Básnické VIDEO : Dívka jménem Hefaista.

Dívka jménem Hefaista. A girl named Hephaesta – Midian Poet
Pro Tebe. Napsáno 22.6.21, natočeno se souhlasem v Kovárně KovoZoo Staré Město, čteno dnes, D.O. též načetla svůj part dnes, ve sklepeních v Opavě. Snad se Ti bude líbit, je o Tobě.

Lyrics:

A girl named Hephaesta.


Lubomír Tomik


I will be your anvil

I will be your hammer

Your glowing steel

And when Hephaestus breathed life into Pandora,
silenced Zeus,
that he created her sister,
Hephaesta

dressed in desire,
full of sensual words,
for the one who wanted to listen through the armor

I will be your anvil
I will be your hammer
Your glowing steel

and when I'm still asleep
loud blows of steel to steel sound like the ringing of bells,
on the edge of the jungle,
Your voice is already silent and only the bells are ringing on the last journey,

I will be your anvil
I will be your hammer
Your glowing steel

Někdy prosté ,,Děkuji“ nestačí…

…věci se daly do pohybu.

Speciální ,,Děkuji“ letí Martině J. ze společnosti KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. – Výkup železa a barevných kovů, prodej hutního materiálu, nakládání s odpadem

Zaparkovaný krokodýl znovu vyrazil.

V zimě byl zaparkován zde…ovšem přišlo léto a …
…vydal se do areálu KovoZoo! https://www.kovozoo.cz/

Dress. Šaty.

Šaty. Dress. Napsáno, čteno a nahráno dne 16.3.21 ,v Nemocnici UH, Oddělení rehabilitace.
Šaty.

Lubomír Tomik

/ věnováno Anně, Martině a Tobě /Za zdí minulosti
     ležela krajina spálených srdcí.

Vstala,
s prvními paprsky slunce,
s úsměvy šarlatánů,
                    oblékla šaty naděje,

padnoucí,
        slušivé
               a  jasné.

A jak den pádil kolem,
 
matnělo a škubalo se vše,
    co na nich bylo krásné.

Večer je svlékla,
vyspravila a vyprala hravě,
aby v nich znovu další zítra,
mohla tančit po tuhnoucí lávě,

vždyť nosila je,
padnoucí,
        slušivé 
               a   jasné,
pouze 
      ve 
        své

                  vlastní hlavě. 
Výstava UMPRUM UH v Nemocnici UH.
Dress.

Lubomír Tomik

 / dedicated to Anna, Martina and You. /Behind the walls of the past
     lay a landscape of burnt hearts.

She got up,
with the first rays of the sun,
with the smiles of charlatans,
 put on a dress of hope
fitting,
        fitting
               and clear.

And as the day went by,
 
everything was dull and twitching,
            what was beautiful .

She undressed in the evening,
 fixed and washed playfully,
to be in them again tomorrow,
 could dance on the solidifying lava,

She wore them,
fitting, fitting and clear,
only
      in
        Her

                  own head.Děkuji třem báječným dívkám za klíčová slova a inspiraci, Anně za ,,zeď minulosti " , Martině za ,,šaty v hlavě " a Tobě za ,,šarlatána ", jímž stejně nakonec jsem.

From Saturday night on the sailboat „Hope“ until now

UP THE BOARD

Lásko , včera … – Midian Poet

 …UP ON BOARD Up on board.

 Lubomír Tomik


 Up on board.

 Hope ….let dive flight into the abyss, into the pillow of your arms,
 feathers, the ship sailed out of port,

 Life …dance on the surface of boiling milk foam,
 enthusiasm for not being nailed to the deck with nine-inch nails,
 as if it weren't,

 at night the creaking masts, the naughty sails
 and unbridled steering wheel rotation,

 Hope… stretching under the hernia,
 where instead of snoring villas and alien monsters
 you hug,

 I saw a fortune teller,
 Cassandra, Pythia and Sybil,
 in their free time, the soap bubbles of dreams,
 wishes and desires pierced the needles in their white fingers,
 -Sybila -PLOP, Pythie-PLOP, Kasandra-PLOP, -
 childish antics,
                              slices of passion.

 We haven't lost a course,
 only the country disappeared in the distance, 
in the rampage of the virus,
 the writhing of politicians somewhere in the fog,
 disappeared in the reflection on your face,
 in tears.

 Hope … but there is no clinking of glasses in the governor's palace,
 it's the toil of dock workers with muscle braids like ship's ropes,

 it is a lotus flower growing from a muddy bottom that opens above the surface of light to the colors of You,
 it's bouncing on shark heads spinning in an endless circle below the board,
 on which We walk,
 sweet scurvy.

