Živé vysílání z Kolapsu.

……

Kolaps.

Lubomír Tomik

kolaps je něco co nemůže nikdo chtít,
ležet a nemoct se pohnout,
zírat otevřenýma očima do stropu

kolaps je rána pěstí do žaludku po dobrém jídle,
 kolaps je lhaní do očí
kolaps je chtěná ztráta paměti
 kolaps je dlouhé lože šest stop pod zemí v jarní půdě
kolaps je doktor který nechá nůžky v břiše
 kolaps je úsměv prodavače který tě obere o všechno

nejhorší správné slovo je BEZMOC,
ležet a nebýt ani mrtvý,
ležet a nebýt s Tebou


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Collapse.

Lubomír Tomik

collapse is something no one can wish for
lying down and sick of moving
staring with open eyes at the ceiling

a collapse is a punch to the stomach after a good meal,
 collapse is lying to the eyes
collapse is a willful loss of memory
 a collapse is a long bed six feet underground in spring soil
collapse is the doctor who leaves the scissors in the stomach
 collapse is the salesman's smile that robs you of everything

the worst correct word is POWERLESS
lie down and not even be dead
to lie down and not be with You
.......

,,Tři Hole." ,,Ctnost."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1004-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-holi

PS: Nejde o to, že bych nemohl psát, nemohl něco tvořit, jsou rozdělány desítky projektů , spolupráce s báječnými lidmi, nejde o nějaký pitomý ,,spisovatelský blok“ to je jen pohádka pro malé děti a strašání ostatních, jde o to, že právě tady ležím nejenom já, ale i fyzická hranice, kterou nejsem schopen kvůli zranění překročit.

Dostal jsem na policii kus papíru , je to už před dvěma lety, stálo tam : ,, Pro oběti trestného činu.“

Nejsem žádná ,,oběť“, mám zuby a dokážu kousat.

Klid, pomalu a znovu, úmorné vedro a teploty nad 35 stupňů Celsia moc nepomáhají, navíc jak všichni dobře víte, je tady ,,normální život“ , úřady, jídlo.

Na chvíli omezím publíkaci z deseti a více článků na podstatně méně, také není potřeba informovat o tom, ,,že někdo stěhuje skříň“ jak jsem kdysi zažil , na ,,Knize Tváří“, než byl můj účet zrušen.

,,Publíkaci“. To je slovo.

Živé vysílání z kolapsu je kolaps sám, jde o to nevzdat se a nebýt sračka.

Ať se Vám všem daří, buďte kreativní a važte si každé vteřiny, jednou čas dojde, jednou písek v přesýpacích hodinách spláchne vlna bolesti.

,,A teď něco úplně jiného !“ říkal John Cleese.

Invaze do pokladen!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Řízená torpéda.

Lubomír Tomik

,,Obsaďte pokladny ! „
křikla mladá žena do vysílačky za jedinou otevřenou pokladnou v supermarketu,
nebylo to v Californii

nebyl tam ani Garcia Lorca,
ani Ginsberg
ani Ferlinghetti

ale ani Ty

obsadila jsi pokladnu někde jnde,
a vedeš lítý boj
nikdo nebere zajatce,
takže se nevzdáváš

,,Odvolávám, řada se zmenšila ! „
Ve vysílačce to zachrastilo .


,,Dobrý den !“
Usmála se ,
skoro jako Ty,
skoro.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Guided torpedoes.

Lubomír Tomik

,,Occupy the cash registers! „
shouted a young woman into the radio behind the only open cash register in the supermarket,
it wasn’t in California

Garcia Lorca wasn’t even there
nor Ginsberg
nor Ferlinghetti

but neither do you

you captured the treasure somewhere else
and you are fighting a bitter battle
no one takes prisoners
so You don’t give up

„I cancel, the line has shrunk! „
It rattled on the radio.
,,Good day !“
She smiled ,
almost like you
almost.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu jsou Tři Hole - ,,Ctnost."

Původně měl článek být článek půlnoční, plný fotek, audioverze, čtení ze Studia Midian, drobných ozdob a slov – přes podělanou bolest v rozbitém koleni a pod prášky je svět malinku jiný..neoklamu ani karty – z výkladu karty ,,Ctnost.“ :

To nám má také připomenout, že bychom se neměli pouštět do ničeho nového a že je třeba vyčkat, dokud nepocítíme, že mysl, srdce a činy jsou v jednotě.

Teď rozhodně nejsou, jediné co mě ovládá je bolest vztek a smutek, proklínám chlapa který mne srazil automobilem a s ním všechny lháře obou pohlaví , hráče na Boha, však ona se ta hra jednou otočí proti vám, buďte si jisti.

…Tedy…aspoň ,,Obsaďte pokladny ! „

To nám má také připomenout, že bychom se neměli pouštět do ničeho nového a že je třeba vyčkat, dokud nepocítíme, že mysl, srdce a činy jsou v jednotě

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1004-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-holi

Načteno.

Ve Studiu Midian.

Pro Tebe, hlavně ten konec…úsměv, prosím !

lyrics:

The roads were narrow...

Lubomír Tomik

...and steep rocks

on the surface of the leaves,
tension moaned between the braids of veins

the richness of life is hidden in the NOW
not in THEN
but it's always AFTER those moments are gone

but you don't know about them because you are most alive and you don't know about it

for us the world is not a crime scene
for us they are the ruins of ancient temples,
danger and desire
something like

suffocating an owl with words and reviving it,
hot sighs of breathing skin,

the roads were narrow, steep,
valley deep

but just....YES! YES! YES! YES!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXX
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Vzhledem ke spodní části obrázku, Crowleyho Karty nelžou, asi potřeboval taky UltraCod, žádná velká sranda, ovšem pro Tebe… takhle vzniká většina věcí a nemám je pod kontrolou, jen začátky a pak zmizím v IdeaSpace a…. ANO !

Konec zápasu Šance vs. Bolest.

Autor fotografie PL.
Díky.
Když mi ji včera poslal, nečekal jsem , že fotku části nádraží v Uherském Hradišti použiji takto, ale je výmluvná.

Dnešní chvíle je pryč, stav zápasu Šance : Bolest skončil 0:1.

Pravděpodobně se nebude už nikdy opakovat, přesto , pořád je to příběh a ten má dobré i špatné chvíle.

Nedá se vyhrávat donekonečna, spíš je důležité se nevzdat, nikdy by nevzniklo toto.

Pro Tebe :

Vidíš tam také jako já, kačera Howarda ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Napsáno a nahráno právě teď v 18.00 ve Studiu Midian, prášky proti bolesti mají nečekaný efekt.

V 18.00 jsem měl odjíždět, nejde to.

Zvuk v pozadí při čtení pochází z Archivu BBC ,volně dostupné pro neziskové účely , konkrétně :

Spot Effect – Space battle. (Space Fantasy Spot Effect.)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Frank Cone na Pexels.com Podle legendy o Orionu, dvě hvězdy drží tu uprostřed v zajetí a….

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Visits from elsewhere.

Lubomír Tomik

the other two hold her captive,
then they nail it to the edges of black holes

they glide across the night sky
beyond event horizons

Those one stars!

You will bone me and
 hang my skin in the sun,
 catch her on a line of clothespins,

You one!

Smile ,
it is not my fault,
that you are everywhere,
Honey! 🙂  

/in czech is rhyme on the end of poem -  ,,za to" ...and ,,zlato", in english its the honey and smile. So ...smile ! :)/ 
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je... ..jsou ,,Dvě Hole."


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi

Posílám Ti maliny a ,,Lidi z masa a kostí.“

Jak bylo řečeno v jedné z posledních lékařských zpráv :

– Pod clonou léků proti bolesti. –

Víš, co se mnou děláš?

Neumíš si představit…

Příběh, pořád.

