Characters from another era.

Právě teď, otevřeným oknem proudí teplý vzduch a

Postavy z jiného období.

Lubomír Tomik

nejsem blázen ,
a nečekám na odpověď

hvězdy nejsou chladné ,
to jen náš pohled na ně

oblaka , vlny ,
kdo kde bydlí, kde žije

ostatní je realita,
nebo fantazie

nebo jsme všichni plavci,
v moři Poezie ?


.............................................................................................

Characters from another era.i am not crazy
and i don't wait for an answer

the stars are not cold
it's just our view of them

clouds, waves
who lives where, where he lives

others are reality
or fantasy

or we are all swimmers,
in the sea Poetry?

.............................................................................................................

Běžné ránko v …Princezna holí je symbolem svobodného a osvobozeného ducha, který je skryt v každém z nás. Vydává se na cestu do neznáma beze strachu. Ví, že cesta do nepoznaných oblastí dodává sílu, stejně jako její hůl se znakem slunce na vrcholu. z výkladu karty.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35

Principles.

No more principles.

Lubomír Tomik

no more principles of light and dark
no more blinks

nothing is sure
nothing is given

if you don't get out of your spiral
you entangle yourself in a cocoon in a spider's house

mandibles filled to the brim with venom and honey
never say never

the inhale was so loud
that was heard over the mountains to Thee

no problem, let's have morning coffee
 morning coffee

over tttttthe mountains
to Thee
..........................................................................

Už žádné principy.

Lubomír Tomik

už žádné principy světla a tmy
už žádná mrknutí

nic není jisté
nic není dáno

jestli nevylezeš ze své spirály
zamotáš se do kokonu v pavoučím domě

kusadla až po okraj naplněná jedem a medem
nikdy neříkej nikdy

nadechnutí bylo tak hlasité,
že bylo slyšel přes hory až k Tobě

no nic,dáme si ranní kávu
ranní kávu

Stroke the bronze.

Vytvořeno ve Studiu Midian. Ptal jsem se Tě naposled – Co jsi to se mnou udělala ?- Přesně tohle : /lyrics /

Stroke the bronze.
Lubomír Tomik

stroking bronze means
go around the tree rings rings with your fingertips

my desire for you is the furnace of a crematorium
which I enter every morning

stroking bronze is like laying paving stones
each tile must be in the same place

in the right place

adhesive
it dries and hardens
like chipped teeth
in a smile

stroking bronze
is wandering through a summer meadow where no flowers grow

stroking bronze

stroking bronze

Vytvořila jsi mne.
Music credit to szymalix
October 23rd, 2021
sample of new track titled line, part of upcoming new LP
44100Hz, 144BPM, 2 bytes per sample @szymalix
Thanks for sharing !
Slova jsem najednou říkal, ani nebyly napsány, bylo to úplně nečekané.

Přišlo to ke mě jako přicházíš Ty, bez pozvání.

Karta je …naše, jen naše.

O půl šesté ráno na náměstí…

.

……v Uherském Hradišti …

… dostává realita na frak.

Autor fotografií PL, včera v 9 hodin ráno.

Upraveno A.I., změněna denní doba, z fotografie odstraněny… předměty.

Svítá, A.I., se ujímá moci a není to scifi,jen obyčejný software na zastaralém smartphonu.

Kdysi by se stavěla hranice.

Zpráva přijata.

Fotografie od Binti Malu na Pexels.com

……………………………………………………………

,,Když chceš o něčem psát, tak to musíš znát, krásu, každé objetí, každou prasklou kost,

kobercové bombardování Tvými orgasmy nehty zaťaté do masa pěstí nádech výdech slova v žilách – cokoli jiného je falešné.“

………………………………………………………………………………………………..

Zpráva přijata, dnes ráno, 4.30. , odesílatel neznámý, Ideaspace.

A karta Crowleyho Tarotu na publikaci zprávy z podvědomí,z jiných ročních období…je…..

