,, Večery za …? „.

A tady, ve Vinárně Zlatá Vína https://m.facebook.com/zlatavina/ se bude v polovině listopadu konat první z pravidelných Večerů za …? .

Tři účinkující, všechno je možné.

PS Upraveno o hodinu později.

Klíčové slovo je ,, Spolupráce.“

Na názvu se pracuje.

Modlitba.

Modlitba.

Lubomír Tomik


nechť někde na odvrácené straně zrcadla,
žije chlápek,
který se každé ráno budí vedle Tebe

beduín bez pouště

bastard,
neví,
jaké má štěstí
.............................................................
Prayer.

Lubomír Tomik


let somewhere on the far side of the mirror,
the guy lives
who wakes up next to You every morning

Bedouin without desert

bastard,
doesn't know
how lucky he is
----------------------------------------------------------------------------------------

Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video za deště ,, Zrcadla se svíčkami .“

Moment bez Tebe za deště.

Vůbec.

Vytvořeno ve Studiu Midian, na zahradě, za deště.
.............................................................................
Mirrors with candles.

Lubomír Tomik

corridor,
flames,
steps,

shadows burn

the eyes are suffocating

mirrors with candles,
eyes with mirrors
........................................................
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

A mirror in the mirror.

Fotografie od Nadine Wuchenauer na Pexels.com
Zrcadlo v zrcadle.
Lubomír Tomik

na samém okraji viditelnosti,
na samém okraji zrcadla

hlad který nemá dosti,
věc, které mne právě napadla


ve skleněném okamžiku jiných realit,
nikomu není souzen klid

tvář v tváři hluboko zapuštěná,
chrám v chrámu zrcadel se roztříští když před ním řeknu Tvé jméno

střepy ve střepech ve střepech zrcadel, 
jsi devítiocasá Moebiova kočka

na konci koženého pásku je háček v háčku v háčku,
vyzobává pruhy kůže v pruzích kůže v pruzích kůže

usmívám se,
mlčíš,
před zrcadlem v zrcadle,
každé ráno


...............................................................................

A mirror in a mirror.
Lubomír Tomik

at the very edge of visibility,
at the very edge of the mirror

thing that just occurred to me,
hunger that can't get enough

in a glass moment of other realities
no one is destined for peace

face to face deeply embedded,
the temple in the temple of mirrors shatters when I say Your name before it

shards in shards in shards of mirrors,
you are nine tails Moebia's cat of nine tails

at the end of the leather strap is a hook in a hook in a hook,
it decorates stripes of skin in stripes of skin in stripes of skin

I am smiling,
you are silent
in front of the mirror in the mirror,
every morning

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,Chtíč." je karta Crowleyho Tarotu. 
Představ si věci, slova, momenty,fotky,obrazy,setkání, které by NIKDY nebyly, nebýt balíčku karet.
Nebýt Tebe. ,,Chtíč " je v druhé řadě na obrázku dole, uprostřed Velké Arkány.

In frames

Fotografie od Emre Can Acer na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V rámech.

Lubomí Tomik

v rámech
v rámech
v rámech

chrámech
v rámech

míjíme se v prázdných rámech zrcadel,

rámech,
chrámech
Midianech

města za řevu jarních ptáků,
gentlemani z napůl zapomenutých časů,
před válkou

v rámech
dnech porcelánech propastech

v prázdných rámech zrcadel,
kde naše stíny žijí,

jakobych Tě nikdy nepotkal


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In frames.

Lubomír Tomik

in frames
in frames
in frames

temples
in frames

we pass by the empty frames of mirrors,
frames,
temples
Midians

cities to the roar of spring birds,
gentlemen from half-forgotten times,
before the war

in frames
days of porcelain abyss

in empty mirror frames,
where our shadows live

as if i never met you


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov z brzkého rána je ... ,,Aeon"

Na palouku dikobraz !

Fotografie od Anca Silvia Orosz na Pexels.com
Na palouku dikobraz.

Lubomír Tomik

bodliny namáčel do barev
bodliny namáčel do barev
bodlinami vzpomínkami nakreslil nejdříve
oči
rty
linii nosu
ušní boltce
obrysy ramen,

v zemi za zrcadlem.


XXXXXXXX

Porcupine in the meadow.

Lubomír Tomik

spikes soaked in color
 spikes soaked in colors
 drew the prickly memories,

 first -
eyes
lips
nose line
ear lobes
shoulder contour,

in the world,
 behind the mirror. 

XXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

-A vy víte jak se jmenuji ?-

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXX

Čteno a nahráno ve Studiu Midian.

XXXXXXXXXX

Had plný zázraků.

Lubomír Tomik


když se plazí kolem,
nehlučný, nehmotný

místo šupin slova

místo jedových váčků kouzla po kapsách

duha na něm i v něm a když se zastaví,
nehlučný nehmotný ,

místo jeho rozeklaných očí,
jsi najednou tvář v zrcadle,
tvář,

s úsměvem
na rtech

XXXXXX


A snake full of miracles.

Lubomír Tomik

when he crawls around,
silent, intangible

instead of scales words

instead of poison pockets spell pockets

a rainbow on him and in him, and when he stops,
awkward clumsy

instead of his forked eyes,
you are suddenly a face in the mirror,
face,
with a smile
            on the lips 
XXXXX
Ta poslední synchronicita mě sežrala i s teniskami, realita se tříští, asi je určitá pravděpodobnost, když se ale některé věci opakují více než často...

Na ,,Ano" nebo ,,Ne" otočím v pátek kartu Crowleyho Tarotu ,,Mág", zachovám se podle toho. 
Mohlo tam být jiných 80 karet.

-A víte jak se jmenuji ? -
-Ne.-
Když řekne své jméno, svět se zatočí. Je to dva dny, ale připadá mi to jako teď.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta na publikaci je ,, Císařovna“. Vůbec jsem ji neotočil v minulém článku. Trumfová.

Až budu stříhat nahrávku z Faustova domu, bude vycházet ,,Ďábel“?

Zvuk na pozadí audionahrávky je z Archivu BBC, volně dostupný pro neziskové účely.

,,Kandy Perahera Festival – Snake dance, mainly drumming with varying perspective of drummers. background crowd noise. Maintains a steady rhythmn thoughout. N.B. Exact date of this recording is unknown.“

Hloubka.

ANO. TOTO se děje a nevymýšlím si, znovu a znovu a znovu.

Crowley - 1 - mag
Fotografie od Tom Swinnen na Pexels.com

XXXXX

Hloubka.

Lubomír Tomik

Jak hluboké je hrdlo?
Jak hluboká je duše ?
Jak hluboké jsou oční důlky když do nich sestupuje Tvůj obraz?

Když do nich sestupuješ,
obraz je zrcadlový,
sestupuješ a stoupáš do sebe,

hloubka může být slovo
jen.
XXXX

Depth.

Lubomír Tomik

How deep is the throat?
How deep is the soul?
How deep are the eye sockets as your image descends into them?

When you descend into them,
the image is mirror,
you descend and ascend to yourself,

depth can be a word,
just. 
XXXXXXXX

Karta na publikaci těchto slov je ,,Mág".
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Crowley - 1 - mag

A je to jako snídaně nad Seinou.

Poet Video pro Tebe ,,Na umyvadle pod zrcadlem“

It is irrelevant in the sink under the mirror.

/For my love/

Lubomir Tomik

In the sink under the mirror,
pieces of bloodied skin, age from the face

I sank into the pilot’s seat,
cabin dazzled by white light

ossified ossified ossified

soul burned on a trunk,
animals at least once an hour
they fall into the river,
time is irrelevant

Irrelevant.

Everything is irrelevant.
The bite of the inner worm.

Irrelevant.

Natočil P.L. na Žítkové, prosinec 2021, pes se objevil zničehonic uprostřed sněhu a zase zmizel. Možná byl od Bohyní, Bohyně, Tebe.
ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 /
Crowley - desitka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1053-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-disk

Hryzání vnitřního červa.

Crystal smile.

Fotografie od Klaus Nielsen na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Kříšťálový úsměv.

Lubomír Tomik


křišťálový úsměv nebe vyčaroval Tvé pousmání

píseň našeho chleba,

den a noc,
dobro a zlo,

naše každodenní pokrmy


křišťálový úsměv Tebe a

země elektrických nočních můr


co na to sejde,
když tam někde v dálce JSI,

pečeme další chleby,
připravujeme další jídla
cizí obrazovky září do Noci,

my prožíváme vlastní příběh,
píšeme si ho sami a jmenuje se :

,,Křišťálový úsměv"


V hlavní roli - TY


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Crystal smile.

