Dva verše…

…jsou tak silné, absolutní výlet do minulosti… Takhle báseň pro Tebe, skrývá čtyři tajemství, čtyři skrytá slova, má několik významů a při jejím psaní jsem na Tebe myslel tak prudce , že málem vyskočilo srdce… skončilo by v rukou Muže s hákem a Sladkému vše sladké! ..kdo je to ?

Dopsáno.

Začalo včera na Vernisáži , neuvěřitelná informace od tanečnice ze středověku a renesance Kristýny , první dva verše mezi dvěma státy,na řece Moravě,která odděluje ČR a SR, dopsáno po víkendovém  obrovském náporu synchronicity, zjištění, že nejsem sám a je nás více, že synchronicity se dějí, není to šílenství,až bude ,, Tichý výkřik“ dopsaný, namluvím ho,jestli Lenka svolí, v pyramidě u ní na zahradě,už teď vidím velkou část videa, pro Tebe….to je…. Už teď je hotovo. Ano,na všechno říkám ano.

Popsal jsem všechno, popíšu pro Tebe všechno, vidíš každé ráno na obloze ta dvě slova? Víš , která to jsou, myslím,že víš.

Trvalo to tři měsíce prakticky každodenního psaní, poznámek.

Budu si muset koupit nový blok.

Group. Skupinová.

Group.


Lubomír Tomik


The group hallucination took place
fox vaccination,
the cars suddenly had wheels instead
cheesecakes cheesecake cheesecake cakes from Moravská Nová Ves

The group prayer took place
salt vaccination with pepper,
the cars suddenly had instead of rear-view mirrors
faces of drivers and on their necks
smiled mirrors from ancient India

The group love took place
vaccination of beautiful breasts of smiles and butts,
cars suddenly had hearts instead of engines
one of them was just going on
petrol steam of sheikh sons from Dubai in the elevator,

whether you don't care, whether you want to or not, or you don't care,
and if you stop me like that at any time, stop driving,
get out and please let
ignition keys,
otherwise the engine will not start again. 
Woman hitchhiker in the desert of Namibia, Africa. Car wreck burned as background.
Author of photography : bennymarty
Skupinová.


Lubomír Tomik


Skupinová halucinace proběhla
vakcinace lišek,
automobily měly najednou místo kol
tvarohové koláče koláče koláče z Moravské Nové Vsi

Skupinová modlitba proběhla
vakcinace solí pepřem,
automobily měly najednou místo zpětných zrcátek
tváře řidičů a na jejich krcích
usmívala se zrcadla z dávných Indií

Skupinová láska proběhla
vakcinace nádherných ňader úsměvů a zadků,
automobily měly najednou místo motorů srdce
jedno z nich už jelo jen na
benzínové páry šejkových synů z Dubaie ve výtahu,

ať se třeba nezajímáš , ať chceš nebo ne nebo je Ti to jedno
a když tak mne kdykoli zaraz, ukonči jízdu, 
vystup a nechej prosím,
klíče v zapalování,
jinak pak motor znovu nenaskočí.

Kde mám své srdce ? Where is my heart ?

Wooden man i DARKov.

Kde mám své srdce ? zvolal Tikitak.

Lubomir Tomik

-Kde mám své srdce ?- zvolal Tikitak,
nějaké ruce ho postrčily na přehlídkové molo,
Psyché seděla v první řadě, 
v první řadě
a ostatní modely se natřásaly a čepýřily ,
hladové pokukování,
on však stál 
se svěšenou hlavou.

-Kde mám své srdce ?- zvolal Tikitak,
otočila klíčem v zapalování,
motor se rozeřval,
někdo neustále otáčel klíčem v zapalování,
Tikitak se držel zadního nárazníku zuby nehty,
auto nabíralo rychlost,
držel se,
šlo o všechno,
dokud se ozubená kola z jeho hrudi nerozsypala po cestě, jako nepoužité vrácené mince,
vůz zmizel v dálce.

-…-srdce ?- řekl umírající Tikitak,
napřažená ruka klesla k zemi,
vyhasl
a jeho srdce 
leželo na zadním sedadle vozu,
jímž jsi mířila vstříci svítání,
přetékajícímu poháru života.

Tik, tak.
Ozubená kola.
Tik , tak.
Nezapadla , do sebe.
Tik…
Where is my heart? exclaimed Tikitak.

Lubomir Tomik

- Where's my heart? - cried Tikitak,
some hands pushed him onto the catwalk,
Psyche sat in the front row,
primarily
and other models shook and tumbled,
hungry peeking,
but he stood
with his head down.

- Where's my heart? - cried Tikitak,
she turned the key in the ignition,
the engine rumbled,
someone always turning the key in the ignition,
Tikitak clung to the rear bumper with his fingernail,
the car was picking up speed,
he held on
it was about everything
until the gears spilled from his chest along the way, like unused returned coins,
the car disappeared into the distance.

-… -heart? -said the dying Tikitak,
outstretched hand dropped to the ground,
extinguished
and his heart
lay in the back seat of the car,
with which you set out to meet the dawn,
overflowing cup of life.

Tick Tock.
 Gears.
Tick Tock.
 Didn't fit in.
Tick… 

My dear, Severin. / For You. /

My dear, Severin. Read and recorded in Studio Shaark once, for You, My Beautiful Girl.

My dear, Severin. / For You /

Lubomír Tomik


Big beautiful poison spitting cobra
hanging over their heads and
the tips of nine-tailed cats peek from behind a beautiful ass
Wanda von Dunajew.

She nodded to the right hand,
we creep up to Her.

Rub our palms on the ground,
 dig the fibers of carpets into the veins,
 tear off the bellies of the fingers,
sharp nails
for the final succumb.

My dear, Severin
saddle your mare,
tie an obsidian knife to her hoof.

Open my chest,
let the HEART breathe freely,

    through a flood of scarlet.From ,, Večeře u Minského “ a další básně / 2016 /

It’s not what it looks like, I just love You every pore of my body, I’m not a masochist … It’s just a strong feeling for You that I still feel …like I’m standing on the shore and You are the ocean and every thought of You is one wave and I go into the waves, over and over and drown.

When anyone will like the poem, please leave a word in the comments, let’s try to make a poem around the world, ANY ONE WORD, thank you, brothers and sisters, we are all equal, we are all the same…just fantasy in US want out, that’s why we write, we create … because of love, because of LOVE.

On the assembly line.

Read and recorded For You in Studio Shaark…once… Because that’s what I need . Install such a new heart, from the moment I met You.
Na montážní lince. /2016/

On the assembly line.


Lubomír Tomik


A guy was standing on the assembly line,


the body arrived three times an hour , 

hung 

on 

hooks,

stuck

 in

 the

 collarbones.


Stopped in front of him,

He was doing something there,
hands thrown in the chest,

 seemed to be no problem
to mount a brand new heart.

No problem at all.
She is real girl…beatifull… drawn here…by me with a pencil.

In the picture of J.P. Na obrazu J.P. Jen pro Tebe. Only for You.

Kvůli použití zvukových efektů prosím doporučuji poslech ve sluchátkách. Due to the use of sound effects, I recommend listening in headphones. A zavřít oči, prosím, vážně…díky and close your eyes,seriously, thanks.

In the picture of J.P. Read and recorded FOR YOU in Studio Shaark , sound engineer Pavel Hlavica.
In the picture of J.P.

Lubomir Tomik

 In the image of J.P.
   eyes
 and
 maybe a woman in black leather,
 maybe She's sitting in the grass ,whispering something to me,
 maybe She's almost as beautiful as You.

 maybe it's all i want,
 perhaps only in the image of J.P.,
 maybe it extends,
 like a drop in water
      drop
    blood,

 straight from the heart
 straight from Your

heart
heart
hea r                    t
hea      r         t
hear          t
from ,,Dinner at Minski´s „/2016/

Zvuk zachycený při procházce městem.

Sound captured while walking through the city.


Ukraine, 2015, photo by me.
Raed and recorded Sound captured while walking through the city. in Studio Shaark forYou, my far far far , love.
Sound captured while walking through the city.

Lubomír Tomik

 Sound captured while walking through the city
 it was like an echo of a shot,
 during the uprising.

 The heart rose,
tore through the chests of all involved,

 there was no one to hug anymore
 there was nowhere to write for mercy.

 Our hearts are mostly nice bitches,
 she thought,

 that beauty.

Two morning poems for You.

Read and recorded in Studio Shaark
Long Margaret.

Lubomír Tomik

- according to folklore about the heart eater / biting is ONLY sound /-


 Oh, Long Margaret, I'm here
 Oh, here I am

 I have not yet entered this world
 and you want me now

 Oh, Long Margaret
 Oh, here I am

 I still can't see my mother's face
 and rot in your stomach all the time

 O Long Margaret
 Oh, here I am

 another heart was missing
 and the work is done!
Eat the saliva of the witch .

 Eat at the saliva of the witch 
 and the heart will not grow again

 the grimacing beast withdraws
 the needle is waving its wand

,,vjechtica"
 opens the chest

 it will pull out your heart and crush it in its teeth
 dust from it then falls on her neck, on her shoulders
 on her arms, on her beautiful breasts
 in her lipstick smile

 the teeth will turn into knives beforehand
 eat the saliva of the witch
 and heart
        again GROW.
The Loooooong Margaret
Eat the saliva of the witch.
Lunar Beauty Witch Bitch Liquid Lipstick – Glam Raider

A je TO tady, pomyslel si. And here IT is, he thought.

And here it is, he thought. Read and recorded for You, in Studio Shaark
And here it is, he thought.

Lubomír Tomik

 And here it is he thought,
 it was like a whiplash,
 creaking skin,
 blinding light,

 the bow passes over the remnants of the silhouettes of the pig casings

 Her hips curl,
 she tasted all that,
 young heart,

 young with a gnaw of darkness.

 And here it is he thought,
 it's here and he felt her teeth pierce his flesh.

In the picture J.P. Na obrazu J.P.

Jackson Pollock , ,,No.5″
Na obrazu J.P.

Lubomír Tomik


 na obrazu J.P.
   oči
 a 
 možná žena v černé kůži
 možná sedí v trávě a něco mi šeptá
 možná je skoro tak krásná jako Ty
 možná je všechno co chci
 možná že jen na obrazu J.P.
 možná že se rozprostírá

 jako kapka do vody
      kapka 
    krve

 přímo ze srdce
 přímo z Tvého

srdce     srdce
  srdce  srdce    
   srdcesrdce
     srdce
ze sbírky Večeře u Minského a jiné básně / 2016/
In the picture of J.P.

Lubomír Tomik


 in the image of J.P.
   eyes
 and
 maybe a woman in black leather
 maybe he's sitting on the grass and whispering something to me
 maybe she's almost as beautiful as you
 maybe it's all i want
 perhaps only in the image of J.P.
 maybe it extends

 like a drop in water
      drop
   blood

straight from the heart
 straight from yours
                   
  heart        heart
    heart    heart
      heartbeat
        heart
          .

Beauty.Krása.

Beauty.

 Lubomír Tomik

 And when he wrote to Her at midnight, 
he was a Turkish messenger to a castle, a castle, a castle,
 arrow and steel tip, 

the message roll unfolded like a black rose bud,

 the princess threw herself into the river 
and changed everything with her gaze,
 during which steam boilers exploded the hearts of skyscrapers lounging on a summer lavender meadow,

 i wasn't good enough for You 

... was not.

Beauty. Krása.
Recorded 6.2.21, on Saturday night, for You, in the cabin at the stern of the sailboat Hope, along the lighthouse, where the windows in the photo is lit. For You … I know I’m not good enough, I know.
Krása.

 Lubomír Tomik

 A když jí o půlnoci psal,
 byl to turecký posel do hradu, hradu , hradu,
 šíp a ocelový hrot.

 Rolička zprávy se rozvinula jako poupě černé růže.

 Princezna se vrhla do řeky
 a změnila všechno svým pohledem,
 při kterém explodovaly parní kotle srdce mrakodrapů lenošících na letní levandulové louce.

 Nebyl jsem pro Tebe dost dobrý…

 nebyl.

Na hostině těla. At the feast of the flesh.

Hudebníci | VENDY atelier
….všechny hudebníky shodila do propasti….
At the feast of the flesh. Na hostině těla.


At a body feast.

Lubomír Tomik

all musicians
threw into the abyss,
all wrinkles
hugged the squirrel,

SHE

the palm slid behind the pleats of the skirt,
cold and distant temptation,

                         at body feast.