V čínské verzi alba Master ,,Vindictive Miscreant“ ….

…v bookletu, který se mi dostal do rukou ,Paul říká :

Vindictive Miscreant | MASTER | Awakening Records (bandcamp.com)

Docela zajímavé, v Číně. Už jen první věta ….

Že by to se svobodou projevu v téhle zemi bylo malinko jinak, než líčí média ?

Master · Death Metal band from Chicago, USA · Official Merch Store (speckmetal.net)

One Word in Studio Shaark !

Recorded today with Paul Speckmann and sound engineer Pavel Hlavica on session in Studio Shaark , great experience today for me and…and something very special and exceptional has happened, but about that next time, who wants to come in for a while and see how Paul Speckmann is working on recording a new album, this is maybe three minutes but … it’s hours of his hard work, You are welcome!

You Know, A Thing About A Shark…

..its THE Studio Shaark… a dnes…,,Budeme potřebovat větší loď ! “ řekl náčelník Brody Quintovi v Čelistech a ráno

…řekl Paul Speckmann , před nahráváním dvou dalších songů, pro jeho chystané album. Bylo úplně jiné než obvykle, ať hudebně či textově, myslím, že fandové budou velmi příjemně překvapeni a mají se na co těšit ! Chvílemi jsem byl…v šoku…jak moc bylo dobré…něco úplně , ale úplně …neotřelého ,netypického a vynikajícího !

Každá návštěva ve Studiu je úplně jiná, žádná z nich nebyla stejná, Paul přichází s novými a novými nápady…

„All This Machine Does Is Swim, And Eat, And Make Little Sharks.“ řekl Hooper v Čelistech….ovšem…

,, All This Paul Does is Sing, And Write And Make Songs and Music !!!!“

in…Studio Shaark !!!!

Poslech snů.

Měl jsem jedinečnou příležitost, poslechnout si dokončené, ještě nevydané, album Paula Speckmanna Master · Death Metal band from Chicago, USA · Official website (speckmetal.net) a Roggy Johanssona Rogga Johansson – Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives (metal-archives.com) , finální mix a to přímo s Paulem, on v křesle napravo, já nalevo . U nahrávání některých z nich jsem byl Nahrávání ve Studiu Shaark dokončeno. – Midian Poet a mixování ve Švédsku jim dodalo lesku, ještě je vylepšilo, pecky jako Beneath the bleeding sky, Guinea pigs in human form
a
The Poets Blood is Eternal Life , v jejímž refrénu Paul říká :

,,Poet blood is eternal life!“

Jak by se mi mohlo nelíbit? Je po čertech povedené !

Hudba je melodická, přístupná komukoli, přesto dostatečně tvrdá a energická, textově se dotýkající světa v němž žijeme.

Termín vydání se upřesňuje.

Vlastně… když to vezmu, mohl jsem se zúčastnit vzniku hudebního alba,od začátku až do konce,sledovat vše z první řady a bylo a stále je to… fascinující.

Na bitevním poli Hudby. On the battlefield of Music.

Na bitevním poli Hudby.
/Pro Paula/

Lubomír Tomik

Adrenalin přímo do žil,
milion litrů,
skrze hlas,
slova,
hudbu,
všechno,
skrze slova,
mašina která se nikdy nezastaví, nikdy nezadrhne,
protože-

slova musí zaznít,
slova musí být vyřčena,
touha člověka vyrýt brázdu do povrchu planety, 
do povrchu času,
tvořit,
rvát se,
na bitevním poli Hudby.
Paul Speckmann with Master

On the battlefield of Music.
/ For Paul /

Lubomír Tomik

Adrenaline directly into the veins,
million liters,
through the voice
words
music,
through all,
through words,
a machine that never stops, never stalls,
because-

words must sound
words must be spoken,
man's desire to carve a furrow into the surface of the planet,
to the surface of time,
create,
fight,
on the battlefield of Music. 

On the Battlefield of Music with Paul Speckmann.

It has been some time since Paul Speckmann’s last visit to Studio Shaark, where he recorded .

It all starts again, we have the keep going, going on, not looking back, so today Paul went to Studio Shaark recordings for two new songs, different thematically but also musically. Its the new Punk project with some friends. – the first thing that came to my mind ,when I was lucky and both songs first heard with Pauls voice – its the the darker version of Bad Religion!


Paul Speckmann wrote the lyrics and in a fantastic way sang both songs , it’s a pleasure to be at something like that, to see a CREATION from the front row, ideas crossed the studio like a storm of lightning.


So another battle was fought and won on the Battlefield of Music, let’s wish Paul good luck with new project and for me it was … as if I were attending a concert in this strange covid time, somewhere in a club, thanks for that, Paul!


And here’s just a short video … imagine the sound pretty loud and it’s almost like you could be there and multiply it by another seventy minutes and yes, this is what it looks like when Paul Speckmann recording.

A tady jen krátké video…představte si zvuk pěkně nahlas a skoro je to jako by jste mohli být u toho a znásobte to dalšími sedmdesáti minutami a ano, takhle to vypadá, když Paul Speckmann nahrává.

Od poslední návštěvy Studia Shaark v němž Paul Speckmann nahrával ,uběhl již nějaký čas.
Všechno znovu začíná, musíme jít dál, neohlížet se zpět a tak se dnes Paul vydal do Studia Shaark vrátil, s nahrávkami ke dvěma novým songům,jiným tematicky , ale i hudebně. Jedná se nový Punkový project s přáteli -první co mne napadlo, když jsem měl to štěstí a oba songy poprvé slyšel ,bylo-temnější verze Bad Religion!


Paul Speckmann napsal texty a fantastickým způsobem, sobě vlastním obě skladby nazpíval, je radost být při něčem takovém, vidět TVORBU z první řady, nápady křižovaly studiem jako bouře blesků.

Na Bitevním poli Hudby tedy vítězně vybojována další bitva, popřejme Paulovi štěstí s jeho novým projektem a pro mne to bylo…jako bych se v této podivné covidové době účastnil koncertu, někde v klubu, díky za to, Paule!


Neuvěřitelný příběh. Knife, Master, etc.

Před dvaceti pěti lety žil na Islandu Robert Wielgus, fanoušek kapely Master. V dopise tehdy zaslaném Paulu Speckmannovi požádal o autogram, Paul podepsal fotografii, odpověděl.

Po devíti tisíci dnech a pár okamžicích se jejich cesty setkaly znovu.

Robert Wielgus je po čtvrt století nožíř, vyrobil pro Paula nádherný nůž.

Ulver Knives – Hlavní stránka | Facebook

Život přináší nečekaná překvapení, nikdy nevíme co se může stát, co můžeme jedním jediným svým činem, jedním skutkem spustit, lavinu překvapení, úžasu a radosti, jako to udělal Paul , když odpověděl na dopis, podepsal se. Zdánlivě jednoduché gesto, ale někomu na druhé straně světa dodalo nápad, sílu a chuť, něco vyjímečného vytvořit.

A po devíti tisíci dnech a pár okamžicích vznikl

Kdo by řekl, že díky jednomu přátelskému lidskému gestu vznikne nádherný nůž….The Beast ?

Doporučeno

In the shadows by Paul Speckmann.

Cíl je……666 shlédnutí.

Chci Ti udělat radost, vykouzlit Ti úsměv na tváři.

Read by Paul Speckmann. https://speckmetal.net/ Written by Lubomír Tomik. Lyrics : https://midianpoet.com/2020/12/25/ve-… Recorded in Staré Město, November 2020. Thanks to Paul for reading from my upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart. Pro Tebe.