Setkání po letech .

,,Tak se zase setkali, Artuš a Lancelot “ zpívá se v jednom starém songu a bývalé spolupracovnice Klára a Michaela se znovu setkaly po několika letech.

Autorkou loga Midian Poet je Klára Sedláčková. https://www.instagram.com/_ks_dsgn/ Děkuji.

Vizitky o velikosti platební karty jsou na světě díky Michaele Pochylé. https://www.reklamazpracovani.cz/ Děkuji.

Jak dlouho se známe ? Deset let ?

A všichni chceme přežít a každé nové ráno je nová šance !

Nejkrásnější písmeno abecedy.

Fotografie od Aphiwat chuangchoem na Pexels.com

……………………………………………………………

Nejkrásnější písmena abecedy.

Lubomír Tomik

mandlový olej,
nezachrání před stářím

mohli bychom strávit chvíle uvnitř krista mohammeda budhhy
plavat v moři nefalšovaných rubínů

kroky,
ženské,
skoro mužské

jaké bylo, 
nejkrásnější písmeno abecedy ?

tvrdost jako žula nás nezachrání před ničím,
nebožtíci si vaří kafe,

voní,
když míjíme náhrobky dní
..................
The most beautiful letters of the alphabet.

Lubomír Tomik

almond oil,
will not save from old age

we could spend moments inside the christ mohammed buddha,
swim in a sea of genuine rubies

steps,
female,
almost masculine

what was it like,
the most beautiful letters of the alphabet?

hardness like granite will save us from nothing,
the dead are making coffee

smells,
as we pass the tombstones of days
.......

Dvakrát po sobě v dnešním ránu, dvakrát s odstupem asi hodiny a půl , míchání 80 karet , stejná karta, zdůvodni, chyba v realitě, správná a jediná cesta, podruhé do Studia Shaark.

Střemhlavé pahýly.

Fotografie od Dmitriy Ganin na Pexels.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Střemhlavé pahýly.

Lubomír Tomik

v tomhle ránu mého života se stalo všechno,
sakra, někdy stačí být naživu a věřit

nečekat na vzkříšení

touha je větší než vrcholy hor,
střemhlavé pahýly ,
obalené ledem a sněhem

úžasné panorámata 


.......................................................................................................
Diving stumps.

Lubomír Tomik

in this morning of my life everything happened
heck, sometimes you just have to be alive and believe

don't wait for the resurrection

desire is greater than the mountain tops
steep stumps,
covered in ice and snow

amazing panoramas

................................................................................................................................
Dva Meče. ,,Mír."

Rozhodnutí.

,, Spojovací uzly.“…

… rozepsáno.

Křeč ve zraněné noze znamená pro dnešek konec spánku,najednou…. ,, Spojovací uzly.“ 

Jen název, dvojice…slov. Na konci bude Poet Video, se spojovacími uzly,ať už to znamená cokoli.

Najednou byla slova ve tmě a když přišla, z nějakého důvodu. Postavme na tomto základu dnešní den ,je 4.15 ráno,za okny ještě noc, voní létem.

,,Jak je venku ?“

…když se podívám z okna, právě explodoval nový den bez Tebe.“

………………………………………………………………………………………………………

Grooves.

Lubomír Tomik

„How is it outside ?“
orange sunrise
You actually see words and not colors
naming
the names of things
♪ how’s it outside ♪
What’s „outside“?
Jewel of You ?

The grooves of phonograph records,
You’re the needle that’s been running over me since morning
♪ How it’s outside ♪ ♪ How it’s in the bowels of cell phones in our minds ♪
of deities and devils
We’re lost in the heather of the record grooves and every day
the needle and you,
every day we move towards the centre of the record

„How’s it going out there?“
Without You, the record won’t even spin on the turntable,
no Irish dancing,
no drop,
no jump,
♪ Dawn without you ♪

…………………………………………………………

Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version) and some changes by LT

…………………………………………………………………………………………..

Drážky.

