POET VIDEO : Na cestách neobjevených .

Napsal : L.T. ,Čte L.T., Slova : Amore,milovat recituje Natalia Castelluccio.
Kytara : L.T.     Místo : Staré Město, Česká Republika, Země, Vesmír, Mléčná dráha, má hlava, Ty.
Lyrics:
On the roads of the undiscovered.

Lubomír Tomik

You sprinkled me with living water,
world languages,
doses of syllables,
letters

V R L O V E

my message to You is sprinkled with pain and salt from the sea,
never tears
they have long since dried up,
remained in bottles of the past sealed with wax,

on the roads of the undiscovered,
You sprinkled me with living water,
on the roads of the undiscovered
on the road
NOT DISCOVERED !!!!

Photo : Nosferatu /1922/

Shadow of Klaus Kinski

Stíny Klause Kinskiho.

Lubomír Tomik

rozumím stárnutí,
rozumím změnám,
rozumím touze,

stíny Klause Kinskiho ,
na ulicích po setmění,

rumělkovou rtěnkou,
nikdy ji neuvidím,

rozumím procesu bolesti,
rozumím procesu umírání,

nerozumím Tobě,
vždyť přece Šivův luk nikdy nemine cíl,

nerozumím Tobě,
stačilo by říci ano nebo ne,

kolem přešel stín Klause Kinskiho,

usmíval se,
usmívající se stín,
vyrval ze mne páteř a oblékl si ji sám,
odtančil ulicí,
po setmění,

tančil s Tebou ,
má lásko.
In Sopot, Danzig, Poland.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Shadows of Klaus Kinski.

Lubomír Tomik

 understand aging,
 understand the changes
 understand the desire

the shadows of Klaus Kinski,
on the streets after dark,

vermilion lipstick,
i will never see her

 understand the process of pain,
 understand the process of dying,

I do not understand you,
after all, Shiva's bow never misses the target,

I do not understand you,
it would be enough to say yes or no,

the shadows of Klaus Kinski passed by,

he was smiling
smiling shadow
he snatched spine from me and put it himself,
 danced down the street,
after dawn,

dance with You,
my love.