Lubomír Tomik


the crystal smile of the sky conjured Your little shiny smiles,

the song of our bread,

day and night,
good and evil,

our daily meals


crystal smile you and

land of electric nightmares,

what comes together
when somewhere in the distance YOU are


we bake more breads,
we are preparing other meals
alien screens glow into the night,

we live our own story,
we write it ourselves and it is called:

"Crystal Smile"

In the lead role - YOU

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci nedělních slov pro Tebe, venku mrzne, přikryj mne sametem, karta je .... 
,,Slovo chtíč, touha má v angličtině podobu lust a má stejný základ slova jako slovo lustre, které znamená lesk, třpyt, světlo. Nemůžeme „zevnitř vyzařovat", pokud neovládáme svou vnitřní energii, svou osobní sílu. Lidé, kteří ji umí projevit, jako by skutečně září. Síla a světlo jsou dvě kvality, které se často nedají oddělit. V jiných karetních souborech se tento symbol nazývá Síla neboli krása, jež zkrotila zvíře. V egyptském hieroglyfickém písmu jsou síla a světlo vzájemnými synonymy, tj. ve svém původním významu stejná."tRumfová.kEdeNáctá. Kráska a zVíře. ,,chtíč" AnO. chcI.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila


Crowley - 11 - chtic
,,Osoby narozené ve Lvu budou vašimi důležitými zrcadly, odrážejícími váš potenciál projevovat se tvůrčím způsobem.

Střepy světla.

Fotografie od Tuur Tisseghem na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Střepy světla.

Lubomír Tomik


Všichni pátráme,
po střepech Měsíčního světla,

na dně kráterů,

jsi krásná,
až to zabolí.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


Shards of light.

Lubomír Tomik

we're all looking
after the shards of the moonlight,

at the bottom of craters,

you're beautiful,
when it hurts

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleho Tarotu na publikaci ranních slov pro Tebe a venku mrzne je…

,Osm Mečů“ Vměšování.

Crowley - osmicka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

Přesně. Střepy.

Světla.

Pro Poet Video z Tvrze v Hluku…...vznikla, na základě legendy o níž jsem se dozvěděl při zajímavém rozhovoru s místní paní Knihovnicí,děkuji

-


Na dolinách svítá.

Lubomír Tomik

nad naším životem zdánlivě vládne tma,
na dolinách přesto svítá

jsme opevnění v tvrzích,
drsných útočištích vlastních duší

na dolinách svítá

čekáme ve sklepeních,
až se zdi rozestoupí,
čekáme na poklady a tajemství,
přesto,
stále
čekáme

na dolinách svítá

ale někdo nás zapomněl v podzemí,
nad námi duní kopyta koní králů,

a když čekáme , 
 nejlepší nejlepší je něco dělat,

na dolinách svítá

pojďme vstříci svítání,
nenechejme tmě nic napospas,

země se otevře,
zdi padnou,
tma zmizí jako by nikdy nebyla

protože na dolinách svítá

a my máme naději,

   máme jeden druhého.


VRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVR

It is dawning in the valleys.

Lubomír Tomik

darkness seems to rule our lives,
in the valleys it still dawns

we are fortified in fortresses,
harsh refuges of our own souls

it is dawning in the valleys

we are waiting in the cellars,
when the walls open,
we are waiting for treasures and secrets,
yet,
still
we are waiting

it is dawning in the valleys

but someone forgot us underground,
the hooves of the horses of the kings roar over us,

and when we wait
 the best the best is to do something

it is dawning in the valleys

let's meet the dawn,
let's not leave anything in the dark,

the country opens,
the walls fall,
the darkness disappears as if it never was

because it is dawning in the valleys

and we hope,

   we have each other.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Nyní budeme s textem dále pracovat .
BUDEME.
Poet Video is still work in progress. Potrvá to dny...protože chceme , aby bylo ...povedené.

 A verš ,,duní kopyta králů" ...protože Hluk rovná se ,,Jízda Králů" https://www.mestohluk.cz/kultura/jizda-kralu/2017/ 
Karta Crowleyho Tarotu je .... ,, Chtíč " 
Crowley - 11 - chtic
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Dobrý start. Ne, ten nejlepší, když si čtu výklad…je to přesné.

Zrcadlo jsi mé a slovy Nico ….já budu Tvé, lásko

Prázdné nebe.

Fotografie od Edgar Hernandez na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Prázdné nebe.

Lubomír Tomik

To prázdné nebe,
než první lidé vzlétli

jen ptáci a touha létat

dopravní letadla plná lidí krájejí modř bílými čarami jako nejostřejšími kuchyňskými noži

v minulosti by se lidé křižovali 

někdy se snad mohlo stát, že by se časoprostor nastrouhal na struhadle,

protnuly se okamžiky a nad Norimberkem

stopy rtěnky na zrcadle se rozplývají a mizí

když sfoukneš svíce.,

noc se rozhoří tmou,
brilantní ohňostroj života.
Empty sky.