Nejstrašnější napsaná slova. Ivan Goran Kovačič -,,Jáma.“

V českém překladu Luďka Kubišty.

Po třiceti letech, kdy jsem ji poprvé četl, u Vojenského útvaru Civilní Obrany v Bučovicích , při základní vojenské službě.

Co je to třicet let ? Nic, ta hrůza je stejná. Co může člověk člověku udělat.

Čteno a nahráno ve Studiu Midian, za zvukového doprovodu z Archivu BBC , konkrétně – Small Arms Fire – Fairly close shots from several rifles
The Pit

Ivan Goran Kovačič

BLOOD is my daylight, and darkness too.        
Blessing of night has been gouged from my cheeks          
Bearing with it my more lucky sight.        
Within those holes, for tears, fierce fire inflamed           
The bleeding socket as if for brain a balm –        
While my bright eyes died on my own palm.        

While played, I never doubt, God's feathered creatures,
Reflected still in them, and clouds' procession;  
But all I felt were my blood–spattered features,
Bruised gulfs in that once brillant profusion.  
Haw radiant lay my eyeballs in my hand,
Yet from those eyes no tear could more descend!

Then ever other fingers ran the warm
Coagulating blood my slaughterer found  
By the profounder agony of holes he formed
For better grip, more sensuously to wound;  
But me the softness of my blood enthralled,
And I rejoiced as blood were red tears falling.

The final light before the frightful night
The lightning swooping of the polished knife,  
The cry too white still in my blinded sight,
The bleach-white bodies of the murderers,  
Who stripped their torsos for their sweaty task –
Was dazzling even to my blinded mask.

O painful daylight, never so hard yet
Or penetrating did you break the East  
With fiery arrow; I might have thought I shed
Teardrops with leaping flames that seared my cheeks  
Through all that hell so many lightnings brent,
So many cries of other victims rent.

What time that furious conflagration fanned,
All that I knew of time were callouses for eyes,  
Hard-grown and aching; and could hardly stand.
And only then my slippery eyeballs fingered  
And knew – and cried: My sight, O Mother mine, is gone.
How shall I wepp when your life too is done?

Then dazzling daylight like a myriad carillons
From endless gleaming bell-towers in my crazy  
Brain illumined like the lights of Zion,
A lovely light – a light which sanctified –  
Bright birds, bright river, trees and, brilliant
Boon pure as mother's milk, still brighter moon.

Now came a torture I had never guessed –
My murderer commanded "Break your own eyes!"  
I nearly prayed for mercy to the beast,
But slimy-fingered spasmic hands obeyed –  
And then no more I heard, no more could tell,
To empty nothyng faltered, and I feel.

XXXXXXXX

Proto si važme KAŽDÉHO okamžiku a nepokládejme NIC za samozřejmost.

Veining.

Fotografie od Angela Roma na Pexels.com
Pouštění žílou.

Lubomír Tomik

Nenech si nikoho myslet, že vlastní Tvůj život.

Žílu otevřela skalpelem,
podélný řez,
krev z natažené ruky stékala,

snažil se zavřít oči,
nedívat se jak se živí,

jen zaklonila hlavu,

přestala,

dý
cha
t

bublání
 krve 
a
    ssssssssání,

rajská hudba.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Veining.

Lubomír Tomik

Don't let anyone think that own Your life.

She opened the vein with a scalpel,
horizontal cut,
blood dripped from his outstretched hand,

 tried to close his eyes,
not watching how Shee feed,

 just tilted Her head

She stopped

bre
athe

blood bubbling and sssssssssssucking,

music of the paradise.
XXX

Dva Disky.
,,Změna."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk

Zasypané močály.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Zasypané močály.

Lubomír Tomik

močály zasypané
pevnou půdou pod nohama,
střepy úsměvů a světel též,

údery úst prší do těl,
pršíme spolu potem,

pěsti obalené
v mouce vajíčku a strouhance,
přes samou krev necítíš bolest

až je vložíš do značkového fritovacího hrnce a 
osmažíš je,

budou někomu chutnat jako skvělé řízečky na dně zasypaných močálů,

a vrchní v restauraci Život,
Pan Čas ,

pomalu zasypává i hosty,
elegantně a nenápadně !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Covered swamps.

Lubomír Tomik

swamps covered by
solid ground underfoot,
shards of smiles and lights too,

kiss to the body raining,
we rain with sweat together,

fists wrapped
in flour, eggs and breadcrumbs,
you don't feel pain through the blood itself

until you put them in a branded frying pan and
you fry them

they will taste to someone like great cutlets at the bottom of buried swamps,

and a manager at the ,,Life" restaurant,
Mr. Time,

slowly filling the guests,
elegantly and discreetly!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov kdoví odkud, jen z citu k Tobě je...
...samozřejmě.
Řekni mi cokoli, řekni mi, že nejsem na správné cestě, řekni cokoli.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

realita

Fotografie od Jan Koetsier na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

realita.

lubomír tomik

realita je klíč od zamčeného prázdného pokoje,
nahé stěny podlahy
okna bez záclon

sedím na parapetu a hledím do hloubky pod sebou
jako šeptající stín
zakotvený v zátočinách mysli

každý den zpráva do prázdné skleněné láhve do vln 
snad dorazí do přístavů docela jistě,

jenže vlnolamy jsou drsné těžké kamenné a oprané,
vlny se tříští,
kolik takových zpráv z prázdného pokoje od nějž máš klíč už bylo?

realita je prázdný pokoj, stojím před ním a nikdy nemůžu vejít první a tak budu posílat láhve po vlnách
nastříhám záclony na úhledné proužky 
a 
spustím se po nich dolů,
před vchod do domu, 
od nějž máš klíč jen TY,

stejně nakonec zase vyšplhám zpátky,
zdá se že někde v dálce zachřestil svazek klíčů,
chřestýšů, cokoli,
vypusť do mne svůj jed ,
těším se


XXXXXXXXX

reality.

lubomír tomik

reality is the key to a locked empty room,
bare floor walls
windows without curtains

I sit on the windowsill and look deep into me
like a whispering shadow
anchored in the bays of the mind

every day message in an empty glass bottle in the waves
perhaps they will arrive in ports quite certainly,

but the breakwaters are rough heavy stone and washed,
the waves are breaking,
how many such messages from the empty room you have the key already?

reality is an empty room, I stand in front of it and I can never enter first so I will send bottles by the waves
I cut the curtains into neat strips
and
I'll run down them,
in front of the entrance to the house,
of which only YOU have the key,

I'll climb back anyway,
he seems to have rattled a bunch of keys somewhere in the distance,
rattlesnakes, whatever
release your poison into me,
i look forward to

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Ďábel", jak jinak, Tvá karta. Odteď má karta nové jméno- ,,Lilith".

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Vstávat do dne v němž nejsi je jako být fakírem, každý moment je krok po nabroušených hřebících.

Ve tři ráno.

Ve tři ráno.

Lubomír Tomik

ve tři ráno se postávání u tunelu a čekání na vlak úsvitu mění na něco jiného,

jak se nakonec vlak plný rozesmátých mávajících tváří
mění na slovácký expres bolesti

při výjezdu z tunelu plnou rychlostí cestující ječí hrůzou,
řítí se střemhlav,
když se pod ním proboří most opiátů 
bolest šlehne jako chapadlo trifida

chytne vagóny do vzduchu a mrští s nimi na koleje kdesi dole
ječí všechno co má hrdlo

ve tři ráno se mašinka šerosvitu mění na
funící šikanzen nevěřících pohledů do tunelu

-Využijte tu bolest a přetvořte ji ! -

mlátím pěstmi do zdi ,
cákance krve z kloubů znovu malují pokoj,

moc to nepomáhá,
bude se muset vytapetovat ,

přehodit výhybku smutku ,
na všech tapetách je Tvá tvář!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

At three in the morning.