Lubomír Tomik

,,Jak je venku ?"
oranžově nedozírně východ slunce
vidíš vlastně slova a ne barvy
pojmenování
označení věcí
jak je venku
co je to ,,venku",
šperk Tebe?

drážky gramofonových desek,
jsi jehla která po mě přejíždí od rána
jak je venku jak je v útrobách mobilních telefonů v náš v myslích
božstev a ďáblů
jsme ztracení na vřesovištích gramofonových drážek a každý den 
se jehla a Ty,
každý den se posunujem ke středu gramofonové desky

,,Jak je venku ?"
Bez Tebe se deska ani neroztočí na gramofonu,
žádné irské tance,
žádný kvapík,
žádný skok,
úsvit bez Tebe
...............................................................................................................
Osm Holí. ,,Rychlost." 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1009-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-holi

Cvičení s rameny po ránu.

XXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Victor Freitas na Pexels.com

…………………………………………………………………..

Cvičení s rameny.

Lubomír Tomik

á raz dva tři - Vzrušení !
á raz dva tři - Hněv !
á raz dva tři - Smutek !

á raz dva tři -

Shoulder exercises.

Lubomír Tomik

one time two three - Excitement!
and one two three - Anger!
and one two three - Sadness!

one time two three -


Karta Crowleyho Tarotu na každodenní rutinu, dní patinu ,je...
,,Velekněz."
 „…kráčet po mystické stezce a obsáhnout přitom potřeby každodenní existence“. Z výkladu karty.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

She will come.

Fotografie od KEREM KSLR na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Přijde.

Lubomír Tomik

 přijde aby zanechala cejch,
přijde aby rozervala mraky,
 přijde aby zakryla slunce,
přijde za svou siluetou a stane se sama siluetou,
 stínem,
v ránu vonícím létem
přijde

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

She will come.

Lubomír Tomik

she comes to leave a mark
she comes to tear apart the clouds
she comes to cover the sun
she comes to her silhouette and becomes a shadow silhouette herself
on a summer-scented morning,
she will come
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Vměšování."
Osm Holí.
Znovu, mám vyčkávat .
Z výkladu karty Crowleyho Tarotu - 

nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat.

Ok, jsem mistr v čekání, mezitím rozervu nebe na kusy.

Jdu pro Zlatou růži, v podzemí, dnes.

V Poet Video se změní.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

,,Desolate girl.“ for Lewis Louis.

Fotografie od MART PRODUCTION na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Pustá holka.

Lubomír Tomik

Kain a Ábel
na stole v kolébce

ospalky pusté holky

nasadila si páteční tvář
a v sobotní ráno bylo jiné

frog and toad,
on the main road

stopy hlíny všude


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Desolate girl.

Lubomír Tomik

Cain and Abel,
on the table in the cradle

desolate girls' sleeping bags

she put on her friday face
and saturday morning was different

frog and toad,
on the main road,

traces of dirt everywhere

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Už opravdu delší čas, KAŽDÝ bez rozdílu, kdo se přidá k odběru mé stránky, má jednu báseň na start.
Slang z USA je plný fantazie.

Fotografie od Dmitry na Pexels.com

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Když jsi.

VVVVVVVVVVVVVVVVV

Foto LT, teď ráno.
Napsal a četl ve Studiu Midian pro Tebe LT.

When you.

Lubomír Tomik

when you're foam in the surf
when you're foam in the surf

I'm picking you up
I'm picking you up

and then I open palms
and then I open them

and I'm recruiting you again
and I'm recruiting you again

the cries of seagulls,
golden blades of the sun

golden bladesssss of the sun
Foto LT , po čtení.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci článku je…

Přesně. Nebojíme se stát na sopce.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1057-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-disk

Poet Video pro Veroniku ,,Rýmovačka na lodi rakví.“

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rhyming machine on a coffin ship.

