Možná.

Fotografie od SHVETS production na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Možná.

Lubomír Tomik

možná se Tě zeptám,
jaké to je,
být Tebou

vstávat, usínat,
za očima ty nejkrásnější labyrinty mysli

v nichž bych bloudil tak rád 

a nevím jestli můžu,
možná

všechno je teď,
nemyslím na návrat

napsala jsi na mne své jméno,
napsala,
jemně mi ho vyleptala kyselinou na kůži,

dovnitř,
přesně a jistě.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Maybe.

Lubomír Tomik

maybe i'll ask you
How is it,
If i were you

get up, fall asleep,
behind the eyes the most beautiful labyrinths of the mind

in which I would wander so much

and i don't know if i can
maybe

everything is now
I do not think to return

You wrote Your name on me
 wrote,
  gently etched it with acid on my skin,


accurately and surely,
in.
Fotografie od Anni Roenkae na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov v brzkém ránu : / o pár minut později /: ….do třetice ,,Smrt“ Wow. Něco končí, něco začíná. Logicky je to velmi těžké zdůvodnit. 78 karet, po ránu zamíchám balíček, vytáhnu kartu na dnešní den, Tvou kartu a právě otočím kartu na publikaci a znovu : PROCES ODPOUTÁNÍ, VYKROČENÍ VPŘED, OSVOBOZENÍ / UVOLNĚNÍ Z POUT https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Crowley - 13 - smrt

Chrám. Temple. Pro Tebe. For You.

Fotografie od Alexandr Podvalny na Pexels.com

6

Chrám.

Lubomír Tomik

Chrám pevný v základech,

všechny ty květiny kolem,

gotický lodivod světa
jehož táhnou po obloze dva vlci s pěnou u vyceněných zubů

když se Slunce otevře,
záře pomiluje
nádhernou
siluetu Tvého těla.


6666666666666666666666666666666

Temple.

Lubomír Tomik

The temple is solid in its foundations,

all those flowers around,

gothic pilot of the world
which is pulled across the sky by two wolves with foam at bared teeth

when the sun opens,
the glow loves
beautiful
silhouette of Your body.


6
Čteno teď, 19.19.18.10.2021.A.D. Napsáno až sem do tohoto okamžiku během několika hodin a tohle jsi TY,máš nade mnou moc.MOC.
Fotografie od Alexandr Podvalny na Pexels.com

A karta na publikaci, karta Crowleyho Tarotu je :

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1033-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-pohar

,,Čtyřka pohárů zosobňuje citovou rozkoš a naplnění. Tato karta je symbolem citového naplnění a vnitřní spokojenosti s vnější realitou, jak to naznačuje záření, které vychází z pohárů.“

Crowley - ctyrka poharu
Klasická synchronicita. Napíši před chvílí slova ,, záře pomiluje “ a ze 78 karet si vytáhnu jednu, konkrétně na zveřejnění, v jejímž výkladu je slovo ,,záře“.

Tedy :

,,TY“

,,JSI“

,,SE MNOU“

,,TEĎ „

A kdo může říct, že v nějaké jiné realitě se nedržíme za ruce.

POET VIDEO: Nálezy v Tutanchamonově hrobce.

Napsáno ,natočeno, nafoceno, nahráno pro Tebe,17.10.21. na Chylické v Ostrožské Nové Vsi , čteno v Tutanchamonově hrobce.

Napsal : L.T.
Kamera :P.L.
Kytara : L.T.

V mlze je skryt ostrov.

Lyrics:

Finds in Tutankhamun's tomb.

Lubomír Tomik


"Do you see anything? "

,, Yes, wonderful things! "


let's clear up the memories,
some things just didn't happen

let us store them in Tutankhamun's tomb,

when we leave them all there,
we will seal the surrounding crazy world there too,

that later, thousands of years later,
new Howard Carter said in the light of electric lamps -
"Wonderful things"

and memories that remain,
they will be only the most beautiful,
on You,
my love,

the others crumbled to dust,
in Tutankhamun's tomb.Karta Crowleyho Tarotu na publikaci : Opět ,,Smrťák" https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

 Něco končí, něco začíná.
Crowley - 13 - smrt

Nálezy v Tutanchámonově hrobce.

Fotografie od Alex Azabache na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Finds in Tutankhamun's tomb.

Lubomír Tomik


"Do you see anything? "

,, Yes, wonderful things! "


let's clear up the memories,
some things just didn't happen

let us store them in Tutankhamun's tomb,

when we leave them all there,
we will seal the surrounding crazy world there too,

that later, thousands of years later,
new Howard Carter said in the light of electric lamps -
"Wonderful things"

and memories that remain,
they will be only the most beautiful,
on You,
my love,

the others crumbled to dust,
in Tutankhamun's tomb.
Fotografie od Alex Azabache na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nálezy v Tutanchámonově hrobce.