Lubomír Tomik

That empty sky,
before the first humans took off

just birds and the desire to fly

airliners full of people cut blue with white lines like the sharpest kitchen knives

in the past, people would cross


sometimes it could happen that space-time grated on a grater,

moments intersected and over Nuremberg


traces of lipstick on the mirror fade and disappear

when you blow out the candles.

the night burns with darkness,
brilliant fireworks of life.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA
Fotografie od Flora Westbrook na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci kondenzačních slov je …. ,,Královna Disků“

Crowley - kralovna disku
,,  budovat nové světy, které budou bohatší a nebudou tak pusté a neplodné jako pouště minulosti. Díky své holi s krystalem na vrcholu jasně vidí, co potřebuje v oblasti zdraví, financí, práce a vztahů.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1055-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-disk

Kolona. / Pro Tebe /

…napsáno během cesty sanitkou ,mezi městy v České republice, Napajedla a Otrokovice, v dddddddddddddddddddddddddddddddopravní koloně.

Rare photos from the K2 expedition from 1902 ( featuring Mr. Crowley ).

Column.

Lubomír Tomik


The world from behind the ambulance door,
is a place of unsuspected possibilities,

thoughts of You are in the column,
it looks like a traffic collapse,

the hungry road we pass is a silent mirror,

sometimes you look into it and find out what you missed on your way

and sometimes You look again and see yourself on pilgrimage routes,

to the library in the mountains,

or we're just sherpas,
who carry the library on their backs to the base camp,

EVERYTHING IS POSSIBLE,
when You get out of bed in the morning.
Kolona.

Lubomír Tomik

Svět zpoza dveří sanitky,
je místo netušených možností,

myšlenky na Tebe jsou v koloně,
vypadá to na dopravní kolaps,

hladová silnice po níž projíždíme je zrcadlo tiché,

někdy se do něj podíváš a zjistíš co všechno jsi na své cestě minula

a někdy se podíváš a vidíš sama sebe na poutních stezkách,

ke knihovně v horách,

nebo jsme jen šerpové,
kteří nesou knihovnu na zádech k základnímu táboru,

VŠECHNO JE MOŽNÉ,
když se ráno zvedneš z postele.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov pro Tebe je …právě teď kartu otáčím :

Crowley - desitka poharu

,, Nasycení “ https://probud.se/images/stories/Clanky/Tarot/Crowley%20-%20desitka%20poharu.jpg

Crowley by měl radost.

,,Desítka pohárů v podstatě ztělesňuje energii plnou štěstí, které je prožíváno na nejhlubších úrovních, odkud prozařuje všechny aspekty života.“

Products.

Fotografie od Dmitry Demidov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Produkty.

Lubomír Tomik

nezáleží na tom kdo jste,
nejpříjemnější společník v Purpurové zemi,
jeden z davu 
na břehu Seiny

nezáleží na tom kdo jste,
produkty jsou na každém kroku,

obtáhneš si rty rtěnkou,
usměješ se do zrcadla a jdeš,
vstříci dalšímu dnu beze mne,

Ty na druhé straně zrcadla se pohneš o chvíli později,
nevšimneš si toho,
ani letmým pohledem,

produkty jsou všude kolem nás,
zavalí nás čas,

představ si jedno 
políčko filmového pásu...fyzicky jsi dříve mohla držet v rukou chvíli...

zkus teď chytit megabity hardisků,

taky se asi pohnou o chvíli dříve nebo později.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Products.

Lubomír Tomik

it doesn't matter who you are
the most pleasant companion in the Purple Land,
one of the crowd
on the banks of the Seine

it doesn't matter who you are
products are at every step,

You cover your lips with lipstick,
 smile in the mirror and go,
meet the next day without me,

you on the other side of the mirror move a little later,
You won't notice,
not even at a glance,

products are all around us,
time will overwhelm us,

imagine one thing
a field of film strip ... physically you could have held it in Your hands for a while ...

try to catch megabits of hard drives now,

they will probably move a little sooner or later, too.
Fotografie od Dmitry Demidov na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci : ,,Chtíč“ . ,,Osoby narozené ve Lvu budou vašimi důležitými zrcadly, odrážejícími váš potenciál projevovat se tvůrčím způsobem. Nebo pocítíte potřebu dořešit se zrozenci ve Lvu (21. července – 21. srpna) některé záležitosti z minulosti.“ WOW. ,, Tvořivost z mého nitra plyne neomezeně“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Crowley - 11 - chtic