Plague Hospital

Fotografie od Tess Myrl na Pexels.com
…v pozadí při čtení ve Studiu ?Midian hraje skladba Tryptikon ,,Aurorae“, mejsem vlastníkem autorských práv. Song hrál, otevřel jsem sešit na stránce tužkou napsaných slov a MUSELY , ne CHTĚLY být čteny
Morový špitál.

Lubomír Tomik

na benátských ostrůvcích

MOje maso migruje
ROvnou za tebou
VÝrazněji vyčnívá
ŠPIonská
TÁpající
L
útržky starých filmových pásů se brzy stanou pixely,
vzpomínkou
ve větru


..... / Neupraveno z překladače Google/
Plague Hospital.

Lubomír Tomik

on the Venetian islands

MY flesh is migrating
STRAIGHT behind you
It stands out more prominently
SPY
Fumbling
L
scraps of old filmstrips will soon become pixels,
a memory
in the wind
.............................

Poet Video pro Tebe ,,Teplo“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Socha v Nemocnici UH. 
Music credit: An Island Newly Awoken by MusicLFiles    

 Lyrics :

Heat.

Lubomír Tomik

wreaths from the chest of a corpse,
moai statues dance the polka

they rise from the depths
Christmas Eve Island

wreaths of living wrist bones,
dancing body to body like we moai statues,
pressing down in the depths
Christmas dinner

and -
and enough Christmas!

Rusty autumn has barely begun!

........

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Vměšování.“ Z výkladu karty : …nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat.

Vzpomínky ?

The Star.

Fotografie od Cedric Fauntleroy na Pexels.com
Fotografie od meo na Pexels.com
Fotografie od David Cassolato na Pexels.com

…………

Falešné vzpomínky.

Lubomír Tomik

Implantoval je stín v bílém,
tělo leželo bez hnutí

zavedl pinzetou do nosu
titěrný kousek elektroniky

kouzlem pronikal do spíže mozků,
do sklepení 
a zapouštěl kořeny.


Rozsvítilo se a někdo řekl :

,,Co je to NAVĚKY ?"

Druhý hlas odpověděl :

,,TY."


....................................................
False memories.

Lubomír Tomik

A shadow in white implanted them,
the body lay motionless

he inserted the tweezers into his nose
titer piece of electronics

magically penetrated the pantry of brains,
to the basement
and put down roots.

It lit up and someone said:

"What is FOREVER?"

The second voice replied:

,,YOU."

.................................
The Star.
Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Malé nepatrné poděkování…

…v obrazech.

Už se ubytovala.

When you get dressed.

Fotografie od Sandy Torchon na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXX

Když se oblečeš.

Lubomír Tomik

když se oblečeš 
            do vzpomínky

když se oblečeš do rozpálených lávových kamenů,
                jak Ti můžu odolat

když si oblékneš Jidášovy polibky
                jak Ti můžu odolat

když si nasadíš bílý plášť
                jak Ti můžu odolat,

nazuješ si kroky služební chodbou,
                 ozvěny ztrácející se v tichu


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
When you get dressed.

Lubomír Tomik

when you get dressed
into memory

when you dress in hot lava rocks,
how can i resist you

when you wear Judas' kisses
how can i resist you

when you put on a white coat
how can i resist you

you take the steps down the service corridor,
an echoes fading into silence 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je.... ,,Slunce " ,

Pro ,,Feed Your Buzz" ,vítej na Kontinentu Synchronicit.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Celková Anastázie.

Fotografie od alfauzikri na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 Celková Anastázie.

Lubomír Tomik

/ Psáno 11.3.22, ráno , několik málo hodin po cca 20 minnutách v celkové anestezii na operačním sále , pod opiáty /

Chci si vzpomenout, 
co se stalo dnes
v celkové Anastázii

kde jsem byl,
zatímco tělo bylo na operačním stole a

-počkat ! 

,,V celkové ANESTÉZII" !

luskneš prsty a zmizí světlo,
     svíjí se jako zmijí ocas,
proč potřebujeme měřit čas,
dá se změřit trvání citu ?

Při bloudění chodbami potkal jsem Buridana,
smál se , řekl - Změř její lásku !-
a vrátil se zpět do sudu

chodby byly prázdné,
nemocnice ve tmě,
všichni angličtí pacienti spali,
nebylo mi pomoci.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

General Anastasia.

Lubomír Tomik

/ Written 11.3.22, in the morning, a few hours after about 20 minutes under general anesthesia in the operating room, under opiates /

I want to remember
what happened today
in overall Anastasia

where I was,
while body was lying on the operating table and

-Wait!-

"Under general anesthesia"!

You snap Your fingers and the light disappears,
      it writhes like a viper's tail,
why do we need to measure time
can the duration of emotion be measured?

as I wandered the corridors, I met Buridan,
he laughed, said - Measure Her love! -
and returned to the barrel

the corridors were empty,
hospital in the dark
all English patients slept
it didn't help me. 

Still lost in You,
after all this insane years,
still.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov nalezených po týdnu, úplně jsem na ně zapomněl.
,,Lived." 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Kdybych nemíchal karty tak dlouho, kdyby mi dnes nepřišla zpráva,- v cloudu uložených 3666 souborů-,

kdyby nebylo včerejšího náhodného zvuku , který se vplížil záhadným způsobem ke konci Poet Videa a je tam zachycený, kdyby všech těch synchronicit nebylo tolik, usmál bych se, ve výkladu karty je přece-

PRINCIP SMYSLU PRO HUMOR, KTERÝ SI ZACHOVÁVÁME I VE CHVÍLÍCH TRÁPENÍ

A tak se mi anestézie změnila v Anastázii….a Buridan, vážně nevím.

 ,,Buridan se věnuje možnostem nepřímé, metaforické i ironické řeči a dospívá k názoru, že o žádné větě nelze jednoznačně říci, zda je pravdivá nebo nepravdivá, pokud nebereme ohled na záměr (intenci) mluvčího a na kontext, v němž byla vyslovena.“

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Buridan

Jenže tady je to jednoduché, větu jsem napsal, jen Ty VÍŠ.

,,Na chvíli všechno zmizí.“

Jsi ?

Poděkování lékařkám, lékařům a sestrám a zdravotním bratrům a vůbec Všem zaměstnancům v Nemocnici Uherské Hradiště….

…jmenovitě Primáři MUDr. Kacrovi, MBA , díky za naději, jistě budu zase normálně chodit !

Od mé nehody už to budou tři roky a celou tu dobu o mne vzorně a s trpělivostí pečovali / nebyl jsem vždy ideální pacient / na všech odděleních a i následné rehabilitaci po prvním zákroku a dalších a dalších rehabilitacích…

Protože můžu poděkovat tímto způsobem, proč bych to neudělal?

Nechal jsem v UH Nemocnici krev, v rámci předoperačního vyšetření, ale dostal takovou dávku optimismu a na posledním oddělení i dobré málady-Třeba budete zase skákat přes kaluže ! -a tak by to přece mělo být , ne?

V Nemocnici se přece léčí tělo i duše.

V Nemocnici v Uherském Hradišti……..zpráva z první ruky , z osobní zkušenosti tří let :

-ANO, LÉČÍ ! –

DÍKY ZA TO !!!!!

https://www.nemuh.cz/

POET VIDEO pro Tebe ze Žítkové III. ,,Svíce“

Kamera P.L. , natočeno na Žítkové před domem poslední Bohyně Irmy Gabrhelové. Čteno tamtéž. 

Lyrics:

Candles.

Lubomír Tomik


Goddess
Tasty ?

Candles
one hand is looking for the other
candles
the wax flows close to the edge of the table
wax
falls down

The heat is melting for You
and falls down
down
will cover You with a duvet of light,
of the world

Goddess
Tasty?

Zvuk zvonu pochází z muzea Vojenské Nemocnice v Pevnosti Josefov, natočeno v srpnu 2021, na obrázku na levé straně.Karta Crowelyho Tarotu na publikaci básně přímo od žítkovských bohyní je… ,,Slunce“

Crowley - 19 - slunce
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Znovu.

,,Mám radost, když mohu s někým spolupracovat.

Expozice uvnitř pevnosti Josefov.

Pár fotek z ranní prohlídky, kterou jsem absolvoval jen s průvodcem Petrem, díky za zodpovězení všech dotazů, přece jen , bylo časně a