Poet Video pro Tebe ,,Spousta zeleně.“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Kamera LT a PL , zvuk z archivu BBC , konkrétně : Sea Wash - Sandy area bordered by seaweed covered rocks. close-up sound of gently lapping waves on beach from incoming tide. Oystercatcher in distance
Basová kytara v PC LT, čte a napsal pro Tebe LT,
lyrics :

Lots of greenery.

Lubomír Tomik

Do you remember? Lots of green?

snake skin in paradise of any size,
stranglers and it wasn't about the sun
primarily about you

nothing to live in can be lost

finally,
we shoot from bows at snowmen

we dance to the sounds of phoenix whistles

and then we burn

a lot of greenery will cover us,
remember a lot of green?

Her eyes were magnetic,
green

even though I'm just a raw meat eater ...

THAT EYES !

That eyes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Co je život ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fotografie od FOTEROS na Pexels.com

XXXXXXXXXX

Co je život ?

Lubomír Tomik

zvuk,
který se rozplynul ve vzduchu

zvuk Tvého hlasu,
vlny jeho ozvěn

mne nesou dál


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
What is life?

Lubomír Tomik

sound,
which melted into the air

the sound of Your voice,
waves of its echoes

they carry me on
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta….karta Crowleyho Tarotu je ,,Mág.“ Už napořád, dnes žádná jiná.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Jihozápadní větry.

Fotografie od Matheus Bertelli na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Jihozápadní větry.

Lubomír Tomik

bičovaní jihozápadními svetry,
svázanými rukávy do bezvědomí v bezvodé poušti času,
jedlými kaktusy,
kořeněné kousky kůže zad

spánek za dne s očima otevřenýma je splývání
v moři roztaveného zlata,

drž mne do poslední chvíle,
až se rozeřvou,
všechny vichřice a tornáda,

větry nebo svetry nebo blůzky,
máš nade mnou moc

aby bylo jasno, jihozápadní větry,

předzvěst všeho


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Southwest winds.

Lubomír Tomik

whipped by southwest sweaters,
unconsciously tied up in an anhydrous desert of time,
edible cacti,
spicy pieces of back skin

sleeping during the day with your eyes open is merging
in a sea of molten gold,

hold me until the last minute
when they roar up,
all storms and tornadoes,

winds or sweaters or blouses,
You have power over me

to be clear, southwest winds,

a harbinger of everything

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sedm Holí je karta Crowleyho tarotu.

Crowley - sedmicka holi
 Sedm holí – Odvaha
 Sedmička holí ztělesňuje odvahu. Odvahu, stát si za tím, čeho si vážíme, a neslevit. Hůl stojící uprostřed karty a v popředí před všemi ostatními holemi je znamením důvěry v to, co jsme prožili. Pokud máme odvahu stát za tím, čeho si vážíme, vše se rozevře jako lotosové květy. Staré kvality budou nahrazeny novými a nám bude dovoleno vydat se směry, které jsou pro nás důležité, což naznačují hlavy ptáka ibise či fénixe. Budeme schopni vnímat věci s větší jasností a budeme moci naplnit svou vizi a tvořivost, jak to ilustruje okřídlené oko Hora na špičce dvou holí. Astrologickým aspektem této karty je Mars ve Lvu. Mars je planetou energie a vitality, jež podporuje náš tvořivý projev, který je spojován se znamením Lva.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1008-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-holi

Poet Video pro Tebe ,,Tmou.“

Zlatá růže

V podzemí Baziliky. Napsal ,natočil, vytvořil ve Studiu Midian LT.
Tmou za růží zlatou.
lyrics: 

Dark.

Lubomír Tomik

in the dark,
 dark dark
into the light

in the dark,
dark dark
into a golden rose

in the dark
 dark dark
into you

XXXXXXXXXX

Zvuk v pozadí a kroky pochází z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové projekty, konkrétně Electronic Sounds - Hollow sound, with buzz. (Specially created electronic sound.) Footsteps On Stone: Walking (Slight Echo) - Walking, 2 men on stone departing. (Slight echo) Interior House Doors - Interior, wooden door closed with heavy echo.
Karta je samozřejmě ,,Mág." 

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Cemetery of time.

Hřbitov času.

Lubomír Tomik

obdivuhodné květiny jinde nerostoucí,
náhrobky beze jmen, jen -

Zde leží vteřina úsměvu!

Zde leží minutový pohled do očí !

nekonečná pláň mauzoleí obočí které se vzhůru otočí nebo protočí

a když zvedneš od mikroskopu oči,
zaostřila jsi na náhrdelník s naším číslem,

jak Ti asi musí slušet,
zda-li ho nosíš, nebo nenosíš

obdivuhodnou květinu,vonící Tebou, vonící touhou


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cemetery of time.

Lubomír Tomik

admirable flowers not growing elsewhere,
tombstones without names, only -

Here lies a second of smile!

Here lies a minute's look in the eyes!

an endless plain of mausoleums of eyebrows that turn or twist upwards

and when you lift your eyes from the microscope,
you focused on the necklace with our number,

as it must suit you,
whether you wear it or not

an admirable flower, smelling of You, smelling of desire

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Eso Mečů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1016-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-me

Ivan Goran Kovačič – ,,Jáma.“ Čte Lubomír Tomik, v českém překladu Luďka Kubišty, ve Studiu Midian.

Čteno a nahráno ve Studiu Midian, za zvukového doprovodu zvukového souboru z Archivu BBC , konkrétně – Small Arms Fire – Fairly close shots from several rifles, k použití pro neziskové účely. Ilustrace z knihy Snímky krajiny poezie, autor není uveden, video LT.

Lyrics here –

Nejstrašnější napsaná slova. Ivan Goran Kovačič -,,Jáma.“

V českém překladu Luďka Kubišty.

Po třiceti letech, kdy jsem ji poprvé četl, u Vojenského útvaru Civilní Obrany v Bučovicích , při základní vojenské službě.

Co je to třicet let ? Nic, ta hrůza je stejná. Co může člověk člověku udělat.

Čteno a nahráno ve Studiu Midian, za zvukového doprovodu z Archivu BBC , konkrétně – Small Arms Fire – Fairly close shots from several rifles
The Pit

Ivan Goran Kovačič

BLOOD is my daylight, and darkness too.        
Blessing of night has been gouged from my cheeks          
Bearing with it my more lucky sight.        
Within those holes, for tears, fierce fire inflamed           
The bleeding socket as if for brain a balm –        
While my bright eyes died on my own palm.        

While played, I never doubt, God's feathered creatures,
Reflected still in them, and clouds' procession;  
But all I felt were my blood–spattered features,
Bruised gulfs in that once brillant profusion.  
Haw radiant lay my eyeballs in my hand,
Yet from those eyes no tear could more descend!

Then ever other fingers ran the warm
Coagulating blood my slaughterer found  
By the profounder agony of holes he formed
For better grip, more sensuously to wound;  
But me the softness of my blood enthralled,
And I rejoiced as blood were red tears falling.

The final light before the frightful night
The lightning swooping of the polished knife,  
The cry too white still in my blinded sight,
The bleach-white bodies of the murderers,  
Who stripped their torsos for their sweaty task –
Was dazzling even to my blinded mask.

O painful daylight, never so hard yet
Or penetrating did you break the East  
With fiery arrow; I might have thought I shed
Teardrops with leaping flames that seared my cheeks  
Through all that hell so many lightnings brent,
So many cries of other victims rent.

What time that furious conflagration fanned,
All that I knew of time were callouses for eyes,  
Hard-grown and aching; and could hardly stand.
And only then my slippery eyeballs fingered  
And knew – and cried: My sight, O Mother mine, is gone.
How shall I wepp when your life too is done?

Then dazzling daylight like a myriad carillons
From endless gleaming bell-towers in my crazy  
Brain illumined like the lights of Zion,
A lovely light – a light which sanctified –  
Bright birds, bright river, trees and, brilliant
Boon pure as mother's milk, still brighter moon.

Now came a torture I had never guessed –
My murderer commanded "Break your own eyes!"  
I nearly prayed for mercy to the beast,
But slimy-fingered spasmic hands obeyed –  
And then no more I heard, no more could tell,
To empty nothyng faltered, and I feel.

XXXXXXXX

Proto si važme KAŽDÉHO okamžiku a nepokládejme NIC za samozřejmost.

Last wagon.

Fotografie od sergio souza na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 V posledním vagonu.

   Lubomír Tomik

lesík a houpačky,
šmouhy za okny,
všechny okamžiky,
vždy a jsi tak sebejistá,

vždy neprůstřelná ,
koridory 
v zemi krásy

v posledním vagonu,
žena a muž,
vlak nás míjí
a 
nebo taky ne

možná jsme to my,
anebo ten pár za okny posledního vlaku


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In the last wagon.

Lubomír Tomik

grove and swings,
smudges behind windows,
all moments
always and you are so confident

always bulletproof,
corridors
in the land of beauty

in the last car,
woman and man,
the train passes us
and
or not

maybe it's us
or the couple behind the windows of the last train

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je .... 

Slečno B., co mělo znamenat to poslední loučení ? Když si představíš, že ta myšlenka na Tebe je neúprosný nůž který bodá a bodá a bodá a bodá …a ještě chvíli….a ještě chvíli bodá, až jsem jako cedník a stojím a krev odtéká ve vírech, proč se u toho tak moc usmívám ! ?

Nový sešit !

Nový sešit na psaní básní pro Tebe. Sešlo se, měl jsem oba u sebe. Hudba ve videu Aram Khachaturian – Masquerade Suite – Waltz, nejsem majitelem autorských práv. Kamera LT, ,,Expedice Tina .“ Masquerade was written in 1941 by Aram Khachaturian as incidental music for a production of the play of the same name by Russian poet and playwright Mikhail Lermontov. It premiered on 21 June 1941 in the Vakhtangov Theatre in Moscow. The music is better known in the form of a five-movement suite.

Přírodní úkaz.

Přírodní úkaz.

Lubomír Tomik

pršelo a vyšlo slunce,
v oku hurikánu vykvetla duha ,
oděná jen do černé a bílé

černobílá duha, 
 smuteční nebo svatební stuha

na všech ostatních barvách jsme se krmili my

podívej,
usmívám se i když jsem v pekle

rád věřím v přírodní úkaz 
v Tebe


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natural phenomenon.

Lubomír Tomik

it was raining and the sun was rising
a rainbow blossomed in the eye of the hurricane
dressed only in black and white

black and white rainbow 
or mourning or wedding ribbon

we fed on all the other colors

look,
I smile, even when I'm in hell

I like to believe in a natural phenomenon
in You

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Psáno pod vlivem karty …

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Poet Story pro Tebe ,,Nalezená vizitka.“…

… článek má číslo 6616 a.. chybíš mi.

Nalezená vizitka a figurka v Uherském Hradišti.Vytvořeno ve Studiu Midian, napsal, čte a všechno ostatní spáchal LT.
XXXXXXXXXXXXXXXX
Business card found.

Lubomír Tomik

there was another book in the book
there was a story in the story

The business card found could be an advertisement for a bull's thigh

was not

a leopard and a guy laughed on picture 

Before the beast ate him
the leopard said sadly-
I'm quite sorry, but I'm so HUNGRY !!!!

And the whites of his tooth enamel lit up the darkness.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V nádržce byla voda s temperovou barvou a stříkance vytvořily siluety na papíru formátu A4 a o něco později ....
zatím je karta Crowleyho Tarotu na publikaci článku číslo 6616 v letním dni ...

Nalezená vizitka.

Včera v Knihobudce v Uherském Hradišti vezmu do ruky knihu Egypťan Sinuhet a je v ní vizitka.

lyrics:

Business card found.

Lubomír Tomik

there was another book in the book
there was a story in the story

The business card found could be an advertisement for a bull's thigh

was not

a leopard and a guy laughed on picture 

Before the beast ate him
the leopard said sadly-
I'm quite sorry, but I'm so HUNGRY !!!!

And the whites of his tooth enamel lit up the darkness.

XXXXXXXXXXX

Pro dnešní Poet Video, napsáno a čteno, verze bez střihu, konec jsem nezvládl, trochu více jsem se vžil do role .Ale takhle vzniká Poet Video, krok za krokem, před očima Tebe, co by jsi pomyslela ? Doufám, že se pousměješ.

Co je to za vizitku a co se v Poet Videu děje….jsem naživu a Ty jsi.

Co víc ?

ještě …karta Crowleyho Tarotu je…

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video pro Tebe ,,Nenucená odpověď.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Dům v Uherském Hradišti. Kamera,
virtuální basa, digitální koláž , napsal, četl pro Tebe LT
Lyrics:

Unforced answer.
Lubomír Tomik

the air slides on his cheeks
with eyes full of blood
bone marrow
the yard is plain

"What are you going to do next? - she asked

the air slid down his cheeks,
the wind brought the sand of the desert breath

he looked into her star-filled eyes
 answered in silence

,,I will become the Phantom Oasis."

Development trend !

XXX

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vývojový trend.

Lubomír Tomik

čarodějnice na Petrovy kameny dorazily
o něco později

zaparkovaly elektrokoloběžky potřené mastí z krkavčích mláďat a tukem novorozených koťat
a mobily,
také na nabíječky hodily

pak daly se do tance,
monstrance v hádance !

Neúprosný vývojový trend !

Kurare stékalo z malé ranky na krku,
zdálo se,
že usíná a padá do prachového peří....


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Development trend.

Lubomír Tomik

the witches arrived at Peter's stones
a bit later

parked electric scooters smeared with raven cubs and fat newborn kittens
and mobiles,
also suitable for chargers

then they started dancing,
Monstrance in a riddle!

Relentless development trend!

Kurare stood out of a small wound on neck,
it seemed,
that he falls asleep and falls into You ....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Někdy …je to nečekaný vývojový trend.

Příspěvek číslo 6606. Enjoy the silence with me.

Pod červnovou oblohou …se zbytky tetování , za bouřky… ,,Řekni mi .“
Nahráno ve Studiu Midian, nejsem majitelem k instrumentální ani originální verzi songu Depeche Mode ,,Enjoy the silence.“ Sešlo se v jeden moment, napsáno, čteno za zvuků hudby protože…Ty.

Říkám Ti!

and…You

tell me.

Lubomír Tomik

tell me,
that I'm just yours

tell me,
that you will not let anyone else in

tell me,
how risky everything is

tell me,
that everything is not vanity

we have a few moments before we grow old,
and we won't move much,

the flame can't go out,
fire burn out

tell me ,
your name,

I know him very well,

but even so,

hearing it from your lips is something
completely different

Karta Crowleyho Tarotu je.....
,,Eso Holí " 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1002-crowleyho-tarot-mala-srkana-eso-holi

Z výkladu karty – Pokud si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během těchto dvanácti měsíců je pro vás důležité zůstat sami sebou a sami sebe nezradit. V ohnivých měsících Lva, Berana a Střelce můžete jednat z pozice své veškeré energie, vitality a přirozenosti, nebo svou energii a přirozenost volně projevovat v kontaktu se zrozenci těchto znamení.

Volně projevovat. No ano.

Urn covers in action!

Fotografie od Alix Lee na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Obaly na urny v akci !
Lubomír Tomik

Lehké hezké praktické !

Urnu budete mít plnou prachu pod hlavou,
lehkou jako obláček,
když nebude vadit ,že jste uvnitř!

Neváhejte ani století!
Nedoporučuje nikdo, 
ani červi ani vrány
ani tlení v lesích
ani dna řek jezer moří,

těžký těžký těžký je život bez Tebe,

ovšem i kouzelný, jen když odsunu hory,
zazvoníš na zvonek,
na zemi rohože,

našel jsem v Tobě zalíbení,
dokážu přiznat porážku,
basmala!

Někdy na viděnou, tentokrát je to opravdu na Tobě.

A obaly na urny... díky, nechám si akci ujít.
Je to Tvůj život a zjevně mne v něm nechceš.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Urn covers in action!
Lubomír Tomik

Lightweight nice practical!

You will have a urn full of dust under your head,
light as a cloud,
if you don't mind being inside!

You don't hesitate a century!
Nobody recommends
neither worms nor crows
nor decay in the woods
nor the river bottoms of the lakes of the seas

hard hard hard is life without you

but magical when you push the mountains away,
you ring the bell
on the ground mats,

I have found pleasure in you,
I can admit defeat,
basmala!

See you sometimes, this time it's really up to you.

And the urn covers on sale... thanks, I'll miss the event.
It's your life and you obviously don't want me in it.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je... Deset Pohárů , ,,Nasycenost."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1039-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-pohar

Poet Video pro Tebe ,,Psát na listy slunečnic !“

Vytvořeno ve Studiu Midian pro Tebe. Pokus o melodii LT,napsal četl LT atakdále. Protože tam někde jsi.
lyrics:

Write on sunflower leaves!

Lubomír Tomik

you can tell stories without a point,
you can turn the steering wheel on the Demeter

sail the strait of romance,
between leaves without return

no dusty sunflowers
in countries behind the mirror

you can know points without stories,
to travel below decks of Demeter

romantically watch the passing ship of life pass you by

How is it possible,
to have nothing to have everything to have nothing
without you

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Soma a Kumar. / For Kumar./

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Soma a Kumara.

Lubomír Tomik

když se z paláce vyplazili všichni hadi,
zůstal jen bílý,
s červenými puntíky

,,Napij se ze mne , rozpoutej peklo !"

Princezna Soma vzala Kumara za ruku,
cestou do schodů s bílým hadem kolem krku a červené puntíky mizely,
jak se realita rozpouštěla,
na vrcholcích stúp!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Soma and Arbind.

Lubomír Tomik

When all the serpents came out of the palace,
 remained only one white,
with red polka dots

"Drink from me, unleash hell!"

Princess Soma took Kumar's hand,
the way up the stairs with a white snake around Her neck and the red polka dots disappeared,
how reality dissolved,
on the tops of the stupas !
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D.O. mi laskavě zaslala…

…neobvyklé video z Prahy – Karlův most pohledem z hladiny řeky Vltavy, nečekané překvapení, díky !

Spolu s graffitti u řeky Moravy, naproti vjezdu do Baťova kanálu v Uherském Hradišti ,které natočil P.L., začalo vznikat Poet Video – zatím jen obraz, zbytek zatím není,slova,hudba, nejsou, ještě jsou v Ideaspace, ale Ty jsi a přesně na tom záleží, jinak na ničem.

Karta je – jsou- ,Čtyři Poháry. ,,Nadbytek.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1033-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-pohar

Whispering Kaaba.

Fotografie od Haydan As-soendawy na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Skutečný nepřítel.

Lubomír Tomik

skutečný nepřítel je dostatek kyseliny
a Tvé nekonečné zimy

a najednou jsem Tě objal
a najednou jsi mi dýchala na krk

branka Tvého domu je svědkem roztodivných scén,
vyražených dechů

ve výklenku u východního rohu,
ve výklenku šeptající Káby
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A real enemy.

Lubomír Tomik

The real enemy is enough acid
and Your endless winter

and suddenly i hugged you
and suddenly you were breathing down my neck

the gate of your house is a witness to strange scenes,
breathless

in a niche at the east corner,
in a niche whispering Kaaba

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Změna" je karta Crowleyho Tarotu, Dva Disky"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk

Fork of dawn !

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Princip spojených nádob.

Lubomír Tomik

až nás poslední mariachi potáhne
 ve svém futrále,
bude čas na spánek

Teď : Milovat Žít nenávidět Psát,
vnořit vidličku úsvitů 
do
chvějícího se masa nádherného zadku,
před jemným stisknutím zuby.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The principle of connected vessels.

Lubomír Tomik

until the last mariachi draws us
 in its fur,
it will be time to sleep

Now: Love Live hate Write,
nest fork of dawn
to
the trembling flesh of a amazing ass,
before gently squeezing teeth.

XXX
,,Rytíř Mečů" je Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe .
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1026-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-me

Z výkladu karty : Rytíř mečů je symbolem soustředěné, odhodlané a jedním směrem zaměřené mysli. Během období, kdy vládnou vzdušná znamení Vodnáře (21. ledna – 21. února), Blíženců (21. května – 21. června) a Vah (21. září – 21.října), je vhodné vydat se novou cestou s jasným záměrem a pevnou vůlí. Tento stav mysli nezná pochyby.

15.6.2022 uvádím věci do pohybu – TEĎ !

Poet Video pro Tebe ,,Jak nahoře tak i dole.“

Záběry rybníka na Opavsku laskavě poskytla D.O., děkuji.
Jak nahoře tak i dole, a kde je dole a kde je nahoře ?
Virtuální saxofon a střih a slova- LT

Lyrics: Bugle in a pond. Pond in the bugle.

Karta Crowleyho Tarotu na nečekanou publikaci je ..jsou ,,Dva Poháry.“

Z výkladu karty !!!!!!! Dva poháry jsou symbolem lásky. Je to láska, která oživuje a je plná tvořivé energie, inspirace a čistoty. Všechny naplňuje stejnou měrou. Jedním z hlavních rysů takové lásky je mocná komunikace, kterou naznačují červení delfíni naprosto zaujatí sami sebou. „Je prožívána nejen v nitru, ale vyzařována i navenek, jak to symbolizuje dvojitý růžový květ lotosu, který zastupuje princip „jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak navenek“. !!!!!!!!! 78 karet a dva Mágové !

Jak nahoře tak i dole.

Sakra ! Je toto možné ?Nedá se to popřít, stále v oku hurikánu ! Nejdříve bylo publikováno na YouTube a přitom padla tato karta, podívám se na výklad ,,Dvou Pohárů“ a spadla by mi brada, kdybych ještě nějakou měl.

Není, synchronicita, sen, cokoli, jen je to příliš neskutečné, před pár hodinami nebylo nic a najednou je jak nahoře , tak dole.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar