Radikální formy.

Fotografie od Chalo Garcia na Pexels.com

……………………………………………………..

Radikální nové formy.

Jaké je to
být jen formou
Tebe

jaké je to ?
dechberoucí

radikální,
jako řez 

duende potřebuje dýchat,
dej mi svou dýchací trubici

má je plná masa.
..............................................................

Radical new forms.

What is it like
to be only a form of
You

what is it like?
breathtaking

radical,
like a cut

duende needs to breathe
give me your breathing tube

my is full of meat.
........................................................................

… koloběh času.

Jeden moment : kus masa u krajnice, otevřeš oči, druhý moment : Midas se chce najíst,zavřeš oči, třetí moment : Její tělo, otevřeš oči, poslední moment dnes: jehla kůže bolest léky nejsem zranitelný ale skleněný.

Cyklický koloběh času.

Někde vykřiklo tisíc hlasů.

Někde flanel košile kopíroval nejjemnější obrys.

Cyklický…

Past.
Past.

Lubomír Tomik

past
na tu správnou chvíli,
nedá se chytit

past 
na tu správnou chvíli
nedá se lapit

a zavřít do klece
a zavřít do pece a škrtnout
nad srdci plnými benzínu

kde se dá sehnat,
kde se dají smontovat a dát do provozu,
ozubená kola z Antykithéry

past na správnou chvíli jsou Tvé oči
a když mrkneš
okamžik je zachycen do paměti,
až se příště připojíš k síti,
bud tam pro Tebe,
vždy,

zrcadlo,zrcadlo,
dny jsou žiletky které řežou,
plátky masa
a položíš je v andském vzduchu,
na vrak letadla,
jednou, dvakrát,
až na tom nezáleží
..........
Trap.

Lubomír Tomik

trap
at the right moment
can't be caught

trap
at the right moment
cannot be caught

and put in a cage
and close to peceo to cross out
over hearts full of gasoline

where to get
where they can be assembled and put into operation,
gears from Antikythera

Your eyes are a trap at the right moment
and when you blink
the moment is captured in memory,
the next time you connect to the network,
be there for you
always,

mirror, mirror,
days are razors that cut
slices of meat
and you lay them in the Andean air,
to the plane wreck
once, twice,
until it doesn't matter
.-....

Uprchlíci ze Slunce / audio /

Napsáno čteno nahráno ve Studiu Midian.

………………….

Uprchlíci ze Slunce

bílá čokoláda není čokoláda v pravém slova smyslu,
živočichové
ryby krabi ptáci poletuchy,
vítané zpestření beze slov dní
Ona vítá rozptýlení

skoro si nevšimneš že maso odpadává z kostí
a pruhy kůže se rolují,
úhledně,
v tom pravém slova smyslu realita

ve smyslu jakém budeš chtít
..............
Refugees from the Sun

white chocolate is not chocolate in the true sense of the word,
animals
fish crabs birds flying fish
a welcome addition to the wordless days
She welcomes the distraction

you hardly notice that the meat is falling off the bones
and strips of skin roll,
neatly
in the truest sense of the word reality

in the truest sense ,
whatever you want

.....

Karta Crowleyho Tarotu je 

For VA-4u!

Fotografie od Ejov Igor na Pexels.com

……………………………………..

Než.

Lubomír Tomik

objali jsme se a nadechli,
než,
než,
než,

než nás předhodili tygrům,
tygřicím,
Blakeovým nevěstám

.........................................................................
Than.

Lubomír Tomik

we hugged and breathed
than,
than,
than,

before they threw us to the tigers,
tigresses,
To Blake's brides
.......................................................
,,Princ Disků" je karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov, na splnění slibu,po snad sto šedesáté, nikdy nic nekončí, jen nákladu přibývá, neseme ho dál, s hlavou vztyčenou.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

Bezvětrné dny.

Bezvětrné dny.

Lubomír Tomik

někdo vzal kus mne
a hodil ho psům,               

v bezvětrném dni se ho ani nedotkli,
odplazili se zbití zpět

z  řeky se vynořila kosatka a chňapla,
cákla s sebou do vody,

náhodným kolejdoucím na břehu osvěžující voda nevadila,
v horkém,
bezvětrném dniFotografie od Adam Ernster na Pexels.com
Windless days.

Lubomír Tomik

someone took a piece of me
and threw it to the dogs,

they did not even touch him on a windless day,
they crawled back beaten

killer whale emerged from the river and snatched,
she splashed into the water,

the refreshing water on the shore did not mind the to accidental people whose walking around,
in the hot,
windless day
Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je…..

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec

,,Zdánlivě slepé uličky“ pro Dagmar.

Fotografie od Anastasiya Lobanovskaya na Pexels.com

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD

Zdánlivě slepé uličky.

/ pro Dagmar /

v podhradí,
kde servírovali medvědům čerstvé maso zbavené starostí,

v podzámčí,
v reji komtes a přidušených duší,
čerň v odlesků diamantů

pod Tvýma nohama,
náhrdelník ze starostí dní,

když ho večer za sebe odhodí,

nikdy neprolije slzy do dlaní,

zůstávají
v podzámčí 
v podhradí

medvědům,

s radostí na nich vyřádí.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOSeemingly dead ends.

/ for Dagmar /

in the castle grounds,
where they served bears fresh meat without worries,

in the basement,
in the direction of the comtess and suffocated souls,
black in the reflections of diamonds

under your feet,
necklace from the worries of the days

when she throws it away in the evening

you never shed tears in your hands 

remain
in the castle
in the castle grounds

to the bears,

They'll get rid of them.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKKKBBBOOO

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Dagmar je.. Sedm Holí. Odvaha.

Crowley - sedmicka holi

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1008-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-holi

They never ate.

Fotografie od burak kostak na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Nikdy nejedli.

Lubomír Tomik

nikdy nejedli maso svých druhů
anebo ho pozřeli,

drobné plátky v Andách,
mrazem ztuhlé,


když je hlad po Tobě největší,
pořád,
právě teď,
právě teď,
právě teď

 štípni mne,
ať se probudím,
s lesem nad námi.

Fotografie od FWStudio na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

They never ate.

Lubomír Tomik

they never ate meat of their kind
 or it saved their lives

small slices in the Andes,
frost-frozen,


when the hunger for you is greatest,
show,
Now,
Now,
Now

 pinch me
let me wake up
with the forest above us.
Fotografie od Michael Kanivetsky na Pexels.com