Arab.

Fotografie od Idriss Meliani na Pexels.com Tangier.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Arab.

Lubomír Tomik

vidím bezedné propasti mezi námi všemi,
když procházím chodbami,
v nichž září mladí lidé ztracení v čase a prostoru,
uvěznění uvnitř sebe a nemůžou křičet,
svým způsobem v Tangeru

ani nevíte kolik máte štěstí

nakonec jsem Arab také,
masivní kus nevyužitého nábytku
s kterým nic nepohne v kouzelných horách ,
propastech na konci rozkvetlých luk,
jimiž se nakonec projdeme všichni
PS: Tak daleko jsem se nedostal, ovšem v nemocnici jsem mluvil s chlapíkem, který klinickou smrt prožil , několik minut ticho na přístrojích , rovná čára a všechno bylo stejné, popisoval věci které jsem viděl taky , ale na rozkvetlou louku jsem se nedostal ani k propasti za ní.
Po smrti tunel, pád do světla, pak rozkvetlá louka a za ní propast, dobrodružství životem nekončí, nakouknul jsem jen za oponu....a teď je ze mne Arab v Tangeru.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arab.

Lubomír Tomik

I see the bottomless chasms between us all
as I walk the halls,
in which shine young people lost in time and space,
trapped inside and unable to scream
in a way in Tangier

you don't even know how lucky you are

after all i am arab too,
a massive piece of unused furniture
with whom nothing moves in the magic mountains,
the chasms at the end of blooming meadows,
which we all go through eventually


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PS: I didn't get that far, but in the hospital I talked to a guy who experienced clinical death, a few minutes of silence , a straight line and everything was the same, he described the things I saw too, but I didn't even get to the blooming meadow the abyss behind her.
After death, a tunnel, a fall into the light, then a blossoming meadow and an abyss behind it, the adventure of life does not end, I only peeked behind the curtain... and now I am an Arab in Tangier.
Fotografie od Casablanca Stock na Pexels.com

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik

Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji.

Z výkladu karty.

Black, sorceress and wizard.

Fotografie od Roy Reyna na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Černý, černokněžný a čarodějný.

Lubomír Tomik

černý jako práh noci,

černokněžný,
nesený suchým větrem,

čarodějným lesem mlázím údolími hlubokými

kouzla a čáry
kouzla a čáry
čáááááááááááááááááááááááááááááááááááry


XXXXXXXXXXXXXXXXX

Black, sorceress and wizard.

Lubomír Tomik

black as the threshold of the night,

sorcerer,
carried by dry wind,

through a magical forest through deep valleys

spells and magic
spells and magic
maaaaaaaaaaaaaaaaaaagic

XXXXXhttps://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

,,A proč vlastně Kosmonautika?“

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

XXXXXXX

A proč vlastně kosmonautika ?

Lubomír Tomik

protože každý moment s Ní
 je plný kouzel

kosmonaut do zabudované vysílačky řekl ,
celou Zemi pod sebou,
modř , bílá, mraky

-Na hrubý skafandr,
hrubá záplata !-

Kosmonautika je o hrubosti skafandrů a
 ubývajících kyslíků,

neodstartovaných kosmických lodí,
anebo ano.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
And why astronautics?

Lubomír Tomik

because every moment with Her
 is full of magic

the astronaut in the built-in radio said
the whole Earth below you,
blue, white, clouds

-On a rough suit,
rough patch! -

Cosmonautics is about the roughness of spacesuits and
 declining oxygen,

non-launched spacecraft,
or yes. 

XXXXXXXXX
Karta je ,,Eso Disků" s třemi šestkami uprostřed, je to totiž Crowleyho Tarot.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk

Máš.

Fotografie od Erik Mclean na Pexels.com

XXXXXXXXXXXX

Máš.