 Hope is brighter than thousands of suns,
 leads me to You.

 The crew escaped on lifeboats,
 We are waiting in the stern cabin,
 huddled together.

 The wind does not end,

 up on board

 set faces in the sun

 up on board

 let the ship's bell ring,

 set faces Hope

 up on board.


 Lets go-
 bolder,
 tougher,
 more abundantly,
 flawlessly,

 just LET'S GO !!!
Written and completed 6.2.21 in the stern cabin, on the ship ,,Hope", under the lighthouse… read 9.2.21, in the Old Town.

Historie bombardování.

Čtu 19.1.21 uvnitř exponátu letadla L-610 ve společnosti KovoSteel, nedaleko od KovoZoo, pro Tebe…svou báseň Historie bombardování z chystané sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce.
Historie bombardování. History of the bombing.
History of the bombing. 

 Lubomír Tomik 

 Her thighs rubbed against each other
 like falling minarets, 
 she whispered from sleep, 
 she told stories to herself in dreams,
 some were true,
 some fictional 
 and some tasted
 like a grain,
 grain of
       well roasted coffee. 

Historie bombardování.

 Lubomír Tomik 

 Její stehna o sebe třela
             jako padající minarety,
 šeptala ze spaní,
 ve snech vyprávěla příběhy sama sobě,
 některé byly pravdivé,
 některé smyšlené
 a některé, 
    některé chutnaly  jako zrnko
                              dobře pražené kávy.

Ve stínu. In the shadows.

Čtu 19.1.21 uvnitř exponátu letadla L-610 ve společnosti KovoSteel, nedaleko od KovoZoo, pro Tebe….
Vlci kroužící kolem letadla, do budoucna, co kdyby fantastická železná zvířata obživla a gorilla odjela na kyberpunkovém koni za zvuků plácání uší slonů a gejzírů šílících vorvaňů?In the shadows.


Napsal, pro Tebe, Lubomír Tomik

She took another wet bloody patch of meat,
she rubbed it on both sides with a mixture of pain, desire and confusion,
sea urchins, porcupine needles,
packs craving the smell of prey,
reach into the heart, whisper:

Rusty wolf,
very beautiful
gateway for the defeated,
swaying censer,
photo trigger of my eyes.

Give up darling, tribute to poetics,
because what keeps us alive than our fantasies crumbling to pieces
outlines of reality:
Nothing,
than beauty
nothing but pain
tummy of the thumb passing through the sharpened edge of the razor.

Now,
coast,
coast of mind in flames,
every thought of you is a viking raider waving an ax,
tasting with a ladle from the cauldron of Macbeth’s witches,
a glass of wine from the walled cellars,
love of verses,
thousands of scents of Arabia.


PS LT: In the shadow it is called because a girl who rubs a mixture of thistle and other herbs pieces of raw meat, while depicting a trap for a pack of wolves, stands on the edge of the forest, in the shadow. Even in the shadow of thoughts, trying to separate reality from fantasy, but everything merges into one.
PS LT II: I try to write here in English as well, because I still believe in the possibility that you can take a brief look YOU … and because of that I will do my best if it happens.
a česky…..

Ve stínu.

/Pro Tebe/

Lubomír Tomik
Vzala ještě mokrý krvavý flák masa,
potřela ho z obou stran směsí bolesti ,touhy a oměje,
jehlice mořské, jehlice z dikobraza,
smečkám bažící po vůni kořisti,
šáhnout do srdce , zašeptat:

Rezavá vlčice,
nádherná velice,
slavobrána pro poražené,
komíhající se kadidelnice,
fotospoušť mých očí.

Vzdej miláčku, hold poetice,
protože co náš drží naživu než naše fantazie rvoucí na kusy
obrysy reality :
Nic,
než krása,
nic než bolest,
bříško palce projíždějící ostřeným okrajem břitvy.

Teď,
pobřeží,
pobřeží mysli v plamenech,
každá myšlenka na Tebe je vikingský nájezdník mávající sekerou,
ochutnávka naběračkou z kotle Macbethových čarodějnic,
pohár vína ze zazděných sklepů,
lásky veršotepců,
tisíce vůní Arábie.PS LT: Ve stínu se to jmenuje proto, že dívka , která potírá směsí oměje a dalších bylin kusy syrového masa, když líčí past na smečku vlků, stojí na okraji lesa, ve stínu .Ovšem i ve stínu myšlenek, snaží se oddělit realitu od fantazie , přesto, vše jí splývá v jedno.