Lubomír Tomik

at three in the morning they stand by the tunnel and wait for the train of dawn to change something else,

how finally a train full of laughing waving faces
turns into a Slovan express of pain

when leaving at full speed, the passenger screams in terror,
rushing headlong,
when the opiate bridge breaks beneath it
                           the pain beats like a tentacle trifid

 grabs the wagons in the air and throws them on the tracks somewhere downstairs in the river,
screams everything that has a throat

at three in the morning, the chiaroscuro machine changes to
blowing bullying of disbelieving glances into the tunnel

-Use the pain and reshape it! -

I punch the wall,
splashes of blood from the joints repaint the room,

it doesn't help much
will have to be wallpapered,

Throw a turn of grief and think of you,
every wallpapy has Your face!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Momentálně má Nadvládu jen jedna věc. A ,,Dvojka Holí“ to není.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi

Nejdříve.

Nejdříve.

Lubomír Tomik

Nejdříve jsme snědli koně.

zabalili jsme se do jejich kůží až bylo maso uvařeno,
žaludky nacpané k prasknutí

pak přišli na řadu tučňáci kteří nám zkřížili cestu

pořád dál
pořád dál
pořád dál
byli neporazitelní

nasadili jsme si jejich křídla 
hrudníky lapající po dechu

pak následovalo několik posledních zavytí

pořád dál
pořád dál
pořád dál
byli neporazitelní

smrt je jako usínání a pád do peřin
sněhových závějí

byl to jen začátek
všechno je jen začátek
začátek je všechno co máš
a 
nemáš...přesto, 

jsme neporazitelní !


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
First.

Lubomír Tomik

We ate horses first.

we wrapped ourselves in their skins until the meat was cooked,
stomachs stuffed to burst

then it was the turn of the penguins who crossed our path

still on
still on
still on
they were invincible

we put on their wings
chest gasping for breath

then followed the last few howls

still on
still on
still on
they were invincible

death is like falling asleep into the duvet
snowdrifts

it was just the beginning
everything is just the beginning
the beginning is all you have
and
you don't ... yet

we are invincible! 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Arctic Exploration, Personalities, pic: circa 1911, Captain Roald Amundsen, (1872-1928) Norwegian explorer the first man to navigate the North west Passage and to reach the South Pole, pictured with his Husky dog team (Photo by Bob Thomas/Popperfoto/Getty Images)

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Po páteční zákroku v celkové anestezii, pod léky proti bolesti jsem právě na takové expudici, / ano, EXPUDICI / , spíše se Scottem, než s Amundsenem.

Severní nebo Jižní pól nebo další den bez Tebe … pořád dál.

VĚŘIT

VVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci příspěvku v němž se balíme do koňských kůží je…

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Z výkladu karty – ,,Nastala totiž doba, kdy je lépe své pravé ,já“ odkrýt než skrývat.

Tři v jednom. VA, DI, UL.

Fotografie od Thirdman na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tři v jednom.

Lubomír Tomik

Nože.

bože, vaivai 
 bože, diven
   bože,  ulua  ,
neptej se už cože,
v ruce máme divný nože,
     no tak se neptej cože

dívej,
koukej,
potichu si píseň broukej

divné nože,
padaj na zem,
ruka v ruce, 
z krve bazén

zatím z žíly 
         mizí síly
zatím z žil
      kdo z vás někdy opravdu žil ?
Toužil ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Three in one.

Lubomír Tomik

Knives.

god vaivai
  god diven
   god ulua,
don't ask what anymore,
we have weird knives in our hands,
so don't ask what

look
look,
quietly hum the song

strange knives
fall to the ground
hand in hand
of blood pool

 the pain are disappearing from the vein
 so far from the rain,
who of you has ever really lived?

