A speck of dust.

Fotografie od Aleksandar Pasaric na Pexels.com

Smítko prachu.

Lubomír Tomik


prvního dne
           zmizela čísla
zavládla panika
           zmizela čísla

druhého dne zmizela písmena 
všech abeced

třetího dne
z úst přestaly vycházet zvuky
a zmizela hudba

zavládlo ticho
tajný jazyk rohů a symbolů

a když se ztratily barvy zůstaly Tvoje oči ve tmě,
zářící světlem

nakonec 
přišlo velké - PLOP !-

a smítko prachu zasáhla velké deštová kapka,
někde v jiném čase 
jsem nad námi roztáhnul deštník,

na čem jiném záleží kromě Tebe ?

................................................................................................................................................................
A speck of dust.

Lubomír Tomik

on the first day
           the numbers disappeared
panic set in
           the numbers disappeared

the next day the letters disappeared
of all alphabets

on the third day
the sounds stopped coming out of the mouth
and the music disappeared

there was silence
the secret language of horns and symbols

and when the colors were lost Your eyes remained in darkness
shining with light

finally
came the big - PLOP!-

and a speck of dust was struck by a great raindrop,
somewhere in another time
I spread an umbrella over us

what else matters besides You?
.......................................................................................................................................................................

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Baptised.

Fotografie od Angela Roma na Pexels.com

…………………………………………………

Baptized.

Lubomir Tomik

Baptized by dark water,

baptized
         by time,

His palms patted Her back,
                 when She took Her first breath

and vomited up the remnants of light.

We danced then
                               till morning.

...............................................................................................
Pokřtěna.

Lubomír Tomik

Pokřtěna 
        temnou vodou,

pokřtěna
         časem,

jeho dlaně ji poplácali po zádech,
                 když se poprvé nadechla

a vyzvrátila zbytky světla.

Tančili jsme pak
                               až do rána.

..................................................................................

Karta Crowleyho Tarotu je.... jsou - Dva disky.
,,Změna."


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk

Poet Video pro Tebe ,,Nejlepší BAF !“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Vyzkoušena Chrome Musilab, LT.
Náměstí ve Zlíně, ztroskotaná africká včela dnes ráno, 
Lyrics:

The best creepy baf ! 

Lubomír Tomik

the magic of the word "maybe"
,,maybe"
,,maybe"

gentle magic
gentle
gentle

magic in the age of reason virus and war

it does not need dead flour , electricity and fuel

desire and faith
and the tunnel and the light

"maybe" after Pythia's pockets

............................................
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je.... Princezna Pohárů.

,,Výška.“

Natočeno v chrámu Sv.Františka Xaverského v Uherském Hradišti, se svolením.

Úklid ve výšce.

Zvuky ve videu z Archivu BBC, k použití pro neziskové projekty.

Konkrétně na začátku a konci videa :

Churches: Bells: Greenland – Church bells – Ammassalik Bells:

Cathedrals: Notre Dame – Church Bells: Single bell ringing, Notre Dame, Paris.

Eso Pohárů. Eso pohárů je symbolem otevřeného srdce, naplněného čistotou a důvěrou. Modrý pohár, jenž karta zobrazuje, naznačuje, že se jedná o duchovní srdce, které jako svátý Grál dlí v našem království citu. Vládne tu stav citové celistvosti, kterou představuje duha, jejíž odraz ilustruje schopnost vyjadřovat city a pocity navenek v souladu s tím, jak je skutečně prožíváme uvnitř. Eso pohárů symbolizuje citovou rovnováhu, která je zapotřebí k tomu, abychom mohli účinně utěšovat, podporovat a uzdravovat nejen sami sebe, ale i ostatní. Schopnost citově pečovat o sebe stejně jako o ostatní je symbolizována paprskem světla, který proudí středem poháru.

Nejstrašnější napsaná slova. Ivan Goran Kovačič -,,Jáma.“

V českém překladu Luďka Kubišty.

