Viděl jsem Finance v Limě.

Fotografie od Fabio Eckert na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

I saw Finance in Lima.

Lubomír Tomik

I saw the finances being load
on llamas in Lima,
the convoy headed for the mountains

I saw fantasy mules
falling into soaked ravines

I saw an Inca princess
at the end of the cave,
in the dark
she whispered the words ...

"I saw the finances being load
on llamas in Lima "

silence on the slopes,
only flllllllash of the moonlight,

brocades of hopelessness,
without YOU

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRv

Viděl jsem Finance v Limě.

Lubomír Tomik

viděl jsem nakládat finance
na lamy v Limě,
konvoj směřoval do hor

viděl jsem mezky fantazie
padající do promáčených strží

viděl jsem inckou princeznu,
na konci jeskyně,
v přítmí,
šeptala slova...

,,Viděla jsem nakládat finance
na lamy v Limě "

ticho na úbočích,
jen paprrrrrsky měsíčního světla,

brokáty beznaděje
bez Tebe

Fotografie od Clive Kim na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikace čerstvých slov ….

Crowley - princezna mecu
,,Princezna Mečů“ – Tento symbol odráží potřebu nápady realizovat a ne o nich jen mluvit. Princezna mečů ztělesňuje stav vědomí, ve kterém jsou slova spojena s uskutečněním. Praktické myšlení vyžaduje, aby za odhodláním vyjádřeným slovy následovala konkrétní realizace myšlenky.– Výsledkem je pondělní nečekané čtení na skutečně vyjímečném místě, už jednou jsem tam zažil něco …nepopsatelného, je to něco jako brána mezi dvěma světy.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1029-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-me

Po předchozích zkušenostech, mlčeti zlato.

Myslím na letadlo z Nagana.