Longed?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov kdoví odkud, ....bože, cože, žíly síly, ožila slova... ,,Eso mečů"
,,Stav mysli, které nemá pochyb " 
O ničem z toho, co se dnes stalo .
Crowley - eso mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1016-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-me

Půlnoční pro Tebe, miláčku. ,,Do not come with flowers in your hands.“

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEVVV
Nepřicházej s květinami v rukou.

Lubomír Tomik

nepřicházej s květinami v rukou,
nepřijížděj v zamřížovaném autě,

palba ticha,
zvuky které se vkrádají vkrádají

neusmívej se s krví v ústech,
nekřič s prázdnou hlavou,

protože tady číhá smrt,
tady je,
číhá smrt

běž do Noci, do té dobré noci,

vzhůru do bolesti,
nevracej se bez srdce naplněného temnotou,
temnou tmou,
krví mou
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVERONIKAVVVV
Do not come with flowers in your hands.

Lubomír Tomik

don't come with flowers in your hands,
don't come in a barred car,

silence fire,
creeping sounds creeping

don't smile with blood in your mouth,
don't shout with an empty head

because death is waiting here,
here is,
death lurks

go to night, good night

up in pain
do not return without a heart filled with darkness,
dark darkness,
my blood

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVV
/Kareta je želva, to jsem napsal špatně -KARETA-  a tedy.../ KARTA na publikaci půlnočních slov pro Tebe je ....karta Crowleyho Tarotu samozřejmě,.... ,,Rytíř Disků"
Crowley - rytir disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1054-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-disk

,,…. příležitosti, které vám poskytnou buď lidé narození ve znamení Lva, a nebo o hodně starší muži kteréhokoli znamení.“

ŽIJU TO.

Od začátku jsem teď psal ,,Nepřicházej …“ pro Tebe jako půlnoční, s tím ,že ji publikuji prvních šest minut po půlnoci a šest vteřin zítřka ….budiž.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

O půl páté ráno…

…kdy bolestí nemůžu spát…najednou…báseň pro Tebe, ,,Barvy“ bude Real Atmospher Post Apocapocalyptic Poet Video… ano, APOCAPOAPOCALYPTIC.

…bude začínat : ,,Píše se rok 2666, planetu Zemi ovládly auta. Lidé se ukrývají v divočině.Svět jak ho známe,zmizel.“

Nikdy mne nenech vydechnout.

,,Barvy“ pro Tebe .

Aspoň takhle jsme spolu.

,, Podruhé a lépe“ řekla jsi, když jsi mne vzkřísila.

Pruhované skály.

Fotografie od Fabian Wiktor na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Black striped rocks.

Lubomír Tomik

And where was the bottom exposed,
was another bottom,
twisted,
crushed,

the sea was like a field sprinkled with the ashes of memories of You

blackened rocks,
foamy by the waves
almost white,

or,
maybe,
words,

maybe it's just the bones of the dead washed away by the tide on the beach,
sandy,
hot,
as from romantic postcards of travel agencies,

nowhere is it written about pain,
on black striped glasses maybe,

nevertheless,

YOU ARE

Fotografie od Anand Dandekar na Pexels.com
Černě pruhované skály.

Lubomír Tomik

A kde se dno obnažilo,
bylo další dno,
pokroucené,
rozdrcené,

moře bylo jako pole posypané popelem vzpomínek na Tebe

černě pruhované skály,
zpěněné příbojem
skoro zbělají,

nebo,
možná,
slova,

možná jsou to jen kosti mrtvých vyplavené přílivem na pláž,
písečnou,
horkou,
jako z romantický pohlednic zájezdových kanceláří,

nikde se nepíše o bolesti,
na černě pruhovaných skalách možná,

přesto ,

JSI

I proto…

… teď pro Tebe, včera nebylo nic,napsal jsem večer slova do sešitu tužkou, přepsal do je do PC a teď Ti je přečtu, snad se k Tobě někdy dostanou…je to..Něco jako kouzlo, přece.

Za těch pár minut co můžu sedět, je to na hranici…abych bolest rozdrceného kolene nevrátil odesílateli,zabalenou do těch 65km/h.

Graphite fields. / For You /

Fotografie od Weir ESCO na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Grafitová pole.

Lubomír Tomik

pokud jde o vodu,
nikdy Jí není dost,
ani když se nad námi zavírá,

pokud jde o bolest,
roste jí na grafitových polích až moc,
sklízím často,

pokud jde o Tebe,
od rána rychle pádíš skrze mne,
postupně mohutníš,
mohutníš,

pokrýváš mne,
pronikáš mnou,
pokrýváš mne,
pokrýváš grafitová pole.
Fotografie od Tom Fisk na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Graphite fields.

Lubomír Tomik

as for water,
never is enough of Her,
even when it closes over us,

in terms of pain,
it grows too much on graphite oils,
I harvest often,

as far as You are concerned
You have been falling fast through me since morning,
You will gradually grow bigger,

You get bigger,
You cover me,
You penetrate me,

You cover me,
You cover graphite fields.
Fotografie od Noelle Otto na Pexels.com

Vždy udělej něco naprosto nečekaného…

…třeba upeč po několika letech cuketové buchty…cuketa z vlastní zahrady, posypané strouhanou Margot Artemis,s třtinovým cukrem….pod dohledem Tebe. Víš co.

Je to zdaleka.

Naďo, nechci Ti mluvit do psaní o vaření, spíš píšu o blažení….všechno je jednou….první fotka jídla..,možná níkdy. Nikdy neříkej nikdy.

Nemůžu moc sedět, ale i tak jdu přepsat ,, Potkal jsem muže v plášti, vykladače snů.“

V sobotu mi v koleni pravděpodobně prasknul kostní srůst, moc veselo mi není…vrže a skřípe to ve mě jako ve starých hodinách co pořád ukazují půlnoc…a bijí nekonečně dvanáct a každý úder je jedno prasknutí.

V konkrétním okamžiku života.

V konkrétním okamžiku života. 

Lubomír Tomik

Vzbudila rozruch .

Ostré špičky bílých bruslí Sonji Heniové mi na čéšce vrtali piruetu,
milion piruet,
zleva zprava,

místo ledu kluziště odlétávaly kousky kostí,

jsi tak nádherná,
přes závoj bolesti,

v konkrétním okamžiku života.
Fotografie od Gantas Vaiu010diulu0117nas na Pexels.com
At a specific moment in life. 

Lubomír Tomik

She caused a commotion.

The sharp tips of Sonja Heni's white skates drilled a million pirouettes on my patella,
from left to right,

instead of ice, pieces of bones flew off the rink,

You are so Beautiful,
through the veil of pain,

at a particular moment in life.

In the quiet corridors of DARKov. V ztichlých chodbách DARKova.

In the quiet corridors of DARKov. /For You/

 Lubomír TomikIn the quiet corridors of DARKov.
a woman carved from wood 
 waiting for her lover, 

and I, 

as well as She know,

 we both know it,

that they will never come.

We both learn to live with it at once,
suddenly there are no ,, but ",
it hard,very hard


the pain covered everything.
V ztichlých chodbách DARKova.


Lubomír Tomik

Čeká žena vytesaná ze dřeva na svého milého, 
a já ,
stejně jako ona vím,
 víme to oba,
že nikdy nepřijedou, není to možné.

Oba se s tím naučíme žít,
najednou
 už nejsou žádná ,,ale" 

je to těžké, 
velice těžké.

Bolest překryla všechno.

A desolate, uncultivated paradise.

A desolate, uncultivated paradise.

Lubomír Tomik

sometimes my fantasy is one of the most faithful friends,
You are smiling,
We live seemingly everyday lives,
yet,
I'm with you

sometimes she's a terrible bitch
feels the touch of other people's hands on your skin,
 sees the sparkle in Your eyes,
which are vanity harvested by someone else,
he doesn't know,

we live in a desert,
uncultivated region.