Po třiceti letech, kdy jsem ji poprvé četl, u Vojenského útvaru Civilní Obrany v Bučovicích , při základní vojenské službě.

Co je to třicet let ? Nic, ta hrůza je stejná. Co může člověk člověku udělat.

Čteno a nahráno ve Studiu Midian, za zvukového doprovodu z Archivu BBC , konkrétně – Small Arms Fire – Fairly close shots from several rifles
The Pit

Ivan Goran Kovačič

BLOOD is my daylight, and darkness too.        
Blessing of night has been gouged from my cheeks          
Bearing with it my more lucky sight.        
Within those holes, for tears, fierce fire inflamed           
The bleeding socket as if for brain a balm –        
While my bright eyes died on my own palm.        

While played, I never doubt, God's feathered creatures,
Reflected still in them, and clouds' procession;  
But all I felt were my blood–spattered features,
Bruised gulfs in that once brillant profusion.  
Haw radiant lay my eyeballs in my hand,
Yet from those eyes no tear could more descend!

Then ever other fingers ran the warm
Coagulating blood my slaughterer found  
By the profounder agony of holes he formed
For better grip, more sensuously to wound;  
But me the softness of my blood enthralled,
And I rejoiced as blood were red tears falling.

The final light before the frightful night
The lightning swooping of the polished knife,  
The cry too white still in my blinded sight,
The bleach-white bodies of the murderers,  
Who stripped their torsos for their sweaty task –
Was dazzling even to my blinded mask.

O painful daylight, never so hard yet
Or penetrating did you break the East  
With fiery arrow; I might have thought I shed
Teardrops with leaping flames that seared my cheeks  
Through all that hell so many lightnings brent,
So many cries of other victims rent.

What time that furious conflagration fanned,
All that I knew of time were callouses for eyes,  
Hard-grown and aching; and could hardly stand.
And only then my slippery eyeballs fingered  
And knew – and cried: My sight, O Mother mine, is gone.
How shall I wepp when your life too is done?

Then dazzling daylight like a myriad carillons
From endless gleaming bell-towers in my crazy  
Brain illumined like the lights of Zion,
A lovely light – a light which sanctified –  
Bright birds, bright river, trees and, brilliant
Boon pure as mother's milk, still brighter moon.

Now came a torture I had never guessed –
My murderer commanded "Break your own eyes!"  
I nearly prayed for mercy to the beast,
But slimy-fingered spasmic hands obeyed –  
And then no more I heard, no more could tell,
To empty nothyng faltered, and I feel.

XXXXXXXX

Proto si važme KAŽDÉHO okamžiku a nepokládejme NIC za samozřejmost.

……what keeps mankind alive?

Fotografie od Anas Hinde na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proplujme.

Lubomír Tomik

proplujme úžinami nenávisti,
nocí temnou

Stymfálské bestie nad námi pálí
 dávku za dávkou,
kovové drnčení na přídích lodí

nocí temnou 
pojď k propastem se mnou
kde Tě světlo ochutná,
je nenasytné

what keeps mankind alive ?

Desire,
 for all the better tomorrows !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX......

Let's sail.

Lubomír Tomik

let's go through the straits of hatred,
dark night

Stymphal beasts are fired above us
 shot after shot,
metal rattling on the bows of ships

dark night
come to the abyss with me
where the light tastes You,
is voracious,

co drží lidstvo při životě ?

Touha ,
po všech lepších zítřcích!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe v den kdy se rozhodlo o příštích týdnech, co drží lidstvo naživu ? Ptal se Bertold Brecht ......TOUHA po lepších zítřcích přece !
Karta je...
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

,,Těší mě, když mohu dávat tvůrčím myšlenkám a projektům strukturu a tvar.

Čtení poslední kapitoly, padesáté sedmé ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“.

