Mazes of madness. Bludičky šílenství.

Mazes of madness.

Lubomír Tomik

They fly over bubbles of mud gases in the swamps of the mind
fairies with lanterns hanging around their necks in the canyons of the breasts,
shining diamonds
and when they led me deeper and the ground beneath my feet
it has changed in your palm,

I pulled crumpled paper from my pocket
with a poem for You and read until the last moment,
until there is one light and a flash left and
dark everywhere

I was shot with a word
pierced through and through feeling,
undercut by a blunt knife of sorrow,
cut with a saw of contempt,
suffocated by the hands of own ugliness,
crushed by silence,
torn fangs of memories
swallowed by the maelstorm of time,
 died a hundred times differently,
when only one last thought of beauty remained,
someone switched the program to more interesting 
murders,

I thought I didn't know what fear was,
   mazes
 of madness has long since departed,
hunt for more prey.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bludičky šílenství.

Lubomír Tomik

Nad bublinami bahenních plynů v močálech mysli poletují
víly s lucernami zavěšenými kolem krku v kaňonech ňader,
svítící diamanty
a když mne zavedly hlouběji a půda pod nohama 
se změnila v Tvé dlaně,
vytáhnul jsem z kapsy zmačkaný papír
s básní pro Tebe a do posledního okamžiku jsem četl,
až zbylo jen jedno světlo a záblesk a 
všude tma,

byl jsem zastřelen slovem,
probodnutý skrz naskrz citem,
podřezaný tupým nožem smutku,
rozřezaný pilou pohrdání,
zardoušený rukama vlastní ošklivosti,
rozdrcený mlčením,
roztrhaný tesáky vzpomínek,
spolknutý maelstormem času,
zahynuvší stokrát jinak,
když zbyla jen poslední myšlenka na krásku,
někdo přepnul program na zajímavější vraždy,

myslel jsem si , že nevím co je strach,
  bludičky
 šílenství      už dávno odlétly,
lovit další kořist.

Don’t touch me, you’re exciting me.

Don't touch me, you're exciting me.

Lubomír Tomik

do not touch me
do not touch me

you excite me
you excite me

do not touch my heart
do not touch my heart

you excite me
you excite me

one morning you will wake up
you are sailing on the surface of Styx

do not touch me
do not touch me

you excite me
you excite me, 

girl,
on the edge of sanity,

 Im on the edge of madness.

Mezi hroby. Between the graves.

Between the graves. Read and recorded in Studio Shaark
Between the graves.
Lubomír Tomik

 Between the graves you can smell cologne,
 -Hi Your feets!- I smile,

 between the graves you can smell cologne,
 the heart bursts under the onslaught of baits,tits,etc,
 paperback,

 between the graves you can smell cologne
 several african american guys leaning on a tree
 in the hot heat,

 goes through a ghetto somewhere in Ostrava
 opens the door you're there,

 you are naked and you are lying on the table
 as if nothing was happening.

 Then you just say:
 -You do five things at once. You have to concentrate.-