Lubomír Tomik

máš jedno jméno,
máš jich devět miliard

má chyzanténo,
mám Tě a nemám,
jsem tvůj...
 mrtvý živý bard,

jsme jen
 duchové, 
uvnitř kouzelných lamp.


XXXXXX


You have.

Lubomír Tomik

you have one name
you have nine billion names

my chrysanthenum
I have you and I don't have
I am yours
 dead living bard

we are just
 ghosts,
 inside a magic lamp. 
XXXXXXXXX

Právě jsem v s Tebou v OKU Hurikánu.

,,Devět miliard Božích jmen“ je…. https://cs.wikipedia.org/wiki/Dev%C4%9Bt_miliard_bo%C5%BE%C3%ADch_jmen …v tomto případě ,,,Devět miliard jmen Bohyní“

Magic camelot.

Fotografie od Jonathan Petersson na Pexels.com
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Čarodějný kamelot.

Lubomír Tomik


každý úsvit je ten největší,
zaplete nás do svých not

mezi písmena a slova,
je to čarodějný kamelot,

flétny hrají venku melodii deště,
prší,
ještě,
ještě,
ještě,

žádný čas, strach,
možná z nás zůstanou jen kousky Kainů a klaunů ,

v tomhle cirkusovém stanu,
nemůžu zastavit,

svět prý je rozkvetlá louka,
právě cáry mlhy a host,
na kterého nikdo nečeká.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxMagic camelot.

Lubomír Tomik


every dawn is the greatest,
entangle us in your notes

between letters and words,
it's a magic camelot

the flutes play a rain tune outside,
it is raining,
still,
still,
still,

no time, fear,
maybe only pieces of the Cain and clowns will remain of us,

in a strange circus tent,
i can't stop

the world is said to be a flowering meadow,
just fog strips and a guest,
which no one is waiting for.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta na publikaci slov při výchdou slunce je ... ,,Šest Disků" ....úsvit ohlašuje nový den, snad bude přesně takový.

Crowley - sestka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1049-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-disk

POET VIDEO pro Tebe ,,Jak.“

D.O. načetla svou část v Opavě 8.12.21 .Kamera ,pokus o hudbu L.T.,čteno na Žítkové 6.12.21 před domem Irmy Gabrhelové, natočeno ve Starém Městě.     
Lyrics: 

How .

Lubomír Tomik

how
The days are probably passing
how
The days are probably passing
how
Fridays and dreams pass You by

we lose everything

yet I want all the magic NOW with you ,

the treasures of Troy,
secrets of the deep sea,
every dublon from Dublin,

they can't stand comparisons,
you destroy me with your brightness,
can't stand comparison


Goddess.

Karta na publikaci Poet Videa pro Tebe je : ,,Slunce “

Crowley - 19 - slunce
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

,,Mám radost, když mohu s někým spolupracovat.“

Ano. Díky.

POET VIDEO pro Tebe ze Žítkové I. : ,,Lvice na Žítkové.“

Natočil P.L. na Žítkové. Čtu přímo u kapličky. Původně byl domluveno čtení jiným způsobem, na jiném místě, skoro hodinu jsme kvůli tomu jeli autem s P.L., ale to nevadí, musím si vystačit s málem, někomu se asi nechtělo vstávat. Když slovo dám, snažím se ho dodržet.

Zákazy a příkazy.

Lyrics:

Lioness.
Lubomír Tomik

sweetly,
instinctively,
radiantly
and tenderly

fading
hidden
graceful
hunting

Karta na publikaci Poet Videa pro Tebe ze Žítkové je : ,,Věž“

Crowley - 16 - vez
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

„Buďte k sobě jemní.“

,,Nejsem uvnitř svého těla; mé tělo je uvnitř mě

Dnes..ano.

