nepřátelé.

Fotografie od Maria Pop na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

nepřátelé.

Lubomír Tomik


Toto jsou Tvoji nepřátelé:

Vojska Lenosti,
v čele s generálem Líným

maršálem Napolýnýma mrchožrouty po bitvách,
kteří se živí a živí

pijavice noci,
nepřátelé

nezajímají nás,
každý den je rvačka,
proč marnit čas,

in the grave or in the ashes,
              we sleep to satiety


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

enemies.

Lubomír Tomik

These are your enemies:

Army of Laziness,
led by General Lazy

half lazy Napoleon

and scavengers after battles,
who feed and feed

leeches of the night
enemies

we are not interested,
we don't care
there is a fight every day
why waste time,
v hrobě nebo prachu,
se vyspíme dosytosti.

Jedna z nejstrašnějších básní, Ivan Goran Kovačić…

„Jama“
The poem starts with a striking metaphor of blood replacing both light and darkness as victim’s eyes were plucked out with a knife. That common torture was probably a mere sadism, since the victims were mass-murdered after that anyway:

,,Blood is my daylight and darkness too.
Blessing of night has been gouged from my cheeks
Bearing with it my more lucky sight.
Within those holes, for tears, fierce fire inflamed
The bleeding socket as if for brain a balm –
While my bright eyes died on my own palm“

…nalezena a zachráněna, ve výboru poezie jugoslávských básníků z roku 1966, ve vyřazené knize, v knihobudce v UH.

Kniha se jmenuje ,,Snímky krajiny poezie“ a báseň ,,Jáma “ napsal https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Goran_Kova%C4%8Di%C4%87

Četl jsem ji poprvé někdy v roce 1992, knihu měla Vojenská Knihovna u praporu Civilní obrany v Bučovicích ,kde jsem sloužil základní vojenskou službu.

Kapela Kryptor ji zhudebnila, song ,,Padesátý v řadě“

Strašné. Stát padesátý v řadě ve frontě do hromadného hrobu…ale i takový je život, nezapomeňme na to.

Někdy smích nestačí.

Někdy je potřeba žít a předávat poselství, aby se hrůza už neopakovala.

Nálezy v Tutanchámonově hrobce.

Fotografie od Alex Azabache na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Finds in Tutankhamun's tomb.

Lubomír Tomik


"Do you see anything? "

,, Yes, wonderful things! "


let's clear up the memories,
some things just didn't happen

let us store them in Tutankhamun's tomb,

when we leave them all there,
we will seal the surrounding crazy world there too,

that later, thousands of years later,
new Howard Carter said in the light of electric lamps -
"Wonderful things"

and memories that remain,
they will be only the most beautiful,
on You,
my love,

the others crumbled to dust,
in Tutankhamun's tomb.
Fotografie od Alex Azabache na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nálezy v Tutanchámonově hrobce.

Lubomír Tomik


,,Vidíte něco ? "

,,Ano, nádherné věci! "


ukliďme si vzpomínky,
některé věci se prostě nestaly,

uložme je v Tutanchámonově hrobce,,

až je tam všechny necháme, 
zapečetíme uvnitř i  okolní šílený svět,

aby později ,o tisíce let,
nový Howard Carter řekl ve svitu elekrických lamp -

,,Nádherné věci "

a vzpomínky , které zůstanou, 
budou jen ty nejkrásnější,
na Tebe,

ostatní se rozpadlo v prach,
v Tutanchámonově hrobce.

Fotografie od Taryn Elliott na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci egyptské básně pro Tebe je …šestka Pohárů…jak jinak…,,Rozkoš“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Crowley - sestka poharu
Co jiného je být s Tebou v kontaktu….vědět, že jsi a jak se máš , má Můzo ?

,,Šestka pohárů je radost. Tato karta symbolizuje citové potěšení, které má moc uzdravovat a hojit rány (měděné poháry), ale i navracet energii a sílu (oranžové lotosové květy) a nahrazovat staré novým, jak to naznačují hadi stočení na dně každého poháru. Je to radost, která proniká až do hlubin nitra…“

Ano.

Poet Video : ,, Střední část dne silný vítr. “ / Pro Tebe a Emelii /

Čteno pro Tebe 21.8.21 v Opavě u hrobu Petra Bezruče, fotografie a video pořízeny P.L. 25.9.21 ve Starém Městě.
Lyrics:
Strong wind in the middle of the day.

/ to Emelia /

Lubomír Tomik

strong wind in the middle of the day,
occasional supplies of drinking water,
women,
women,
women
with mirrored glasses,
flashes in the kaleidoscope,

strong wind in the middle of the day,
everything is for sale,
it does not take place
it does not take place
it does not take place
sale

someone,

someone sent a seller for the right accessories of elegance


You whisper the thousandth first story of Scheherazade.

https://midianpoet.com/2021/08/17/stredni-cast-dne-silny-vitr-pro-emelii/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Bezru%C4%8D