Lubomír Tomik


,,Vidíte něco ? "

,,Ano, nádherné věci! "


ukliďme si vzpomínky,
některé věci se prostě nestaly,

uložme je v Tutanchámonově hrobce,,

až je tam všechny necháme, 
zapečetíme uvnitř i okolní šílený svět,

aby později ,o tisíce let,
nový Howard Carter řekl ve svitu elekrických lamp -

,,Nádherné věci "

a vzpomínky , které zůstanou, 
budou jen ty nejkrásnější,
na Tebe,

ostatní se rozpadlo v prach,
v Tutanchámonově hrobce.

Fotografie od Taryn Elliott na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci egyptské básně pro Tebe je …šestka Pohárů…jak jinak…,,Rozkoš“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Crowley - sestka poharu
Co jiného je být s Tebou v kontaktu….vědět, že jsi a jak se máš , má Můzo ?

,,Šestka pohárů je radost. Tato karta symbolizuje citové potěšení, které má moc uzdravovat a hojit rány (měděné poháry), ale i navracet energii a sílu (oranžové lotosové květy) a nahrazovat staré novým, jak to naznačují hadi stočení na dně každého poháru. Je to radost, která proniká až do hlubin nitra…“

Ano.

Fever .

Když jsem něco slíbil, plním. Každý je originál. Každý. For David L O’Nan

Fotografie od Shelby Waltz na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mind fever.

Lubomír Tomik


wolves howl in the fever of the mind,

I have plucked the Iberian flowers by which I pour out the way for you,

wolves pull the wheel of the sun,
sometimes they hurry
sometimes they drag,

in one of the first frosty mornings this year,
 cafes are opening ,
smell of the hot,
the shadows of the trees recede,

I had a fever of my mind,

 takes me down every time ,
YOU.         36 degrees
YOU .        37 degrees
YOU  .         100 degrees 
and a lot of flame:

F as Flowers
K as Kennedy
L as Love

You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Vlad Bagacian na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Horečka mysli.


Lubomír Tomikvlci vyjí v horečce mysli,

natrhal jsem pyrenejské květy jimiž Ti vysypávám cestu,

vlci táhnou kolo slunce,
někdy spěchají,
někdy se vlečou,

v jednom z prvních mrazivých rán letos se otevírají kavárny,
stíny stromů ustupují,

zachvátila mne horečka mysli,

sejme mne pokaždé když ...
TY.      36 stupňů
TY .         37 stupňů
TY            100 stupňů
a hodně plamenů :

P jako pyrenejské květiny
K jako Kennedy
L jako Láska

Ty.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta na publikaci, karta Crowleyho Tarotu , teď : ,,Mečová Devítka.“ Krutost. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1024-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-me

Crowley - devitka mecu

S tím se porvu, důležitá je jiná karta, která dnes padla, v souvislosti s Tebou, všechno bude v pořádku.

Eviny ospalky.

Fotografie od Ksu&Eli na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eva's sleepy.


Lubomír Tomik

Eva stretches after waking up,

drowsiness in the eyes,
the devil is waiting nearby

You are my fire in the storm,
You are the light at the end of darkness

withered pieces of sleep fell to the ground,

one picked it up and held it in a glowing palm

Eva felt cold
and she shook,
when he...
when you ...

when the devil took drowsiness in his mouth,
when he tasted it,
when he taste you.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Evin ospalek.


Lubomír Tomik


Eva se protahuje po probuzení,

ospalky v očích,
ďábel čeká opodál

jsi můj oheň ve vichřici,
jsi světlo na konci tmy

uschlé kousky spánku dopadly na zem,

jeden zvedl a držel ho v žhnoucí dlani

Eva pocítila chlad 
a otřásla se ,

když je...
když tě...

...Ďábel vzal do úst,
když ji ochutnal,
když tě ochutnal.


Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci v nedělním ránu : – TEĎ -,,Smrt“ i takové karty jsou…něco končí, něco začíná.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Crowley - 13 - smrt

,,Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit.
Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.“

Nejsou špatné karty, jen jak přijmeme to , co přichází.

POET VIDEO : ,, JAKÝ “ / Pro Tebe /

Napsal Lubomír Tomik.

Čtou Natalia Castelluccio, Lubomír Tomik

Záběry pořízeny na Velehradě, Zlacké studánce na Salaši, Para Zoo ve Vlašimi.


Do italšiny přeložila Natalie Castelluccio, děkuji.

Lyrics:

What kind?

