Porce lanoví / Audio /

Napsáno, čteno nahráno za doprovodu hudební smyčky Wamba Indigenous Music – Short flute like notes using an instrument made from fruit shell z Archivu BBC, nejsem držitelem autorských práv, volně dostupné pro neziskové účely .

Jen podobnost slov v českém jazyce – ,,porce lanoví“ a ,,porcelánový“.

Porcelain.

Lubomír Tomik

portions of rigging
portions of rigging
porcelain
portions of rigging
portions of rigging
porcelain
porcelain portion rope
the porcelain portion does not say anything

so you think
so you think
portions of ropes in marble,
between anemones and polyps,
swaying to the rhythm of the streams,
I see,
the heart rises to the sky every morning and filters and sprays the blood to the regions below
portions of rigging
porcelain

..........................................................................................................


Inspiraci ber…

… odkud přichází.

Kolem této fotografie by šlo vytvořit pavučinu příběhů…taky by to mohlo být ,,Al Caponeho vánoční listové těsto. „

Autor fotografie vánočního cukroví po vánocích je P.L. , díky za zaslání, i s kontaktem, na někoho jménem Mabon.

Řetěz: Mabon – Sláine-irské legendy- jeden z bohů.

Mabon.

Tři roky ve třech obrázcích a třech větách a jednom odkazu.

Na začátku byla Ona.

Psaní, přepisování,psaní,přepisování a ještě šest šest šedesát čtyřikrát, tři roky.

http://nakladatelstvitn.cz/ Děkuji za vynikající spolupráci panu Tomáši Noskovi, doporučuji všem autorům.

Sbírka poezie pro Tebe právě teď v tiskárně, ANO, každá minuta stála za tuto chvíli.

Na chlápka co se postavil do fronty ke Smrťákovi a Ona ho vytáhla zpět, dobrá práce.

A Tarot ? Tarot Alesteira Crowleyho, co říká na tuto chvíli?

Míchám balíček karet, dlouho, bez kontroly, vzorce, myslím na něco jiného, na Tebe a

Přeběhnutí mrazu po zádech……nevěřím,ale je to tak.Nelžu, od 25.5.2019 jsem ani jednou vědomě nezalhal.

Právě teď se cítím jako součástka nějakého plánu, plánu v plánech jiných plánů a být naživu je ten nejlepší plán.

Povětrné hory.

…..

Fotografie od Oriol Segon Torra na Pexels.com

……

Povětrné hory.

Lubomír Tomik

vzhůru do povětrných hor,
kde se kácí údy,

vzhůru do květů 
křiklavých barev

postříbřené hroty se lesknou na slunci,
sekery zpívají

dlouhé řady stolů
          v hodovních síních prázdné

kouzlo letních mýtin,
kouzlo mechů

kouzlo s Tebou ztracených dechů


............................................
Windy mountains.

Lubomír Tomik

up to the windy mountains
where limbs are felled

up into the flowers
bright colors

silvered spikes glisten in the sun,
the axes are singing

long rows of tables
          in the banquet halls are empty

the magic of summer glades,
the magic of the mosses

the magic of lost breaths with You

Není vhodnější karty na zakončení dnešního magického dne.

Mág.

Karta mne dovedla až sem, do tohoto momentu.

Desítky let se o něco snažím, a najednou je to teď.

Dokončeno.

,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce“ jde do tisku.

Bude se prodávat.

Kdo chce plout na dvou lodích, ten se utopí, praví jedno přísloví, nejde plnit internetové stránky a zároveň připravovat knihu do tisku.

Možná v povětrných horách.

Nejvíc mne ale mrzí, že se o tuto chvíli nemůžu podělit s Tebou.

A obálka….ta se objeví, buď si jistá, miláčku.

Život….

………………………………………………………………………

Život byl životem.

Lubomír Tomik

něco si přej
život by životem
něco si přej
život byl životem
dokud
něco si přej
život byl životem
dokud jsem
něco si přej
život byl životem
dokud jsem Tě nepoznal
život byl životem
teď je snem ve snu

.........................................................................................................................

Life was life.

Lubomír Tomik

make a wish
life was life
make a wish
life was life
until
make a wish
life was life
until I
make a wish
life was life
until I met you
life was life
now it's a dream within a dream
......................................................................................


Stejná karta ze 78 karet Crowleyho Tarotu a dvou Mágů jako včera.
Rytíř Pohárů.
Úsměvné, jsem Maltézský rytíř se srdcem na dlani, jdoucí si dnes do nemocnice pro naději, že nebudu mrzák.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Obrátit svůj život vzhůru nohama.

