Wolf mountain.

Fotografie od Scott Gudahl na Pexels.com
Desolate Fugazzi.

Lubomír Tomik

,,Jeden sendvič a sklenici mléka."
řekl William

popotáhl si kravatu
,,Vy se tady topíte v tichu ? Myslel jsem si to ."

chlápek za pultem přikývl
ukvapenou utěrkou utřel ústa jako by to byly struny smyčce

zůstali jsme uvězněni v nejbáječnějším jukeboxu
podél vlčích hor

co je sen ?
teď ?


...................................................................................................................
Desolate Fugazzi.

Lubomír Tomik

"One sandwich and a glass of milk."
William said

 sniffed his tie
"Are you drowning in silence here? I thought so ."

the guy behind the counter nodded,
 hastily wiped his mouth with a towel as if it were the strings of a violine

we were trapped in the most fabulous jukebox
along the wolf mountains

what is a dream?
now?

...........................................................................................................................................................................................

Jednou vyjde….

…v tomto časosběrném videu skoro vyšlo. Zataženo. Mraky táhnou nad Slovenskem a Karpaty. Music credit to X3nus

Karta na publikaci je Pět Pohárů.

Přesně, Pluto unesl Persefonu, pustina, slunce nevyjde ale……..

Z výkllllllllllllllladu, karty, ne obchodu : Avšak zklamání je hybnou silou, která nás může přivést i k vnitřní proměně, jak to ilustrují kořeny leknínu ve tvaru motýla, univerzálního symbolu transformace.

Mlékem.

Mlékem vlčice.

Lubomír Tomik

někdy zapadáme prachem času
vteříny jsou měsíce,
minuty roky

Kirké,
proměň nás

Kirké ,
tanči s námi

někdy vítr odvane prach času
jaro,
čerstvé povětří,
probuzení

Kirké,
mluv ke mě
..............................................................................

The milk of a she-wolf.

Lubomír Tomik

sometimes we fall into the dust of time
seconds are months
minutes years

Kirke,
transform us

Kirke,
dance with us

sometimes the wind blows away the dust of time
Spring,
fresh air,
awakening

Kirke,
talk to me

.........................................................................

Trumfová 14 je Karta Crowleyho Tarotu.

První turbany.

První turbany.

Lubomír Tomik

 jsem na druhé straně telefonní linky,
               v bouři smartfónů

 jsem na druhé straně boje 
             o příčetnost a vůbec

        jsem na druhé straně
sociálních sítí mailů

        nikdy ne Knihy Tváří

   no dobrá,
 nezasloužím si kávu,
     CHCI TĚ


.........................................................................
The first turbans.

Lubomír Tomik

 I'm on the other end of the phone lines
         in the storm of smartphones

 I'm on the other side of the fight
      for sanity and everything

  I'm on the other side
   social email networks

    never Books of Faces

      well ok,
i don't deserve coffee,
    I WANT YOU

...............................................................................................................

Universum.

Jen slova.

Kombakir.

Lubomír Tomik

dnes jsem se probudil s někým jiným v hlavě,
dnes jsem se probudil s Tebou,
hladově a hravě,

každé slovo gesto 
úsměv
přesto

kombakir
kombakir

dnes budu usínat s někým jiným v hlavě,
dnes budu přibíjet hřeby,
černé, tři a pěta padesát krát devadesát,
vhodné

kříže u cest,
volné


....
Víš jaké to je , probudit se, neležet vedle Tebe a nepoznávat se ?
Rytíř Disků.
.....................................................................................................................................................................
Kombakir.

Lubomír Tomik

today i woke up with someone else in my head
today i woke up with you
hungrily and playfully

every word a gesture
smile
yet

kombakir
kombakir

tonight i'll fall asleep with someone else in my head
today i will drive nails
black, three and five fifty times ninety,
appropriate

roadside crosses
loosely


....
Do you know what it's like to wake up, not lie next to you and not recognize yourself?
Knight of the Discs.
Jen slova, další a další den a pak se jednou vzbudíš, nebo to někdo udělá za Tebe.