Lubomír Tomik

how is your evening, Beauty
under the same night dark cloudy sky,

at night,
when each of us is cruuuuuuuuuuuuuuuuucified with the feeling of boom with the feeling of boom with the feeling of boom,
the hammer strikes with undiminished intensity,
or maybe its the heart


over and over again
the stars whisper Your name,
my love

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci tohoto Poet Videa je ,,Hvězda“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

,,Důvěra znamená schopnost svěřit se a věřit si.“

Léthé.

Fotografie od Julia Kuzenkov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Léthé.

Lubomír Tomik

let's drink the water of Léthé
and everything starts again tomorrow,

let us drink the water of Léthé,
let's taste the arms of The Lioness

let us drink the water of Léthé,
let's head home

let us drink the water of Léthé,
flute to flutists
radio to radio operators
orchards to sadists
chess players nudists bohems

Everything to You
let's drink from the waters of Léthé
and tomorrow ,
let's meet again
to hunt,
let's go together
WE.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Léthé.

Lubomír Tomik

napijme se vody Léthé
a všechno začne zítřkem znovu,

napijme se vody Léthé,
ochutnejme náruč Lvovu

napijme se vody Léthé,
zamiřme k domovu

napijme se vody Léthé,
flétnu flétnistům
rádio radistům
sady sadistům
šachistům nudistům bohémům

Tobě všechno,
napijme se z vod Léthé
a zítra ,
poznejme se znovu,
k lovu,
vyrazíme spolu,
MY.

Drinking from the River of Léthé
Of hearth and bone, Underworld Powders Series- Lethe

Karta Crowleyho Tarotu , ze 78…Princ Pohárů ,,Princ pohárů je obrazem vášnivého srdce a mistrovství citové touhy.“ A znovu. Víš….

crowleyhttps://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

Crowley - princ poharu

POET VIDEO :,,Orfeovo zaříkávadlo“…pro Tebe…

…poslední část ,,rybí trilogie“.

D.O. v Opavě , Sergej z Moldávie a L.T ve Starém Městě, čtou 13.10.21 báseň ,,Orfeovo zaříkávadlo" napsanou 14.10.21ve Starém Městě, natočeno na Živé Vodě, obec Modrá 12.10.21

Hlavní stránka
Lyrics: Orpheus' incantation. Lubomír Tomik i love? i love grind me Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, Crush me like a grape in an embrace, at harvest.

Zvuky papouška, lvů z archivu BBC, volně dostupné pro neziskové účely

Brnkání na jednu strunu el.kytary : L.T.

Karta Crowleho Tarotu na publikaci Poet Videa je : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

Crowley - princ poharu
,,Princ pohárů je obrazem vášnivého srdce a mistrovství citové touhy.“

POET VIDEO: ,,Svahem Araratu“

Pro Tebe. Zvuková koláž z mé starší básně ,,Svahy Araratu“
Čte D.O. a L.T.
Sound from BBC archive :South America, Amazon river boat – passenger ferry between Manaus and Belem.
Natočeno v https://www.zivavodamodra.cz/.
El.kytara : L.T.
Lyrics:
„In the sixth year, in the sixth month, on the sixth day of Noah’s life.“
Heavy rains flooded everything,
Flocks of Everything rushed over the falling waters
which had wings, the Strike Unit of Angels
handed out invitations to the Grand Opening
„Life and what’s next“
Beautiful…
Love…
Hell…
Ararat.

Karta na Publikaci Poet videa….právě teď ,WOW…. ,, Vítězství“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1007-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-holi

,,Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích šesti týdnů nebo měsíců máte příležitost zažít vítězství prostřednictvím osob narozených ve LVU (21. července – 21. srpna), anebo zažít vítězství, které znamená pochopení vlastního tvůrčího projevu. Příštích šest týdnů nebo měsíců je také obdobím, kdy můžete prožít pocit vnitřního vítězství, ve kterém budou vítězi obě zúčastněné strany, a to v oblastech života, které jsou pro vás důležité. Šestka holí naznačuje, že během téhož období by se vám mohlo dostat tvůrčích příležitostí, které by mohly znamenat příliv nové energie a mohly by učinit průlom ve vašem životě.“

AGAPE

https://en.wikipedia.org/wiki/Agape

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Agape.

Lubomír Tomik


jAk je krásná v
eGejeském moři
Armády Jí
Padají k nohám
křEhké, bělostné tělo

jAk je krásná
v Ganymdových paprscích,
Armada Jí
Pluje vstříci,
křEhké, napnuté plachty

jAk je neuvěřitelná,
Gotická,
Armageddon Jí
Píseň zpívá
kdE dech tají jako já,


když ji uvidím,
věřím.

