Před třemi týdny…

..přesně na den, 10.11.21, vzniklo Poet Video pro Veroniku, pro Tebe a k dnešnímu datu má 100 shlédnutí.

Za spolupráci děkuji Všem.

Zde jsou uvedeni, tak jak se jejich báječné hlasy objevují ve videu.

Paul Speckmann http://speckmetal.net/ Pavla Jonsson https://www.zubynehty.cz/ Anna Stránská https://www.facebook.com/anna.stranska Lauren https://theweesmirk.wordpress.com/ D.O. , přítelkyně z Opavy, Natalie Castelluccio http://pensieriparoleepoesie.wordpres… František Štorm http://frantisekstorm.com/ Hudbu složil a zpívá : František Štorm

Díky vedení a zaměstnancům Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti https://www.knihovnabbb.cz/uvod , přeji co nejvíce návštěvníků , kteří nezapomněli číst a ostří svou vlastní fantazii.

Ať se Vám daří.

Karta na publikaci článku je … ,,Eso Disků“

Crowley - eso disku

,,Eso disků je ztělesněným úspěchem, který je prožíván v nitru a který se zároveň odehrává i ve vnějším světě.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk

An Interview with Paul Speckmann of Master!

From the YouTube chanel The Meista.

,,Good evening metal sisters and brothers! Your headbanging drinking buddy the Meista here with another killer interview for you! I had the great pleasure of chatting with the incredibly talented, hard working, and very friendly Paul Speckmann of Master, Abomination, Death Strike, etc. fame! We chatted about what he’s working on currently, his history as a metal musician, as well as metal in general.

Enjoy!!“

POET VIDEO Pro Veroniku.

,,Medová katastrofa“

Pozvání do knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti https://www.knihovnabbb.cz/uvod přijali, četli, recitovali a zpívali ,

Paul Speckmann http://speckmetal.net/

Pavla Jonsson https://www.zubynehty.cz/

Anna Stránská https://www.facebook.com/anna.stranska

Lauren https://theweesmirk.wordpress.com/

D.O. , přítelkyně z Opavy

Natalie Castelluccio http://pensieriparoleepoesie.wordpress.com/

František Štorm http://frantisekstorm.com/ Hudbu složil a zpívá : František Štorm


Báseň ,,Medová katastrofa" napsal L.T.,
díky vedení knihovny, p. Vaďurové, báječným zaměstnancům a slečně Elišce.
Děkuji Martině, Alanovi, Luďkovi  a nejvíce Tobě.

Zvukové stopy nakonec ponechány v originální úrovni hlasitosti, každá nahrávka je z jiného místa, země, kontinentu, proč ne ? Proč všechno smíchat dohromady, když jsme každý jiný?

Děkuji upřímně Všem , kteří se na projektu jakkoli podíleli, za pomoc.Toto bude do 20.00 dnes jediný článek, protože dnešní den, patří jim VŠEM.

Snad budou s mou prací spokojeni.


lyrics:

Honey disaster.

Lubomír Tomik

The words are
only time machines,

you can watch them pass by the windows

read
every time
read
between the lines
read
every time

you will find out something about the world around you,
of which you are a part


why don't you start with yourself if you want to change something?

read
you will find that others have risen again,
even though they were crushed


words are just time machines,
you can travel wherever you want

you find out something about yourself

I have no other choice
than to follow you

even beyond the horizon


and the honey disaster,

maybe you'll figure it out for yourself

when you read
between the lines.

A karta Crowleyho Tarotu na publikaci POET VIDEA pro Tebe je : ,,Rytíř Holí“

Crowley - rytir holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1012-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi

MISTROVSTVÍ VIZE A VNITŘNl SÍLY

A nakonec ne mládenec ,děkuji Kláře Sedláčkové https://www.behance.net/klarasedlackova, která je autorkou grafického loga ,,Midian Poet „, její skutečně sama se píšící idea, stejně jako obálky všech mých sbírek.

Prostě Ty.

Právě jsem se proděkoval na konec článku.

The Silver ONE.

On the sky is new constellation – The Silver One.

http://speckmetal.net/merch/

Autor fotografie : P.L.

Karta Crowleyho tarotu na publikaci černobílé fotografie, srdce je červené , ze skla, pin je stříbrný, těžký, masivní a karta je : ,, Odvaha „

Crowley - sedmicka holi
,,Sedmička holí ztělesňuje odvahu. Odvahu, stát si za tím, čeho si vážíme, a neslevit. Hůl stojící uprostřed karty a v popředí před všemi ostatními holemi je znamením důvěry v to, co jsme prožili.“

Yes.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1008-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-holi

Karty Crowleyho Tarotu sem dávám ze dvou důvodů, jednak se podle nich řídím, jednak se je pořád učím, je to rok a nevím nic.

Možná něco.

Sny se někdy plní.

Zvukové Studio Shaark ve Bzenci. http://www.shaark.cz/

V těchto dnech tam Root dokončuje své chystané album.

Měl jsem dnes šanci Studio navštívit, po delší době nahlédnout, další spolupráci chystáme až na jaro 2022 a při rozhovoru s Pavlem Hlavicou a Paulem Speckmannem seděl a díval se na stěny kolem …napadlo mne…vždyť přece grafička Klára navrhla úžasné logo, nahrával jsem tam na jaře letošního roku…

… v tu chvíli jsem si uvědomil tu neskutečnou krásu toho všeho a….

…to, že za vším jsi Ty.

Děkuji.

Pravá strana dveří do Studia Shaark.

V čínské verzi alba Master ,,Vindictive Miscreant“ ….

…v bookletu, který se mi dostal do rukou ,Paul říká :

Vindictive Miscreant | MASTER | Awakening Records (bandcamp.com)

Docela zajímavé, v Číně. Už jen první věta ….

Že by to se svobodou projevu v téhle zemi bylo malinko jinak, než líčí média ?

Master · Death Metal band from Chicago, USA · Official Merch Store (speckmetal.net)

One Word in Studio Shaark !

Recorded today with Paul Speckmann and sound engineer Pavel Hlavica on session in Studio Shaark , great experience today for me and…and something very special and exceptional has happened, but about that next time, who wants to come in for a while and see how Paul Speckmann is working on recording a new album, this is maybe three minutes but … it’s hours of his hard work, You are welcome!

You Know, A Thing About A Shark…

..its THE Studio Shaark… a dnes…,,Budeme potřebovat větší loď ! “ řekl náčelník Brody Quintovi v Čelistech a ráno

…řekl Paul Speckmann , před nahráváním dvou dalších songů, pro jeho chystané album. Bylo úplně jiné než obvykle, ať hudebně či textově, myslím, že fandové budou velmi příjemně překvapeni a mají se na co těšit ! Chvílemi jsem byl…v šoku…jak moc bylo dobré…něco úplně , ale úplně …neotřelého ,netypického a vynikajícího !

Každá návštěva ve Studiu je úplně jiná, žádná z nich nebyla stejná, Paul přichází s novými a novými nápady…

„All This Machine Does Is Swim, And Eat, And Make Little Sharks.“ řekl Hooper v Čelistech….ovšem…

,, All This Paul Does is Sing, And Write And Make Songs and Music !!!!“

in…Studio Shaark !!!!

Poslech snů.

Měl jsem jedinečnou příležitost, poslechnout si dokončené, ještě nevydané, album Paula Speckmanna Master · Death Metal band from Chicago, USA · Official website (speckmetal.net) a Roggy Johanssona Rogga Johansson – Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives (metal-archives.com) , finální mix a to přímo s Paulem, on v křesle napravo, já nalevo . U nahrávání některých z nich jsem byl Nahrávání ve Studiu Shaark dokončeno. – Midian Poet a mixování ve Švédsku jim dodalo lesku, ještě je vylepšilo, pecky jako Beneath the bleeding sky, Guinea pigs in human form
a
The Poets Blood is Eternal Life , v jejímž refrénu Paul říká :

,,Poet blood is eternal life!“

Jak by se mi mohlo nelíbit? Je po čertech povedené !

Hudba je melodická, přístupná komukoli, přesto dostatečně tvrdá a energická, textově se dotýkající světa v němž žijeme.

Termín vydání se upřesňuje.

Vlastně… když to vezmu, mohl jsem se zúčastnit vzniku hudebního alba,od začátku až do konce,sledovat vše z první řady a bylo a stále je to… fascinující.

Na bitevním poli Hudby. On the battlefield of Music.

Na bitevním poli Hudby.
/Pro Paula/

Lubomír Tomik

Adrenalin přímo do žil,
milion litrů,
skrze hlas,
slova,
hudbu,
všechno,
skrze slova,
mašina která se nikdy nezastaví, nikdy nezadrhne,
protože-

slova musí zaznít,
slova musí být vyřčena,
touha člověka vyrýt brázdu do povrchu planety, 
do povrchu času,
tvořit,
rvát se,
na bitevním poli Hudby.
Paul Speckmann with Master

On the battlefield of Music.
/ For Paul /

Lubomír Tomik

Adrenaline directly into the veins,
million liters,
through the voice
words
music,
through all,
through words,
a machine that never stops, never stalls,
because-

words must sound
words must be spoken,
man's desire to carve a furrow into the surface of the planet,
to the surface of time,
create,
fight,
on the battlefield of Music. 

On the Battlefield of Music with Paul Speckmann.

It has been some time since Paul Speckmann’s last visit to Studio Shaark, where he recorded .

It all starts again, we have the keep going, going on, not looking back, so today Paul went to Studio Shaark recordings for two new songs, different thematically but also musically. Its the new Punk project with some friends. – the first thing that came to my mind ,when I was lucky and both songs first heard with Pauls voice – its the the darker version of Bad Religion!


Paul Speckmann wrote the lyrics and in a fantastic way sang both songs , it’s a pleasure to be at something like that, to see a CREATION from the front row, ideas crossed the studio like a storm of lightning.


So another battle was fought and won on the Battlefield of Music, let’s wish Paul good luck with new project and for me it was … as if I were attending a concert in this strange covid time, somewhere in a club, thanks for that, Paul!


And here’s just a short video … imagine the sound pretty loud and it’s almost like you could be there and multiply it by another seventy minutes and yes, this is what it looks like when Paul Speckmann recording.

A tady jen krátké video…představte si zvuk pěkně nahlas a skoro je to jako by jste mohli být u toho a znásobte to dalšími sedmdesáti minutami a ano, takhle to vypadá, když Paul Speckmann nahrává.

Od poslední návštěvy Studia Shaark v němž Paul Speckmann nahrával ,uběhl již nějaký čas.
Všechno znovu začíná, musíme jít dál, neohlížet se zpět a tak se dnes Paul vydal do Studia Shaark vrátil, s nahrávkami ke dvěma novým songům,jiným tematicky , ale i hudebně. Jedná se nový Punkový project s přáteli -první co mne napadlo, když jsem měl to štěstí a oba songy poprvé slyšel ,bylo-temnější verze Bad Religion!


Paul Speckmann napsal texty a fantastickým způsobem, sobě vlastním obě skladby nazpíval, je radost být při něčem takovém, vidět TVORBU z první řady, nápady křižovaly studiem jako bouře blesků.

Na Bitevním poli Hudby tedy vítězně vybojována další bitva, popřejme Paulovi štěstí s jeho novým projektem a pro mne to bylo…jako bych se v této podivné covidové době účastnil koncertu, někde v klubu, díky za to, Paule!