Jakákoli podobnost se skutečností je čistě náhodná nebo klasická synchronicita, napsáno velmi dávno.

Fotografie od Freitas Junior na Pexels.com
Chapter 57 .Read and recorded in Studio Midian.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik


Chapter Fifty-Seven.

The Shadows of Hart Crane. Catch!

In disguise, Edward Bengt infiltrated the platform to the London-Paris Express. He had just detained the robber David Hamilton, also known as Pound David with one eye in the back, who fled back into the foggy streets of London, disguised as a nun.
Surrounding snowshoes, couples standing apart and everyone is smiling. There are volcanoes and lots of cacti in Mexico.

In front of modern tenement houses an endless line of cars. The owners lovingly polish them, rhythmically. Suddenly, screaming wives and their children run out of all the apartment buildings and rush into the cars. Supermarket baskets and bags are everywhere.

Termites are tropical ants and this is their city, their house. Termite mound. As you can see, it is just as beautiful and beautiful as it is big. They were built by all the termites who lived here from the past to the present. Other termites will hatch tomorrow, and their new and native home will be small. Do you think they will tear it down to make it different, more beautiful and bigger?

Edward Bengt was immediately promoted for the successful intervention and received an award for bravery from the Queen. Police Commissioner Sullivan has been promoted to police president. It was a gnashing of teeth, which Sullivan had to leave.
The very next day, the Times released with headlines.

In the afternoon, a crowd gathered in front of the Palace of Justice, began to sing, and demanded the release of David Hamilton, also known as Pound David, with one eye in the back.
The crowd chanted: To- jsou- na-ši -li-dé! These- are -our- people! Give them back to us!

25 November, Le Figaro published an article.
It was also taken over by the London Times on November 26.


It said: "The truth is on the march and nothing will stop it!
Let the bell of freedom ring from the Rocky Mountains in Colorado!
Let the bell of freedom ring from the jagged peaks of California!
Whether the bell of freedom rings from every village and every city and from every solitude, we will finally be able to speed up the day when all the children of God, black, white, Jews, Christians and Muslims, Protestants and Catholics, take hands and sing the old spiritual: Finally free! Oh God, finally free! We are finally free! -

The Potosí Indians were dressed in short leather trousers, linen embroidered coats, and helmeted leather goatskin hats. They looked like bastards. They looked at a clay tablet that one of them had brought from the jungle. Aymara ideograms were painted aniline on the smooth back. They captured the famous fable for Ekkek's celebration, which began as follows:


When the swallows' wings flutter in the sky,
certainly Spanish,
pale moon floats across the sky
certainly azure.
When the rose blooms and the thorn punishes you
then only you
and long walks along the boulevards of Paris,

with you,

hand in hand.

In the corner of the room sat an eighteen-year-old Indian woman, partly behind a table, the shadows of candles flickering on her face, watching us with the eyes from which they shone - the shadows of Hart Crane !!!


Then she heard a distant human cry.
The extinguished fireplace blackened on the shore, bathed in moonlight.
Underneath, in his ashes, small red glowing embers went out late into the night.
And far on the dark ocean,
 on the wild sea, 
there was silence and darkness.

You were somewhere, and in the darkness, in the darkness, light shone.


THE END

K O N E C


XXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci poslední kapitoly číselně, nikoli úplně, ještě zbývá napsat kapitolu 44- a možná to bude právě Výprava do Celkové Anestézie a právě teď všechno zapadlo do sebe.
KLIK. Jako dílky Lega. 
Jako naše oči tehdy v pizzerii , nad okraji pizzy plněnými sýrem a karta Crowleyho Tarotu je...

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

V pozadí zvuk Zvonu Míru z Ohia prostřednictvím YouTube a Zvuky z Archivu BBC, volně dostupné pro nekomeční účely:

Markets: Mexico – Tijuana: Street market atmosphere.

Foreign Atmospheres – Spain, bullfight with music.

