Romantické tipy pro ženy.

Fotografie od Olya Kobruseva na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

There is no planet B.

Lubomír Tomik

there is no planet B,
there is no life without You

just empty space,
only life flows between fingers

like sand in an hourglass,
no one wants to add its content,

no hasty sprinkling of grains into reality,
no sharp memories cutting edges

romantic tips for women
romantic tips for men

what if I poured dust from the stars and words and the rubble of seconds into the hourglass,
romantic tips for everyone

never leave the other one,
maybe it's a last chance

there is no planet B, no plan P,
no life L,
just NOW.

NOW

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Není žádná planeta B.

Lubomír Tomik

není žádná planeta B,
není život bez Tebe

jen prázdný vesmír,
jen život protéká mezi prsty

jako písek v přesýpacích hodinách,
a nikdo nechce doplnit  obsah,

žádné unáhlené sypání zrnek do reality,
žádné ostré vzpomínek břity

romantické tipy pro ženy,
romantické tipy pro muže,

co kdybych do přesýpacích hodin nasypal prach z hvězd a slov a drtě vteřin,
romantické tipy pro všechny,

nikdy druhého neopouštějte,
možná je to poslední šance,

není žádná planeta B, žádný plán C ,
žádný život Ž,
jen TEĎ.

TEĎ
Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov na přivítanou je : ,,Šestka pohárů“

Crowley - sestka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Venuše.

Venuše.
/pro Tebe, jedno slovo pro všechno,Ty/

Lubomír Tomik

Venuše přistála na Venuši,
Venuše se snesla do venuše Venuše,
Venuše sestoupila po venuších

venušivá
venuší
venušině
venuší

venušuji Tě,
celým venuším venuš
Venuše
Venuše
Venuše

Venuše na Venuši Venuší,
nádherná Venuše.
Venus.
/ for you, one word for everything, You /

Lubomír Tomik

Venus landed on Venus,
Venus descended into Venus,
Venus descended on Venus

venous
venus
Venus
venus

I Venus You
the whole venus venus
Venus
Venus
Venus

Venus on Venus Venus,
beautiful Venus.

,, Venuše“… ještě nikdy…

..jsem nezkusil postavit báseň na jednom slově, které znamená všechna slova, jak jinak, myslel jsem na Tebe a …

,, Venuše.“

Tohle jsou výjímečné chvíle, díky Tobě můžu zažít… nevím,je to jako trans, odtržení od reality,jako červí díra do Ideaspace, Kontinent Tvého srdce .

Moon baby.

Read and recorded For You 19.1.21 ,in exhibit L-610 in the company KovoSteel, Staré Město. From the upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart, For You my girl.
Moon baby.

Lubomír Tomik.

You step on the right foot, you get up
and goVERnments are falling,

You look in the mirror and the prime ministers are shaking their heads
gunpowder from ancient mistress powder puffs,

A touch of BEAUTY brightens the planet,
months collide and dust
from their rains it will coVER you from head to heel,

to the heel,
BEAUTY
You took the upper hand, i feel.