POET VIDEO pro Tebe : ,,Rozšlápnul jsem vysušenou ptačí kostru „

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně " / 2O16 / Pro Tebe.
Natočeno ve Studiu Shaark ve Bzenci.
Zvukový inženýr Pavel Hlavica se postaral o použité efekty.
lyrics:
Read and recorded FOR YOU, LOVE in Studio Shaark

I stepped on the dried bird’s skeleton,

Lubomír Tomik,

and the tiny chest cracked,
I limped
someone put a bottle in my trail.

she pounded me with dolphin skin,
THE MAGIC beauty of His being,
someone asked:- A shot?-
She answer: -Tomorrow, or in eleven days.-

It started to rain, the car chuckled uncertainly
water splashed out of the exhaust,
then he rode in the rain, in the distance over the mountains
it flashed,

he drove in rain and thought of the man,
who burned his poems in the boiler room of the steamer Orizaba,
rolling black smoke
covered the sea
long
mourning
ribbon.

Ve videu použity záběry z Blaníku, magické hory, tanečních v Uherském Hradišti, kopie křišťálové lebky na výstavě na zámku Holešov, nějak se ocitly vedle sebe, najednou. Proč ne ?

http://www.shaark.cz/

Karta na publikaci Poet Videa pro Tebe je ,,Rytíř Holí“

Crowley - rytir holi
,,Rytíř holí je oddán principu duchovního růstu a vývoje. Je to vidoucí rytíř, který si stojí za svým stanoviskem, bez ochoty cenzurovat nebo potlačovat něco z toho, jaký opravdu je. Osedlal si koně JEDNOROŽCE, symbol vize a inspirace, který má vyšší význam a cíl.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1012-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi

,,Ve velkém moři Bina, za Noci času“… Babalon, pro Tebe.

Fotografie od Anna Nekrashevich na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik


the blade of Alenka's shoes,

early cold,
early hunger,
early eye dance,
              fingering

we can see every thing,
CAN WE SEE HER?

Woman,
dressed in scarlet.

You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik

břit Alenčiny boty,

brzký chlad,
brzký hlad,
brzký tanec očí,
             prstoklad

každou věc můžeme vidět,
VIDÍME ji ?

Žena,
do šarlatu oděna.

Ty.
Fotografie od Engin Akyurt na Pexels.com

Karta na publikaci , karta Crowleyho Tarotu: https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1036-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-pohar

Crowley - sedmicka poharu

Nejsou jen dobré karty, někdy jsou i ty nejhorší, dobré vědět, můžu s tím bojovat.

Alchymist II : Kubrick.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Alchemist II: Kubrick.

Lubomír Tomik

zapálil pod kotlem s milion tunami sazí na povrchu,
zapálil pod horou,
tisíce zaklínadel v divné době

kdy místo aby vládci v utajení a převlecích chodili mezi lidem,

budují protiatomové kryty 
i když rakety fantazie už dávno dopadly

alchymista chycený v Tobě zčista

alchymista dentista nebo filatelista terorista,

synchronicita,
do nás vyrytá

TOTO JE MAGIE SLOV,
chytila jsi mne do té nejpevnější nejjemnější nejpevnější pavučiny,

jsme zaříkávadlo padající do kotle,
to nevadí,
budu s Tebou,
 navždy.

Magie slov.
Stále pravdivá.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kubrick.

Lubomír Tomik

ignited under a kettle with a million tons of soot,
set fire to mountain,
Thousands of spells in weird times

when, instead of rulers in secret and disguise walk among the people,

they build anti-nuclear shelters
although fantasy rockets have long since failed

an alchemist caught in You purely

dentist alchemist or terrorist philatelist,

synchronicity,
engraved on us

THIS IS THE MAGIC OF WORDS,
you caught me in the strongest, softest, strongest web,

we are an incantation falling into the kettle,
it does not matter,
I will be with You forever.

Magic of the words.

Still true.

Dialog in the fields. / SHORT SCARY VIDEO / Rozhovor v polích. / Krátké video ze strašidelného hradu /

Napsáno pro Tebe.

Natočeno a fotografie pořízeny na Velehradě, 4.7.21. Čte D.O. a Lubomír Tomik.

Čteno 6.7.21 ve Starém Městě, D.O. svůj verš nahrála 6.7.21, na zámku v Dětenících. https://www.zamekdetenice.cz/barokni-zamek/

,,Dialog in the fields.

Lubomír Tomik

"We go through the femur fields together in a monotonous whisper, 
in summer breeze,
You stopped and said:

-I would like to be the Moon and look at the Earth below me ...-

I lowered my eyes and whispered:

-You know ,it's hard to be the Moon when you're The Sun."-

Použitý hudební doprovod a výstřely z napoleonských kanónů z Archivu BBC, volně dostupný pro neziskové účely:
Napoleonic Battle: 18th Century: Re-enactment – Napoleonic Battle Re-enactment, with fighting, cannon, muskets, distant bagpipes & drums. (18th Century battle re-enactment recorded in East Sussex.)

Barong Dance – medium close-up to medium distance drums, bells & other percussion instruments. background shouts from dancers. N.B. Religious dancing style, Barong Barong (mythology) – Wikipedia being mythical figure representing good.

Elektrická kytara laskavě zapůjčena p.Šmídkem, z dnes již nehrající kapely Gong. http://www.gong.unas.cz/

For Jaskiers, stick to your dream, my friend !

Hudební doprovod.

Hudební doprovod k ,, Rozhovoru v polích. “ :

Napoleonic Battle: 18th Century: Re-enactment – Napoleonic Battle Re-enactment, with fighting, cannon, muskets, distant bagpipes & drums. (18th Century battle re-enactment recorded in East Sussex.)


Barong Dance – medium close-up to medium distance drums, bells & other percussion instruments. background shouts from dancers. N.B. Religious dancing style, Barong being mythical figure representing good.

Volně přístupný a neziskově použitelný z Archivu BBC, plus elektrická kytara, plus …ano, dokončuji zvukovou stopu k básni ve Strašidelném Hradě na pouti.

Elektrická kytara.

An Airplane of N. Eroplán z N.

Asi od léta minulého roku jsem si s tou myšlenkou pohrával- na čtení poezie v Naganském expresu-, přešel podzim, Nový rok a 7.1.21 jsem poprvé žádal pana Martina Hrabce z Letecké muzeum v Kunovicích (muzeum-kunovice.cz) , nakonec 24.6. nejdříve One man army Paul Speckmann… – Midian Poet a potom bylo 24.6.21 od 17.00 do 18.00 pronajato na hodinu samotné letadlo, díky za šanci.

Pro mé přátele v zahraničí je text přeložen do angličtiny:

An Airplane of N.


Lubomír Tomik

,,Is there only one bride in the New Jerusalem,
with Your eyes,

is there only one beauty in the New Jerusalem,
measured by William Blake,

are we still human when we do not know the difference between good and evil,
between flesh and Love? ""Just keep going!
I stand before You, in the Airplane of Nagano,
the door opens !!! "

When they open,
when i open
when You open imagination,

the Pyramids, the Leaning Towers and the Towers of Babylon will shine on the light,
hanging gardens of Semiramis, crawling lying down,
millions of butterflies sit gracefully and pupate and eat leaves,


KILOHEAVENWINGSBIRDs changin
into eggs in flight and crack on contact with the ground,
an endless pound omelette is fried in the sun,
one morning we will wake up and we will also be exhibited in the museum,
only the labels in the showcases are marble,

Columbus bursts into the light in the soaked shoes of the tide,
brutal Einstein zigzags among the cauliflowers of atomic bombs,
You dance on them and jump from one to the other
and You jump in time,
You are with me again, I am with You again,
You lead an army under the flags,
armored mantises on peacocks jump out of the fuselage and command "AT THE ATTACK!"

YOU will come upon the light and overshadow the sun,
all hours of hard work and sweat and renunciation are kept in the hull,
in the shape of
 gold medals,
and in their flashes,

is there only one bride in the New Jerusalem,
with Your eyes

is there only one beauty in the New Jerusalem,
measured by William Blake,

are we still human when we do not know the difference between good and evil,
between flesh and Love?


I say goodbye, best regards,
I also rush out
from the Nagano Express,


I will shake off all sorrow
we disappear together, 
                   we disappear.

 Three Times Snapping A FingeR.,,is there only one bride in the New Jerusalem,
with Your eyes

is there only one beauty in the New Jerusalem,
measured by William Blake,

are we still human when we do not know the difference between good and evil,
between flesh and Love? "
Eroplán z N.

Lubomír Tomik

,,copak je v Novém Jeruzalémě jen jedna kráska,
vyměřena Williamem Blakem,
copak jsme ještě lidé, když nepoznáme rozdíl mezi dobrem a zlem,
mezi masem a Láskou ?“,,Jen račte dál !
Stojím tu před Váma, v Eroplánu z Nagána,
dveře se otevírají!!!“

Když se otevřou, 
když se otevřu , 
když se otevřeš fantazii,

na světlo vtrhnou pyramidy, šikmé a babylonské věže,
visuté zahrady Semiramidiny, plazí se vleže,
miliony motýlů ladně dosednou a zakuklí se a požírají listy,
kilobříci se v letu mění ve vejce a rozprskávají se při kontaktu se zemí,
na slunci se smaží nekonečná kilobříčí omeleta,
jednoho rána se probudíme a budeme taky vystaveni v muzeu,
jen popisky ve vitrínách jsou mramorové ,

na světlo vtrhne Kolumbus v promočených střevících od přílivu,
zježený Einstein kličkuje mezi květáky atomových bomb,
tančíš na nich a přeskakuješ z jednoho na druhý
a přeskakuješ v čase, 
jsi znovu se mnou, jsem znovu s Tebou,
vedeš vojsko pod praporci,
obrněné kudlanky na pávech vyrážejí z trupu letounu a velíš ,,K ÚTOKU !“

na světlo vtrhneš TY a zastíníš slunce ,
v trupu jsou uschovány všechny hodiny dřiny a potu a odříkání,
ve tvaru
 zlatých medailí ,
a v jejich záblescích,


copak je v Novém Jeruzalémě jen jedna nevěsta,
s Tvýma očima,
copak je v Novém Jeruzalémě jen jedna kráska,
vyměřena Williamem Blakem,
copak jsme ještě lidé, když nepoznáme rozdíl mezi dobrem a zlem,
mezi masem a Láskou ?


Loučím se , s pozdravem,
též se hrnu ven 
z Naganského expresu,
všechen smutek setřesu,
zmizíme spolu ,zmizíme,


 Třikrát Lusknutí Prstu.


,,copak je v Novém Jeruzalémě jen jedna kráska,
vyměřena Williamem Blakem,
copak jsme ještě lidé, když nepoznáme rozdíl mezi dobrem a zlem,
mezi masem a Láskou ?“

… dnes ve 20.00 přistane Naganský Expres u mne na YouTube kanálu a tohle je text napsaný během týdne ,čtený, pak vzniklo video, přimíchal jsem do zvukové stopy hudbu z Rajasthánu volně dostupnou komukoli z archivu BBC, pár ženských úsměvů, pousmání, nastříhal fotky s videem, vytvořil různé stupně hlasitosti, aby se můj hlas překrýval, vše s pomocí jednoho diktafonu Phillips, smíchal to v programech na obyčejném notebooku, všechny rozdíly v hlasitosti jsou ve videu schválně, chcete-li slyšet co se tam říká, bylo by dobré si zesílit nebo zeslabit zvuk, tohle opravdu není nějaký nekonečný seriál, kde se na hodinu v křesle vypne mozek, nebo nějaká tv show. Tady je to pár minut .

