Bride of god.

Fotografie od Oleksandr Pidvalnyi na Pexels.com

…………………………………………………………………..

Nevěsta.

Lubomír Tomik

před tisíci lety v jiném světě jsi zakletá

nevěsta boha
se obklopila paprsky

prošla polibkem
prošla výbuchem

nevěsta boha 
se obklopila paprsky

prošla nocí prošla ránem

nevěsta boha
se obklopila paprsky

nevěsta boha smrti
se obklopila pamlsky těl

před tisíci lety v jiném světě, rozkvetla


Bride.

......

thousands of years ago in another world you were cursed

bride of god
 surrounded herself with rays

she passed the kiss
 went through a blast

bride of god
 surrounded herself with rays

passed the night passed the morning

bride of god
 surrounded herself with rays

bride of the god of death
 surrounded herself with treats of bodies

thousands of years ago in another world, you blossomed

..........................................................................................

Stále rozkvétáš v mých slovech a vím, že ano, i v realitě, Tvůj úsměv je úžasný nádherný masožravý nakažlivý návykový upřímný a tak to má být, tak to musí být.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vlak Synchronicity se rozjíždí.

Genuine

Fotografie od Ivan Samkov na Pexels.com
Ryzí 
Lubomír Tomik

ve tvých očích teče řeka
kde její tok mizí

kde vprostřed duše
řeka vtéká

květina rozkvetla 
ryzí

......


Genuine

a river flows in your eyes
where its flow disappears

where in the middle of the soul
the river flows

the flower bloomed
genuine

........................................

Natural programming.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

…………………………………………………………………….

Přirozené programování.

Lubomír Tomik


hluk motoru se zařízl do uší,

akce

romantika

byla nádherná ale

slunce explodovalo !


útržky konfet se snášely do vzrušených brainstormingů,
výrobci opalovacích krémů

 přirozeně naprogramovali
krémy na tmu,

přirozeně naprogramovaly
krémy na tmu,
reklamní bestie připraveni na všechno.


...............................................................
Natural programming.the noise of the engine cut into the ears,

action

romance

she was beautiful but

the sun exploded!


Scraps of confetti drifted into excited brainstorms,
sunscreen manufacturers

 naturally programmed
dark creams,

naturally programmed
dark creams,
advertising beasts ready for anything.
..........


Podivuhodné vrcholky kostí.

Podivuhodné vrcholky kostí. lyrics

Amazing bone peaks.

Lubomír Tomik

Beyond the desolate plain of waves.

———————————————————————————————————————————————

…. Zvuk je takový schválně,posunutý,vlny ho odnesly o kus dál.

Trumfová 14.

A.N.O.

Jsi se mnou pořád.

A k snídani podáváme –

Fotografie od Acharaporn Kamornboonyarush na Pexels.com
Podáváme

Lubomír Tomik

,,Dnes podáváme egyptské rány !

je libo kobylky pomazané tmou ?
nebo dobře propečené krvavé vředy ?
flambované žáby ?
štěnice na másle pokryté krupobitím,
nebo jedno pobití, jste-li prvorozený ?"

-Kávu.-

-Náš zákazník náš plán!- 
uklonil se servilně robotický číšník, 
protočil si knír a zmizel.

-Už by tyhle zastaralé modely měli vyměnit.-pomyslel si Mojžíš

Vítej v budoucnosti !
................................................................................
We serve in english too 🙂,,Today we serve Egyptian wounds!

do you like locusts anointed with darkness?
or well-baked bloody ulcers?
flambéed frogs?
butter bugs covered in hail,
or one slaughter, if you are the firstborn?"

-Coffee.-

-Our customer our plan!-
the robotic waiter bowed servilely,
 twirled his mustache and disappeared.

- They should replace these outdated models. - thought Moses

Welcome to the future!Fotografie od Thirdman na Pexels.com

Pes jí psa.

Cvičení střihu,seržant Rico .

Z výkladu karty-


Rytíř mečů MISTROVSTVÍ ZAPÁLENÉHO MYŠLENÍ A ODHODLÁNÍ
 
Je to stav soustředěné, odhodlané a jedním směrem zaměřené mysli.
 Tři vlaštovky znázorňují soulad, ve kterém jsou mysl, srdce a činy.

Připomínají tak, že aby bylo možné dosáhnout vytčeného cíle, musí se projevit odhodlání, vůle a nasazení na všech třech úrovních. 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1026-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-me

Výsledek činnosti mozku.

:
:
:
:

…—…

The result of brain activity.

Lubomír Tomik

irreversible arrest of all body functions,
still life with cypress trees

co
nscious
ness

orchestra,
conductor
She

and
with a knowing smile we ended up together in an unopened cafe

coffee
it was as black as the night around

what's up
that it was a clear day

and the sun was just a fashion accessory

..................................................................................................................................................................................

Výsledek činnosti mozku.nevratná zástava všech funkcí organismu,
zátiší s cypřišovníky

vě
do
mí

orchestru
dirigent
Ona

a
s vědoucím pousmáním jsme spolu skončili v neotevřené kavárně

káva
byla černá jako noc kolem
co na tom,
že byl jasný den

a slunce bylo módní doplněk jen
...
and the sun was just a fashion accessory

..........................................................................................................................................................................................
Hudba v pozadí - instrumentální verze Ministry - Jesus Built My Hotrod , nejsem majitelem autorských práv k hudbě, jen nejasná kulisa neotevřené kavárny, módní doplněk jen.

SIMPLE ,,KEEP TOGETHER“ VIDEO SINGLE

DagmarLenkaLisaLubošMilanNatalieThomas 
are KEEP TOGETHER

liberland.org Thomas Poehlman
pensieriparoleepoesie.wordpress.com Natalia Castelluccio
milanknizak.cz prof. Milan Knížák
lenkakarhanova.cz Mgr. Lenka Karhanová
notanothernicegirl.wordpress.com Lisa Marshall
@dadaorlik Dagmar Orlíková
Luboš

Poslední mix chystaného alba proběhne ve Studiu Shaark
shaark.cz
pod dohledem zvukového inženýra Pavla Hlavici,toto je v podstatě singl, prvních pět věcí jak jdou za sebou.

Zvláštní věci, které se staly během vzniku KEEP TOGETHER pokračují,v okamžiku kdy bylo video dokončeno, najednou zpráva v telefonu a TAKOVÁ SYNCHRONICITA, že kdyby ji chtěl někdo vymyslet, nevymyslí….a poslední právě teď.

Trumfová karta na publikaci je- přísahám,realita v níž žiji –

Tempest !

Lyrics: Meanwhile, a storm
Prospero
romantic
Prospero
I can't get some things out of my head
Prospero
suddenly it's different
Prospero
how myths are created
Prospero
something will happen
Prospero
the mechanism of the Flood
Prospero
i can't get you out of my blood
Prospero
we swim in the river of skin

Prospero
raised
hands
Prospero

romantic

Prospero
closed
eyes
Prospero

openly
closed
openly
closed
openly
closed
scalded scalded scalded
that eyesMusic credit to TheFlayFishingFilmaker

,,Rytíř Holí" , card from Your deck, Mr.Crowley...and Her ....

Citát.

Tři Hole.

,,Through the empty archway a wind of the spirit enters, blowing insistently over the heads of the dead, in search of new landscapes and unknown accents: a wind with the odour of a child’s spit, crushed grass, and Medusa’s veil, announcing the endless baptism of freshly created things.”

Federico García Lorca

And a wandering cozy voice

Fotografie od Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n na Pexels.com
Papír.

Lubomír Tomik

A potulný útulný hlas
planeta se nězměnila
to jen my

svatyně kouzelných barev
podobná lidem v bytech 
pokojích
staveních,
ulicích
  pod 
mo  sty

útulní potulní pocestní
papír
........
Paper.


And a wandering cozy voice
the planet hasn't changed
it's just us

a sanctuary of magical colors
similar to people in apartments
rooms
constructions,
streets
   under
brid    ges

cozy wanderer
paper

----------------------------------------------------------------------
Deset Disků

Ilustrované dějiny papežů…

…a jednou se galerie zaplní.

Fotografie od Toa Heftiba u015einca na Pexels.com

……………………………………………………………………….

Ilustrované dějiny papežů

Lubomír Tomik

pokrytá mechem kniha
vlhkostí pralesa
trosky
výstavní

síně,
kde nikdo nejídá

stanice,
kde se přepřahají dostavníky bez myšlenek

náhodní jezdci na šachovnici,
ilustrovaní
.........

Illustrated History of the Popesmoss covered book
humidity of the forest
debris
exhibition

hall,
where no one eats

station,
where stagecoaches are pulled together without thoughts

random knights on the chessboard,
illustrated
--------------------------------------------------------------------------------_________________--------------------------

Mág.

Zatřást Nocí

Jen

Lubomír Tomik

pro to tuto chvíli jsem ztratil zbývající čas,
slunce ve větvích stromu na poušti

jen jsem chtěl vědět jaké by to bylo
BYLO

Neskutečno je jako vanilka v kávě,
ucítíš ostří chuti a pak zmizí navždy,

nebo než se znovu napiješ,
než bude znovu horká.

Když zatřeseš Nocí,
někdy padají hvězdy 
někdy tma.

Zvykni si.

............................................................

Just

Lubomír Tomik

for this moment I lost the remaining time,
sun in the branches of a tree in the desert

I just wanted to know what it would be like
WAS

Unreal is like vanilla in coffee,
you will feel the edge of the taste and then it will be gone forever

or before you drink again
before it gets hot again

When you shake the Night
sometimes stars fall
sometimes dark.

Get used to.
.................................................................................................................................


Pick up diamonds

Fotografie od Stijn Dijkstra na Pexels.com

.-….

seber démanty,
co víly v lese zanechaly

blýskají se a třpytí,
kameny mládí

rezavějí meče chladné,
v horách, skrýších,
kam jen oko dohlédne-
člověk

krvesmilstvo a palácové převraty,
žádané
     vývozní zboží

stín Anděla kyne opačným směrem,
návrat k bdělosti

jak můžu být ostražitý,
když mi někdo šplhá po páteři

otevřít mysl a 
stín Anděla letí opačným směrem

z Tvé přetvářky upletu svetr,
obléknu si ho ,
lehnu si mezi plameny !!!!!

kam mám jít když jsi cestu změnila na pulsující svěrák v žaludku

nahé zdi 
kolem Krajiny bez Konce
......................................................................................................................................................................................................................................................

pick up diamonds
what the fairies left in the forest

they flash and sparkle
stones of youth

rusting swords cold
in mountains, hiding places,
as far as the eye can see-
human

incest and palace coups,
requested
 export goods

the shadow of the Angel rises in the opposite direction,
return to wakefulness

how can i be guarded
when someone is crawling up my spine

open mind and
the shadow of the Angel flies in the opposite direction

I will knit a sweater from your pretense,
i will wear it
I'm going to lie down in the flames!!!!!

where should I go when you turned the road into a pulsating vise in my stomach

bare walls
around the Land without End

........

A zatím jen chlemtáme horkou měďnatou krev dní, i když se chci dotýkat nebe,
Ďábel nikdy nehraje narovinu.

And for now we just sip the hot copper blood of the days, though I want to touch the sky,
The devil never plays straight.

Good for him, my jsme jiní.:)
,,The Hangmen"
Ukřižování ega.

Emily

Emily Dickinson.

and Her Original Lyrics f

Heart, we will forget him!
You an I, tonight!
You may forget the warmth he gave,
I will forget the light.

When you have done, pray tell me
That I my thoughts may dim;
Haste! lest while you’re lagging.
I may remember him!

Clipchamp,freesound.com,Emily Dickinsonová v překladu J.Haukové/

Conrtrolled

kontrolovaná

lubomír tomik

kontrolovaná exploze Orfeovy hlavy na vlnách
přes oceán její zbytky míří k Tobě

příliv Ti ji přinese k nohám
kousky kostí

a klenbu 
nebes
si postav na noční stolek jako lampu

stíny na zdech vyprávějí příběhy

-Ale není to něco jako TV, že ne ? Protože se na televizi nedívám ,víš ?-

-Ne není, jak by jsi do Orfeovy hlavy chtěla dostat elektrický proud ? -

Ten už tam dávno je,
kontrolovaně mne spaluje


.................................................................................................................................................................

conrtrolled

lubomir tomik

controlled explosion of Orpheus' head on the waves
across the ocean her remains are headed for You

the tide will bring it to your feet
pieces of bone

and vault
the heavens
put it on your bedside table as a lamp

the shadows on the walls tell stories

-But it's not like television, is it? Because I don't watch TV, you know?-

- No, it's not, how would you like to get an electric current into Orfeo's head? -

He's been there for a long time
it burns me in a controlled manner

........

,,Mág."

I know that ,,controlled" is right, BUT ,,corntrolled" is interesting word...say him aloud and try dont break Your tongue !

Její houslový klíč

Aplikace Clipchamp, cvičení střihu, obrazu a vůbec, zdánlivě nesouvisející obrazy tvoří obraz...Její houslový klíč.Lyrics :

language

Lubomír Tomik

Do you see language as music?
You hear the words
when you fall into silence?
Do you see a face like a treble clef?

Unlocks every note
when you lose your breath

....

Bedouin arrow live

Music in background: sound of arrows, Celtic trap by Vivalavinil
Lyrics:

Bedouin arrows

Lubomír Tomik

laboratory
cold and silver
air saturated with cleaning chemical fumes

sterilized
logic
it stops working
in a state of weightlessness
thoughts and shores

„Akerveh“! cried the scientist, „Bread of angels! None of the people will ever go hungry again! We’ve done it!“
his colleague in an ironed white coat
looked up from the microscope and said enthusiastically:
„How much margin do we throw at it? !“

……………………………………………………………………………………………………

,,Královna Holí.“ Anima.

Podél potoka

Nahráno ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz , music credit to Vollkornbrot

you walk lavender along
stream
the scars had long since been filled
with river sand
Your beauty
amaze

…?
Zvuková nahrávka měla být původně součástí Projektu KEEP TOGETHER, neprošla dnešním vyřazovacím kolem.

Ze sbírky Veronika a jiné básně / 2018 /


Deset Holí

trickery of canned meat

Fotografie od Ylanite Koppens na Pexels.com
Klam a šalba masové konzervy

L.T.

               nejsme snad čerstvá dodávka jídla
po záruční lhůtě

 nejsme zbožím na trhu

              navenek plech
uvnitř maso

                  uvnitř chuť
navenek ostrý plech

řeže řeže řeže

venku svítí slunce 
nebo je mlha
nebo prší jako v Singapůrů

s konzervou to máš jako s kočkou v krabici,
dokud ji neotevřeš
nezamňouká úžasem
nebo pojde 
na botulismusThe fallacy and trickery of canned meat

L. T.

               We're not just a food delivery company
after the warranty period

 we are not a commodity in the market

               sheet metal on the outside
meat inside

                   taste inside
sharp plate on the outside

cuts cuts cuts

Sun is shining outside
or it's foggy
or it rains like in Síngápóré

canned food is like a cat in a box
until you open it
she doesn't meow in amazement
or she will go
to botulism

.............................................................................

Gallant stories

Galantní příběhy.

Lubomír Tomik

složité vzory,
           nejsložitější
a jak lehce
           jak křehce
se rozplétají

galantní příběhy v nichž Romeové hynou,
a Julie,
ty na ...
/ verši si doplň sama,
napsat ho nehodlám, tady se realita dělí /

galantní příběhy v nichž Romeové hynou
a Julie,
ty .. ...... je oživují a snímají z křížů a ano ano ANO

nadechují se svou silou celou,
nadechnu se
zadržíme dech
TEĎ
NOW
READ:

Gallant stories.complex patterns,
the most complex
and how easy
how fragile
they unravel

gallant tales in which Romeos perish,
and Juliet,
you on...
/ fill in the verses yourself
I'm not going to write it, reality is divided here /

gallant stories in which the Romeos perish
and Juliet,
you .. ...... revive them and take them off the crosses and yes yes YES

they breathe in with all their might,
I take a breath
we hold our breath
NOW
TEĎ
TEĎTEĎŤEEDEDEDEDTotweďwonďet
DOST !

............