Orientální reportáž. / PRO TEBE /

Fotografie od GEORGE DESIPRIS na Pexels.com
Oriental reportage. / PRO TEBE /

Lubomír Tomik

the changes in Tiger's diet were shocking,
without blinking enjoyed eating Chinese boat at the mouth of the river with sailors

swallow the Moon with traces of Neil Amstrong,
the photo traps caught him hesitant between the Milky Way dessert
and the addition of Pluto

smash me with the remnants of His feast on my head,
to the bone gnawed Mercury,
Neptune free of the marrow,
throw comets and stardust at me!

,, And that was Oriental reportage, our reporter straight from hell, without YOU! "
Fotografie od Gabriele Brancati na Pexels.com
Orientální reportáž. / FOR YOU /

Lubomír Tomik

změny v Tygrově jídelníčku byly šokující,
bez mrknutí oka si pochutnal na džunce v ústí řeky i s námořníky

spolknul Měsíc i se stopami Neila Amstronga,
fotopasti ho zachytily váhajícího mezi dezertem Mléčné dráhy 
a přídavkem z Pluta

třískni mne se zbytky po Jeho hostině po hlavě,

až na kost ohlodaný Merkur,

Neptun zbavený morku kostí,

házej po mě komety a hvězdný prach !


,,A to byla Orientální reportáž , náš reportér přímo z pekla, bez TEBE ! "


Fotografie od Martin Martz na Pexels.com

Pluto kidnapped Persephone. /For You /

Pluto unesl Persefonu. / Pro Tebe /

Pluto unesl Persefonu. /Pro Tebe/

Lubomír Tomik

Pluto unesl Persephonu
a zasadil ji mezi půlnoční růže,

s tajemným úsměvem na rtech se zeptal:

-Kdo chce žít v prázdné galerii snů,
kdysi tak barevných, kdysi tak čerstvých, kdysi tak nádherných, kdysi tak bujarých, bez konce ?-

Každá myšlenka na Tebe je trn růže -do slabin,

každá myšlenka na Tebe je plod- nezralých jeřabin,

elixír z bobulí tisu,
jedový šíp.

Pluto unesl Persephonu
vzala ho amforou po hlavě,
usmála se ,
krásná, zkušená laňka, mizející v mlází


a ano,
však víš,

buďme ty mrchy,
               bohaté v lásce.Pluto kidnapped Persephone. /For You/

Lubomír Tomik

Pluto kidnapped Persephone
and planted Her among the midnight roses;

with a mysterious smile on his lips, he asked:

-Who wants to live in an empty dream gallery,
once so colorful, once so fresh, once so beautiful, once so exuberant, endless?-

Every thought of You is a thorn of a rose - to the groin,

every thought of You is the fruit of unripe rowans,

yew berry elixir,
poison arrow.

Pluto kidnapped Persephone,

She took him over her head with an amphora.

She smiled ,
beautiful, experienced doe, disappearing in copse


and yes,
 You know,

let's be the bitches,

rich in LOVE.

Written today, photographed today.

Thanks to Alan Moore for the last two verses, it fell into place, suddenly it was there, it is not the exact wording of your sentence, I will ask for consent . Thanks.

Kostel svatého Petra z Alkantary (Karviná) – Wikipedie (wikipedia.org)

And now, lets make a video …. reading on the spot,yeah.