Kombakir je hádanka.
Ve světě vyhledávačů nic těžkého.
Ve světě umělých inteligencí.
Juchu.

Karma je zdarma ?

Fotografie od Sam Willis na Pexels.com

Karma.

Lubomír Tomik

Pořád říkáš -Karma je zdarma ? -
pořád vstáváš a necháváš druhé 
aby za Tebe rozhodovali,

pořád jsi hrdinka ve spandexu
pořád jsi divák v multiplexu
oni za Tebe rozhodují

karma odmítnutí druhého
pozvání na kávu je nejhorší

karma lvice bez zubů,
je spásat trávu na savaně

vítr fouká a ohýbá stvoly,
 jen aby se zase narovnaly

zapomněl jsem,
nikdy si nic nepamatuješ

ani karmu,která je prý zdarma,
pěkné kecy , 
mimochodem

vymluvíš se na cokoli aby jsi nemusela,
cokoli,
...jednou to pochopíš,

není to karma která je zdarma,
jsi to Ty,
tvé činy a následky,
to špatné je zdarma,

když nic neuděláš.
, a budeš se vymlouvat.

..............................................................................
Karma.You keep saying -Karma is for free? -
You keep getting up and leaving others
to decide for You

You're still a hero in spandex
You are still a viewer at the multiplex
they decide for you

the karma of rejecting another
the coffee invitation is the worst

karma of the toothless lioness,
is to graze grass on the savannah

the wind blows and bends the stems,
 only to straighten up again

I forgot,
You never remember anything

nor karma, which is said to be free,
nice shit
by the way

you'll make excuses for anything so you don't have to
whatever
...one day you will understand

it's not karma that's free
is that You,
Your actions and consequences,
the bad is for Free

when You do nothing.

...........................................................................................

Právě mi došla trpělivost.
Karta je ,,Neúspěch" Sedm Disků.
Ale aspoň byla vyložena.
Nehnu se dál.

Znovu, oprava článku a :


Karma je zdarma možná pro Tebe.

Musím si každý nádech, každý krok zasloužit, takže na karmu nečekám.

Bodláčí.

Fotografie od nastia na Pexels.com
Bodláčí.

Lubomír Tomik

Ledoborec zpomaloval,
sobi polární 
nevypadali dobře,

bodláčí putovalo na křídlech větru
v jarním,
slušivém ,
svetru.


...........................................................................................
Thistles.

Lubomír Tomik

The icebreaker was slowing down,
arctic reindeer
they didn't look good

the thistle wandered on its wings in the wind
in the spring,
polite
sweater.

Zřejmě změna.

Přišla.

Mnohoramenné skoro živé čtení….

Symbol Smrt / Znovuzrození je univerzálním principem odpoutání se a uvolnění z pout. Jenom cestou odpoutání jsme schopni vytvářet nové struktury.

Dnes Řehořovo knihkupectví už neexistuje.

Symbol Smrt / Znovuzrození je univerzálním principem odpoutání se a uvolnění z pout. Jenom cestou odpoutání jsme schopni vytvářet nové struktury.

Z výkladu karty a z výkladu zmizely knihy.

Lyrics:

Music credit to timouse. Again.

..and , lyrics:


Multi-armed.

Lubomír Tomik

multicolored
candlesticks
multi-armed

stretching to the windpipe,
multi-armed patting

many-colored many-colored many-armed many-armed

Nožnice.

Fotografie od Susanne Jutzeler, suju-foto na Pexels.com
Barevnost nitra.
Lubomír Tomik

a tak vypadá kuchyň
a tak obývací pokoj
a tak ložnice

 Řekla : Toto sú a o chvílu budú,
v tvojom chrbte nožnice

jak udělala tak řekla,
překročila hranice

na dně řeky,
v piesku,

nožnice

Proud je den za dnem nesl dál, 
nebo zapadaly po nánosy říčních naplavenin.


Ale já nejsem žádná naplavenina !