Opravdu jsem si myslel, že jsem první, koho něco podobného napadlo, číst v letadle z Nagana, pro to ,co letoun z Nagana představuje pro všechny, i fanoušky ,i pro Česko ,pro jeho symbol, pro Naději na vítězství nad čímkoli, vidím ale, že Alan Moore má pravdu s

“Ideaspace, where philosophies are land masses and religions are probably whole countries, might contain flora and fauna that are native to it, creatures of this conceptual world that are made from ideas in the same way that we creatures of the material world are made from matter. This could conceivably explain phantoms, angels, demons, gods, djinns, grey aliens, elves, pixies…”

Ideaspace, volně přístupná komukoliv, pro mne je to jako sáhnout do mraků a držet v ruce slova…., objevují se podobné projekty a můj je dostatečně …originální , tedy přeji kolegům hodně zdaru, opravdu na čtení dělám od loňského léta a nenechal jsem se nikým ovlivnit ,pro mne je to jedna ze synchronicit, v nichž žiji, dnes mluvím s D.O. telefonem a kolem ní projede kamion na němž je velkým písmem napsáno Lubomir…jak je něco takového asi pravděpodobného ?

A to , že si vytáhnu dnes kartu Crowleyho Tarotu ,,Slunce “ a před chvílí ,,Aeon“ které následují po sobě… ještě si dnes vytáhnu kartu na Eroplán z N., to bude zajímavé.

Díky Martině z KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. – Výkup železa a barevných kovů, prodej hutního materiálu, nakládání s odpadem,

když mne nechala na hodinu unést jejich letadlo v Otoč to na Mnichov. – YouTube,

když mne nechala přespat na jejich lodi Naděje ,Vzhůru na palubu. – YouTube,

Paulu Speckmannovi díky za vlčí záležitosti v In the shadows. – YouTube

D.O a JM za neuvěřitelné chvíle v pokoji vytrženém z času a prostoru, Pustý, neobdělaný ráj . / Pro Tebe / – YouTube

na konci je tedy Naganský Expres a kdoví, co bude dál,

díky Tobě, však víš.

A Naganský Expres už se blíží na přistání , tedy za hodinu na viděnou, už si chystám zelený klobouk, sako a černobílou kouzelnickou hůlku, blíží se fantazie a láska z oblohy.

ABRAHADABRA.

ABRAHADABRA 
aneb Kouzlo o Začátku, Prostředku a Končí.

Lubomír Tomik

Kouzelník na pódiu se ukloní.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ABRAHADABRA
or the Magic of the Beginning, the Middle and the End.

Lubomír Tomik

The magician on the stage bows.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI. Začátek . / Konec Světa /
Včera byl konec sssssssssssssssssssssss
sssss…….světa,
kousla jsi mne do očí,
ostré dlouhé zoubky se zabořily
do bezstarostné bělostné bulvy,
sklivec vytekl na stůl přede mnou,
donutila jsi mne ochutnat,
vzít se do úst syčících,
včera ssssss…………končil svět
sssssssssss…stejně stejné oči nebyly potřeba ,
Tvůj obraz byl vypálený hluboko dovnitř a nové záblesky
nebyly k mání,
Tvůj obraz byl nade vším a na počátku
bylo Slovo a to Slovo bylo od Tebe,
co bych mohl ztratit,
když jsem už ztratil všechno?


Kouzelník si svlékne sako, třese z něj slova, v bílé košili je před Tebou
prakticky nahý.
I. Beginning. / End of the world /
Yesterday would be the end of wwwwwwwwwwww……world,
you bit my eye
sharp long teeth sank
into a carefree white bulb,
the vitreous spilled onto the table in front of me,
you made me taste it
take a hissing mouth
yesterday eeeeeeeee…………ended the world
sssssssssss… same eyes were not needed,
Your image was burned deep inside and new flashes
were not available,
Your image was above all and in the beginning
was the Word and the Word was from You,
what could i lose
when i already lost everything?

The magician takes off his jacket, shakes the words from it, in a white shirt is in front of you
practically naked.
II.	 Prostředek.  / Jezdkyně. /

Jeskyně,
projíždíš zavátým esem,
z nějž se ztratilo L a je Esem Tebe,
Trumfovou kartou čnící nad Universem,
nejvyšší kartou napříč okamžiky, zeměmi, vesmíry a dimenzemi,
oba máme ledový dech ,
zmrazíme se navzájem v momentu objetí.Kouzelník si sako oblékne, podívá se Ti přímo do očí, žádná jiskra, vyšlehnou plameny a sežehnou ho.
II. The Middle / Rider. /

Cave,
you drive through an orest in deep snow,
from which F is lost and is card Ace of You ,
A trump card towering over the Universe,
the highest card across moments, countries, universes and dimensions,
we both have icy breath,
we freeze each other in the moment of hugs.The magician puts on his jacket, looks you straight in the eye, no spark, flames and burn him
III.	Končící.     / Hlubokým sněhem. /                                                                                   


Jezdkyně,


jezdkyně
hlubokým
sněhem.Kouzelník luskne prsty, ukloní se a zmizí.
Zvedneš se a odcházíš, někdy zatleskej, zapískej a řekni si o přídavek.

Jistě nebudeš zklamaná.
ABRAHADABRA
ABRAHADABRA
ABRAHADABRA
III. Ending. / Deep snow. /


Horsewoman,

has
horsewoman
deep
through the snow.
The magician snaps his fingers, bows, and disappears.
You get up and leave, sometimes clap, whistle and ask for an allowance.

You certainly won't be disappointed.
ABRAHADABRA
ABRAHADABRA
ABRAHADABRA

Prague song.Magický a povedený, velmi, až neuvěřitelně.

Magický

Prague Song by Pavla Jonsson, performed by Laurie Amat.

To snad ani není možné, kolik je v Prague songu magické krásy,

Pavlo, kouzelné,povedla se Ti myslím mimořádná věc! Měli by vidět všichni!

Počtvrté asi nejsilnější dojem….jak tam najednou na začátku vtančíš…to je báseň…TY jsi báseň, úžasné.

Domino Lásky. Domino of Love.

Domino of Love.

Lubomír Tomik

I fell into the Magic of You,
I fell into all the rotating sixes,

I fell into magic,
I fell into a verse,
I fell into spells,
I fell into sacrificial formulas,
I fell into the books of pure magic,
I fell into a sign
and frantic fantastic synchronicities across the centuries,
my Beast,

the power of the art of nature,
inventions of magicians
and
from their magical black reality changing hats covering the entire planet
You stand up
 in a white blouse with a bouquet of roses,

I fell into You,
I fell into Your traps,

You tore me up
like the grimoires of our times, according to which I invoke my love,

You get off your hats with grace,
it's the falling Domino of Love. 
Domino Lásky.

Lubomír Tomik

Upadl jsem do Magie Tebe,
upadl jsem do všech rotujících šestek,

upadl jsem do magie,
upadl jsem do verše,
upadl jsem do zaklínadel,
upadl jsem do obětních formulí,
upadl jsem do knih ryzí magie,
upadl jsem do znamení,
a zběsilých fantastických synchronicit napříč staletími,
má Šelmo,

síla umění přírody,
výmysly kouzelníků
a
z jejich čarovných černých realitu měnících klobouků pokrývajících celou planetu
se vztyčíš Ty,
v bílé blůzce s kyticí růží,
upadl jsem do Tebe,
upadl jsem do Tvých osidel,
roztrhala jsi mne,
jako grimoáry našich časů, podle nichž vzývám svou lásku
s grácií vystoupíš z klobouků,
je to padající Domino Lásky.