…a karty na dnešní den jsou rozdány.

První z nich byla ,,Slunce“ na publikaci básně pro Tebe a ostatní…můžeš si vybrat, jen já vím :

Ty, Minulost, Publikace, Přítomnost, Budoucnost, Dnešní den, a …,,Rytíř Pohárů“ v tento velmi důležitý den :

,,Rytíř pohárů představuje mistrovství věrného citu, citové štědrosti a nepodmíněné lásky. Rytíř pohárů nám také připomíná, že ničím nepodmiňovaná láska, tj. přijímání všech a všeho bez výhrad, má spolu s pozitivním přístupem moc uzdravovat. :“

666, naše číslo, samozřejmě nechybí.

Tři karty…

…které změní všechno.

Vzhledem k zdravotním problémům jsem na křižovatce cest , tedy žádám o radu Crowleyho Tarot:

Fotografie od RODNAE Productions na Pexels.com
Fotografie od Anete Lusina na Pexels.com

Dnešní den.

Crowleyho tarot – Malá arkána – Hole


Rytíř Holí

MISTROVSTVÍ VIZE A VNITŘNl SÍLY

Rytíř holí je oddán principu duchovního růstu a vývoje. Je to vidoucí rytíř, který si stojí za svým stanoviskem, bez ochoty cenzurovat nebo potlačovat něco z toho, jaký opravdu je. Osedlal si koně jednorožce, symbol vize a inspirace, který má vyšší význam a cíl. Je zobrazením hlubokých vnitřních proměn, které je schopen pojmenovat. Je bytostí, která hledá nové světy a která v nitru uzřela významný obraz, k jehož uskutečnění hromadí veškerou svou energii.
Rytíř holí třímá v ruce pochodeň, Eso holí, aby spálil všechny překážky a zábrany, které by mu mohly stát v cestě za uskutečňováním jeho vize. Je schopen zbavovat se starých představ a ctít změnu v pojímání sebe sama a ostatních, což zosobňuje brnění se vzorováním hadí kůže. Postupuje odhodlaně kupředu, otevřený vjemům a novým vhledům, které napomohou jeho hlubokým vnitřním a následně i vnějším změnám.

Výklad Rytíře holí

Rytíř holí představuje mistrovství v dosahování předurčených cílů a změn, které jsou inspirovány nejhlubší podstatou nás samých. Tento symbol je spojován s lidmi narozenými v ohnivých znameních Berana (21. března – 21. dubna), LVA (21. července – 21. srpna) a Střelce (21. listopadu – 21. prosince). Tato období jsou příznivá k započetí něčeho nového a nebo k tomu, abychom se vydali novou cestou. Tyto příležitosti, jakož i možnosti uskutečnit své vize novým způsobem, k vám přijdou od značně starších mužů a nebo osob narozených v ohnivých znameních. Případně v období ohnivých znamení zakusíte silné zaměření na určitý cíl nebo se vám vyjasní směr vaší další cesty.

Pro ženy je Rytíř holí ztělesněním sebeprosazení, kterému nic nezabrání v tom, aby byla vize uskutečněna. Tato schopnost je vlastní mužskému aspektu jejich duše, zvanému animus.

TY: AEON : WOW::::::::. : ,,Osoby narozené ve Lvu (21. července -21. srpna) budou zrcadlem vaší potřeby projevovat tvořivost ve všem, nač sáhnete. Případně nastane vhodný čas k vyřešení starých záležitostí se zrozenci ve Lvu, nebo je možné, že se rozhodnete přijmout novou příležitost, kterou vám přinesly osoby narozené v tomto znamení.“

Budoucnost: Devítka Pohárů.

Pojďme na to.

Fingers in

Fotografie od ROCKETMANN TEAM na Pexels.com
Fingers in


Lubomír Tomik


fingers in
past
 future
  inside the chest

tingling on muscles and ribs,
arteries are keys
and brain,
launches near-range missiles,
 releases them with silos with full force

fingers on the triggers,
            are squeezing them furiously


Sirens are enchanting Odysseus' men right now

from the ship came a high mysterious rib artery tone,
dark as aftershave disappearing in the sink drain,

Sirens passed out,
they were awakened by a strong gust of wind,
gust,
the ship was long gone, fingers reaching for the horizon,
they grabbe mast and shook the ship from a height

sailors fell on the rocks,
and crash and broke,
the last Odysseus,

You spread my mouth with your fingers and disappeared in them,

You are inside and you are camping there,

the remains of the Wicker Men are smoldering around,

nobody wants to go anywhere
don't leave
You are rooted in me
You are Yggdrassil, to whom I make sacrifices daily
and look up into the clouds,

if I don't see your shadow.


Prsty v

Lubomír Tomik

prsty v
     minulosti
        budoucnosti
uvnitř hrudního koše

brnkání na svaly a žebra,
tepny jsou klávesy
a mozek,
odpaluje rakety blízkého doletu,
vypouští je ze všech sil ze všech sil

prsty na spouštích,
zběsile je mačkají 

Sirény učarovávají Odysseovým mužům právě teď

z lodi se ozval vysoký tajemný žeberní tepenní tón,
temný jako pěna po holení mizející v odtoku umyvadla,

Sirény omdlely,
probudil je až prudký poryv větru,
poryv,
loď byla dávno pryč, 
    prsty sáhly za obzor,
chytily ji za stěžeň a z výšky třásly lodí

námořníci padali na skály,
tříštili se, 
poslední Odysseus,

prsty jsi mi roztáhla ústa a zmizela jsi v nich,

jsi uvnitř a táboříš tam,

kolem doutnají zbytky Proutěných mužů,

nikdo nechce nikam odejít,
neodcházej,
zakořenila jsi ve mě,

jsi Yggdrassil, k němuž denně přináším oběti
a vzhlížím do mraků,

jestli nespatřím Tvůj stín.
Fotografie od cottonbro na Pexels.com