Naše trůny , 
jsou postaveny z písmen sloupových

MONTY PYTHON
FLYING
CIRCUSSSSSSSSSSSS

Zde vládne 
železná ironie.


...............................................................................................................
Interior color.
Lubomír Tomik

and this is what the kitchen looks like
and so the living room
and so the bedroom

 She said: -These are and in a moment they will be,
scissors in your back-                       /this sentence, this part is entirely in Slovak originally ./

as she did so she said
crossed the line

at the bottom of the river
in the sand

scissors.

Day after day the stream t carried them on,
or they fell on deposits of river sediments.


But I'm no sediment!

Our thrones,
they are built from column letters

MONTY PYTHON
FLYING
CIRCUSSSSSSSSSSS

Rules here,
iron irony.

...........................................................................................................

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci nečekaného spojení – ,,Eso Disků“

…. skutečností ve vnějším světě.

Co je mi po tom, že parta chlápků něco kutí, sám jsem je aktivoval, bylo mi řečeno- ,,Anonymní činnost.“

OK.

Kolik času zabere napsat mailovou zprávu ? Minutu, dvě, pět, nebo šest měsíců ?

Buď s Tvým bohem.

Proud nůžky nese dál, nejsem žádná naplavenina, jsem ten proud.

Magdalena Verneová ve Studiu Shaark.

Bzenec.

http://www.lenkakarhanova.cz http://www.shaark.cz http://www.midianpoet.com Lenka Karhanová ve Studiu Shaark , Bzenec, při práci na projektu ,,KEEP TOGETHER“ Zvukový inženýr Pavel Hlavica. Obrazy Lenky Karhanové : Poutník a Cháron Poutníkovo prozření

Džungle uvnitř lvice.

Fotografie od Oliver Sju00f6stru00f6m na Pexels.com

……


někde jsou hory
jsem džungle uvnitř lvice,

někdy jsou hory
jsou klece uvnitř svíce

když bušíš do zdi,
odhalí se kost kloubů

hora džungle lvice
hora džungle lvice

rytmus
dní

jsem džungle a Ty taky
..............................................................................................................

there are mountains somewhere
im a jungle inside a lioness

sometimes there are mountains
there are cages inside the candle

when you hit the wall
the knuckle bone is exposed

lioness jungle mountain
lioness jungle mountains

rhythm 
of
the
days
of the
days

...we are jungle..........................................................

Déšť neutrin.

Fotografie od Milada Vigerova na Pexels.com
.Napsáno nahráno teď.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------------
You pass like a ghost through burnt faces

I pass like a ghost through burnt faces
i pass through people
 
why do i keep coming back to you
why am i learning to type on the keyboard again

because I have to,
tell the water
tell Her

to change her state
say Her-
Rise like the wind !

blows the ashes of burnt faces
You just forgot about yourself.

when You remember
it's like a shower of neutrinos and light
a breeze of atomic tornadoes.
...............................................................................................................
Procházíš jako duch vyhořelými tvářemi 

procházím jako duch vyhořelými tvářemi,
procházím skrze lidi
 
proč se vracím pořád zpět k Tobě
proč se znovu učím psát na klávesnici

protože musím,
řekni vodě,
řekni jí

aby změnila své skupenství,
řekni
jí až se vznese jako vítr

rozfouká popel vyhořelých tváří,
jen jste zapomněli na sebe.

Až se rozpomeneš,
je to jako déšť neutrin a světla,
vánek atomových tornád.

..........................................................

Crowley - ctyrka holi

Příprava do Studia Shaark.

https://www.shaark.cz/

Byly doby, kdybych odtud posílal pozdrav.

Dnes je to jako vstoupit do ringu s panem Dragem.

Všechno.

Delete.

Fotografie od Anna Tarazevich na Pexels.com

………………………………………………………………………………………………………..

 Vymazané slovo.

Lubomír Tomik

kdyby jsi měl každé ráno možnost začít znova,
vymažeš ze slovníku některá slova

vymazané slovo je 
vymazané slovo je
vymazané slovo je

a taky


....................................................................................................
Deleted word.

Lubomír Tomik

if every morning you had the chance to start over
you delete some words from the dictionary

the deleted word is
the deleted word is
the deleted word is

and also
..........................................................................................................................

Jak vymažeš slovo ,,Navždy" ?

Karta je ,,Ďábel."

Příprava do Shaarku !

TEĎ Napsáno, čteno, song v pozadí "Stillstand" by @Myuu 🇺🇸 Omluvte prosím sníženou kvalitu zvuku. Je to cvičení, příprava.
Vzniklo teď.
Lyrics:
Conquest of light years.

Lubomír Tomik

the water was boiling
coffee at the bottom of the mug,

close the door behind you
don't leave in a hurry

the water attacked on the sides
don't leave out of breath

conquering light years....
there is nothing to conquer

don't go back
don't look back

don't look back
even if she tapped him on the shoulder

tsunami of your touch

https://www.shaark.cz/

Trail on the ground….and in the underground.

Fotografie od Alessio Cesario na Pexels.com

………………………………………………….

Stezka na zemi.

Lubomír Tomik

i na nebi
i ve snu

kdekoli
kdykoli

jen
NAŽIVU

cesta mramorová,
cesta na dně moře

mezi proudy a vlnícími se sasankami
hladké oči 

se krmí zašlými obrazy minulosti
i na nebi i ve snu i na jaře i v zimě

nakonec zbydou jen obrazy...stezka pod zemí.


............................................................................................

Trail on the ground.even in heaven
even in a dream

anywhere
whenever

just
ALIVE

marble road,
road at the bottom of the sea

among currents and billowing anemones
smooth eyes

feeds on stale images of the past
even in the sky and in a dream and in spring and in winter

in the end, only images remain

.....

....trail,
in the underground.

.........................................................................................

Konec jednoho sešitu.

Slova chtěla prostřednictvím klávesnice TEĎ do světa, místo na poslední stránku.

Nový začátek, jako každé ráno, každý den, každé otevření očí, každý dech.

Nakonec zbydou jen obrazy a Ty.

To je vše, to je vše, pravděpodobnost, když TEN obraz klíčí a roste a nabývá na síle….stane se.

Příprava do Studia Shaark I. / Pro Řehořovo Knihkupectví /

Příprava do Studia Shaark I. / Pro Řehořovo Knihkupectví /

https://www.shaark.cz/

Jaká asi byla karta Crowleyho Tarotu pár vteřin před začátkem živého vysílání ?

,,Mág.“

Nejlepší je, že nelžu, nevymýšlím si, všechno se děje TEĎ , jestli nějaké tornádo kdy zamířilo do Kansasu, tohle bude ono,zkracuje mi čekání na…Tebe, lékařskou konzultaci ,všechno, stejně , není žádné čekaní.

Dopis.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Dopis.

Lubomír Tomik

napsaný

nevracel se,
žádná odpověď,

byl jiný čaj,
byl jiný čas
hádanka

příprava na vzkříšení
Tví uctívači již mávají palmovými listy
dopis se nemůže ztratit, odešel
cesta je vždy cesta je cesta a nikdy nekončí


.....................................................................................................................
The Letter.

Lubomír Tomik

The Letter

didn't come back,
no answer,

was different tea
it was a different time
puzzle

preparation for resurrection
Your worshipers are already waving palm leaves
the letter cannot be lost, he has left
a journey is always a journey is a journey and it never ends.
............................................................................................................................................


Vše plyne.
i kouzla ,,Mága"
a když je to tak.... karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov napsaných před delší dobou a uběhla další doba,
čekání.

Outrageous intentions.

Něco jako vlna, jako adrenalin přímo do srdce -BANG ! Před hodinou nebylo nic.

Myšlenka na Tebe byl startovní výstřel:

Lyrics:

Outrageous intentions.

Lubomír Tomik

like a lobotomy flash

give me back my
iron dreams

give me back the seed
that you put
in me


To je vše.
Wamba Indigenous Music – Longer fluent notes using a flute like instrument made from fruit shell

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Mág“ a dnes znamená : ,,Nikdy nepochybovat.“

An Apartment….with The Surprise.

Apartments.

Lubomír Tomik

I.

ours would just ours
our
our,
in even twilight
hunger

II.
under the dark poplars
gothic buildings

a million sparks flew
she rode the wind

III.

anything but life
is pettiness
life in apartments,
with you
Apartmány.

I.

náš by jen náš
náš
náš,
v rovnoměrném přítmí
hlad

II.
pod temnými topoly
gotické budovy

milion jisker se vzneslo,
osedlala vítr

III.

cokoli kromě života
je malichernost,
života v apartmánech,
s Tebou

...........

Apartments.I.

Yours would just ours
our
Your,
in even darkness
lust

II.
under the lighthouse of the dawn
romantic ships

a million sparks went out,
She rode the night

III.

anything but life
is dream,
life in rooms of thoughs,
with YOU

.............................................................................

Tarot. Trumfová karta číslo čtrnáct a Disky, jejich Rytíř, karty jsou rozdány.
Fotografie někam zmizely , jako by nebyly.
Všechny jsem je smazal, i s telefonním číslem,

Surrounded.

Obklopeni

Lubomír Tomik

obklopeni ročním obdobím
jako ledovým polem

na níž troskotáme pořád dokolo podél kraje bílých polí,
obklopeni hmotou

obklopeni skvělými obrázky,
vnitřnosti vyvržené jako zlaté pruty na břeh po velké bouřce,
jen jiné odstíny,
na nichž spočine slunce
.........................................................................................................

Surrounded

Lubomír Tomik

surrounded by the seasons
like an ice field

on which we crash round and round along the edge of the white fields,
surrounded by matter

surrounded by great pictures,
entrails washed ashore like gold bars after a great storm,
just different shades
on which the sun rests

..............................................................................................
Tedy ,,Hvězda." Velká Arkána,Crowleyho Tarot.

Zdánlivě nesouvisející slova: Motorkáři, Studio Shaark,Firma,Propagace společnosti s více pobočkami, každá jinak, v jiném stylu,Básnická stezka, dvě podoby,Stone by Thomas G.Poehlmann,EMG,.

CONCEPT IN

Concept in .

Lubomír Tomik

concept in the inquisitions
you need to control him
you need to be in control
you need to have it
under control

concept in the inquisitions
you need to come under my control,
my quicksilver

concept in the inquisitions
when you keep your flame connection
the concept of the inquisition is mulatto breath

as regular as a whirlpool in a sink
breath on my neck
not far from the slaughterhouse of exiled wanderers
speed skater

people are versatile
women are all kinds

you whistle a mystical melody
concept
 inquisition,
take everything from me

you burned all my thoughts,
put them next to the body

before it blooms

Koncept v .

Lubomír Tomik

koncept v inkvizicích
potřebuješ ho mít pod kontrolou
potřebuješ mít pod kontrolou
potřebuješ ho mít
pod kontrolou

koncept v inkvizicích
potřebuješ mi jít pod kontrolou
má rtuťi

koncept v inkvizicích
když si necháváš spojení s plameny
koncept inkvizice je dech mulatek

pravidelný jako vír v umyvadle
dech na krku
kousek od jatek exulantek tulaček
rychlobruslařek

lidé jsou všelijací,
ženy jsou všelijaké

pískáš si mystickou melodii
konceptu
inkvizice,
vem mi všechno

spálila jsi všechny mé myšlenky,
pohoď je vedle těla

než rozkvete

………………………………………………………………

A Martyr of Fanaticism. Naked young women being brutally tortured by Spanish Inquisition. The Spanish Inquisition was established in 1480 by Catholic Monarchs Ferdinand II of Aragon and Isabella I. It was intended to maintain Catholic orthodoxy in their kingdoms and to replace the Medieval Inquisition, which was under Papal control. The regulation of the faith of the newly converted was intensified after the royal decrees issued in 1492 and 1502 ordering Jews and Muslims to convert or leave Spain. The Spanish Inquisition is often cited in popular literature and history as an example of Catholic intolerance and repression, and was not abolished until 1834, during the reign of Isabella II. Although records are incomplete, about 150,000 persons were charged with crimes by the Inquisition and about 3,000 were executed. Photogravure after Jose Brito, G. Barrie & Son, 1901.

…………………………….

Karta Crowleyho Tarotu na slova o inkvizici, přišla, tedy :

Z výkladu karty :

Ctím vše, co má hlubší význam a smysl.

Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji.

NIKDY

PEGAS

Pegas / Pegas.

Jaká má
okřídlený kůň kopyta ?

Pegas

Zas a mizející čas

Pegas

kotník Andromedy

Pegas

z vln mořských 

Pegas

 z vln hladkých přízí

Pegas

na oblohu míří

Pegas

každé hvězda padající

Pegas

je kopyto okřídleného koně,
srší

Pegas
taková jsou 
Pegas
hebká kopyta
Pegas
saténová
Pegas
rozdrtí jen všechno
Pegas Pegas Pegas


...............................................................
Pegasus / Pegasus.

What kind of
winged horse hooves ?

Pegasus

Again and disappearing time

Pegasus

Andromeda's ankle

Pegasus

from sea waves

Pegasus

 from waves of smooth yarns

Pegasus

aiming for the sky

Pegasus

every shooting star

Pegasus

is the hoof of a winged horse,
it stings

Pegasus
that's how they are
Pegasus
soft hooves
Pegasus
satin
Pegasus
it just crushes everything
Pegasus Pegasus Pegasus

............................................................................

Určeno pro společné čtení na Páté VEČERY POD LAMPOU. 15.března 2023 v 17.00 hodin.
Ženský hlas...bude opakovat..... - PEGAS ......Pegas.....Pegas....

Zveme Vás.

Tři meče jsou symbolem, který ztělesňuje smutek a žal. Jedná se o smutek, který je v mysli aktivně živen a udržován negativními myšlenkami z minulosti, zvláště pak z určitých údobí, kdy jsme prožili něco bolestného.

Když si tuto kartu vytáhnete, musíte si uvědomit, že pocit smutku přichází jen prostřednictvím záporného myšlení. V mysli si přehráváte obehranou pásku svých pocitů z minulosti, se kterou souvisí i vzorec myšlení. Ale ten nám byl vlastní v době minulé, nikoli dnes. Vůbec nejde o smutek ve vašem srdci, který skličuje celé tělo. Není to nic jiného než sklon neustále křísit zašlé střípky minulosti, zvláště ty nejbolestivější a nejsmutnější. Jestliže si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že jste připraveni změnit perspektivu, ze které vnímáte svou minulost, spolu se vzorcem myšlení tak, abyste vyloučili jeho negativní podtext

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1018-crowleyho-tarot-mala-arkana-ti-mee

Kolem.

…………………………………….

Around.

Lubomír Tomik

around the spring
past the stream tearing through the moss

to take You in one breath
around the building spacious

among the multitudes
between the void

between moments
before we catch fire

......

Kolem.

....

kolem pramene
kolem bystřiny rvoucí se mechem

pojmout Tě jedním dechem
kolem stavby prostorné

mezi zástupy
mezi prázdnem

mezi momenty,
než vzplaneme


..............................................................................................

Around.

...

around the stream
past the spring tearing through the moss

to take You in one breath
around the building spacious

among the multitudes
between the void

between moments
before we catch fire

................................................................................................

A hlavu měl holou a krk také,
,,spring" a ,,pramene" není chyba.
nejsou chyby,jen špatná rozhodnutí,
nejsou ,,špatná", nejsou ,,rozhodnutí".

Jen není cesty zpět.
,,Mág."
Jarem, lesní bystřinou rvoucí se mezi mechem, stejně jsme chodili, spolu.