,,Hrnky koně auto pes !“

Seržant Rico, Studio Midian.

Autorka loga Midian Poet je Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

Hrnky vyrobeny v https://uhprint.cz/

Obraz ve vinárně Zlatá Vína, neznám autora, zjistím uvedu na pravou míru https://www.facebook.com/zlatavina/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-13258258

Bicí automat L.T. v PC, nahráno smícháno ve Studiu Midian, cvičení i střihu zvuku, obsahuje pět různých zvukových stop.

Použití fotografie ve vodoznaku na konci videa laskavě schválila V.R. , děkuji !

XXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je… ,,Věž.“ Věž je symbolem univerzálního principu uzdravování, nahrazování starého novým a symbolem obnovy.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

Mise splněna.

Plním jeden slib.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise splněna.

Lubomír Tomik

mlčící, věčné, překrásné, pusté,
džinové začarovali město,
navlékli ho do koňských kůží,
zašili ho do haggisu s rozmačkaným tuřínem
servírovaném v podmořském člunu

když bratr v bělostném rouchu přinesl kávu
řekl Nemo šeptem :
,,Ruku držící 
hrací kostku
ti nechám potřít medem a
pošlu pro šest medvědů a milion jazyků,
bude veselo."

Nautilus se vynořil kousek od maharádžova paláce,
jsi vrcholek minaretu,
svůdná a tyčící se


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Slova :

kůň ovce ponorka bratr káva hrací kostka

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mission accomplished.

Lubomír Tomik

silent, eternal, beautiful, desolate,
the genie enchanted the city
they put it on horseback
they sewed it into a haggis with a crushed turnip
served in a submarine boat

when his brother in a white robe brought coffee
Nemo said in a whisper:
,, Hand holding
dice
I'll have you smeared with honey and
I will send for six bears and a tongues,
it will be fun. "

Nautilus emerged a short distance from Maharaja's palace,
You are the top of the minaret,
seductive and towering


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Words:

horse sheep submarine brother coffee dice
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Obrázky Nautila :

Kevin O Neil a Alan Moore , League of extraordinary gentlemen .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Rytíř pohárů“

MISTROVSTVÍ VĚRNOSTI CITU A ODDANOSTI

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Song číslo 94 pro Tebe.

Napsáno před chvílí, čteno na zahradě Studia Midian. Hudba v pozadí Rob Zombie -100 Ways z alba Educated horses. Nejsem vlastníkem autorských práv, song je instrumentální, měl číslo 94. na displeji.

Lyrics :

Fotografie od Marina Ryazantseva na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXX

Song No.94.

Lubomír Tomik

crazy music
and which is not

and which is,
magic rampage

I will snatch the devil's horns,
devils hooves

before I move on
for You into the deep burning sky

The secret of the will is to get up every morning,
to wake up to the world
in which you are a dream,
gentle fingering

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov, kdy se vše otočilo vzhůru nohama, v tento den, je....

, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

From my veins.

Fotografie od Jonas Ferlin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Z mých žil.

Lubomír Tomik

z mých žil
z mých žil

někdo utrhl květ
a pak hltavě pil

někdo v nich žil
celý svět krásou zastínil

město spí,
na korbách náklaďáků

půlnoční blues,
nemůžeme zkrotit Slunečního koně,
jsme příliš bezbranní.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
From my veins.

Lubomír Tomik

of my veins
of my veins

someone plucked a flower
and then drank greedily

someone lived in them
the whole world was overshadowed by beauty

the city is sleeping
on the back of trucks

midnight blues,
we can't tame the sun horse
we are too helpless.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKartaCrowleyhoTarotunapublikaceranníchslovproTebejeZamilovaní

Crowley - 6 - milenci
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

,,Pohotové jméno „

Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pohotové jméno.

Lubomír Tomik

objevilo se samo,
vyrazilo jako závodní kůň,

Krása
A
Tajemství
Hřmí
Barevnou
A
Tichou
hamlEtovskou nocí
Střízlivou

lebka na dlani,
letmé pohlédnutí 
přes rameno  u snídaně
přes rameno u kávy
přes rameno

a najednou je všechno pryč


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ready name.

Lubomír Tomik

discovered only
set off liKe a rAcehorse,

beauty
and
SecrEt
 tHundering
colored
       and
quieT
hAmlet night
soBer

skull on palm,
glance
over his shoulder at breakfast
over the shoulder with coffee
over the shoulder

and suddenly everything is gone


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci slov na přivítanou je ...karta Crowleyho Tarotu ,,Šest disků"
Crowley - sestka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1049-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-disk