Čtení je prakticky bez chyby, jen v závěru jsem se musel smát při větě ,,Seděla částečně za stolem“- při čtení si situaci VŽDY představím a toto byla výzva….jak asi mohla sedět, když to bylo ,,částečně“ ?

Nepamatuji si, že bych tu větu psal a jak byla myšlena.

Je to více než deset let, možná dvacet.

Nevadí, všechno je TEĎ.

Poet Video pro Tebe ,,A je to tady.“

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 / Nahráno ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz/ ve Bzenci, na jaře 2021. Video natočil P.L. Postavy Hellraisera a cenobitky ženského pohlaví, autor Clive Barker, novela Hellbound heart, nejsem vlastníkem autorských práv…Jedná se pouze o figurky, dostal jsem hotové záběry.

"Lyrics: 

And here it is, he thought.

Lubomír Tomik

 And here it is he thought,
 it was like a whiplash,
 creaking skin,
 blinding light,

 the bow passes over the remnants of the silhouettes of the pig casings

 Her hips curl,
 she tasted all that,
 young heart,

 young with a gnaw of darkness.

 And here it is he thought,
 it's here and he felt Her teeth pierce his flesh.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zvukové efekty : zvukový inženýr Pavel Hlavica, Studio Shaark, Bzenec, 
Virtuální klavír LT
XXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe ...je...... ,,Smrt" ,něco končí. 
Crowley - 13 - smrt
Ale taky z výkladu a je to pravda.,,Mám radost ze svého růstu a z toho, že se stále více přibližuji svému původnímu určení. Dávám volnost lidem i tomu, na čem lpím, s lehkostí a důstojností. Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit. Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.“

,,Chutnala všechna ta mladá srdce…“ ale už ne to mé. Aha.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Střepy světla.

Fotografie od Tuur Tisseghem na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Střepy světla.

Lubomír Tomik


Všichni pátráme,
po střepech Měsíčního světla,

na dně kráterů,

jsi krásná,
až to zabolí.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


Shards of light.

Lubomír Tomik

we're all looking
after the shards of the moonlight,

at the bottom of craters,

you're beautiful,
when it hurts

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleho Tarotu na publikaci ranních slov pro Tebe a venku mrzne je…

,Osm Mečů“ Vměšování.

Crowley - osmicka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

Přesně. Střepy.

Světla.

Through light, lantern. / Pro Tebe /

Fotografie od Josh Hild na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Světlem, lucernou.  / For You /

Lubomír Tomik


Jaké to je , když někdo rozsvítí Tvůj život ?


Injekce tisíce nanoFénixů do očí,

exploze milionu Nagasaki v hlavě.


Světlem,
lucernou.


Tančící stíny na saténovém pokladu Tvého smíchu,

nechám se jimi vést ,


uprostřed šíleného světa.Nechám se vést Tebou.


Fotografie od Becerra Govea Photo na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Through light, lantern.

Lubomír Tomik


What is it like when someone lights up your life?


Injection of thousands of nanoPhoenixes into the eyes,
the explosion of a million Nagasaki in the head.


Through light,
lantern.

Dancing shadows on the satin treasure of Your laughter,

I'll be led by them,

in the middle of a crazy world.


I will let by You.
Fotografie od Rostislav Uzunov na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci : ,, Slunce “ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce Mohla být vhodnější karta ?

Samozřejmě, drobná synchronicita Alane, že ?

Je tady Ona. Všechno se změnilo.

Nemůžu bolestí v zraněné noze spát, jsou 3:45 a připadám si jako duch, jdu za světlem, do světla, tentokrát ano.

Zkušenosti.

Fotografie od Xi Xi na Pexels.com
,,Experiences."

"Experiences gained on the verge of death are mental experiences that involve direct contact with God. We can also call them experiences with the closeness of God. "

Bernard Jakoby    - "The Road to Immortality"


First-hand experience.

Lubomír Tomik

Fall,
tunnel,
light,
Your voice,
                       "It's not time yet."


Logical conclusion:
                You are a Goddess.

The world is never going to be perfect,

You are.PS: My own first-hand experience, after accident .

XXXXXXXXXXXXX

,,Zkušenosti."

,,Prožitky získané na hranici smrti, představují duševní zkušenosti, jenž v sobě obsahují přímý kontakt s Bohem. Můžeme je označit i jako zkušenosti s blízkostí Boha."

Bernard Jakoby  - ,,Cesta k nesmrtelnosti"


Zkušenosti z první ruky.

Lubomír Tomik

Pád,
tunel,
světlo,
Tvůj hlas,
                      ,,Ještě není čas."


Logický závěr :
Jsi Bohyně.

Svět není nikdy nebude perfektní,
Ty jsi.
PS : Mé vlastní zkušenosti z první ruky, po nehodě..

 
Fotografie od Faik Akmd na Pexels.com
Crowley - petka disku

Karta Crowleyho Tarot na publikaci

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1048-crowleyho-tarot-mala-arkana-ptka-disk

,,…obavy, jak je obsah vašeho sdělení přijímán a chápán. „

Přesné, chvílemi jsem si při psaní říkal, jestli to není moc, ale prožil jsem to, proč bych se měl omlouvat za něco, co bylo TAK skutečné.

Malý úšklebek. / For You and For You…too/

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Malý úšklebek.
/For You/
/ For.../

Lubomír Tomik

možná vše vzniklo z jednoho ohně,
byla jsi každý plamen

dnes je den ohně

někomu stačí, 
    jiskra když přeskočí,
někdo věří v termonukleární explozi

dnes je den ohně

ve snu znovu ztrácím svou duši,
na sklonku dne ji nalézám,

dnes je den ohně

když ztratím svou mysl v hudbě tureckých varhan,
rachot v průsmycích,

dnes je den ohně a zítra bude zase,

žiji ve stínu hnízda Fénixe,

jeho pera se na mne snáší ve vývrtkách a v explozích ropných plošin,

vrhají odlesky na Tvou krásu,
světlo je ten nejněžnější milenec,

staniž se!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od The Lazy Artist Gallery na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A small grin.
/ For You /
/ For … /

Lubomír Tomik

maybe it all came from one fire,
You were every flame

today is day of fire

someone just needs a spark ,
someone believes in a thermonuclear explosion

today is day of fire

in a dream I lose my soul again,
at the end of the day I find Her,

today is day of fire

when I lose my mind in the music of the Turkish organ,
rumble in the passes,

today is the day of fire and tomorrow will be again,

I live in the shadow of the Phoenix’s nest,

his feathers fall on me in corkscrews and in oil rig explosions,

they cast reflections on Your beauty,
light is the tenderest lover,

so be it!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od moein moradi na Pexels.com

The card of the Crowleys Tarot on the publication of this poem is ,, THE DEVIL “ .

YOU.

YOU TOO.

Foreign world.

Cizí svět.

Lubomír Tomik


pevnina na niž nevkročila noha,

oceán jež neochutnala žádná loď,

každé slovo je cizí svět i když ho možná důvěrně znáš,
možná

cesta je jen slovo,
cíl je jen slovo,
cestující je jen slovo,

TY jsou dvě písmena,
 která rozložila tábor na kostech dní,

u studní hradních, 
do nichž jsem padal a umíral,

TY.

cizí svět ve světle, do nějž jsem nešel. 
TYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTy 


An alien world.

Lubomír Tomik


land on which no foot stepped

an ocean that no ship tasted

every word is a foreign world, even though You may know it intimately,
maybe

the path is just a word
the goal is just a word
the passenger is just a word

YOU are the three letters that laid out the camp on the bones of the days,
at the wells of the castle,
into which I fell and died,

YOU.

an alien world in a light I didn't go to.

YOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOUYOU