Epic survival guide. Půlnoční pro Tebe.

Fotografie od Simon Berger na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx

Epic survival guide.

Lubomír Tomik

sníh z větví se sype dolů,
když procházíš lesem

pára jde od úst,
obloha je jasná

svítání,
na hřebenech hor,

jak jsme nicotní když čelíme kráse,
dívce,
ženě,
Tobě


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Epic survival guide.

Lubomír Tomik

snow from the branches pours down,
when You walk through the woods

steam comes from the mouth
the sky is clear

dawn,
on the ridges of the mountains,

how insignificant we are when we face beauty,
girl,
woman,
You

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je WOW..ESO DISKů tedy tři šestky tedy

Crowley - eso disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk

A mám báseň na čtení v pondělí, na velmi neobvyklém místě, skoro by se dalo řící kouzelném, posvátném, mimo realitu.

Just raw poem.

Just raw.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvv

Buď v bezpečí 1st99 v Jednom světě.

Lubomír Tomik

buď v bezpečí
v jednom světě

kde tančí stíny
objímají Tě

buď v bezpečí
v jednom světě

kde na pasekách rosa

buď v bezpečí ve všech světech,
ve vše jsme spolu,
ve všech jinak,
jsi v bezpečí

pojďme na to!

VVVVVVVVVVVVVVVV6RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR6VVVVVV6RRRRR

Be safe 1st99 in One World.

Lubomír Tomik

be safe
in one world

where the shadows dance
they hug you

be safe
in one world

where on the clearings dew

be safe in all worlds,
we are together in everything,
in all otherwise,
You are safe

let's go!

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYOU

Karta Crowleyho Tarotu na pblikaci slov pro Tebe ve chvílích kdy ožívají další a další příběhy a za všemi jsi Ty, síla v Tobě a karta je : ,,Princ pohárů“

Crowley - princ poharu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

Poet Video pro Tebe: ,,Kotel plný hrdel“

Uherské Hradiště, Prostřední Ulice, bývalá radnice, Morový sloup a další , pro Teb. Nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark,Bzenec. http://www.shaark.cz/

Ze sbírky Večeře z Minského a jiné básně / 2016/ lyrics:

RVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Boiler full of necks.

Lubomír Tomik

the boiler full of throats overflows
and the characters as from Durer’s woodcut,
they disappear and appear
above the surface of the saddled goulash of blood,
wooden spoon disappears somewhere in the clouds
feet appear

the image is suddenly colored,
is red, smudges of green, black to brown
full of movement and lamentation:

Halving a bull in a poppy field.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

New Zealand – Boiling mud – daytime, Waiotapu (NZ) je zvuk v pozadí.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je Poet Videa pro Tebe je : ,,Čtyři Poháry“

Crowley - ctyrka poharu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1033-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-pohar

Pro Tebe trocha tekutého zlata.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

Výška slunce.

Lubomír Tomik

výška Slunce když zakloní hlavu

linie krku
lemuje tekuté zlato,

výška Slunce,
sundáš ho z oblohy a pověsíš si ho na krk,

linie krku 
lemuje tekuté
zlato,

zacláním si oči, záříš.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRr


The height of the sun.

Lubomír Tomik

the height of the sun as it tilts its head

neck line
lines liquid gold,

height of the sun,
you take it off the sky and hang it around your neck,

neck line
lines liquid
gold,

I close my eyes, you're glowing.

Karta na publikaci tekutého zlata je :

Crowley - princezna poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

Ano.

Poet Video pro Tebe ,,Vana v podkroví“

Natočeno v Uherském Hradišti , u řeky Moravy, na jejímž břehu v části Rybárny je domek, kde se J.A.Baťa narodil ,má tady sochu.Kašna na Zelném trhu a Lvice jsi Ty.

Lyrics :

Bath in the attic.

Lubomír Tomik

katana blade,
slipped into the tub

katana blade,
slipped into the tub

bath tub bath tub
full of nirvana

every time i think of You
every time I think of You

You cut me to pieces
organs and circuses.

Zvuky z archívu BBC , tanec domorodého kmene v Africe, lví řev. 
Karta na publikaci , karta Crowleyho Tarotu je : 
Crowley - princ holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi

,,Princ holí je spojován s ohnivým znamením Lva “ Jak jinak.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Anton%C3%ADn_Ba%C5%A5a 

Stehovavé ptáky, vysoké ako obchodný dom. / pre Teba /

Fotografie od Nav Photography na Pexels.com
Migratory birds as tall as a department store. 

