vytvořeno ve Studiu Midian. Credit to music "Karl Casey @ White Bat Audio"
Lyrics :

Resistance movement.

Lubomír Tomik

we are words
we are words in a resistance movement
You
We

the clouds sweat despite the winter

The Alamo of Cat Guts

we are words
we are words in a resistance movement
We
You

a thousand days I call to heaven
there is only someone petrified

I'm gonna have to start screaming
I am nobody

..........

Poet Video ,,Želví krunýř.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Napsal,natočil,čte LT .Hudba ve videu
Track: The Animal Inside (Instrumental) by Sinyells 
Lyrics:

We never found an abandoned ship,
we never found an abandoned ship

shoes would like to step
they would like to dance
tap dancing
jump

mistletoe was so close
that all you had to do was reach out your hand

we never found an abandoned ship
we never found an abandoned ship
cabins full of emptiness

we are passengers
   on a tortoise shell

Music provided by Smokinkat Records
https://www.smokinkat.net

Poet Video pro Tebe ,,Poslední malina.“

The last raspberry.

Lubomír Tomik

your lips
last raspberry

the thorns stuck the lips together,
they gripped them like an icebreaker in the depths of the North

wilting sweetness crushed by autumn

after all, the sun can rise again!

…………………………………

Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Rock Poet Video ,,Elektrárna ?“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Napsal, četl, natočil LT. Zvukový efekt elektřiny zakoupen ve formátu .waw Hudba ve videu volně k použití ▼ Credit the Artist ▼ Track: The Reflection by Sinyells Music provided by Smokinkat Records https://www.smokinkat.net LZtv Instrumental Metal Music | Metal Compilation Vol.1 | Royalty-Free Nejsem držitelem autorských práv.

Lyrics:

A power plant?

Lubomír Tomik

invent a power plant
hum of condensers day and night

imagine the dry crackle of electric shocks

invent a power plant
snakes in Dendera

make up what You want
just be with me always

Poet Video v esperantu !

Vytvořeno ve Studiu Midian, čte L.Tomik,překlad do esperanta Miroslav Malovec. Za výslovnost děkuji Ing.Libuši Dvořákové z Muzea Esperanta. Záběry digitální kamerou KT lety pořídil LT v roce 2005 v Bzenci -Přívozu. Pokus o melodii LT . Lyrics: 
Super valoj mateniĝas

Lubomír Tomik / do esperanta přeložil Miroslav Malovec /

super nia vivo ŝajne regas tenebro,

super valoj tamen mateniĝas

ni estas fortikigitaj en citadeloj,

krudaj rifuĝejoj de propraj animoj

super valoj mateniĝas

ni atendas en keloj,

ĝis la muroj disfendiĝos,

ni atendas trezorojn kaj sekretojn,

tamen,

daŭre

ni atendas

super valoj mateniĝas

sed iu forgesis nin en la subterejo,

super ni kave sonas hufoj de reĝaj ĉevaloj,

kaj kiam ni atendas ,

plej bonas ion fari,

super valoj mateniĝas

ni iru renkonten al la mateniĝo,

lasante nenion al tenebro kiel predon,

la tero malfermiĝos,

la muroj falos,

la tenebro malaperos kvazaŭ neniam estinte

ĉar super valoj mateniĝas

kaj ni havas esperon,

ni havas unu la alian.
.........

It is dawning in the valleys.

Lubomír Tomik


darkness seems to rule our lives,
in the valleys it still dawns

we are fortified in fortresses,
harsh refuges of our own souls

it is dawning in the valleys

we are waiting in the cellars,
when the walls open,
we are waiting for treasures and secrets,
yet,
still
we are waiting

it is dawning in the valleys

but someone forgot us underground,
the hooves of the horses of the kings roar over us,

and when we wait
 the best the best is to do something

it is dawning in the valleys

let's meet the dawn,
let's not leave anything in the dark,

the earth opens,
the walls fall,
the darkness disappears as if it never was

because it is dawning in the valleys

and we hope,

because

   we have each other.

Na dolinách svítá.

Lubomír Tomik / do esperanta přeložil Miroslav Malovec /

nad naším životem zdánlivě vládne tma,

na dolinách přesto svítá

jsme opevnění v tvrzích,

drsných útočištích vlastních duší

na dolinách svítá

čekáme ve sklepeních,

až se zdi rozestoupí,

čekáme na poklady a tajemství,

přesto,

stále

čekáme

na dolinách svítá

ale někdo nás zapomněl v podzemí,

nad námi duní kopyta koní králů,

a když čekáme ,

nejlepší nejlepší je něco dělat,

na dolinách svítá

pojďme vstříci svítání,

nenechejme tmě nic napospas,

země se otevře,

zdi padnou,

tma zmizí jako by nikdy nebyla

protože na dolinách svítá

a my máme naději,

máme jeden druhého.
.....

Poet Video pro Tebe ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce.“

,,Let passion ring from every lyre !“ Alan Moore.

Vytvořeno ve Studiu Midian. Již brzy.

lyrics: Pavla Jonssonová, Alan Moore , Paul Speckmann, Veronika, Lisa Marshall, Natalia Castelluccio, Miroslav Malovec, Tomáš Nosek, Dagmar O., MidJourney

Děkuji Vám, bez Vás by tato kniha nikdy nevznikla.

Hudba ve videu : Song: Ivan Shpilevsky – The Time (No Copyright Music)

Jenny z aplikace Clipchamp

A karta Crowleyho Tarotu na publikaci promo videa je …..

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video pro Tebe ,,Hejna.“

Flock.
Lubomír Tomik

flock of indian summer
heading across the ocean
     heading

flock flocks, lips in a smile

charred or rancid,
missed opportunities

lips in anger

hesitant shooters,
charred lips in a smile

the day fades
She tore him to pieces

lips in a smile of fury flock

flies around
and they are gone

Podívej, koho jsi stvořila.

Nahráno pro Tebe. Bez úprav. Příprava na čtení  audioknihy Mapa Kontinentu Tvého Srdce ve Studiu Shaark...čtení..tady je to zpaměti, slova mi tam uvázla. Stačí, že na Tebe myslím. 
Lyrics.

History of the bombing. 

 Lubomír Tomik 

 Her thighs rubbed against each other
 like falling minarets, 
 she whispered from sleep, 
 she told stories to Herself in dreams,
 some were true,
 some fictional 
 and some tasted
 like a grain,
 grain of
       well roasted coffee.
Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video ,,On request.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Obraz ve Vinárně Zlatá Vína ve Starém Městě.
Autor obrazu: Jan Čumpelík.  

Na přání.

Lubomír Tomik

nech si zdát,
někoho si přát

nech si zdát,
nech si karty rozdat,
s nimiž se nedá hrát

není o co stát,
právě takové, 
to máme rádi,
nejtěžší

....
Hudba ve videu Free Sad Piano Type Beat - "My Story" | Emotional Piano Instrumental 2022 , k použití zdarma pro neziskové účely, čte Jenny z aplikace .

Čínský znak na Králově stole.

Vyrobeno ve Studiu Midian…Mapa již brzy. Pokus o melodii LT. Clive Barker,cenobit,mapa,Buchlovské hory.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci promo videa je… https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi

Z výkladu karty ,,Pokud vás tato karta přitahuje, znamená to, že byste rádi vykročili novým směrem s osobami narozenými ve Lvu, případně že se v období Lva vydáte holí novým směrem při práci na tvůrčích projektech.“ To bych tedy rád vykročil, to ano. Případně mě Lev sežere.

Lady from Dubai.

Fotografie od Aleksandar Pasaric na Pexels.com

……….

Napsáno, Načteno,Nahráno, ….ve Studiu Midian pro Lady z Dubaje.
Hudba v pozadí ,Trypticon , skladba Boleskine house. Jen tak, protože .Nevím, najednou jsem držel rekordér a posílám Ti vzkaz:

Lady from Dubai.

Lubomír Tomik

in some other life
She serves Dubai in the morning

She will spread the curtain at the height of the clouds,
all crystal like Herself

and Her burqa is not
you don't have any

decoction of green cones,
carries the tantalizing scent of Her skin
......

Šest Pohárů. Rozkoš.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Někdy Crowleyho Tarot, někdy má pravdu.

V květnu mi někdo řekl -Tarot, to je docela na palici, jak to vychází, že ?-

To ,,někdy“…je docela často.

Poet Video pro Tebe ,,Gregory Corso za Noci“

Natočeno, čteno nahráno ve Studiu Midian.Zvuky noční savany, lva a krokodýlů nilských z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové projekty. Lyrics:
But I Do Not Need Kindness
Gregory Corso , reading by Lubomir Tomik

1
I have known the strange nurses of Kindness,
I have seen them kiss the sick, attend the old,
give candy to the mad!
I have watched them, all night, dark and sad,
rolling wheelchairs by the sea!
I have known the fat pontiffs of Kindness,
the little old grey-haired lady,
the neighborhood priest,
the famous poet,
the mother,
I have known them all!
I have watched them, at night, dark and sad,
pasting posters of mercy
on the stark posts of despair.
 
2
I have known Almighty Kindness Herself!
I have sat beside Her pure white feet,
gaining Her confidence!
We spoke of nothing unkind,
but one night I was tormented by those strange nurses,
those fat pontiffs,
The little old lady rode a spiked car over my head!
The priest cut open my stomach, put his hands in me,
and cried:--Where's your soul? Where's your soul!--
The famous poet picked me up
and threw me out of the window!
The mother abandoned me!
I ran to Kindness, broke into Her chamber,
and profaned!
with an unnamable knife I gave Her a thousand wounds,
and inflicted them with filth!
I carried Her away, on my back, like a ghoul!
down the cobble-stoned night!
Dogs howled! Cats fled! All windows closed!
I carried Her ten flights of stairs!
Dropped Her on the floor of my small room,
and kneeling beside Her, I wept. I wept.
 
3
But what is Kindness? I have killed Kindness,
but what is it?
You are kind because you live a kind life.
St. Francis was kind.
The landlord is kind.
A cane is kind.
Can I say people, sitting in parks, are kinder?

 

Gregory Corso. The last gangster /reading by Lubomír Tomik /

Waiting by the window
my feet enwrapped with the dead bootleggers of Chicago
I am the last gangster, safe, at last,
waiting by a bullet-proof window

I look down the street and know
The two torpedoes from St. Louis
I've watched them grow old
...guns rusting in their arthritic hands

Thriller Video for You ,,Mouse trap.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Lov na myši se zvrhnul. Hudba ve videu:
Suspenseful Epic Killer Horror Chase Music – Hans Zimmer Style – No Copyright – Royalty Free FesliyanStudios Background Music Zvuky z Archivu BBC , konkrétně :African Grey Parrot (Psittacus Erithacus) – Bird calling „Come along, action, oh how funny, ha ha ha…thank…thank you very much…olala and: Mixed – Hawker Harrier Jump Jet, taking off vertically.
http://www.midianpoet.com
Obrázek ve videu , akryl na plátně LT , dráha hvězd Siria.

Poet Video pro Tebe ,, Pokrmy kolibříků.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Hudba ve videu z aplikace Clipchamp, volně k použití. Zvuk zvonu z Archivu BBC , konkrétně: Ringing Bell - Echoing notes from ringing bell. Some chatter from people in background. Lyrics:

Hummingbird dishes.

Lubomír Tomik

serves mass
          in the Cathedral of You

just the two of us in the pews

after all, are we not the tastiest dishes ?
day and night
good and evil
You and I


mass is served and the bell is rung,
node
of snakes
head
...........................................................

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Poet Video pro Tebe ,,Zimní jablko.“

Vytvořeno ve Studiu Midian, song Rock and Roll Jeans z aplikace Clipchamp, volně k použití.
Lyrics:

Winter apple.

Lubomír Tomik

rolling down the slope
they rush into the craters of the Moon
fly through the canyons of Mars
it is impaled on the probe's antenna beyond the boundary of the known universe

the woman from the golden plate comes to life
and takes a bite with relish
to the winter apple,
in places
where everything is possible
and where it is not

 where are you
 where are you not
and where you are not and where you are
...................

Poet Video pro Tebe ,,Srdce v Čokoládovém Království.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Samostatně stojící trojkřídlá patrová budova situovaná v ulici Svatováclavská v Uherském Hradišti. Objekt byl vystavěn v letech 1926-1929 podle projektu Františka Šnajdra a kolaudován 14.6.1929. Budova je vybavena monumentální vstupní částí, vyzdobenou sochařem Jaroslavem Horejcem.

Lyrics:

Hearts in the Chocolate Kingdom.

Lubomír Tomik

Pythagoras wraps You in the mantle of reality,
after all, we are not and will not be just reliefs on facades,
man and woman in the distance, height, depths
without movement

stiff as statues in silent screams
in silent smiles
in silent black and white films

nothing is clear, simple,
good and evil and good and evil and good and evil and good and evil and good and evil and good and evil good evil collapse
what keeps the breath going on and on

the heart in the chocolate kingdom wanders like the eye of the camera
back and forth,
looking for

You

Something on My Mind by Broke in Summer https://soundcloud.com/brokeinsummer Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0 Free Download / Stream: https://bit.ly/3QtAmkX Music promoted by Audio Library https://youtu.be/k9vAwwT5-ZQ Info: Title: Something on My Mind by Broke in Summer Genre and Mood: Hip Hop & Rap + Inspirational

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1057-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-disk

Poet Video pro D.O. ,,Zástupy.“

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12
Pražský orloj natočila D.O., děkuji za video ! Zbytek vytvořen ve Studiu Midian. Lyrics:
Crowds

Lubomír Tomik

multitudes
cuckoo
alarm clocks
roosters crowing
millions of touches
whispering
tickling
millions of astronomical minutes across the ages
II.
past
dream
presence only
future,
shrouded in a cloud of seconds,
which are slowly eroding our lungs
out of the trenches
breathe of smell of the years
dreams are also intangible,
the blues of glittering fairy blouses

Poet Video ,,Modely“ pro Tebe

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12
Vytvořeno ve Studiu Midian, natočeno na Velehradě. Skládačka, kde dílky zapadly do sebe, slova psaná i čtená, kytara,zvuky z archivu BBC, LT pro Tebe.
Lyrics:

Models.

Lubomír Tomik

temple models,
real estate models,
smiles
and lies

later you realize what's going on
who where on which side

bed,
beaches,
the grave lies

You and Me models

nail, nails, nail,
striped perforated umbrella,
against sadness

You, my world

Poet Video pro Naďu ,,V mandragoře.“

Vytvořeno ve Studiu Midian , načteno na Velehradě
lyrics:

In mandrake.
Lubomír Tomik

In a Spanish galleon,
in the iron maiden
we serve the rituals of the days with determination
in the ice,
in fire
day after day,
in the planes of probabilities
in mandrake,
in the melting world
in the mandrakes,
desires.

Pokus o hudbu Chrome Music Lab LT

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12