Věřím v Tebe

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agape

Lubomír Tomik

how beAutiful is in
aeGean sea
Army her
Prey fall to heir feet
fragilE, whitish body

how beAutiful she is
in the Ganymed rays,
Armada float to her,
floats to Ports when we meet,
fragilE, taut sails

how Amazing she is,
Gothic,
Armageddon ,
she sign Part
 of hEr woman song,

where the breath holds like me,
when i see her
i believe in beauty

I believe in YOU
Fotografie od Magda Ehlers na Pexels.com

V průsečících. / Pro TEBE /

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

66666666666666666666666666666666

At the intersections.

Lubomír Tomik

I will be waiting for You.

in Florences,
in melancholys,
         mysteries,
the arms of the Prospers,

You are the storm Itself,
protect the peace of my soul

the mountains are high,
deep valley,
my name is - "He will wait"

I participated in rituals,
subscribed to the soul of the devil,
be again
in
the dark cinema, the Colosseum,
But you know,

my name is Nobody

surname,
I'll wait.

It's just YOU.

6666666666666666666666666666666666666

V průsečících.

Lubomír Tomik


Budu na Tebe čekat.

ve Florenciích,
   melancholiích,
         mysteriích,
náručí Prosperových,

jsi sama Bouře,
chráníš klid mé duše

hory jsou vysoké,
údolí hluboká,
mé jméno je -,,Bude čekat"

účastnil jsem se rituálů,
upsal duši ďáblu,
být znovu
v 
setmělém kinosálu, Koloseu,
však víš,

mé jméno je Nikdo,

příjmení,
Budučekat,

jsi jen Ty.
Fotografie od Oleg Magni na Pexels.com

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této konkrétní básně je ,, VELEKNĚZ “ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

,,Hluboce si vážím pramene víry, který mnou neomezeně proudí.“

Jaký ?

Jaký ?

Lubomír Tomik

jaký je Tvůj večer , Krásko,
pod stejnou noční tmou zataženou oblohou,

za noci ,
kdy každý z nás je uuuukřižován citem,
 buch citem buch citem buch,

kladivo dopadá s nezmenšenou intenzitou
nebo je to srdce,
stále znovu,

hvězdy šeptají Tvé jméno,
má lásko.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

What kind?

Lubomír Tomik

how is your evening, Beauty
under the same night dark cloudy sky,

at night,
when each of us is cruuuuuuuuuuuuuuuuucified with the feeling of boom with the feeling of boom with the feeling of boom,
the hammer strikes with undiminished intensity,
or maybe its the heart


over and over again
the stars whisper Your name,
my love
Fotografie od Snapwire na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně pro Tebe je…https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Jak jinak, je to upřímné a na nic si nehraji

Crowley - dvojka poharu

Buzz.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Buzz.

Lubomír Tomik


and maybe you'll get a Medal of Honor,

or land on the Moon,

 walk in craters,

buoyancy with a desire for life,
 you're waving a reality taxi,
its not far,
just around the corner
and when the car stops,
a furious taxi driver says:
"It will be six hundred and sixty-six crowns and some change. How will you pay ? Cash or card or gun?

You think about it.
Fotografie od Guilherme Rossi na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Buzz.

Lubomír Tomik


a třeba dostaněš Medaili Cti,

anebo přistaneš na Měsíci,

projdeš se v kráterech,

nadnášení touhou po životě,
 mávneš na taxík reality,
není to daleko,
jen za rohem
a když auto zastaví,
zběsilý taxikář řekne :
,,Bude to šest set šedesát šest korun a nějaký drobný. Jak budete platit ? Hotově nebo kartou, nebo pistolí ?-

Zamyslíš se .
Fotografie od Rakicevic Nenad na Pexels.com

POET VIDEO : Celkem o nic nešlo. / Pro Tebe /

 Stalo se v roce 1986. Pro Tebe. Už jsi měla rok. Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně " /2016/ nahráno ve Studiu Shaark , 5/ 2021, kytara L.T. , efekty použity ze zvukového archivu BBC, záběry Morového sloupu, Prostřední ulice a bývalé radnice v Uherském Hradišti natočil P.L. 12.10.21.
Lyrics:

It was nothing at all.

Lubomír Tomik 

The boys crept into the back alley and then the gate inside, 
crawled through a small window high above the stairs, 

 passed through the ground with centuries-old beams covered with dust 
 climbed the wooden ladders 
covered with tons of dung droppings 
the inscriptions scratched into the plaster passed 
sometime in the early twentieth century, 

when they got up to the dome of the town hall tower, 
below them the whole city of their childhood, 
one of them took a dry pigeon's body and dropped it 
in the middle of the busy middle street below them. 

They then returned home after dark. 

It was nothing at all. /From,, Dinner at Minski" /2016/  Year when story happen was...1986./