Lubomír Tomik

the sun burns in your eyes
time is running out
we rush to death
like a rolling donut

shut up !
shut up !

listen to the life around the silence in the city and the rumble in nature

so far our time is precious

while the sun is burning in his eyes
migratory birds in the fields
as tall as a department store on the outskirts of Bratislava,
if there is one at all,

if someone built it.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Stehovavé ptáky vysoké ako obchodný dom.

Lubomír Tomik

slunce pálí do očí a čas ubíhá,
řítím se ke Smrti,
jako kutálející se kobliha

buď zticha!
buď zticha!

naslouchej hukotu přírody a tichu města

zatím je čas moja drahá,
zatial slnko páli do očí,

na poliach stehovavé ptáky vysoké ako obchodný dom na okraji Bratislavy-
pokial tam takový je,
pokial tam takový,
niekto postavil.

Chýbaš mi.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta na publikaci je :

Crowley - 10 - kolo stesti
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

Obavy a starosti.

Fotografie od Jack Gittoes na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Obavy a starosti.

Lubomír Tomik

obavy a starosti jsou hřeby do kříže,
dní
  dní
   dní
 dní
dní,

tni!
Tni!
Tni!

Fénix plápolal nocí,
Fénix plápolal 
Nocí,

my žijeme ,
obavy
starosti

a co jinak,
chvíle.

sekni do živého,
jsi zrozena k úsměvu.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Worries and anxieties.

Lubomír Tomik

worries and worries are nails to the cross,
days
 days
  days
 days
days

chop
chop!
CHOP!


Phoenix blazed at night,
Phoenix flickered
Nights,

we live ,
worry
worry

and what else,
moments.

Chop to live,
You were born to smile.

Karta na publikaci

Crowley - princ disku
Karta Crowleyho Tarotu je ,,Princ disků“ S osobami narozenými ve znamení Býka, se můžete vydat novou cestou, na které dáte podobu novým, plodnějším formám vztahu.

Se mnou.

Býk jménem Lisa.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

...

Líbezně,
Instinktivně,
Sálavě
A něžně

Blednoucí
Ukrytá
Ladná
Lovící


sweetLy,
InStinctively,
radiantly
And tenderly

Fading
Hidden
Graceful
Hunting

Bull.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Trotu na publikaci je …

Crowley - 12 - viselec
Viselec.

,,Je potřeba obrátit svůj svět vzhůru nohama, abychom získali jinou perspektivu a prohlédli tak své omezující zvyky a bloky ve vědomí.“

YEAH.

,,Unicorn necklace.“

Právě jsem zabloudil v Ideaspace, Alane, jsem bez ní ztracený.

Fotografie od Zaksheuskaya na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Náhrdelník z jednorožce.

Lubomír Tomik

někdo si dal kolem krku 
náhrdelník z jednorožce

zavázali mi oči,
když to studilo- jeho roh,
 kousky na lněném provaze

zavázali mi oči, když to hřálo bylo to boa z jeho kůže,
v kuse na krku s vůní jeho hřívy

když to čvachtalo a stékalo a zavoněla měď byla to...
ŠVIH !-

hlava se odkutálela.

,,Přiveďte dalšího ! " ozvalo se údolím kde - ŠVIH !-


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv


Unicorn necklace.

Lubomír Tomik

someone put it around neck
unicorn necklace

they blindfolded me
when it was cold it was his horn,
to pieces on the neck on a linen rope

they blindfolded me when it was warming it was a boa made of his skin,
in one piece on the neck mane

when it clattered and flowed and the copper smelled it was ...
-AX FLICK -

the head rolled.

"Bring another one!" "there was a valley where -

-AX FLICK-
Fotografie od Elu012bna Aru0101ja na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci jednorožčích slov :

Crowley - desitka poharu
Proud spokojenosti vyvěrá z nitra pohárů, které tuto radost vyzařují.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1039-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-pohar

A Yassy….tomu říkám synchronicita…mám tenhle článek rozdělaný od soboty a ….YES. Ideaspace existuje a bloudění …co kdyby jsme začali pracovat na její mapě, mapě Ideaspace ,kreslím Mapu Kontinentu Jejího Srdce a znovu a znovu se tam ztrácím..je to úžasné.