……..
Tklivé písně.

Lubomír Tomik

srdce buší jako kladivo
a kdyby mohlo vyskočí z hrudního koše,
protáhne se hrdlem a pleskne na podlahu

srdce v krku bilo
srdce v krku bylo
srdce v krku z něj vyskočilo
jsme skoro doma

místo bez návratu
zpochybňuje strach mouchy v pavučinách

tklivé písně,
zmalované zbytky tísně,
větvičky a dřevo na hranici,
s loučemi u ní stojí staří kouzelníci

Tklivé písně,
bod světla na Jihu.

,,Myslíte to opravdu vážně, tohle všechno a tahle slova a vůbec?"

Myslím to všechno tak vážně, že když teď napíši slovo ,,vážně"
každé písmeno slova ,,vážně" vážně váží milion tun,

při každém slovu mi ve zraněném koleni praská,
je to jako sezení na létajícím koberci posázeném hřeby


,,A teď něco úplně jiného!"
řekl John Cleese a zmizel,
na břehu stálo opuštěné piáno 
a když se zvedla tsunami,
vlny hrály na klapky bláznivou melodii
úsměv je blesk za bouřky,
rozčísne nás vejpůl

.....................................................................................
Touching songs.

Lubomír Tomik

heart beats like a hammer
and if it could jump out of the chest
 stretches throat and on slaps the floor

the heart in the throat was beating,
the heart was in the throat,
heart jumped out of throat,
we are almost home

a place of no return
questions the fear of the fly in the cobwebs

poignant songs,
painted remnants of distress,
twigs and wood on the border,
old magicians stand by her with bows

haunting songs
point of light in the South.

"Are you really serious, all this and these words and nothing at all?"

I mean all of this so seriously that now when I type the word "seriously"
each letter of the word "seriously" seriously weighs a million tons,

with every word my injured knee cracks,
it's like sitting on a flying carpet studded with nails

"And now something completely different!"
said John Cleese and disappeared
an abandoned piano stood on the shore
and when the tsunami rose
the waves played a crazy tune on the clappers,

a smile is lightning in a storm
it will split us in half

..................................................................................................................

Ukřižování Ega. The hanged man.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec

,,Hello ,legs ! „

Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

…………………………………………………………………….

Pokus.

Lubomír Tomik

žádný pokus prostě jdeš a uděláš to

pokud se o něco pokoušíš,
provádíš chemický pokus

výsledná kyselina tě naleptá
výsledná exploze rozmetá

do jiných dimenzí

kde ptáci rostou na stoncích
 květiny poletují vzduchem
a trylkují a
řvou jako smyslů zbavené

pokus je nezdar,
znám černobílé lidi , ztělesněné porážky

my ne,
my ne,
my ne,

oči plné všeho, touhy po životě, slov

,, Nazdar, nohy ! "


......................................................................................................................
Try.

Lubomír Tomik

no try you just go and do it

if you try something
you are doing a chemical experiment

the resulting acid will etch you
the resulting explosion scatters you

to other dimensions

where birds grow on stems
and flowers fly through the air
and they trill,
they roar as if lost their minds

the attempt is a failure
I know blackandwhitetv people, defeat incarnate

not us,
not us,
not us,

eyes full of everything, desire for life, words

,, Hello, legs! "
,,Adios,my love."

.................................................................................

Z výkladu karty Crowleyho Tarotu na publikaci ….


Princezna pohárů je portrétem citového mistrovství poté, co se bolestně propracovala žárlivostí, snahou druhými manipulovat, potřebou druhé vlastnit, případně je podvádět. Princezna pohárů je nestranná v poskytování citové stálosti a věrnosti (želva v lastuře), bez potřeby druhé výměnou za svůj cit vlastnit. Cítí se být se svými city v bezpečí (labuť, která vzlétá nad její hlavou) a je schopná své city, touhy a znepokojení sdělovat srozumitelně, aby byly pochopeny (delfín).

Krystaly na jejím rozevlátém plášti, který naznačuje tvar lastury, ukazují na její schopnost vidět věci tak, jak jsou, a nikoli tak, jak by si je přála viděl. Dává lotosovému květu svobodu, což je vyjádřením srdce plného důvěry, a dává tak najevo, že odmítá touhu ovládat a vlastnit. Tato karta zobrazuje schopnost uvědomil si objektivně své city, ať jsou opětovány nebo ne, a naznačuje pevné rozhodnutí stát si za nimi.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

Poet Video pro vílu jménem Lisa M. ,,Impérium.“

Posílám pozdrav na pobřeží Dartmouthu, v Kanadě, kde se prochází víla. 
Díky Lise M. za nápad použít volně dostupná videa přímo z YouTube.
Vytvořeno ve Studiu Midian, záběry natočeny v podzemí Baziliky na Velehradě. Vše použito se svolením.
Hudba ve videu - Rock Trailer Western by Infraction [No Copyright Music] / Western , nejsem držitelem autorských práv k songu.

Lyrics / Pro Veroniku./

Empire.


Lubomír Tomik

this is the moment i stand before You,
with abstract heart

empire

You made me
You created it

it's good to be alive
it's good to be ALIVE!

Karta Crowleyho Tarotu je Sedm Holí ,,Odvaha.“

Dokonáno jest !

Větší synchronicita už to nemohla být.

Po třech letech vyberu třicet tři básní, přepíši je, vytisknu, pořadí zhruba mám, hodně pomohlo živé čtení na M.L.V 2O22, dám vytištěné básně do složky, položím na notebook, zamíchám balíček CROWLEYHO Tarotu, vyjde ,,Ďábel.“

Ok, jdeme dále. Bude potřeba obal, grafické rozvržení, font písma, předmluvy, Pavlu Jonsson a Alana Moora mám připraveny, zbývá ještě jedna a Tvé jedno slovo , myslím na Tebe a v tu chvíli začne hrát coververze MR.CROWLEY , songu Ozzyho Osbourna od Cradle of Filth, usměju se a pohled mi padne na datum v pravém dolním rohu, je 6.7.2022….a nad datumem je….MIDIAN. Vše zachyceno na fotografii.

Trochu více znamení než jsem chtěl , dokonáno jest, po třech letech ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce dopsána.

A někde , někdo, připravuje obal.

Poet Video pro Tebe, beze slov ,,Srdce zvonu.“

Podzemí Velehradské Baziliky.
Výběr krátkých videí, poté střih, poté zvony, automatický střih a hudba PC, cvičení… a najednou se propojila tři srdce.
Zvuky z archivu BBC, konkrétně zvuk lidského srdce a Church Bells – Dublin Cathedral, Single tenor bell tolling.
Vytvořeno ve Studiu Midian.

Kamera LT

A ano, karta na publikaci je…

Můj drahý, Severine , Poet Video !

Nahráno v květnu 2021 ve Studiu Shaark, Bzenec.
 Pilíř duší, Clive Barker.

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 /


Bicí v PC programu ,,Online drum machine " : L.T.
Zvuk smíchán ve Studiu Midian.
Napsáno pro Tebe.

Lyrics:

My dear, Severin.

Lubomír Tomik

big beautiful poison spitting cobra,
hanging over their heads and
the tips of nine-tailed cats peek from behind a beautiful ass of
Wanda von Dunajev

She nodded the right hand
we creep up to Her

we rub our palms on the ground
we dig carpet fibers into the veins
they tear off the bellies of the fingers
sharp nails
for the final succumb

My dear, Severin,
saddle your mare,
tie an obsidian knife to her hoof

open my chest
let your heart breathe freely
through a flood of scarlet

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu je…. ,,Smrt.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Médeo ! Dnešek bude na hranicích…

…bolesti, cenzury, všeho…naživu jen jednou a žádné další pokusy už nemám, jeden jsem už podělal.

Médea.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je….

Crowley - 18 - mesic

XXXXXXXXX

Odyseus III.

Lubomír Tomik

Ó Médeo !
Proklej mne !

Přikaž mi rozvázat lana,
uvolnit zvíře v nás a 
tužkou si propíchnout oči,
srdce!

Každým slovem !

Věřit ve vykusování rtů!
Proklej mne !
Vypusť zlo a saj,
              vysaj ho !


Odyssey III.

Lubomír Tomik

Oh Medea !
Curse me  !

Show me to untie the ropes,
to release the animal in us and
pierce my eyes, 
with a pencil
pierce my
heart!

With every word!

Believe in biting lips!
Curse me!
Release evil and suck,
 suck it up! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Crowley - 18 - mesic
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic
,,Měsíc je univerzálním principem volby, která je založená na vnitřní opravdovosti. Tomuto symbolu se také často říká karta karmy, slovo karma znamená „práce, která musí být udělána“. Každý den nás čeká rozhodnutí, zda se postavíme na stranu svého pravdivého já, a nebo za naši falešnou masku ve hře na svědomité. Každý den u této brány stojíme a rozhodujeme se, jestli opustíme staré známé světy a projdeme branou, abychom mohli objevovat světy nové.

Brána také představuje proces volby, ve kterém se rozhodujeme mezi naší opravdovostí a hranou svědomitostí. Volba má tři funkce, které nám umožňují: 1) vytvářet nové skutečnosti, 2) držet se přítomné skutečnosti nebo 3) pustit se, a tím se osvobodit od skutečností, které nám už nemají co nabídnout.

Logs.

Crowley - 20 - aeon
,,Aeon“ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov:

Špalky.

Lubomír Tomik
ozářené oči čarodějky růžové krajky,

falešný Fénix frčící fantazií,
přichází a odchází jak se mu zachce !

srdce na skřipci ticha,
nataženo časem který nemáme a ubývá nám

nabereš do dlaní krev z popravčích špalků,
pomažeš mne s ní,


zařvu ,,oči!" a slyším Tvůj hlas,
zavřu oči a vidím plápolat všechny ty hořící figuríny modelů z kamenných obchodů,bastardi,

možná nejlepší nápad měl Hart Crane,
prozkoumat zblízka lodní šroub,

otáčel se,
otáčí se,
bude se otáčet,
jako ohlodaná kost země ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Logs.

Lubomír Tomik
irradiated eyes of a pink lace witch,

fake phoenix squirting fantasy,
he comes and goes as he pleases!

heart on the pin of silence,
stretched by time that we do not have and we are running out

you will take blood from the executioner's logs into your palms,
you will anoit me with her


I will shout ,, eyes !"and hear your voice,
I close eyes and see all the burning dummy models from the stone shops flare up,bastards,

maybe Hart Crane had the best idea,
examine up close the boat propeller,

turned around
it rotates,
will rotate
like a gnawed bone of the earth?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxV
Aeon, výklad karty :
,,Ve vnějším světě se potřebujete projevovat tvůrčím způsobem. Symbolem této touhy je bohyně Nut, která svým tělem vytváří znak astrologického znamení Lva. A právě osoby narozené ve Lvu (21. července - 21. srpna) jsou zrcadlem vaší potřeby vyjadřovat se tvořivě a dynamicky ve všech oblastech života."

Symbolem této TOUHY. Crowleyho Tarot nejde oklamat, nejde a nejde. Cíleně, píši tato slova pro Tebe, až článek dokončím, sejmu a první karta od ,,Netečnosti" je ,,Aeon".
 Jestli je čas boxovací pytel, tohle je první z mnoha úderů, až se bude sypat písek, až mi bude z kloubů pěstí cákat krev, protože Tě miluji a už nechám věcem volný průběh.

Poet Video pro Tebe ,, Na fasádách domů „

Fasády domů v Uherském Hradišti žijí vlastním životem. Nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark natočil P.L. v U.H. 

lyrics:

I want a kííííííss on the heart.


Lubomír Tomik

I want a kííííííss on the heart,
I want him now !

said the transparent Napoleon
and suddenly,
suddenly flowed down my back in the shower
feeling,

as if someone had suddenly
 began to read this poem

the words appeared
the towers opened fire

I want a kííííííss on the heart!
I want him now!

said the transparent Napoleon
and cat,
that beautiful girl,

 she slipped under a floor full of lubricant.

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 /

Karta na publikaci slov pro Tebe je ,,Rychlost“ …snad se k Tobě rychle dostane.

Crowley - osmicka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1009-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-holi

Znovu ano.

melancholícká blátáaaaaá próoooó TEBéééééé

Fotografie od Martins Krastins na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Melancholická blata.

Lubomír Tomik

slova uvízla hluboko
v bahně
srdci
krku

pomalu 
se
 propadala
 do
 nicoty
na blatech

zapřažená drožka rachotila po hlavách dlažebních koček
kostek

zkrátka po tvrdé době, po tvrdém čase,
bez Tebe se všechno zdá jako zkouška

i propadání bahnem až na dno

ale ten pocit až se vynoříme a nadechneme se jeden druhého,
k nezaplacení.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVRVRMelancholic mud.

Lubomír Tomik


words stuck deep
in the mud
heart
neck
slowly


 failed
 to
 nothing,
 the mud

the harness rattled on the cobblestones' heads
cubes

in short, after a hard time, 
after a hard time,
without you,
 everything seemed like a test

even the sinking through the mud to the bottom

but the feeling when we emerge and inhale each other,
priceless.
Fotografie od Kseniya Kopna na Pexels.com
Fotografie od Henning Roettger na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe má lásko je ,,Star“

Crowley - 17 - hvezda
,,Pokud chcete vnést do svých myšlenek originalitu a novátorského ducha, symbol Hvězdy vám v tomto procesu napomůže.https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

Srdcová káva v Titique III.Srdcová káva v Titique III.

Lubomír Tomik

tančila za sykotu plamenů
každý dotek, každé pohlazení každé popálení

Srdcová káva
a
ještě jedna,
vůně je vůně je vůně.


DODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODODOODOD
Heart coffee in Titique III.

Lubomír Tomik

she danced at the hiss of flames
every touch, every caress every burn

Heart coffee
and
one more,
The scent is the scent is the scent.

https://www.facebook.com/titiquepatisserie/

Karta Crowleyho Tarou na publikaci slov pro Tebe

Crowley - princezna mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1029-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-me

-Hoří les! Hoří les !-

Fotografie od Laureen Raftopulos na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

My ještě žijeme!

Lubomír Tomik

Na přídí stál Achilles,
brazilec zpíval blues,
oba vykřikli najednou :-Hoří les ! 
Hoří les !-

až se plameny setkaly s příbojem,
kráčela jsi po vlnách vstříci ...

ztratil jsem tygří srdce a skleněné srdce

zapadly do sněhu u Bohyní,
hluboko,
tiše a beze zvuku vklouzly do mrazu

...po vlnách vstříci, stejně:

jdeš jen jedním směrem vstříci mě-

když brazilec a Achilles vykřikli :-
Hoří les! Hoří les!-

krása má nohy, které vždy chodí po vlnách,
ladně,
s noblesou,

nezáleží na tom, 
který se píše rok v kalendáři.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMMMMMM
We are still alive!

Lubomír Tomik

Achilles stood at the bow,
Brazilian sang blues
they both shouted at once: -The forest is burning!
The forest is on fire!

until the flames met the surf,
You walked on the waves to meet ...

I lost a tiger heart and a glass heart

they fell into the snow at the Goddess,
deeply,
they slipped into the frost softly and without sound

... wave after waves, as well:

You only go one way to meet the

when the Brazilian and Achilles shouted: -
The forest is burning! The forest is on fire!

beauty has legs that always walk the waves,
gracefully,
with nobility,

no matter,
which is written year in the calendar.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

Fotografie od Maris Rhamdani na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov je : ,,Zkáza“

Crowley - desitka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1025-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-me

,,….představuje citový vztah, který symbolizuje probodnuté srdce“

Přesně.

Čeho se nejvíc bojím ? Toho, že Tě ztratím. Více jak dva měsíce jsem nic, bez Tebe.

POET VIDEO pro Tebe : ,,Dlouhá Markéta“

Napsáno v roce 2016, čteno a nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark, Bzenec www.shaark.cz , natočenou dnes v Uherském Hradišti, https://www.facebook.com/titiquepatisserie/ a na letní terase https://www.facebook.com/ProVsechnyKavarenskePovalece/ se souhlasem, děkuji. 

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016/

Long Margaret.

Lubomír Tomik


/ according to the folk story about heart eater /

oh, long Margaret,
oh, here I am

I have not yet entered this world
and you want me now

Oh, long Margaret
oh, here I am

still not see my mother's face
and rot in your stomach all the time

Oh, long Margaret
oh, here I am

one more heart was missing
and the work is done!

Karta na publikaci Poet Vide, karta Crolweyho Tarotu je :

Crowley - 9 - poustevnik
,,Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji.“

Bottom.

Fotografie od Jill Burrow na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dno.

Lubomír Tomik

dno bazénu může ukrývat
různá tajemství

vesmírná večeře zdarma každý den,


dno bazénu může ukrývat různá tajemství
sny přízraky naděje touhy

dno srdce může ukrývat 
 Měsíčňanky a Měsíčňany,

tančící v kráterech minulosti 

jako by to snad byl cizí svět 
jiný svět ,
Montek a Kapulet

uvědom si že každý moment,

každé teď je chrlení krve DO a ZE srdce,

hukot hukot hukot,
HUKOT.
Fotografie od Arianna Jadu00e9 na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bottom.

Lubomír Tomik

the bottom of the pool can hide
various secrets

free space dinner every day,


the bottom of the pool can hide various secrets
dreams ghosts hope desires

the bottom of the heart can hide
 beauty

dancing in the craters of the past

as if it were an alien world
another world ,
Montek and Kapulet

realize that every moment,

every now is spewing blood INTO and OUT of the heart,

drone drone drone
DRONE
Fotografie od Santiago Manuel De la Colina na Pexels.com

…THE CARD on this article is….suprise ! ,,DEVIL“ One day, one devil,everyday,sometimes two, three…and its You. Your card.