Made of hot iron. / Pro Tebe /

Fotografie od Darrell Gough na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ze žhavého železa.  / Pro Tebe /


Lubomír Tomik

Nehodujeme 
náhodou na zbytcích minulosti ?

Nezpívají a nehrají nám dávno zhaslé idoly, jako se koupeme ve světle dávno mrtvých hvězd ?

Naostřím tužku,
teď,
TEĎ,
TEĎ !

Je z ní spár,
je z ní dráp,
je z ní Prométheův zoban,

přicházel každé ráno,
klovat Orlovy játra,


každý den znovu vstal,
s hlavou plnou Tebe,

Orel nebo Prometheus.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Fotografie od Gordon Bishop na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Made of hot iron.


Lubomír Tomik

We do not feed
by chance on the remnants of the past?

Don't they sing and play long-extinct idols  to us , like we bathe in the light of long-dead stars?

I sharpen a pencil,
now,
NOW,
NOW!

It's a gap,
it's a claw,
it is Prometheus' beak,

he came every morning
pecking Eagle's liver,

got up again every day,
with  head full of You,

Eagle or Prometheus.

Fotografie od Sunsetoned na Pexels.com

Kata Crowleyho Tarotu na publikaci této básně pro Tebe je ,,Soužení“ Pětka disků…. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1048-crowleyho-tarot-mala-arkana-ptka-disk

,,Obavy jsou stavem, kdy jsme zaujatí budoucími a minulými událostmi, což nám nedovolí zaměřit se na přítomnost „

When the shadows shorten.

Když se stíny krátí.

Lubomír Tomik

když se tíny krátí a natahují se po Tobě
jako ruce víl
čnící k nebi zpod alejí dolmenů

jejich tíha je rozložila na atomy,
zrodily se v listech jitrocele

když stíny zamrzly v momentu fotografie

v zeleni
v zeleni
v zeleni

jaký to byl polibek ?

myšlenka ?
When the shadows shorten.

Lubomír Tomik

when the shadows shorten and reach for You
like the hands of fairies
rising to the sky from under the alley of dolmens

their weight decomposed them into atoms,
they were born in plantain leaves

when the shadows froze at the moment of photography

in the green
in the green
in the green

what was that kiss

an idea? 
Fotografie od Skitterphoto na Pexels.com

Jsou dolmeny a menhiry. Vím. Ale stejně… ,,Víly vztahují ruce“ prostě je to zavalilo, jako Ty jsi sejmula mne.