Ona je Můza.

Špunty šampaňského.

Champagne plugs.

Lubomír Tomik

warm blood flow,
colored streams and rivers

champagne plugs soared to the heavens
 
and the Zeppelin mantles pierced the Emmental tunnels

hydrogen will warm You up
treacherous creatures,
blood warm stream

will warm You up
blood warm flows
which cannot be hugged.
Špunty šampaňského.

Lubomír Tomik


krve proud teplý,
obarvil potoky a řeky

špunty šampaňského vzlétly k nebesům
 
a proděravěly pláště zeppelínů tunely ementálů

zahřeje tě vodík,
zrádní tvorové,
krví teplý proud

zahřeje Tě ,
krví teplý proud,
který nejde obejmout.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov pro Tebe…je …

Crowley - osmicka mecu
,,Vměšování“ ,,Když si tuto kartu vytáhnete, má vám připomenout, že kdykoli jste ve stavu pochyb nebo zmatku nebo prožíváte vnitřní střet zájmů, nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat.“

Dobrá tedy.

Vyčkat.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

Píši Ti jen tak….

…protože stále naživu díky Tobě.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXv
Jak.

Lubomír Tomik

jak Ti asi ubíhají dny,
jak Ti asi ubíhají dny, jak 

Tě míjejí pátky a sny,

všechno ztratíme,
chci jen všechny TEĎ s Tebou

všechny poklady Troje,
všechna tajemství mořských hlubin každý dublon z Dublinu,

nesnesou srovnání,
zabíjíš mne svým jasem,
nesnese srovnání

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVV
How.

Lubomír Tomik

as the days go by,
how are your days going by, how

Fridays and dreams pass You by,

we lose everything
I just want all NOW with You

all the treasures of the Throy,
all the depths of the depths of each Dublin dublin,

they can't stand comparisons,
you kill me with Your brightness,
can't stand comparison

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

a karta Crowleyho Tarotu na nenadálý výlet s Tebou….ne najednou karty:

minulost: ANO

přítomnost: ANO , protože Rytíř Pohárů vyšel naposledy před chvílí, na Poet Video, zdůvodněte, kdokoli.

budoucnost: Ukáže se

Ty: ,,Láska“

Karta na zbytek dne : ,,Aeon“

a na publikaci :

Crowley - princezna disku
TY. Znovu a znovu a zase znovu a 663 krát.

POET VIDEO pro Tebe : ,,Pan mění směr.“

V buchlovských horách napadl čerstvý sníh.... Kamera P.L. Napsal a načetl L.T. 
Pod Holým kopcem, v pozadí hrad Buchlov. 

Pan changes direction.

Lubomír Tomik

hooves
 uncovered
  washed
   hidden,
    myrtle,
         crypt,


Pan's chariot is ready

 a girl next to him,
 flashes her eyes, whips madly

They're going out,
from the garden on the rock.
Krta Crowleyho Tarotu na publikaci zasněženého Poet Videa je : Crowley - rytir poharu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

,,Rytíř pohárů je obrazem citové věrnosti, štědrosti, oddanosti a ničím nepodmiňované lásky.

Romantické tipy pro ženy.

Fotografie od Olya Kobruseva na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

There is no planet B.

Lubomír Tomik

there is no planet B,
there is no life without You

just empty space,
only life flows between fingers

like sand in an hourglass,
no one wants to add its content,

no hasty sprinkling of grains into reality,
no sharp memories cutting edges

romantic tips for women
romantic tips for men

what if I poured dust from the stars and words and the rubble of seconds into the hourglass,
romantic tips for everyone

never leave the other one,
maybe it's a last chance

there is no planet B, no plan P,
no life L,
just NOW.

NOW

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Není žádná planeta B.

Lubomír Tomik

není žádná planeta B,
není život bez Tebe

jen prázdný vesmír,
jen život protéká mezi prsty

jako písek v přesýpacích hodinách,
a nikdo nechce doplnit obsah,

žádné unáhlené sypání zrnek do reality,
žádné ostré vzpomínek břity

romantické tipy pro ženy,
romantické tipy pro muže,

co kdybych do přesýpacích hodin nasypal prach z hvězd a slov a drtě vteřin,
romantické tipy pro všechny,

nikdy druhého neopouštějte,
možná je to poslední šance,

není žádná planeta B, žádný plán C ,
žádný život Ž,
jen TEĎ.

TEĎ
Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov na přivítanou je : ,,Šestka pohárů“

Crowley - sestka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

POET VIDEO pro Tebe : ,,Na vrcholku ananasu.“

Natočeno NAD Masarykovým náměstím v Uherském Hradišti.
Čtou D.O. a L.T.
D.O. v Opavě, L.T. v Kafé Uprostřed v UH.

Lyrics:
On top of a pineapple.

Lubomír Tomik


on top of a bed of pineapple

the sound of Your voice is hidden,

in the deserts, in the crowns of pine trees, at the bottom of Dragon Lakes, hearts scalped

into whose scales
the sun casts a glaring shadow,

I am miserable and naked every morning

in his attempt to conquer the mountain of mercy

yet when i fall down,
into the arms of You and the Dragon's Mouth,

on top of a pineapple,
 puzzle of You,

 You,
the most beautiful puzzle.

https://www.facebook.com/ProVsechnyKavarenskePovalece/

Díky všem kteří se pokusili se zúčastnit, díky D.O. , zvuky jsou z archivu BBC , volně dostupné pro nekomerční použití, jedná se o telemetrii satelitu ve vesmíru, melodii, která se najednou objevila při střihu zvuku.

Na chvíli projekt POET VIDEA zastavuji, ,, všechno jsou to plány v plánech jiných plánů“ …, jak napsal Frank Herbert.

Karta na publikaci Poet Videa pro Tebe je :

Znovu , nelžu, tohle je skutečnost, ze 78 karet Crowleyho Tarotu znovu :

Crowley - kralovna mecu
,,Královna Mečů“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1027-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-me

POET VIDEO pro Tebe : ,,Dlouhá Markéta“

Napsáno v roce 2016, čteno a nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark, Bzenec www.shaark.cz , natočenou dnes v Uherském Hradišti, https://www.facebook.com/titiquepatisserie/ a na letní terase https://www.facebook.com/ProVsechnyKavarenskePovalece/ se souhlasem, děkuji. 

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016/

Long Margaret.

Lubomír Tomik


/ according to the folk story about heart eater /

oh, long Margaret,
oh, here I am

I have not yet entered this world
and you want me now

Oh, long Margaret
oh, here I am

still not see my mother's face
and rot in your stomach all the time

Oh, long Margaret
oh, here I am

one more heart was missing
and the work is done!

Karta na publikaci Poet Vide, karta Crolweyho Tarotu je :

Crowley - 9 - poustevnik
,,Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji.“

On top of a pineapple.

Crowley - kralovna disku
Na vrcholku ananasu.
 / Pro Tebe /

Lubomír Tomik


na vrcholku ananasu

skrývá se zvuk Tvého hlasu

v pouštích
v dračích jezerech

slunce vrhá stíny
do dračích šupin

je ráno
jsem ubohý a nahý

ve svém pokusu zdolat horu milosrdenství

přesto se pokaždé tak rád zřítím dolů

Tobě do náruče a dračích tlam

na vrcholku ananasuRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRV

On top of a pineapple.

Lubomír Tomik


on top of a pineapple

the sound of Your voice is hidden

in the deserts
in Dragon Lakes

the sun casts shadows
into dragon scales

it's morning
I'm pathetic and naked


in attempt to conquer the mountain of mercy

yet I always like to fall down


In your arms and dragon's mouth

on top of a pineapple
Fotografie od Any Lane na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe… ,,Královna disků “ na vrcholku ananasu.

Neměl jsem nic .

Nemám nic.

Ty.

POET VIDEO from Studio Shaark.

Napsáno v roce 2016, čteno a nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark, natočeno 24.11.21 tamtéž. www.shaark.cz www.midianpoet.com
Lyrics:

There is always time for a kiss, Lulu thought.

 Lubomír Tomik

 And so she twisted her ass in the slow rhythm of the music,
 rippled hips,
 but it was useless, the bar was empty.

Jukebox finished ,
 She reached into back pocket and found,
 that didn't even have any money.

ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 / , pro Tebe.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Lulu je : ,,Spravedlnost „

Crowley - 8 - spravedlnost
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost