POET VIDEO pro Tebe ze Žítkové I. : ,,Lvice na Žítkové.“

Natočil P.L. na Žítkové. Čtu přímo u kapličky. Původně byl domluveno čtení jiným způsobem, na jiném místě, skoro hodinu jsme kvůli tomu jeli autem s P.L., ale to nevadí, musím si vystačit s málem, někomu se asi nechtělo vstávat. Když slovo dám, snažím se ho dodržet.

Zákazy a příkazy.

Lyrics:

Lioness.
Lubomír Tomik

sweetly,
instinctively,
radiantly
and tenderly

fading
hidden
graceful
hunting

Karta na publikaci Poet Videa pro Tebe ze Žítkové je : ,,Věž“

Crowley - 16 - vez
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

„Buďte k sobě jemní.“

,,Nejsem uvnitř svého těla; mé tělo je uvnitř mě

Dnes..ano.

Léthé.

Fotografie od Julia Kuzenkov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Léthé.

Lubomír Tomik

let's drink the water of Léthé
and everything starts again tomorrow,

let us drink the water of Léthé,
let's taste the arms of The Lioness

let us drink the water of Léthé,
let's head home

let us drink the water of Léthé,
flute to flutists
radio to radio operators
orchards to sadists
chess players nudists bohems

Everything to You
let's drink from the waters of Léthé
and tomorrow ,
let's meet again
to hunt,
let's go together
WE.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Léthé.

Lubomír Tomik

napijme se vody Léthé
a všechno začne zítřkem znovu,

napijme se vody Léthé,
ochutnejme náruč Lvovu

napijme se vody Léthé,
zamiřme k domovu

napijme se vody Léthé,
flétnu flétnistům
rádio radistům
sady sadistům
šachistům nudistům bohémům

Tobě všechno,
napijme se z vod Léthé
a zítra ,
poznejme se znovu,
k lovu,
vyrazíme spolu,
MY.

Drinking from the River of Léthé
Of hearth and bone, Underworld Powders Series- Lethe

Karta Crowleyho Tarotu , ze 78…Princ Pohárů ,,Princ pohárů je obrazem vášnivého srdce a mistrovství citové touhy.“ A znovu. Víš….

crowleyhttps://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

Crowley - princ poharu

Stínová lvice ve vysoké trávě .

Shadow lioness in tall grass    I.

Lubomír Tomik

Shadow lioness in the tall grass,
I wish She ate me!

And cute bones
left to the crocodiles,

to sit on them
low flying swallows,

in the tall grass,
before the rain. 
Napsáno dnes s pohledem na nekonečnou louku….Čteno přímo před vlnící se trávou…nemůžu Tě pustit z hlavy, dvě otázky jsou stále nezodpovězeny… ,,kéž by mne sežrala!“

Corinth between us. Korint mezi námi

Corinth between us.

Lubomír Tomik

It was light,
we stood opposite each other,
only Corinth divided us,
the ships below us were sending furious S.O.S
and there was a beating of the captain's caps on the steering wheels,

it took minutes hours days months like in fact
there was a thunder,
it wasn't Dio's lightning,
the earth shook, and both sides of the canal began to draw closer to each other,
You were just within reach
I didn't think and jumped,
I smelled your scent and

it thundered loudly again,
only Corinth divided us


and the walls receding were like Your eyes,

Your outfit of a million parties was melting like mist on the moors,
Aphrodite's temple above the harbor clothed in light,
the surface was approaching, Monitor and Merrimac, the steel coffins were in an eternal embrace like us, one of us will eventually sink, in an eternal embrace in the eternal never on me never on me never on me never on me never on

Someone applauded.
A room immersed in the gloom,
the shadows of the hypnotists fought with themselves the shadows of lovers meant nothing the shadows on my heart were just echoes in the woods,
I was supposed to go to the light, not listen to your voice, it didn't work,
You are strong above all lionesses. 
Merrimack and Monitor
Korint mezi námi.

Lubomír Tomik

Svítalo,
stáli jsme naproti sobě,
dělil nás jen Korint,
lodě dole pod námi vysílaly zběsilá S.O.S.
a ozývalo se tlučení kapitánských čepic o kormidelní kola,

trvalo to minuty hodiny dny měsíce jako ve skutečnosti,
ozvalo se zahřmění,
nebyl to Diův blesk,
země se zatřásla a obě strany průplavu se začaly přibližovat k sobě,
byla jsi jen nadosah,
nepřemýšlel jsem a skočil,
ucítil jsem Tvou vůni a

mocně znovu zahřmělo,
byl tu jen Korint mezi námi 
a vzdalující se stěny byly podobné Tvým očím,

Tvůj outfit milionu večírků se rozplýval jako mlha na vřesovištích,
Afroditin chrám nad přístavem oděn do světla,
hladina se blížila Monitor a Merrimac , ocelové rakve ve věčném objetí byly jako my, někdo z nás se nakonec potopí, nevydrží,ve věčném objetí ve věčném nikdy na mne neza nikdy na mne nikdy na mne nikdy na mne nikdy na

Někdo zatleskal.
Místnost ponořená do šera,
stíny hypnotizérů sváděly boj sami se sebou stíny zamilovaných nic neznamenaly stíny na mém srdci byly jen ozvěny v lesích,
měl jsem jít ke světlu, neposlouchat Tvůj hlas, nešlo to,
jsi silná nade všechny lvice.
Monitor and Merrimack.
I was in Corinth in 1998, the canal was ... something left in me and suddenly it came up in connection with You,now.