Lubomír Tomik

she pulled out
mosquito larvae

she pulled out
faded colors

she pulled out
smiles

clenched fists, nothing will change
clenched fists, nothing will change

in the end, every morning, each alone,
and you say no?

the waves roll over and there,
we're sailing on a coffin ship, Irishwoman, Irishman!

endless,
reed,
full of fire

I'm not a spark that would jump,
I'm a fire
which caresses you
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu ...není, slova jen tak míří k Tobě, snad si najdou cestu.
Nikdy nevíš.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coffin_ship

Poet Story ,,Daily.“

Každý den.

Lubomír Tomik

každý večer 2x
každé ráno 2x
každý den 2x
sednu do bagru a jedu po břehu řeky

chci přervat bludný transatlantický kabel času,
někde tam přece musí být!


xxxxxxxx

Daily.

Lubomír Tomik

every night 2x
every morning 2x
every day 2x
I sit in an excavator and drive along the river bank

I want to break the wandering transatlantic cable of time,
it must be there somewhere! 
XXXXXXX

Řeka Morava.
Podruhé za sebou Trumfová karta .

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Zvuk nahrán ve Studiu Midian.

Song ,,Today is all blue“ složen v programu PunkOmatic.

Napsáno pro Tebe dnes, na základě videí a fotografií zaslaných P.L., díky.

soap bubbles

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXX

mýdlové bubliny

lubomír tomik

záblesky radosti shořely jako zbytky času,
 přání se slila v jednu gigantickou otázku

za každou oponou je další opona,
 před každou civilizací byla další civilizace

je ráno,
 noc šeptala své poselství

za tmy napadal popcorn nebe,
 hra je rozehrána každý den znovu

mýdlové bubliny a na nich duhy a barvy
 pár vteřin před - plop!- 

není žádný konec,
                  nemáme ho.


.......
soap bubbles

lubomír tomik

flashes of joy burned like remnants of time,
secret wishes merged into one gigantic question

behind each curtain is another curtain
before each civilization there was another civilization

it's morning,
night she whispered her message

popcorn attacked the sky in the dark,
the game is played every day again

soap bubbles and rainbows and colors on them
a few seconds before - plop! -

there is no end
            we don't have it.
XXXXXX

Crowley - princ disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

Všechno je jak má být.

A náhoda , která se stala…synchronicita…která mne provedla dnešním ránem.

Včera večer ,karta Crowleyho Tarotu …,,Poustevník“ … zachoval jsem se podle ní.

Dnes ráno přímo otázka na Tebe a…karta ,,Císařovna“. Dobrá.

Chci si v knihovně B.B.Buchlovana půjčit knihu.

Pod písmenem G , Neil Gaiman. Knihy magie.

Vezmu ji do ruky a otevřu na této stránce :

Nejsem majitelem autorských práv, stránku publikuji jen pro ilustraci, protože JAK je něco takového možné ? A další dvě karty…Yassy, co myslíš…,,Spravedlnost “ ? Tohle byla naše karta.

,,Kolo štěstí“ se otáčí……a teď pro Tebe ….následně napsáno..všechno je jak má být..protože sněžilo…
Všechno je jak má být.

Lubomír Tomik

sněží a každá vločka
je dílek do skládačky,

jedna vločka  - schovaná
druhá vločka - usměvavá navenek vevnitř VÍŠ
třetí vločka - rozvážný muž
čtvrtá vločka - šansonové ráno
pátá vločka - kniha v rukou
šestá vločka ... je šestá je šestá
třeba i stá,

jen když jsi svá,
tak nádherná.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Everything is as it should be.

Lubomír Tomik

it is snowing and each snowflake
is a puzzle piece,

one snowflake - hidden
second snowflake - smiling outside inside You KNOW
third snowflake - prudent man
fourth snowflake - chanson morning
fifth snowflake - book in hands
sixth snowflake ... is sixth is sixth
maybe even one hundreds,

only if you are yours
so gorgeous. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci....
Crowley - 15 - dabel

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Všechno je jak má být.